ทัวร์พม่า  ทัวร์พม่าราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท วันนี้-กันยายน 2559

ทัวร์พม่าทัวร์พม่า บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการจัดท่องเที่ยว ทัวร์พม่า ทุกเส้นทางทุกสายการบิน เชิญชวนท่านลูกค้า เที่ยวพม่า ในราคาพิเศษ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จัดทัวร์พม่า  แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ  มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริป  พร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ !!! นั่งรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทาง…>> ภาพสถานที่ท่องเที่ยว เมืองพม่า

 

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

 โปรแกรมที่ 1 ทัวร์พม่า มัณทะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)
ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 พักระดับ 3 ดาว
เดินทางเดือน มีนาคม – กันยายน 2560
โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINE
 สายการบิน  MYANMAR AIRLINE
  โค้ดทัวร์     BZF_MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N
 07 – 10 มิถุนายน 2560
21 – 24 มิถุนายน 2560
05 – 08 กรกฎาคม 2560
19 – 22 กรกฎาคม 2560
09 – 12 สิงหาคม 2560
23 – 26 สิงหาคม 2560
06 – 09 กันยายน 2560
20 – 23 กันยายน 2560
ราคา 9,900 7,500 บาท
ราคา 11,900 9,900 บาท
ราคา 14,900 12,888 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท  
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 7,500 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 1 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืนน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)
ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 พักระดับ 3 ดาว
เดินทางเดือน มีนาคม – กันยายน 2560
โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINE
 สายการบิน  MYANMAR AIRLINE
  โค้ดทัวร์     BZF_MDL02
02 – 04 กรกฎาคม 2560
07 – 09 กรกฎาคม 2560
08 – 10 กรกฎาคม 2560
09 – 11 กรกฎาคม 2560
14 – 16 กรกฎาคม 2560
16 – 18 กรกฎาคม 2560
23 – 25 กรกฎาคม 2560
30 ก.ค. – 01 ส.ค.2560
06 – 08 สิงหาคม 2560
11 – 13 สิงหาคม 2560
12 – 14 สิงหาคม 2560
13 – 15 สิงหาคม 2560
20 – 22 สิงหาคม 2560
27 – 29 สิงหาคม 2560
01 – 03 กันยายน 2560
03 – 05 กันยายน 2560
10 – 12 กันยายน 2560
17 – 19 กันยายน 2560
22 – 24 กันยายน 2560
24 – 26 กันยายน 2560
ราคา 9,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 12,888 10,888 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,888 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 2 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

อิ่มอร่อย กุ้งแม่น้ำหงสา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง *รวมรถขึ้นพระธาตุอินแขวน พักหรู 4 ดาววันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนองคิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน
ตลาดสก๊อต-วัดบารมีกรุงเทพฯ
 สายการบิน  AIR ASIA
  โค้ดทัวร์     BJWF_JMM03-FD ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน
 2 – 4 มิถุนายน 2560
3 – 5 มิถุนายน 2560
9 –11 มิถุนายน 2560
10 – 12 มิถุนายน 2560
16 – 18 มิถุนายน 2560
17 – 19 มิถุนายน 2560
23 – 25 มิถุนายน 2560
24 – 26 มิถุนายน 2560
30 – 2 กรกฎาคม 2560
1 – 3 กรกฎาคม 2560
7 – 9 กรกฎาคม 2560
8 – 10 กรกฎาคม 2560
14 – 16 กรกฎาคม 2560
15 – 17 กรกฎาคม 2560
21 – 23 กรกฎาคม 2560
22 – 24 กรกฎาคม 2560
28 – 30 กรกฎาคม 2560
29 – 31 กรกฎาคม 2560
4 – 6 สิงหาคม 2560
5 – 7 สิงหาคม 2560
11 – 13 สิงหาคม 2560
12 – 14 สิงหาคม 2560
18 – 20 สิงหาคม 2560
19 – 21 สิงหาคม 2560
25 – 27 สิงหาคม 2560
26 – 28 สิงหาคม 2560
01-03 กันยายน 2560
08-10 กันยายน 2560
09-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
29 ก.ย.-01 ต.ค.60
30 ก.ย.-02 ต.ค.60
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 3 ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รวมขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 200 บาท 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง- ย่างกุ้ง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระหินอ่อน-ช้างเผือก วัดบารมี-กรุงเทพฯ
 สายการบิน  Air Asia (FD)
  โค้ดทัวร์     BJWF_JMM03A-SUPER SAVE
 16 – 18 มิถุนายน 2560
23 – 25 มิถุนายน 2560
24 – 26 มิถุนายน 2560
30 – 2 กรกฎาคม 2560
1 – 3 กรกฎาคม 2560
14 – 16 กรกฎาคม 2560
15 – 17 กรกฎาคม 2560
21 – 23 กรกฎาคม 2560
22 – 24 กรกฎาคม 2560
4 – 6 สิงหาคม 2560
5 – 7 สิงหาคม 2560
18 – 20 สิงหาคม 2560
19 – 21 สิงหาคม 2560
25 – 27 สิงหาคม 2560
26 – 28 สิงหาคม 2560
01-03 กันยายน 2560
02-04 กันยายน 2560
08-10 กันยายน 2560
09-11  กันยายน 2560
15-17  กันยายน 2560
16-18  กันยายน 2560
22-24  กันยายน 2560
23-25  กันยายน 2560
29 ก.ย.- 01 ต.ค. 2560
30 ก.ย.- 02 ต.ค. 2560
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 10,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 4 พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

นมัสการ 2 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า เมนูพิเศษ กุ้งแแม่น้ำหงหา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่งวันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง-สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์ -ย่างกุ้ง
พระนอนตาหวาน – วัดไจ๊กะเลาะ
นที่ 3 เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-พระหินอ่อน–ช้างเผือก–ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
 สายการบิน  AIR ASIA (FD)
  โค้ดทัวร์     BJWF_JMM04-พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3วัน FD
 23 – 25 มิถุนายน 2560
24 – 26 มิถุนายน 2560
30 – 2 กรกฎาคม 2560
1 – 3 กรกฎาคม 2560
7 – 9 กรกฎาคม 2560 
8 – 10 กรกฎาคม 2560
14 – 16 กรกฎาคม 2560
15 – 17 กรกฎาคม 2560
21 – 23 กรกฎาคม 2560
22 – 24 กรกฎาคม 2560
28 – 30 กรกฎาคม 2560
29 – 31 กรกฎาคม 2560
4 – 6 สิงหาคม 2560
5 – 7 สิงหาคม 2560
11 – 13 สิงหาคม 2560
12 – 14 สิงหาคม 2560
18 – 20 สิงหาคม 2560
19 – 21 สิงหาคม 2560
25 – 27 สิงหาคม 2560
26 – 28 สิงหาคม 2560
01-03 กันยายน 2560
02-04 กันยายน 2560
08-10 กันยายน 2560
09-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
29 ก.ย.-01 ต.ค.60
30 ก.ย.-02 ต.ค.60
ราคา 8,888 7,500 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 11,900 9,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 9,900 บาท
ราคา 9,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 8,888 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 5 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา  3 วัน 2 คืน 

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 เมนู Super Seafood และพักหรู 5 ดาว
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)-ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
วันที่ 3 พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-พระวัดงาทัตจี-พระหินอ่อน–ช้างเผือก–วัดบารมี-กรุงเทพฯ
 สายการบิน  AIR ASIA
  โค้ดทัวร์     BJWF_JMM04A ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา  3วัน 2 คืน
 16 – 18 มิถุนายน 2560
23 – 25 มิถุนายน 2560
24 – 26 มิถุนายน 2560
30 – 2 กรกฎาคม 2560
1 – 3 กรกฎาคม 2560
14 – 16 กรกฎาคม 2560
15 – 17 กรกฎาคม 2560
21 – 23 กรกฎาคม 2560
22 – 24 กรกฎาคม 2560
4 – 6 สิงหาคม 2560
5 – 7 สิงหาคม 2560
18 – 20 สิงหาคม 2560
19 – 21 สิงหาคม 2560
25 – 27 สิงหาคม 2560
26 – 28 สิงหาคม 2560
01-03 กันยายน 2560
02-04 กันยายน 2560
08-10 กันยายน 2560
09-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
29 ก.ย.-01 ต.ค.2560
30 ก.ย.-02 ต.ค.2560
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 13,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 6  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม พิเศษสุด++ นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
 ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
 ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
 ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
***พิเศษ!!!พักอินทร์แขวน 1 คืน + ย่างกุ้ง 1 คืน***
บินหรู นอน 4 ดาว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG
เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา
 สายการบิน  Bangkok Airway (PG)
  โค้ดทัวร์     BCF_EASY BOUTIQUE MYANMAR
23 – 25 มิถุนายน 2560
30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560
08 – 10 ก.ค. 2560 (วันอาสาฬหบูชา)
21 – 23 กรกฎาคม 2560
28 – 30 กรกฎาคม 2560
12 – 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
25 – 27 สิงหาคม 2560
08 – 10 กันยายน 2560
22 – 24 กันยายน 2560
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 7  มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คื

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 200 บาท 

 วันแรกของการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
วันที่สองของการเดินทาง มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
วันที่สามของการเดินทาง พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์
วันที่สี่ของการเดินทาง มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี– กรุงเทพฯ
 สายการบิน บางกอก แอร์เวย์
  โค้ดทัวร์   BGF_MDL-PG001, PG002
 8-11 มิ.ย. 60 ราคา 13,900 บาท
22-25  มิ.ย. 60,  13-16 ก.ค. 60 ราคา 15,900 บาท
24-27  ส.ค. 60,  14-17 ก.ย. 60,  28 ก.ย.-1 ต.ค. 60 ราคา 15,900 บาท
27-30  ก.ค. 60,  11-14 ส.ค. 60 ราคา 17,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 13,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 8 ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 200 บาท 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ –
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สองของการเดินทาง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สามของการเดินทาง ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ
 สายการบิน  AIR ASIA
    โค้ดทัวร์  BGF_RGN-FD006
23-25, 24-26 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ราคา 11,900 บาท
1-3, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ก.ค. 60,  ราคา 11,900 บาท
29 ก.ค.-1 ส.ค. 60 ราคา 11,900 บาท
4-6, 5-7, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ส.ค. 60 ราคา 11,900 บาท
1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, ก.ย. 60 ราคา 11,900 บาท
22-24, 23-25 ก.ย. 60 ราคา 11,900 บาท
29 ก.ย.-1 ต.ค. 60, 30 ก.ย.-2 ต.ค. 60 ราคา 11,900 บาท
8-10, 28-30 ก.ค. 60, 12-14 ส.ค. 60 ราคา 14,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 9 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สองของการเดินทาง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สามของการเดินทาง ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ
** แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด **
**พัก SEDONA HOTEL (ระดับ 5 ดาว)
**(กุ้งแม่น้ำย่างคนละ 1 ตัว)
 สายการบิน   Bangkok Airway (PG)
    โค้ดทัวร์    BGF_RGN-PG001,PG002,PG003
 11-13 ก.พ. 60 ราคา 16,900 บาท 
29 เม.ย. 60-1 พ.ค. 60, 5-7 พ.ค. 60 ราคา 15,900 บาท
 12-14 พ.ค. 60 ราคา 14,900 บาท
 24-26 ก.พ. 60, 3-5, 4-6,10-12, 11-13, มี.ค. 60 ราคา 13,900 บาท
 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 มี.ค. 60, 31 มี.ค.-2 เม.ย. 60 ราคา 13,900 บาท
 1-3, 8-10, 21-23, 22-24, 28-30 เม.ย. 60, 30 เม.ย. 60-2 พ.ค. 60 ราคา 13,900 บาท
 4-6, 6-8, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 พ.ค. 60 ราคา 13,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 13,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 10 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน  

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

 

รับส่วนลด 300 บาท 

 พักหรู 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี 1 ชุด  ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง
 กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
 สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
 นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม
 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Parkview 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
สายการบิน  Nok Air
 โค้ดทัวร์    BBF_MMR001_DD_JAN-JUN17
27 – 29 พฤษภาคม 2560
2 – 4 มิถุนายน 2560
3 – 5 มิถุนายน 2560
9 – 11 มิถุนายน 2560
10 – 12 มิถุนายน 2560
16 – 18 มิถุนายน 2560
17 – 19 มิถุนายน 2560
23 – 25 มิถุนายน 2560
24 – 26 มิถุนายน 2560
30 – 2 กรกฎาคม 2560
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,999 บาท/ท่าน
ราคา 10,900 บาท/ท่าน
1-3 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
15-17 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
22-24 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
29-31 กรกฎาคม 2560
4 -6 สิงหาคม 2560
5-7 สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
19-21 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
26-28 สิงหาคม 2560
1 -3 กันยายน 2560
2-4 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
9-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
ราคา 9,999 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 9,999 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 11 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
รับชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน Nok Air
โค้ดทัวร์     BBF_MMR012_DD_APR-SEP17
5-7 พฤษภาคม 2560
6-8 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
13-15 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
20-22 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
27 -29 พฤษภาคม 2560
2-4 มิถุนายน 2560
3-5 มิถุนายน 2560
9 -11 มิถุนายน 2560
10-12 มิถุนายน 2560
16-18 มิถุนายน 2560
17-19 มิถุนายน 2560
23-25 มิถุนายน 2560
24-26 มิถุนายน 2560
30-2 กรกฎาคม 2560
1-3 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
15-17 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
22-24 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
29-31 กรกฎาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
5-7 สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
19-21 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
26-28 สิงหาคม 2560
1-3 กันยายน 2560
2-4 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
9-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 10,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 12 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน  

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน Thai Lion Air 
โค้ดทัวร์     BBF_MMR012_SL_APR-OCT17
6 -8 พฤษภาคม 2560
19 -21 พฤษภาคม 2560
20-22 พฤษภาคม 2560
27-29 พฤษภาคม 2560
2-4 มิถุนายน 2560
16-18 มิถุนายน 2560
30-2 กรกฎาคม 2560
1-3 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
4 -6 สิงหาคม 2560
18 -20 สิงหาคม 2560
1 -3 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
6-8 ตุลาคม 2560
21-23 ตุลาคม 2560
22-24 ตุลาคม 2560
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 10,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 13 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ
เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า
สายการบิน Thai Lion Air
โค้ดทัวร์     BBF_MMR02_SL_APR-OCT17
4-7 พฤษภาคม 2560
11-14 พฤษภาคม 2560
25-28 พฤษภาคม 2560
8-11 มิถุนายน 2560
22-25 มิถุนายน 2560
6-9 กรกฎาคม 2560
7-10 กรกฎาคม 2560
27-30 กรกฎาคม 2560
10-13 สิงหาคม 2560
11-14 สิงหาคม 2560
24-27 สิงหาคม 2560
7 -10 กันยายน 2560
28 -1 ตุลาคม 2560
12-15 ตุลาคม 2560
19-22 ตุลาคม 2560
20-23 ตุลาคม 2560
22-25 ตุลาคม 2560
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 12,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 14 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน  

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 พักหรู 4 ดาวโปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบาๆ กับบางกอกแอร์เวย์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดาพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ พักหรูระดับ 4 ดาว BEST WESTERN / SUMMIT PARKVIEW 4*
 แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน Bangkok Airway 
โค้ดทัวร์     BBF_MMR021_PG_4STAR_JAN-SEP17
5-7 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560
2-4 มิถุนายน 2560
9-11 มิถุนายน 2560
16-18 มิถุนายน 2560
23-25 มิถุนายน 2560
30-2 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
1-3 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
29-1 ตุลาคม 2560
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 15 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี บิน PG ชุดเสริมบารมีท่านละ 1 ชุด(เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+ชุดสวดมนต์)
 ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
 ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
 ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
 ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชม วัดกุโสดอ
 เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
 เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 แถมฟรี !! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน   Bangkok Airway (PG) 
โค้ดทัวร์       BBF_MMR03_PG_MAR-SEP17
8-10 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
8-10 กันยายน 2560
29-1 ตุลาคม 2560
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 12,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 16 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม เมนูซุปเปอร์ซีฟู๊ด

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
*ฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน   Thai Lion Air
โค้ดทัวร์       BBF_MMR04_SL_4STAR_APR-SEP17
1-3 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
9-11 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
15-17 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
22-24 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
29-31 กรกฎาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
5-7 สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
13-15 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
19-21 สิงหาคม 2560
25 -27 สิงหาคม 2560
26-28 สิงหาคม 2560
1-3 กันยายน 2560
2-4 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
9-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 17 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมหรู 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ MELIA YANGON HOTELเมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวานช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร พัก MELIA or CHATRIUM ระดับ 5 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า
สายการบิน   Thai Lion Air
โค้ดทัวร์       BBF_MMR04_SL_5STAR_APR-SEP17
30-2 กรกฎาคม 2560
1-3 กรกฎาคม 2560
7-9 กรกฎาคม 2560
8-10 กรกฎาคม 2560
9 -11 กรกฎาคม 2560
14-16 กรกฎาคม 2560
15-17 กรกฎาคม 2560
21-23 กรกฎาคม 2560
22 -24 กรกฎาคม 2560
28-30 กรกฎาคม 2560
29-31 กรกฎาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
5-7สิงหาคม 2560
11-13 สิงหาคม 2560
12-14 สิงหาคม 2560
13-15 สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 2560
19-21 สิงหาคม 2560
25-27 สิงหาคม 2560
26-28 สิงหาคม 2560
1-3 กันยายน 2560
2-4 กันยายน 2560
8-10 กันยายน 2560
9 -11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25 กันยายน 2560
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 18  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

สายบุญแบบสบายๆ…พม่า…สิเรียม…ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”/ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า
เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
สายการบิน   เมียร์มาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB)
โค้ดทัวร์       BOF_พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน
7-8 กรกฎาคม 2560
10-11 กรกฎาคม 2560
14-15 กรกฎาคม 2560
16-17 กรกฎาคม 2560
ราคา 5,995 บาท
ราคา 5,995 บาท
ราคา 5,995 บาท
ราคา 5,995 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 5,995 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 18 พม่า ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

วันแรก ของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง ของการเดินทาง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สามของการเดินทาง ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ
สายการบิน   Air Asia
โค้ดทัวร์       BGF_RGN-FD006
 29 เม.ย.-1 พ.ค. 60, 5-7 พ.ค. 60 ราคา 11,900 บาท 
12-14,13-15, 18-20, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29  พ.ค. 60 ราคา 12,900 บาท
2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19 มิ.ย. 60 ราคา 12,900 บาท
23-25, 24-26 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ราคา 12,900 บาท
1-3, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ก.ค. 60 ราคา 12,900 บาท
29 ก.ค.-1 ส.ค. 60 ราคา 12,900 บาท
4-6, 5-7, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ส.ค. 60 ราคา 12,900 บาท
1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.ย. 60 ราคา 12,900 บาท
29 ก.ย.-1 ต.ค. 60, 30 ก.ย.-2 ต.ค. 60 ราคา 12,900 บาท
8-10, 28-30 ก.ค. 60, 12-14 ส.ค. 60  ราคา 14,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-760

 โปรแกรมที่ 19 ย่างกุ้ง หงสาวดี ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

รับส่วนลด 300 บาท 

 1. สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
3. ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
4. อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และอาหารไทย
5. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
สายการบิน   นกแอร์
โค้ดทัวร์       BTSF_GT-RGN DD03
09-11/ 10-12/ 16-18/ 17-19/ 22-24/ มิ.ย.60 ราคา 9,999 บาท
24-26 / 29 มิ.ย.-01ก.ค. / 30 มิ.ย.- 02 ก.ค.60 ราคา 9,999 บาท
01-03/ 02-04/ 06-08/ 13-15/ 14-16 ก.ค.60 ราคา 9,999 บาท
01-03/ 02-04/ 06-08/ 13-15/ 14-16 ก.ค.60 ราคา 9,999 บาท
29-31 ก.ค./ 30ก.ค.-01ส.ค.60 ราคา 9,999 บาท
07-09/ 08-10/ 09-11 ก.ค. 60 ราคา 12,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 9,900 บาท

line-760

ทัวร์พม่าหน้า 2

 อาจมีบางโปรแกรมที่ทางแผนก IT ไม่ได้ลงโฆษณาทางหน้าเว็บ หากลูกค้าต้องการเดินทางในช่วงอื่น จัดเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-183-5623  Holline  082-3550282 ,089-6133915

ทัวร์พม่า  ทัวร์พม่าราคาถูก