ทัวร์พม่า  ทัวร์พม่าราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท วันนี้-กันยายน 2559

ทัวร์พม่าทัวร์พม่า บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการจัดท่องเที่ยว ทัวร์พม่า ทุกเส้นทางทุกสายการบิน เชิญชวนท่านลูกค้า เที่ยวพม่า ในราคาพิเศษ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จัดทัวร์พม่า  แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ  มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริป  พร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ !!! นั่งรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทาง…>> ภาพสถานที่ท่องเที่ยว เมืองพม่า

 

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

 โปรแกรมที่ 1 ทัวร์พม่า นครมัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน 

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 200 บาท 

สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า
วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม
ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง
และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)
ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 พักระดับ 3 ดาว
เดินทางเดือน มีนาคม – กันยายน 2560
 สายการบิน    Myanmar Airways
  โค้ดทัวร์       BZF_MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N 
22-25 มีนาคม 2560  ราคาเดิม 15,900 ฿. ลด 4,000 ฿
12-15 เมษายน 2560  ราคาเดิม 17,900 ฿. ลด 4,000 ฿
26 – 29 เมษายน 2560
03 – 06 พฤษภาคม 2560
10 – 13 พฤษภาคม 2560
07 – 10 มิถุนายน 2560
21 – 24 มิถุนายน 2560
05 – 08 กรกฎาคม 2560
19 – 22 กรกฎาคม 2560
09 – 12 สิงหาคม 2560
23 – 26 สิงหาคม 2560
06 – 09 กันยายน 2560
20 – 23 กันยายน 2560
เหลือ 11,900 บาท/ท่าน
เหลือ 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 17,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 13,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 2  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน  

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 200 บาท 

 

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี
ไหว้พระขอพรเรื่องการค้า ที่เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางกลางน้ำอายุกว่าพันปี
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักโลก/พัด/หมวก)
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
เดินทางเดือน มีนาคม – เมษายน 2560
 สายการบิน   NOK AIR
  โค้ดทัวร์      BZF_MDL01 BLESSING MYANMAR 3D2N
27 – 29 เมษายน 2560
28 – 30 เมษายน 2560
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
 ราคา 13,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 3  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน  

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 200 บาท 

 

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
เดินทางเดือน เมษายน – กันยายน 2560
โดยสายการบิน AIR ASIA
 สายการบิน Air Asia
  โค้ดทัวร์    BZF_RGN02 BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
05-07 พฤษภาคม 2560
06-08 พฤษภาคม 2560
11-13 พฤษภาคม 2560
13-15 พฤษภาคม 2560
14-16 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
21-23 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
28-30 พฤษภาคม 2560
02 – 04 มิถุนายน 2560
04 – 06 มิถุนายน 2560
11 – 13 มิถุนายน 2560
16 – 18 มิถุนายน 2560
18 – 20 มิถุนายน 2560
25 – 27 มิถุนายน 2560
02 – 04 กรกฎาคม 2560
07 – 09 กรกฎาคม 2560
08 – 10 กรกฎาคม 2560
09 – 11 กรกฎาคม 2560
14 – 16 กรกฎาคม 2560
16 – 18 กรกฎาคม 2560
23 – 25 กรกฎาคม 2560
30 ก.ค. – 01 ส.ค.2560
06 – 08 สิงหาคม 2560
11 – 13 สิงหาคม 2560
12 – 14 สิงหาคม 2560
13 – 15 สิงหาคม 2560
20 – 22 สิงหาคม 2560
27 – 29 สิงหาคม 2560
01 – 03 กันยายน 2560
03 – 05 กันยายน 2560
10 – 12 กันยายน 2560
17 – 19 กันยายน 2560
22 – 24 กันยายน 2560
24 – 26 กันยายน 2560
ราคา 14,900 12,900 บาท
ราคา 12,900 11,900 บาท
ราคา 14,900 12,900 บาท
ราคา 12,900 11,900 บาท
ราคา 12,900 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 4 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

บินหรู นอน4ดาว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผาเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
DATE EASY BOUTIQUE MYANMAR MEAL HOTEL
D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ผ่านชมสุสานสงครามเกาเทียน-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -/-/D อินทร์แขวน
D2. พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอน
ชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์ชเวดากอง BF /L /D ย่างกุ้ง
D3. วัดหินอ่อน-ปางช้างเผือก-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 
พิเศษสุด++ นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
 ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
 ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
 ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
***พิเศษ!!!พักอินทร์แขวน 1 คืน + ย่างกุ้ง 1 คืน***
 สายการบิน  Bangkok Airway (PG)
  โค้ดทัวร์     BCF_EASY BOUTIQUE MYANMAR
13-15 มกราคม 2560
19-21 มกราคม 2560
20-22 มกราคม 2560
26-28 มกราคม 2560
03-05 กุมภาพันธ์ 2560
11-13 ก.พ.60*วันมาฆบูชา*
17-19 กุมภาพันธ์ 2560
18-20 กุมภาพันธ์ 2560
24-27 กุมภาพันธ์ 2560
25-27 กุมภาพันธ์ 2560
02-04 มีนาคม 2560
09-11 มีนาคม 2560
10-12 มีนาคม 2560
17-19 มีนาคม 2560
23-25 มีนาคม 2560 ราคาเดิม 13,900 ฿ ลด 2000 ฿
24-26 มีนาคม 2560
25-27 มีนาคม 2560
01-03 เมษายน 2560
06-08 เมษายน 2560
21-23 เมษายน 2560
28-30 เมษายน 2560
05-07 พ.ค.60*วันฉัตรมงคล*
11-13 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
25-27 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 11,900 บาท
ราคา 14,900 12,900 บาท
ราคา 15,900 10,900 บาท
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
 ราคา 13,900 บาท/ท่าน 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 13,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 5 ไหว้พระ 9 วัด..ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-มหาเจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 ไหว้พระ 9 วัด..พม่า-ย่างกุ้ง-มหาเจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน เดินทาง ตลอดเดือน ม.ค.-พ.ค.60
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
 นมัสการ พระหินอ่อน เป็นพระที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวเท่านั้น
 ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
 วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า
 ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์เชวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
 ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
***พักย่างกุ้ง 2 คืน ***
 สายการบิน Air Asia
  โค้ดทัวร์   BCF_EASY อิ่มบุญ IN MYANMAR( FD) 3D2N JAN-MAY17
11-13 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
ราคา 10,900 9,900บาท
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 10,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 6 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ –
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สองของการเดินทาง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สามของการเดินทาง ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
** แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด **(กุ้งแม่น้ำย่างคนละ 1 ตัว)  
 สายการบิน  AIR ASIA
    โค้ดทัวร์  BGF_RGN-FD006
13-15, 14-16 เม.ย. 60
ราคา 17,900 บาท/ท่าน 
29 เม.ย.-1 พ.ค. 60, 5-7 พ.ค. 60 ราคา 15,900 บาท/ท่าน
12-14 พ.ค. 60 ราคา 14,900 บาท/ท่าน
20-22, 26-28, 27-29  พ.ค. 60 ราคา 12,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 12,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 7 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สองของการเดินทาง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สามของการเดินทาง ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ
** แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด **
**พัก SEDONA HOTEL (ระดับ 5 ดาว)
**(กุ้งแม่น้ำย่างคนละ 1 ตัว)
 สายการบิน   Bangkok Airway (PG)
    โค้ดทัวร์    BGF_RGN-PG001,PG002,PG003
 11-13 ก.พ. 60 ราคา 16,900 บาท 
29 เม.ย. 60-1 พ.ค. 60, 5-7 พ.ค. 60 ราคา 15,900 บาท
 12-14 พ.ค. 60 ราคา 14,900 บาท
 24-26 ก.พ. 60, 3-5, 4-6,10-12, 11-13, มี.ค. 60 ราคา 13,900 บาท
 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 มี.ค. 60, 31 มี.ค.-2 เม.ย. 60 ราคา 13,900 บาท
 1-3, 8-10, 21-23, 22-24, 28-30 เม.ย. 60, 30 เม.ย. 60-2 พ.ค. 60 ราคา 13,900 บาท
 4-6, 6-8, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 พ.ค. 60 ราคา 13,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 13,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 8 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน  

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

 

รับส่วนลด 300 บาท 

 พักหรู 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี 1 ชุด  ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง
 กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
 สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
 นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม
 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Parkview 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
สายการบิน  Nok Air
 โค้ดทัวร์    BBF_MMR001_DD_JAN-JUN17
27 – 29 พฤษภาคม 2560
2 – 4 มิถุนายน 2560
3 – 5 มิถุนายน 2560
9 – 11 มิถุนายน 2560
10 – 12 มิถุนายน 2560
16 – 18 มิถุนายน 2560
17 – 19 มิถุนายน 2560
23 – 25 มิถุนายน 2560
24 – 26 มิถุนายน 2560
30 – 2 กรกฎาคม 2560
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
1-3 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
15-17 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
22-24 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
29-31 กรกฎาคม 2560
4 -6 สิงหาคม 2560
5-7 สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
19-21 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
26-28 สิงหาคม 2560
1 -3 กันยายน 2560
2-4 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
9-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
ราคา 9,999 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 9,999 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 9 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
รับชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน Nok Air
โค้ดทัวร์     BBF_MMR012_DD_APR-SEP17
5-7 พฤษภาคม 2560
6-8 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
13-15 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
20-22 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
27 -29 พฤษภาคม 2560
2-4 มิถุนายน 2560
3-5 มิถุนายน 2560
9 -11 มิถุนายน 2560
10-12 มิถุนายน 2560
16-18 มิถุนายน 2560
17-19 มิถุนายน 2560
23-25 มิถุนายน 2560
24-26 มิถุนายน 2560
30-2 กรกฎาคม 2560
1-3 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
15-17 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
22-24 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
29-31 กรกฎาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
5-7 สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
19-21 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
26-28 สิงหาคม 2560
1-3 กันยายน 2560
2-4 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
9-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 10,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 10 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน  

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน Thai Lion Air 
โค้ดทัวร์     BBF_MMR012_SL_APR-OCT17
6 -8 พฤษภาคม 2560
19 -21 พฤษภาคม 2560
20-22 พฤษภาคม 2560
27-29 พฤษภาคม 2560
2-4 มิถุนายน 2560
16-18 มิถุนายน 2560
30-2 กรกฎาคม 2560
1-3 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
4 -6 สิงหาคม 2560
18 -20 สิงหาคม 2560
1 -3 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
6-8 ตุลาคม 2560
21-23 ตุลาคม 2560
22-24 ตุลาคม 2560
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 10,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 11 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ
เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า
สายการบิน Thai Lion Air
โค้ดทัวร์     BBF_MMR02_SL_APR-OCT17
4-7 พฤษภาคม 2560
11-14 พฤษภาคม 2560
25-28 พฤษภาคม 2560
8-11 มิถุนายน 2560
22-25 มิถุนายน 2560
6-9 กรกฎาคม 2560
7-10 กรกฎาคม 2560
27-30 กรกฎาคม 2560
10-13 สิงหาคม 2560
11-14 สิงหาคม 2560
24-27 สิงหาคม 2560
7 -10 กันยายน 2560
28 -1 ตุลาคม 2560
12-15 ตุลาคม 2560
19-22 ตุลาคม 2560
20-23 ตุลาคม 2560
22-25 ตุลาคม 2560
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 12,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 12 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน  

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 พักหรู 4 ดาวโปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบาๆ กับบางกอกแอร์เวย์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดาพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ พักหรูระดับ 4 ดาว BEST WESTERN / SUMMIT PARKVIEW 4*
 แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน Bangkok Airway 
โค้ดทัวร์     BBF_MMR021_PG_4STAR_JAN-SEP17
5-7 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
2-4 มิถุนายน 2560
9-11 มิถุนายน 2560
16-18 มิถุนายน 2560
23-25 มิถุนายน 2560
30-2 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
1-3 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
29-1 ตุลาคม 2560
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 13 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี บิน PG ชุดเสริมบารมีท่านละ 1 ชุด(เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+ชุดสวดมนต์)
 ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
 ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
 ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
 ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชม วัดกุโสดอ
 เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
 เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 แถมฟรี !! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน   Bangkok Airway (PG) 
โค้ดทัวร์       BBF_MMR03_PG_MAR-SEP17
17-19 มีนาคม 2560
31-2 เมษายน 2560
7-9 เมษายน 2560
13-15 เมษายน 2560
14-16 เมษายน 2560
28-30 เมษายน 2560
5-7 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
9-11 มิถุนายน 2560
23-25 มิถุนายน 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
8-10 กันยายน 2560
29-1 ตุลาคม 2560
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 12,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 14 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม เมนูซุปเปอร์ซีฟู๊ด

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
*ฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน   Thai Lion Air
โค้ดทัวร์       BBF_MMR04_SL_4STAR_APR-SEP17
5-7 พฤษภาคม 2560
6-8 พฤษภาคม 2560
10-12 พฤษภาคม 2560
11-13 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
13-15 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
20-22 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
27-29 พฤษภาคม 2560
2-4 มิถุนายน 2560
3-5 มิถุนายน 2560
9-11 มิถุนายน 2560
10-12 มิถุนายน 2560
16-18 มิถุนายน 2560
17-19 มิถุนายน 2560
23-25 มิถุนายน 2560
24-26 มิถุนายน 2560
30-2 กรกฎาคม 2560
1-3 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
9-11 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
15-17 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
22-24 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
29-31 กรกฎาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
5-7 สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
13-15 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
19-21 สิงหาคม 2560
25 -27 สิงหาคม 2560
26-28 สิงหาคม 2560
1-3 กันยายน 2560
2-4 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
9-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 15 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมหรู 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ MELIA YANGON HOTELเมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวานช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร พัก MELIA or CHATRIUM ระดับ 5 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า
สายการบิน   Thai Lion Air
โค้ดทัวร์       BBF_MMR04_SL_5STAR_APR-SEP17
5-7 พฤษภาคม 2560
6-8 พฤษภาคม 2560
10-12 พฤษภาคม 2560
11-13 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
13-15 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
20-22 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
27-29 พฤษภาคม 2560
2-4 มิถุนายน 2560
3-5 มิถุนายน 2560
9-11 มิถุนายน 2560
10-12 มิถุนายน 2560
16-18 มิถุนายน 2560
17-19 มิถุนายน 2560
23-25 มิถุนายน 2560
24-26 มิถุนายน 2560
30-2 กรกฎาคม 2560
1-3 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
9 -11 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
15-17 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
22 -24 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
29-31 กรกฎาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
5-7สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
13-15 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
19-21 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
26-28 สิงหาคม 2560
1-3 กันยายน 2560
2-4 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
9 -11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-760

ทัวร์พม่าหน้า 2

 อาจมีบางโปรแกรมที่ทางแผนก IT ไม่ได้ลงโฆษณาทางหน้าเว็บ หากลูกค้าต้องการเดินทางในช่วงอื่น จัดเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-183-5623  Holline  082-3550282 ,089-6133915

ทัวร์พม่า  ทัวร์พม่าราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก-300-250