ทัวร์พม่า  ทัวร์พม่าราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท 

ทัวร์พม่าทัวร์พม่า บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการจัดท่องเที่ยว ทัวร์พม่า ทุกเส้นทางทุกสายการบิน เชิญชวนท่านลูกค้า เที่ยวพม่า ในราคาพิเศษ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จัดทัวร์พม่า  แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ  มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริป  พร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ !!! นั่งรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทาง…>> ภาพสถานที่ท่องเที่ยว เมืองพม่า

 

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

 โปรแกรมที่ 1 ทัวร์พม่า มัณทะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
วันที่สอง มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์
วันที่สาม พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
วันที่สี่ มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ
สายการบิน   MYANMAR AIRLINE
  โค้ดทัวร์     BZF_MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N
24-27 มกราคม 61
31 ม.ค.-03 ก.พ 61
07-10 กุมภาพัน 61
28 ก.พ-03 มี.ค 61
07-10 มีนาคม 61
14-17 มีนาคม 61
28-31 มีนาคม 61
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  12,888 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 2  มัณฑะเลย์ สกายณ์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง – วัดจอกตอจี
วันที่สอง เมืองสกายน์ – ชมภูเขาสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์ – เมืองมินกุง – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวเม
วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ – ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
สายการบิน  MYANMAR AIRLINE
  โค้ดทัวร์     BZF_MDL02 LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N BY 8M
20-22 มกราคม 61
03-05 กุมภาพัน 61
24-26 กุมภาพัน 61
03-05 มีนาคม 61
24-26 มีนาคม 61
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  9,888 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 3 ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
วันที่สาม เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ
สายการบิน  AIR ASIA
  โค้ดทัวร์     BZF_RGN02-BLESSING MYANMAR 3D2N
18-20 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
25-27 มกราคม 61
01-03 กุมภาพัน 61
02-04 กุมภาพัน 61
08-10 กุมภาพัน 61
22-24 กุมภาพัน 61
23-25 กุมภาพัน 61
24-26 กุมภาพัน 61
01-03 มีนาคม 61
03-05 มีนาคม 61
08-10 มีนาคม 61
09-11 มีนาคม 61
15-17 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
22-24 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
29-31 มีนาคม 61
30 มี.ค.-01 เม.ย.61
05-07 เมษายน 61
06-08 เมษายน 61
19-21 เมษายน 61
20-22 เมษายน 61
21-23 เมษายน 61
26-28 เมษายน 61
27-29 เมษายน 61
29 เม.ย.-01 พ.ค.61
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  11,888 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 4 ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
วันที่สาม เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน
สายการบิน  THAI LION AIR
  โค้ดทัวร์     BZF_RGN03 SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL
12-14 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
02-04 กุมภาพัน 61
09-11 กุมภาพัน 61
10-12 กุมภาพัน 61
23-25 กุมภาพัน 61
09-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  11,888 บาท

line-760

 

No 6  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

  • วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
  • วันที่สอง หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ-วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  • วันที่สาม ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ
สายการบิน นกแอร์ 
โค้ดทัวร์     BBIF_MMR001_DD_NOV17-MAR18
1-3 ธันวาคม 60
2-4 ธันวาคม 60
8-10 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
31ธ.ค.-1 ม.ค.61
5-7 มกราคม 61
6-8 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
13-15 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
2-4 กุมภาพัน 61
3-5 กุมภาพัน 61
9-11 กุมภาพัน 61
10-12 กุมภาพัน 61
16-18 กุมภาพัน 61
17-19 กุมภาพัน 61
23-25 กุมภาพัน 61
24-26 กุมภาพัน 61
2-4 มีนาคม 61
3-5 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
 ราคา 11,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 10,900 บาท

line-760

No 7
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
วันที่สอง กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน  Thai Lion Air (SL)
โค้ดทัวร์      BBIF_MMR002_SL_NOV17-MAR18
2-5 ธันวาคม 60
7-10 ธันวาคม 60
8-11 ธันวาคม 60
21-24 ธันวาคม 60
29 ธ.ค-1 ม.ค.61
11-14 มกราคม 61
25-28 มกราคม 61
1-4 กุมภาพัน 61
15-18 กุมภาพัน 61
1-4 มีนาคม 61
15-18 มีนาคม 61
ราคา 17,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 14,900 บาท

line-760

No 8  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงษา อินแขวน 3 วัน 2 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-
วันที่สาม ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ
สายการบิน  Nok Air (DD)
โค้ดทัวร์      BBIF_MMR012_DD_NOV17-MAR18
1-3 ธันวาคม 60
2-4 ธันวาคม 60
8-10 ธันวาคม 60
9 -11 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธ.ค.-1 ม.ค.61
31 ธ.ค.-2 ม.ค.61
5-7 มกราคม 61
6-8 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
13-15 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
2-4 กุมภาพัน 61
3-5 กุมภาพัน 61
9-11 กุมภาพัน 61
10-12 กุมภาพัน 61
16-18 กุมภาพัน 61
17-19 กุมภาพัน 61
23-25 กุมภาพัน 61
24-26 กุมภาพัน 61
2-4 มีนาคม 61
3-5 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
 ราคา 11,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760

No 9  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
NO-PHOTO

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ วัดดัง พาเที่ยว ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง

  • ขอพร พระมหาเจดีย์เวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์
  • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
  • นมัสการ พระนอนตาหวาน
  • สักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
  • สักการะ วัดหงาทัตยี
  • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+ เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
  • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน  Thai Lion Air (SL)
โค้ดทัวร์      BBIF_JT_MMR02_SL_NOV17-MAR18
14,18 ธันวาคม 60
25,28 ธันวาคม 60
4,8,15 มกราคม 61
18,22,29 มกราคม 61
5,8,12 กุมภาพันธ์ 61
19,22,26 กุมภาพันธ์ 61
5,8,12 มีนาคม 61
 ราคา 4,999 บาท
ราคา 4,999 บาท
ราคา 4,999 บาท
ราคา 4,999 บาท
ราคา 4,999 บาท
ราคา 4,999 บาท
ราคา 4,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 4,999 บาท

line-760

No 10  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 4 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา
วันที่สอง หงสาวดี-พระสุพรรณกัลยา-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน –(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สี่ ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  
สายการบิน  Thai Lion Air (SL)
โค้ดทัวร์      BBIF_MMR02_SL_NOV17-MAR18
2-5 ธันวาคม 60
7-10 ธันวาคม 60
8-11 ธันวาคม 60
21-24 ธันวาคม 60
29 ธ.ค.-1 ม.ค.61
11-14 มกราคม 61
25-28 มกราคม 61
1-4 กุมภาพัน 61
15-18 กุมภาพัน 61
1-4 มีนาคม 61
15-18 มีนาคม 61
ราคา 16,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
 ราคา 13,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 13,900 บาท

line-760

No 11  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน 
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า
สายการบิน Bangkok Airway (PG)
โค้ดทัวร์    BBIF_MMR021_PG_NOV17-MAR18
1-3 ธันวาคม 60
2-4 ธันวาคม 60
3-5 ธันวาคม 60
8-10 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม 60
10-12 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธ.ค-1 ม.ค.61
31 ธ.ค-2 ม.ค.61
5-7 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
2-4 กุมภาพัน 61
9-11 กุมภาพัน 61
16-18 กุมภาพัน 61
23-25 กุมภาพัน 61
1-3 มีนาคม 61
2-4 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
30 มี.ค-1 เม.ย.61
 ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

No 12 ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
วันที่สอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ
สายการบิน  Air Asia
โค้ดทัวร์      BBIF_MMR031_FD_JAN-APR18 
 6-7 มกราคม 61
12-13 มกราคม 61
19-20 มกราคม 61
26-27 มกราคม 61
3-4 กุมภาพัน 61
10-11 กุมภาพัน 61
17-18 กุมภาพัน 61
24-25 กุมภาพัน 61
1-2 มีนาคม 61
3-4 มีนาคม 61
9-10 มีนาคม 61
17-18 มีนาคม 61
23-24 มีนาคม 61
31 มี.ย-1 เม.ย.61
27-28 เมษายน 61
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 6,900 บาท

line-760

No 13 พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มินกุน 3 วัน 2 คืน 
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
วันที่สอง พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
วันที่สาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ 
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR03_PG_JAN-APR18
19-21 มกราคม 61
2- 4 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
1-3 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
30-1 เมษายน 61
6-8 เมษายน 61
27-29 เมษายน 61
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760

No 14 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR04_SL_4 STAR_NOV17-MAR18
 8 -10 ธันวาคม 60
9 -11 ธันวาคม 60
10-12 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
24-26 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธ.ค.-1 ม.ค.61
31ธ.ค.-2 ม.ค.61
5-7 มกราคม 61
6-8 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
13-15 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
2-4 กุมภาพันธ์ 61
3-5 กุมภาพันธ์ 61
9-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-18 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
1-3 มีนาคม 61
2-4 มีนาคม 61
3-5 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61 
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760

No 15 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
สายการบิน Thai Lion Air (SL) 
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR04_SL_5 STAR_NOV17-MAR18
 8-10 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม 60
10-12 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธ.ค.-1 ม.ค.61
31 ธ.ค.-2 ม.ค.61
5-7 มกราคม 61
6-8 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
13-15 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
2-4 กุมภาพันธ์ 61
3-5 กุมภาพันธ์ 61
9-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-18 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
1-3 มีนาคม 61
2-4 มีนาคม 61
3-5 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

 

ทัวร์พม่าหน้า 2

 

 

ทัวร์พม่าทัวร์พม่าราคาถูก

ตัวอย่างทริปการเดินทาง

review_3 review_2
ทัวร์เยอรมัน