ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,900 บาท ตลอดปี 2560-2561

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tokyo 22-26 Sep 17

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น คุณภาพดี

ทัวร์ญี่ปุ่น ทุกเส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่นเล่นสกี พักสกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชิมขาปุยักษ์ แบบไม่อั้น ท่านสามารถจองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป จัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ ทัวร์สัมมนา กรุ๊ปเหมา และจัดกรุ๊ปทัวร์ตามงบประมาณของคุณลูกค้า และนอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษอีกมากมาย ให้ท่านลูกค้าได้เลือกใช้บริการของเรา

โปรแกรมนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่น

No 1  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง- พระพุทธรูปไดบุทสึ – วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สาม กระเช้าคาจิ คาจิ – ลานสกี – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่สี่ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
วันที่ห้า นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า
วันที่หก สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
สายการบิน  AIR ASIA X
โค้ดทัวร์      BZF_NRT02 PRIME OF TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ
 09-14 มกราคม 61
10-15 มกราคม 61
16-21 มกราคม 61
17-22 มกราคม 61
23-28 มกราคม 61
30 ม.ค-04 ก.พ.61
31 ม.ค-05 ก.พ.61
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
 ราคา 30,999 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 29,999 บาท

line-760

No 2 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ 6 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก “กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ – พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่สาม “ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่สี่ สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
วันที่ห้า “นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า
วันที่หก สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
สายการบิน AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_NRT06 CHARM ‘S OF TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ
20 – 25 มีนาคม 61
21 – 26 มีนาคม 61
03 – 08 เมษายน 61
04 – 09 เมษายน 61
10 – 15 เมษายน 61
11 – 16 เมษายน 61
12 – 17 เมษายน 61
13 – 18 เมษายน 61
14 – 19 เมษายน 61
17 – 22 เมษายน 61
18 – 23 เมษายน 61
24 – 29 เมษายน 61
25 – 30 เมษายน 61
ราคา 35,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 37,900 บาท
ราคา 37,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 47,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 37,900 บาท
ราคา 37,900 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 35,900 บาท

line-760

No 3 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ 7 วัน 4 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก “กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ”
วันที่สอง นาริตะ – พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สาม โตเกียว – อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่สี่ “ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ”
วันที่ห้า สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
วันที่หก “นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า”
วันที่เจ็ด สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
สายการบิน AIR ASIA X
โค้ดทัวร์    BZF_NRT07 EXTRA TOKYO OSAKA 7D4N BY XJ
27 มี.ค.-02 เม.ย. 61
28 มี.ค.-03 เม.ย. 61
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 39,900 บาท

line-760

No 4  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ฃ
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –กระเช้าคาจิคาจิ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน  AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_NRT10 TOKYO STRONG STRONG IN TOKYO 5D3N BY XJ
01-05 กุมภาพัน 61
02-06 กุมภาพัน 61
03-07 กุมภาพัน 61
06-10 กุมภาพัน 61
07-11 กุมภาพัน 61
08-12 กุมภาพัน 61
09-13 กุมภาพัน 61
10-14 กุมภาพัน 61
13-17 กุมภาพัน 61
16-20 กุมภาพัน 61
17-21 กุมภาพัน 61
20-24 กุมภาพัน 61
21-25 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
23-27 กุมภาพัน 61
24-28 กุมภาพัน 61
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
13-17 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
17-21 มีนาคม 61
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 26,900 บาท

line-760

No 5  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว –
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ นาริตะ –วัดนาริตะ – โอไดบะ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
สายการบิน  AIR ASIA X 
โค้ดทัวร์      BZF_NRT11 EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 5D3N BY XJ
01-05 กุมภาพัน 61
02-06 กุมภาพัน 61
07-11 กุมภาพัน 61
08-12 กุมภาพัน 61
09-13 กุมภาพัน 61
16-20 กุมภาพัน 61
17-21 กุมภาพัน 61
18-22 กุมภาพัน 61
21-25 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
23-27 กุมภาพัน 61
28 ก.พ.-04 มี.ค. 61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
 ราคา 28,900 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 28,900 บาท

line-760

No 6  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง- พระพุทธรูปไดบุทสึ – วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอวาคุดานิ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่สี่ พิ้งค์มอส – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
วันที่ห้า นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า
วันที่หก สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
สายการบิน AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_NRT14 SURFACE TOKYO OSAKA (MAY) XJ 6D4N
15-20 พฤษภา 2561
16-21 พฤษภา 2561
22-27 พฤษภา 2561
23-28 พฤษภา 2561
ราคา 32,999 บาท
ราคา 32,999 บาท
ราคา 32,999 บาท
ราคา 33,999 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 32,999 บาท

line-760

No 7  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-กระเช้าคาจิคาจิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_NRT17  XJ TOKYO STRONG PINKMOSS 5D 3N
01-05 พฤษภา 61
02-06 พฤษภา 61
03-07 พฤษภา 61
04-08 พฤษภา 61
05-09 พฤษภา 61
08-12 พฤษภา 61
09-13 พฤษภา 61
10-14 พฤษภา 61
11-15 พฤษภา 61
12-16 พฤษภา 61
15-19 พฤษภา 61
16-20 พฤษภา 61
17-21 พฤษภา 61
18-22 พฤษภา 61
19-23 พฤษภา 61
22-26 พฤษภา 61
23-27 พฤษภา 61
24-28 พฤษภา 61
25-29 พฤษภา 61
26-30 พฤษภา 61
01-05 มิถุนายน 61
07-11 มิถุนายน 61
08-12 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
15-19 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
22-26 มิถุนายน 61
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 23,999 บาท

line-760

No 8  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง สวนดอกไม้อะชิคากะ –วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส- เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–
โอชิโนะฮัคไค

วันที่สี่ ซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ– ชิซุย เอ้าท์เล็ต – อิออน – กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_NRT18 XJ EXCLUSIVE FLOWER IN TOKYO 5D3N
04-08 พฤษภา 61
07-11 พฤษภา 61
08-12 พฤษภา 61
09-13 พฤษภา 61
10-14 พฤษภา 61
ราคา 28,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
 ราคา 28,999 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 28,999 บาท

line-760

No 9   ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน  AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_NRT15 SEASON SNOW IN TOKYO 5D3N BY XJ
06-10 กุมภาพัน 61
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
02-06 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
13-17 มีนาคม 61
ราคา 23,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
 ราคา 23,999 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 23,999 บาท

line-760

No 10  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็น เล่นสกี 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่สาม วัดนาริตะซัง -ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –
โอชิโนะ ฮัคไค-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สี่ อาซากุสะ – โอไดบะ– ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
สายการบิน   AIR ASIA X
โค้ดทัวร์       BZF_NRT16 MUST GO TOKYO 5D3N BY XJ
10-14 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
12-16 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
31 ม.ค.-04 ก.พ.61
22,999 19,999
22,999 19,999
22,999 19,999
ราคา 22,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
เพิ่ม
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 19,999 บาท

line-760

No 11   ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็น ชมซากุระ ณ อุเอโนะ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ – วัดอาซากุสะ -วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน   AIR ASIA X
โค้ดทัวร์      BZF_NRT01 TOKYO SAKURA STRONG 5D3N BY XJ
20-24 มีนาคม 61
21-25 มีนาคม 61
22-26 มีนาคม 61
23-27 มีนาคม 61
24-28 มีนาคม 61
25-29 มีนาคม 61
26-30 มีนาคม 61
27-31 มีนาคม 61
28 มี.ค.-01 เม.ย.61
29 มี.ค.-02 เม.ย.61
30 มี.ค.-03 เม.ย.61
31 มี.ค.-04 เม.ย.61
01-05 เมษายน 61
02-06 เมษายน 61
03-07 เมษายน 61
04-08 เมษายน 61
10-14 เมษายน 61
11-15 เมษายน 61
12-16 เมษายน 61
13-17 เมษายน 61
14 -18 เมษายน 61
16-20 เมษายน 61
17-21 เมษายน 61
18-22 เมษายน 61
19-23 เมษายน 61
20-24 เมษายน 61
21-25 เมษายน 61
24-28 เมษายน 61
25-29 เมษายน 61
27 เม.ย.-01 พ.ค.61
28 เม.ย.-02 พ.ค.61
ราคา 27,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 43,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 30,900 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 27,900 บาท

line-760

No 12 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ – เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ – ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช – โอไดบะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน  AIR ASIA X
โค้ดทัวร์       BZF_NRT03 SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5D3N BY XJ
23-27 มีนาคม 61
24-28 มีนาคม 61
25-29 มีนาคม 61
26-30 มีนาคม 61
27-31 มีนาคม 61
28 มี.ค.-01 เม.ย.61
29 มี.ค.-02 เม.ย.61
30 มี.ค.-03 เม.ย.61
31 มี.ค.-04 เม.ย.61
01-05 เมษายน 61
02-06 เมษายน 61
03-07 เมษายน 61
04-08 เมษายน 61
05-09 เมษายน 61
06-10 เมษายน 61
07-11 เมษายน 61
08-12 เมษายน 61
09-13 เมษายน 61
 ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 32,900 บาท

line-760

No 13  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

 วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว –
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ –วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
สายการบิน   AIR ASIA X
โค้ดทัวร์       BZF_NRT04 SAKURA SPARKLING TOKYO 5D3N BY XJ
21-25 มีนาคม 61
22-26 มีนาคม 61
23-27 มีนาคม 61
28 มี.ค.-01 เม.ย.61
29 มี.ค.-02 เม.ย.61
30 มี.ค.-03 เม.ย.61
03-07 เมษายน 61
04-08 เมษายน 61
05-09 เมษายน 61
06-10 เมษายน 61
11-15 เมษายน 61
12-16 เมษายน 61
13-17 เมษายน 61
14-18 เมษายน 61
15-19 เมษายน 61
16-20 เมษายน 61
17-21 เมษายน 61
18-22 เมษายน 61
19-23 เมษายน 61
20-24 เมษายน 61
25-29 เมษายน 61
26-30 เมษายน 61
ราคา 29,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 34,900 บาท
ราคา 34,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
  ราคา 29,900 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 29,900 บาท

line-760

No 14  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ
เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ไร่สตรอเบอร์รี่ – ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน  AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_NRT05 TULIP FESTIVAL IN TOKYO 5D3N BY XJ
11-15 เมษายน 61
12-16 เมษายน 61
13-17 เมษายน 61
14-18 เมษายน 61
15-19 เมษายน 61
16-20 เมษายน 61
17-21 เมษายน 61
18-22 เมษายน 61
19-23 เมษายน 61
20-24 เมษายน 61
21-25 เมษายน 61
ราคา 47,900 บาท
ราคา 47,900 บาท
ราคา 47,900 บาท
ราคา 47,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
  ราคา 30,900 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 30,900 บาท

line-760

No 15  ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิเท็น พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – ที่พัก
วันที่สอง นาริตะ-ลานสกี ฟูจิเท็น (กรณีที่ลานสกีปิด นำท่านชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 แทน) -เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น- ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ +
ทานขาปูยักษ์

วันที่สาม โอชิโนะฮัคไค–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ นาริตะ –วัดนาริตะ – โอไดบะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน  AIR ASIA X
โค้ดทัวร์      BZF_NRT08 SPARKLING TOKYO 5D3N BY XJ
01-05 กุมภาพัน 61
02-06 กุมภาพัน 61
07-11 กุมภาพัน 61
09-13 กุมภาพัน 61
17-21 กุมภาพัน61
21-25 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
ราคา 24,955 บาท
ราคา 24,955 บาท
ราคา 24,955 บาท
ราคา 24,955 บาท
ราคา 25,955 บาท
ราคา 25,955 บาท
ราคา 25,955 บาท
ราคา 28,955 บาท
ราคา 26,955 บาท
 ราคา 26,955 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 24,955 บาท

line-760

หน้าถัดไป-2 1 2 3

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ตลอดปี 2560-2561

ตัวอย่างทริปการเดินทาง

review_3 review_2
ทัวร์เยอรมัน