ทัวร์พม่า  ทัวร์พม่าราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท วันนี้-กันยายน 2559

ทัวร์พม่าทัวร์พม่า บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการจัดท่องเที่ยว ทัวร์พม่า ทุกเส้นทางทุกสายการบิน เชิญชวนท่านลูกค้า เที่ยวพม่า ในราคาพิเศษ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จัดทัวร์พม่า  แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ  มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริป  พร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ !!! นั่งรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทาง…>> ภาพสถานที่ท่องเที่ยว เมืองพม่า

 

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

 โปรแกรมที่ 1 ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

Sale200

D1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง-หงสาวดี – ผ่านชมสุสานสานสงครามเกาเทียน – พระราชวังบุเรงนอง-คิ้มปูนแคมป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
D2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระไฝเลื่อน – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว – พระตาหวาน – ตลาดสก๊อต – เจดีย์ชเวดากอง
D3 เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – กรุงเทพฯ
 สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
 ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
 ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
 ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
 สายการบิน Thai Smile
  โค้ดทัวร์  BCF_EASY SMILE OF MYANMAR 2(WE) 3D2N
11-13 พฤศจิกายน 2559
18-20 พฤศจิกายน 2559
25-27 พฤศจิกายน 2559
02-04 ธันวาคม 2560
03-05 ธันวาคม 2560 (วันพ่อแห่งชาติ)
09-11 ธันวาคม 2560
10-12 ธันวาคม 2560 (วันรัฐธรรมนูญ)
16-18 ธันวาคม 2560
23-25 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค.-01ม.ค.60 (วันปีใหม่)
31 ธ.ค.-01ม.ค.60 (วันปีใหม่)
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 16,900 บาท/ท่าน
ราคา 17,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 13,900 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 2 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

Sale200

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) – มัณฑะเลย์ – พระตำหนักไม้สักชเวนานดอร์ – วัดกุโสดอ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดพระหินอ่อน – ขึ้นชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
วันที่ 2 อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – วัดมหากันดายงค์ – พุกาม – ชมวิวทะเลเจดีย์และพระอาทิตย์อัศดง ในมุม 360 องศา ที่เจดีย์ชเวสันดอว์
วันที่ 3 พุกาม – ตลาดยองอู – วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี – เจดีย์ชเวสิกอง – มัณฑะเลย์
วันที่ 4 มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดพญางู – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)
• ชมความงาม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
• วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
• ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
• จุดชมวิว ยอดเขามัณฑะเลย์ เขาลูกนี้สูง 240 เมตร
• เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี
• วัดอนันดา เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน
• วิหารธรรมยังยี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่
• เจดีย์ชเวสิกอง เป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้
• วัดดลาภะมุณี งูศักดิ์สิทธิ์ หรือ วัดพญางู
 สายการบิน AIR ASIA 
  โค้ดทัวร์  BSSF_พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม-FD
20-23 ตุลาคม 2559
15-18 ธันวาคม 2559
22-25 ธันวาคม 2559
29 ธ.ค.- 01 ม.ค.60
 ราคา 19,900 บาท/ท่าน
ราคา 21,900 บาท/ท่าน
ราคา 21,900 บาท/ท่าน
ราคา 23,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 19,900 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 2 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

Sale200

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบง
วันที่ 2 พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ทัชมาฮาล – ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
วันที่ 3 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – มัณฑะเลย์ – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
• ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
• ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
• ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
• ชม วัดกุโสดอ
• เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
• แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
  โค้ดทัวร์  BZF_พม่า มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี มิงกุน-8M
03 – 05 ธันวาคม 2559
24 – 26 ธันวาคม 2559
31 – 02 มกราคม 2559
14 – 16 มกราคม 2559
28 – 30 มกราคม 2559
11 – 13 กุมภาพันธ์ 2560
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2560
11 – 13 มีนาคม 2560
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
 ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
 ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
 ราคา 11,900 บาท/ท่าน
 ราคา 11,900 บาท/ท่าน 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 11,900 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 3 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

Sale200

• เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์-เมืองพุกาม
• ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์(พระราชวังสุดท้ายของกษัตริย์พม่า)
• ชมทัศนัยภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่MANDALAY HILLS
• ชมสะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก
• ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่ “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
• สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M)
  โค้ดทัวร์ BZF_THE GREATEST MANDALAY 4D3N
14 – 17 กันยายน 2559
21 – 24 กันยายน 2559
28 ก.ย.-01 ต.ค.2559
05 – 08 ตุลาคม 2559
12 – 15 ตุลาคม 2559
19 – 22 ตุลาคม 2559
26 – 29 ตุลาคม 2559
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
 ราคา 15,900 บาท/ท่าน
 ราคา 15,900 บาท/ท่าน
 ราคา 15,900 บาท/ท่าน
 ราคา 15,900 บาท/ท่าน
 ราคา 15,900 บาท/ท่าน
 ราคา 15,900 บาท/ท่าน 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 15,700 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 4 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

Sale200

 ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ติโย ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต
• รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้นถึงบนยอดเขาไจ้ติโย)
• อร่อยกับ เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
นอนโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง
• **สะดวกสบายไม่ต้องทำ วีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน (เริ่ม 27 สิงหาคม)**
 สายการบิน Nok Air
    โค้ดทัวร์ BZF_BLESSING MYANMAR 3D2N
12 – 14 สิงหาคม 2559
13 – 15 สิงหาคม 2559
14 – 16 สิงหาคม 2559
19 – 21 สิงหาคม 2559
26 – 28 สิงหาคม 2559
27 – 29 สิงหาคม 2559
02 – 04 กันยายน 2559
03 – 05 กันยายน 2559
09 – 11 กันยายน 2559
10 – 12 กันยายน 2559
16 – 18 กันยายน 2559
17 – 19 กันยายน 2559
23 – 25 กันยายน 2559
24 – 26 กันยายน 2559
01 – 03 ตุลาคม 2559
02 – 04 ตุลาคม 2559
07 – 09 ตุลาคม 2559
08 – 10 ตุลาคม 2559
14 – 16 ตุลาคม 2559
15 – 17 ตุลาคม 2559
16 – 18 ตุลาคม 2559
20 – 22 ตุลาคม 2559
21 – 23 ตุลาคม 2559
22 – 24 ตุลาคม 2559
23 – 25 ตุลาคม 2559
28 – 30 ตุลาคม 2559
29 – 31 ตุลาคม 2559
05 – 07 พฤศจิกายน 2559
11 – 13 พฤศจิกายน 2559
18 – 20 พฤศจิกายน 2559
25 – 27 พฤศจิกายน 2559
01 – 03 ธันวาคม 2559
02 – 04 ธันวาคม 2559
04 – 06 ธันวาคม 2559
08 – 10 ธันวาคม 2559
09 – 11 ธันวาคม 2559
11 – 13 ธันวาคม 2559
15 – 17 ธันวาคม 2559
16 – 18 ธันวาคม 2559
17 – 19 ธันวาคม 2559
18 – 20 ธันวาคม 2559
22 – 24 ธันวาคม 2559
23 – 25 ธันวาคม 2559
24 – 26 ธันวาคม 2559
25 – 27 ธันวาคม 2559
29 – 31 ธันวาคม 2559
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
 ราคา  9,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 ราคา 10,900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 15900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 13900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
 ราคา 15900 บาท/ท่าน 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 10,900 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 5 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

Sale200

 ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ติโย ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต
• รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้นถึงบนยอดเขาไจ้ติโย)
• อร่อยกับ เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
นอนโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง
• **สะดวกสบายไม่ต้องทำ วีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน (เริ่ม 27 สิงหาคม)**
 สายการบิน Air Asia
   โค้ดทัวร์ BZF_BLESSING MYANMAR 3D2N
01 – 03 ตุลาคม 2559
02 – 04 ตุลาคม 2559
06 – 08 ตุลาคม 2559
07 – 09 ตุลาคม 2559
08 – 10 ตุลาคม 2559
09 – 11 ตุลาคม 2559
13 – 15 ตุลาคม 2559
14 – 16 ตุลาคม 2559
15 – 17 ตุลาคม 2559
16 – 18 ตุลาคม 2559
20 – 22 ตุลาคม 2559
21 – 23 ตุลาคม 2559
22 – 24 ตุลาคม 2559
23 – 25 ตุลาคม 2559
24 – 26 ตุลาคม 2559
27 – 29 ตุลาคม 2559
28 – 30 ตุลาคม 2559
29 – 31 ตุลาคม 2559
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2559
03 – 05 พฤศจิกายน 2559
04 – 06 พฤศจิกายน 2559
05 – 07 พฤศจิกายน 2559
06 – 08 พฤศจิกายน 2559
10 – 12 พฤศจิกายน 2559
11 – 13 พฤศจิกายน 2559
12 – 14 พฤศจิกายน 2559
13 – 15 พฤศจิกายน 2559
17 – 19 พฤศจิกายน 2559
18 – 20 พฤศจิกายน 2559
19 – 21 พฤศจิกายน 2559
20 – 22 พฤศจิกายน 2559
24 – 26 พฤศจิกายน 2559
25 – 27 พฤศจิกายน 2559
26 – 28 พฤศจิกายน 2559
27 – 29 พฤศจิกายน 2559
01 – 03 ธันวาคม 2559
02 – 04 ธันวาคม 2559
03 – 05 ธันวาคม 2559
04 – 06 ธันวาคม 2559
08 – 10 ธันวาคม 2559
09 – 11 ธันวาคม 2559
10 – 12 ธันวาคม 2559
11 – 13 ธันวาคม 2559
15 – 17 ธันวาคม 2559
16 – 18 ธันวาคม 2559
17 – 19 ธันวาคม 2559
18 – 20 ธันวาคม 2559
22 – 24 ธันวาคม 2559
23 – 25 ธันวาคม 2559
24 – 26 ธันวาคม 2559
25 – 27 ธันวาคม 2559
29 – 31 ธันวาคม 2559
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560
01 – 03 มกราคม 2560
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 15900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 15900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 13900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 15900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 12900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
ราคา 14900 บาท/ท่าน
 ราคา 15900 บาท/ท่าน
ราคา 16900 บาท/ท่าน
ราคา 16900 บาท/ท่าน
ราคา 16900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 12,900 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 6 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม สะสมไมล์ ROP ได้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
 นมัสการ พระหินอ่อน เป็นพระที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวเท่านั้น
 ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
 วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า
 ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์เชวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
 ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
 สายการบิน   Thai Smile (WE)
    โค้ดทัวร์  BCF_EASY SMILE OF MYANMAR 1   
13 – 15 พฤษภาคม 2559
21 – 23 พฤษภาคม 2559
27 – 29 พฤษภาคม 2559
03 – 05 มิถุนายน 2559
10 – 12  มิถุนายน 2559
17 – 19  มิถุนายน 2559
24 – 26  มิถุนายน 2559
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2559
ราคา 6,900 บาท/ท่าน
ราคา 9,700 บาท/ท่าน
ราคา 9,700 บาท/ท่าน
ราคา 9,700 บาท/ท่าน
ราคา 9,700 บาท/ท่าน
ราคา 9,700 บาท/ท่าน
ราคา 9,700 บาท/ท่าน
ราคา 9,700 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 9,700 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 7 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

หนึ่งเดียวในโลก! ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี
•ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี
•ชมพระตำหนักไม้สัก ศิลปะพม่าแท้ๆ
•เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
•ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
สายการบิน Myanmar Airways
 โค้ดทัวร์   ฺBSPF_MDL001-มัณฑะเลย์-มิงกุน-3วัน-8M3-SEP-DEC 2016 
 22-24 ตุลาคม 2559
12-14 พฤศจิกายน 2559
10-12 ธันวาคม 2559
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 6 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน  3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

Sale200

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
• พักโรงแรมเรือระดับ 5 ดาว
• พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
• นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
 สายการบิน  นกแอร์ (DD)
    โค้ดทัวร์   BGF_YANGON-SERIUM-BAGO-KYAIKHTIYO(DD)
วันที่ 22-24,26-28,27-29,28-30,29-31 พ.ค. 59 
วันที่ 6-8, 19-21 พ.ค. 59
วันที่ 20-22 พ.ค.59
วันที่ 2-4,5-7,9-11,11-13,12-14, 16-18,มิ.ย.59 
วันที่ 18-20,19-21, 23-25, 26-28 มิ.ย.59 
วันที่ 3-5,4-6,10-12,17-19, 24-26,25-27มิ.ย.59
วันที่ 2-4, 3-5, 7-9,10-12, 24-26,ก.ค.59
วันที่ 28-30 ก.ค.59,31 ก.ค.-2 ส.ค. 59 
วันที่ 1-3,8-10,9-11,14-16,15-17,17-19,ก.ค.59
วันที่ 20-22,23-25,29-31 ก.ค.,30 ก.ค.-1 ส.ค.59 
วันที่ 16-18,18-20,19-21 ก.ค.59 
วันที่ 4-6,5-7, 6-8,18-20, 20-22,21-23,ส.ค.59 
วันที่ 25-27, 28-30 ส.ค.59
วันที่ 7-9,14-16,19-21,26-28,27-29 ส.ค.59
วันที่ 12-24 ส.ค. 59 
วันที่ 1-3,4-6, 8-10,10-12,11-13,17-19,ก.ย.59
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 14,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 11,900 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 8 ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี  พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

Sale200

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
• พักดี 5 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
• นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน
• มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
• บริการเลานจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
• รถนำเที่ยวใหม่สะอาดที่นั่งกว้างขวาง
• หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
 สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) 
    โค้ดทัวร์  BGF_YANGON-BAGO-KYAIKHTIYO 3D 2N (PG)
วันที่ 9-11, 10-12,11-13, 16-18, 17-19 พ.ค.59 
วันที่ 23-25, 24-26,25-27 พ.ค.59 
วันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย.59, 31 พ.ค.-2 มิ.ย.59
วันที่ 1-3, 2-4, 3-5,4-6, 5-7, 6-8, 7-9 พ.ค.59 
วันที่ 8-10,12-14,13-15, 14-16,15-17 พ.ค.59 
วันที่ 18-20,19-21,21-23, 22-24 พ.ค.59 
วันที่ 26-28,27-29,28-30, 29-31 พ.ค.59
วันที่ 20-22 พ.ค.59
วันที่ 1-3, 6-8, 7-9,8-10,13-15, 14-26 มิ.ย.59 
วันที่ 15-17, 20-22,21-23, 22-24 มิ.ย.59 
วันที่ 27-29, 28-30 มิ.ย.59, 29 มิ.ย.-1 ก.ค.59 
วันที่ 2-4, 3-5, 4-6,5-7,9-11, 10-12 มิ.ย.59 
วันที่ 11-13, 12-14,16-18,17-19 มิ.ย.59 
วันที่ 18-20, 19-21,23-25,24-26 มิ.ย.59
วันที่ 25-27, 26-28 มิ.ย.59,30 มิ.ย.-2 ก.ค.59 
วันที่ 4-6, 5-7, 6-8,11-13,12-24 มิ.ย.59
วันที่ 13-15, 25-27,26-28,27-29 ก.ค.59 
วันที่ 1-3, 2-4, 3-5,7-9,8-10, 9-11 ก.ค.59 
วันที่ 10-12, 14-16,15-17,16-18 ก.ค.59 
วันที่ 17-19, 18-20,19-21,20-22 ก.ค.59
วันที่ 21-23, 22-24,23-25,24-26 ก.ค.59
วันที่ 28-30, 29-31,30 ก.ค.-1 ส.ค.59
วันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.59 
วันที่ 1-3, 2-4, 3-5,8-10,9-11 ส.ค.59 
วันที่ 15-17, 16-18,17-19 ส.ค.59 
วันที่ 22-24, 23-25,24-26,29-31 ส.ค.59 
วันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.59,31 ส.ค.-2 ก.ย.59 
วันที่ 4-6, 5-7,6-8,7-9,10-12 ส.ค.59 
วันที่ 18-20,19-21,20-22,21-23 ส.ค.59 
วันที่ 25-27, 26-28,27-29,28-30 ส.ค.59 
วันที่ 5-7, 6-8,7-9,12-14,13-15 ก.ย.59 
วันที่ 14-16, 19-21,20-22,21-23 ก.ย.59 
วันที่ 26-28, 27-29,28-30 ก.ย. 59 
วันที่ 1-3,2-4,3-5,4-6,8-10,9-11,10-12,ก.ย.59
วันที่ 11-13, 15-17,16-18, 17-19 ก.ย. 59 
วันที่ 18-20, 22-24,23-25, 24-26,25-27 ก.ย.59
วันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค., 30 ก.ย.-2 ต.ค. 59 
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 15,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 11,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 12,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
ราคา 13,900 บาท/ท่าน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 12,900 บาท

line-773

 โปรแกรมที่ 9 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม  อินเล 5 วัน 4 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

• ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)
• สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
• ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์
• ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
• ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์
• สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
• ล่องเรือทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา
• สักการะ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แกะสลักจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี
• พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับกุ้งแม่น้ำย่าง
 สายการบิน  บางกอกแอร์เวย์ (PG) 
    โค้ดทัวร์   BGF_MANDALAY-BAGAN-INLE 5D 4N (PG)
 วันที่ 22-26 มิ.ย. 59 ราคา 29,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… ราคา 29,900 บาท

line-773

 อาจมีบางโปรแกรมที่ทางแผนก IT ไม่ได้ลงโฆษณาทางหน้าเว็บ หากลูกค้าต้องการเดินทางในช่วงอื่น จัดเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-183-5623  Holline  082-3550282 ,089-6133915

ทัวร์พม่า  ทัวร์พม่าราคาถูก  เริ่มต้น 6,900 บาท

 
300x250 ทัวร์สิงคโปร์

line-773

 ตัวอย่างการเดินทาง  : ทริปตัวอย่างการเดินทางแบ่งปันภาพสวยกับเรา..ที่นี่ !!  :-) :-) :-)   ( facebook )

line-773