ทัวร์พม่า  ทัวร์พม่าราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท 

ทัวร์พม่าทัวร์พม่า บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการจัดท่องเที่ยว ทัวร์พม่า ทุกเส้นทางทุกสายการบิน เชิญชวนท่านลูกค้า เที่ยวพม่า ในราคาพิเศษ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จัดทัวร์พม่า  แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ  มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริป  พร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ !!! นั่งรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทาง…>> ภาพสถานที่ท่องเที่ยว เมืองพม่า

 

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

 โปรแกรมที่ 1 ทัวร์พม่า มัณทะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)
ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 พักระดับ 3 ดาว
โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINE
สายการบิน  MYANMAR AIRLINE
  โค้ดทัวร์     BZF_MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N
06-09 กันยายน 60
20-23 กันยายน 60
04-07 ตุลาคม 60
11-14 ตุลาคม 60
08-11 พฤศจิกา 60
15-18 พฤศจิกา 60
06-09 ธันวาคม 60
13-16 ธันวาคม 60
20-23 ธันวาคม 60
27-30 ธันวาคม 60
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  13,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 2  มัณฑะเลย์ สกายณ์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

สัมผัสมนต์เสน่ห์และอารยธรรมแห่งราชธานีที่เคยรุ่งเรือง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า จิตรกรรมฝาผนังโดยชาวกรุงศรีที่รังสรรค์ไว้ ณ วัดจอกตอจี ตอนเสียกรุง เจดีย์มิงกุน เจดีย์จักรพรรดิ”ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดในสุวรรณภูมิ
ชมสะพานไม้สักอูเบ็งยาวที่สุดในโลก ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
พักมัณฑะเลย์ 2 คืน
ราคาเริ่มต้นเพียง 10,888 พักระดับ 3 ดาว
เดินทางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS
สายการบิน  MYANMAR AIRLINE
  โค้ดทัวร์     BZF_MDL02 LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N BY 8M
07-09 ตุลาคม 60
21-23 ตุลาคม 60
04-06 พฤศจิกา 60
25-27 พฤศจิกา 60
02-04 ธันวาคม 60
09-11 ธันวาคม 60
30ธ.ค-01 ม.ค61
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 12,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  10,888 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 3 ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
พักอินทร์แขวน 1 คืน / ย่างกุ้ง 1 คืน
ราคาเริ่มต้นเพียง 11,888 พักระดับ 4 ดาว
เดินทางเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560
สายการบิน  MYANMAR AIRLINE
  โค้ดทัวร์     BZF_RGN02-BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD251-258
30ก.ย-02 ต.ค60
01-03 ตุลาคม 60
05-07 ตุลาคม 60
06-08 ตุลาคม 60
12-14 ตุลาคม 60
13-15 ตุลาคม 60
14-16 ตุลาคม 60
15-17 ตุลาคม 60
20-22 ตุลาคม 60
22-24 ตุลาคม 60
27-29 ตุลาคม 60
28-30 ตุลาคม 60
05-07 พฤศจิกา 60
09-11 พฤศจิกา 60
10-12 พฤศจิกา 60
11-13 พฤศจิกา 60
12-14 พฤศจิกา 60
16-18 พฤศจิกา 60
17-19 พฤศจิกา 60
18-20 พฤศจิกา 60
19-21 พฤศจิกา 60
23-25 พฤศจิกา 60
24-26 พฤศจิกา 60
25-27 พฤศจิกา 60
26-28 พฤศจิกา 60
01-03 ธันวาคม 60
02-04 ธันวาคม 60
03-05 ธันวาคม 60
08-10 ธันวาคม 60
09-11 ธันวาคม 60
10-12 ธันวาคม 60
14-16 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
17-19 ธันวาคม 60
21-23 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
24-26 ธันวาคม 60
28-30 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธ.ค-01 ม.ค61
31 ธ.ค-02 ม.ค61
ราคา 11,888 บาท
11,888 9,888
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 15,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  11,888 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 4 ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
พัก ย่างกุ้ง 1 คืน / อินแขวน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นเพียง 12,888 พักระดับ 4 ดาว
เดินทางเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน THAI LION AIR
สายการบิน  THAI LION AIR
  โค้ดทัวร์     BZF_RGN03 SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL
11-13 พฤศจิกา 60
18-20 พฤศจิกา 60
24-26 พฤศจิกา 60
01-03 ธันวาคม 60
09-11 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธ.ค.-1 ม.ค 61
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  13,888 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 5 ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

*รับส่วนลด 200 บาท 

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน  พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์
สักการะเจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
พักอินทร์แขวน 1 คืน / ย่างกุ้ง 1 คืน
โปรโมชั่นราคาเดียวเพียง 10,888 บาท
เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560
สายการบิน   AIR ASIA , THAILION AIR
  โค้ดทัวร์     BZF_BZF_RGN04-IMBOON MYANMAR3D2N-BY-FD-SL
 01-03 ตุลาคม 60
05-07 ตุลาคม 60
07-09 ตุลาคม 60
07-09 ตุลาคม 60
08-10 ตุลาคม 60
08-10 ตุลาคม 60
13-15 ตุลาคม 60
14-16 ตุลาคม 60
15-17 ตุลาคม 60
19-21 ตุลาคม 60
20-22 ตุลาคม 60
21-23 ตุลาคม 60
26-28 ตุลาคม 60
27-29 ตุลาคม 60
28-30 ตุลาคม 60
29-31 ตุลาคม 60
02-04 พฤศจิกา 60
03-05 พฤศจิกา 60
04-06 พฤศจิกา 60
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,555 บาท
ราคา 10,555 บาท
ราคา 10,555 บาท
ราคา 10,555 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,555 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
 ราคา 10,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  10,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 6 สายบุญแบบสบายๆ…พม่า…สิเรียม…ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

สายบุญแบบสบายๆ…พม่า…สิเรียม…ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
สายการบิน   เมียนมาร์ เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
  โค้ดทัวร์     BOF_พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน OCT 2017 (UB)
 1-2 ตุลาคม 60
6-7 ตุลาคม 60
8-9 ตุลาคม 60
13-14 ตุลาคม 60
15-16 ตุลาคม 60
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,556 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  6,556 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 6 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด

 ไปให้ครบ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า)
พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี
ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
สายการบิน   เมียนมาร์ เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
  โค้ดทัวร์     BOF_ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า 2 วัน 1 คืน UB
 7-8 ตุลาคม 60
14-15 ตุลาคม 60
21-22 ตุลาคม 60
28-29 ตุลาคม 60
11-12 พฤศจิกา 60
18-19 พฤศจิกา 60
25-26 พฤศจิกา 60
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  6,996 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 7 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน
 ที่สุดของพม่า 9 วัดดัง 2 วัน 1 คืน เก็บครบไฮไลท์ “ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน” เปิดใหม่สู่เส้นทางตำนาน “สมเด็จพระนเรศวร” สักการะพระเจดีย์แฝด “โจงตู่พญา”
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “พระธาตุไจทีโย” พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” และ “พระธาตุมุเตา” (เจดีย์ชเวมอดอร์)
ตักบาตรพระสงฆ์ 400 กว่ารูป วัดไจ้คะวาย และขอพระ องค์เทพทันใจ,เทพกระซิบ
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD) 
สายการบิน   Nok Air
  โค้ดทัวร์     BZF_พม่า อินทร์แขวน+9 วัด 2 วัน 1 คืน DD 
 7-8 ตุลาคม 60
4-5 พฤศจิกา 60
11-12 พฤศจิกา 60
ราคา 7,997 บาท
ราคา 7,997 บาท
ราคา 7,997 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  7,997 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 8 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน 2 วัน 1 คืน
ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ชมทัชมาฮาลแห่งเมียนมาร์
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า
พิเศษ!!! ที่นี่ที่เดียว…..เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
สายการบิน   AIR ASIA 
  โค้ดทัวร์     BOF_พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน FD
 7-8 ตุลาคม 60
13-14 ตุลาคม 60
14-15 ตุลาคม 60
21-22 ตุลาคม 60
22-23 ตุลาคม 60
28-29 ตุลาคม 60
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  6,996 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 9 พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ (ทัวร์ 1 วัน)

 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่าขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”/ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)
สายการบิน  NOK AIR (DD)
  โค้ดทัวร์     BOF_พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD
02 ตุลาคม 60
04 ตุลาคม 60
10 ตุลาคม 60
11 ตุลาคม 60
12 ตุลาคม 60
17 ตุลาคม 60
18 ตุลาคม 60
19 ตุลาคม 60
24 ตุลาคม 60
25 ตุลาคม 60
26 ตุลาคม 60
30 ตุลาคม 60
31 ตุลาคม 60
 ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น  3,993 บาท

line-760

 

ทัวร์พม่าหน้า 2

 

 

ทัวร์พม่าทัวร์พม่าราคาถูก

 
ทัวร์ญี่ปุ่น-การบินไทย
บริการให้เช่า WIFI 
ภาพตัวอย่างความประทับใจ
review_3 review_2