ทัวร์ราคาถูก
Home / แนะนำทัวร์ต่างประเทศ / ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 2

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 2

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 2

ทัวร์ญี่ปุ่น

No 16  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอไดบะ
วันที่สี่ นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_NRT19 XJ SPARKLING PINKMOSS TOKYO 5D3N
05-09 พฤษภา 61
11-15 พฤษภา 61
16-20 พฤษภา 61
17-21 พฤษภา 61
18-22 พฤษภา 61
24-28 พฤษภา 61
25-29 พฤษภา 61
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61
07-11 มิถุนายน 61
08-12 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
15-19 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
22-26 มิถุนายน 61
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 23,999 บาท

line-760

No 17  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้
วันที่สี่ โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
วันที่หก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X 
โค้ดทัวร์    BZF_KIX01 XJ SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6D4N
13-18 เมษายน 61
17-22 เมษายน 61
18-23 เมษายน 61
19-24 เมษายน 61
24-29 เมษายน 61
25-30 เมษายน 61
26 เม.ย.-01 พ.ค. 61
01-06 พฤษภา 61
02-07 พฤษภา 61
03-08 พฤษภา 61
08-13 พฤษภา 61
09-14 พฤษภา 61
15-20 พฤษภา 61
16-21 พฤษภา 61
22-27 พฤษภา 61
23-28 พฤษภา 61
ราคา 59,900 บาท
ราคา 45,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 43,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 43,900 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 41,900 บาท

line-760

No 18  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
โค้ดทัวร์     BZF_KIX02 XJ SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N
21-25 มีนาคม 61
22-26 มีนาคม 61
23-27 มีนาคม 61
24-28 มีนาคม 61
25-29 มีนาคม 61
26-30 มีนาคม 61
27-31 มีนาคม 61
28 มี.ค.-01 เม.ย. 61
29 มี.ค.-02 เม.ย. 61
30 มี.ค.-03 เม.ย. 61
31 มี.ค.-04 เม.ย. 61
01-05 เมษายน 61
02-06 เมษายน 61
03-07 เมษายน 61
04-08 เมษายน 61
10-14 เมษายน 61
11-15 เมษายน 61
12-16 เมษายน 61
13-17 เมษายน 61
14-18 เมษายน 61
16-20 เมษายน 61
18-22 เมษายน 61
19-23 เมษายน 61
20-24 เมษายน 61
25-29 เมษายน 61
26-30 เมษายน 61
28 เม.ย.-02 พ.ค. 61
ราคา 31,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 37,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 35,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 31,900 บาท

line-760

No 19  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่สาม เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – อิออน จัสโก้
วันที่สี่ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ
วันที่ห้า นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
วันที่หก สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X 
โค้ดทัวร์     BZF_KIX03 XJ SAKURA GRAND OSAKA TAKAYAMA 6D4N
27 มี.ค.-01 เม.ย. 61
28 มี.ค.-02 เม.ย. 61
03-08 เมษายน 61
04-09 เมษายน 61
10-15 เมษายน 61
11-16 เมษายน 61
12-17 เมษายน 61
ราคา 37,900 บาท
ราคา 37,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 40,900 บาท
ราคา 50,900 บาท
ราคา 50,900 บาท
 ราคา 50,900 บาท 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 37,900 บาท

line-760

No 20  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ–ศาลเจ้าคิบูเนะ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า –ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X 
โค้ดทัวร์     BZF_KIX07 XJ FLORA BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N
02-06 พฤษภา 61
03-07 พฤษภา 61
04-08 พฤษภา 61
06-10 พฤษภา 61
08-12 พฤษภา 61
16-20 พฤษภา 61
17-21 พฤษภา 61
23-27 พฤษภา 61
24-28 พฤษภา 61
07-11 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
27 มิ.ย.-07 ก.ค. 61
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 29,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 27,900 บาท

line-760

No 21
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

สายการบิน
โค้ดทัวร์ BZF_NRT18
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 19,888 บาท

line-760

No 22
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

สายการบิน
โค้ดทัวร์ BZF_NRT19
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 19,888 บาท

line-760

No 23 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน NOK SCOOT  
โค้ดทัวร์     BTNF_XJ32_Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ ฟรุ้งฟริ้งอมชมพู 5D3N MAR-APR’18
04-08 มีนาคม 61
05-09 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
11-15 มีนาคม 61
12-16 มีนาคม 61
13-17 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
17-21 มีนาคม 61
18-22 มีนาคม 61
19-23 มีนาคม 61
20-24 มีนาคม 61
21-25 มีนาคม 61
22-26 มีนาคม 61
23-27 มีนาคม 61
24-28 มีนาคม 61
25-29 มีนาคม 61
26-30 มีนาคม 61
27-31 มีนาคม 61
28 มี.ค.-01 เม.ย.61
29 มี.ค.-02 เม.ย.61
30 มี.ค.-03 เม.ย.61
31 มี.ค.-04 เม.ย.61
01-05 เมษายน 61
02-06 เมษายน 61
03-07 เมษายน 61
04-08 เมษายน 61
05-09 เมษายน 61
06-10 เมษายน 61
07-11 เมษายน 61
08-12 เมษายน 61
09-13 เมษายน 61
10-14 เมษายน 61
11-15 เมษายน 61
12-16 เมษายน 61
13-17 เมษายน 61
14-18 เมษายน 61
15-19 เมษายน 61
16-20 เมษายน 61
17-21 เมษายน 61
18-22 เมษายน 61
19-23 เมษายน 61
20-24 เมษายน 61
21-25 เมษายน 61
22-26 เมษายน 61
ราคา 25,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 25,888 บาท

line-760

No 24  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเทน 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี-กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
3 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ช้อปปิ้งชินจูกุ
4 ท่องเที่ยวอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
5 สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
สายการบิน สายการบินสกู๊ต 
โค้ดทัวร์    BJF_JJP46-TOKYO ปังปัง 5วัน3คืน
02-06 กุมภาพัน 61
04-08 กุมภาพัน 61
ราคา 25,888 บาท
  ราคา 23,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 23,888 บาท

line-760

No 25  ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

สุดยอดโตเกียว งบไม่เกินสองหมื่น ก็เที่ยวได้ มีรถ มีไกด์พาเที่ยว อิสระช้อปปิ้งลั้นลาเต็มวันเที่ยวคุ้ม คุณภาพครบ เริ่มต้นเพียง 19,999.- เท่านั้น
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900.-**พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์
สายการบิน AIR ASIA X 
โค้ดทัวร์    BJF_JJP01 โตเกียวหน้าหนาว 5วัน XJ 
4-8 กุมภาพัน 61
5-9 กุมภาพัน 61
6-10 กุมภาพัน 61
7-11 กุมภาพัน 61
11-15 กุมภาพัน 61
12-16 กุมภาพัน 61
13-17 กุมภาพัน 61
14-18 กุมภาพัน 61
19-23 กุมภาพัน 61
20-24 กุมภาพัน 61
21-25 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
23-27 กุมภาพัน 61
24-28 กุมภาพัน 61
25 ก.พ.-1 มี.ค.61
26 ก.พ.-2 มี.ค.61
27 ก.พ.-3 มี.ค.61
28 ก.พ.-4 มี.ค.61
ราคา 20,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 20,999 บาท
ราคา 20,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 20,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 20,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 20,999 บาท
ราคา 20,999 บาท
ราคา 20,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 19,999 บาท

line-760

No 26  ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

– พักฟูจิ 1 คืน และ โตเกียว 2 คืน ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ญี่ปุ่น
– สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ (กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 1ม.ค.-14มี.ค.61)
– ชมความงามของยอด ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) (กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 15-31 มี.ค.61)
– ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ขนาดเท่าของจริง
– ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี
– ชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราเมน
– ช้อปปิ้งหนักๆ เต็มๆ ที่ Aeon Mall, ชิบุย่า และ ชินจูกุ
สายการบิน  AIR ASIA X 
โค้ดทัวร์     BTS_GT-NRT XJ34 Tokyo-Fuji Maxx 5D 3N 
01-05 กุมภาพัน 61
02-06 กุมภาพัน 61
07-11 กุมภาพัน 61
08-12 กุมภาพัน 61
09-13 กุมภาพัน 61
14-18 กุมภาพัน 61
15-19 กุมภาพัน 61
15-19 กุมภาพัน 61
21-25 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
23-27 กุมภาพัน 61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
21-25 มีนาคม 61
22-26 มีนาคม 61
23-27 มีนาคม 61
24-28 มีนาคม 61
25-29 มีนาคม 61
26-30 มีนาคม 61
27-31 มีนาคม 61
28 มี.ค.-01 เม.ย.61
29 มี.ค.-02 เม.ย.61
30 มี.ค.-03 เม.ย.61
31 มี.ค.-04 เม.ย.61
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 30,991 บาท
ราคา 30,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 30,991 บาท
ราคา 30,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 27,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท
ราคา 29,991 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 27,991 บาท

line-760

No 27  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ  ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
สายการบิน    AIR ASIA X
โค้ดทัวร์      BTNF_XJ37_TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 5D3N
09-13 พฤษภาคม 61
10-14 พฤษภาคม 61
16-20 พฤษภาคม 61
17-21 พฤษภาคม 61
23-27 พฤษภาคม 61
24-28 พฤษภาคม 61
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61
31 พ.ค.-04 มิ.ย. 61
06-10 มิถุนายน 61
07-11 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 24,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 22,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 22,888 บาท

line-760

No 28  โตเกียว – โอซาก้า (Universal Studio) 6 วัน 4 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาริตะ – โตเกียว – สวนอุเอะโนะ – สวนกอนเก็นโดะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโอเกะ – อะตามิ
วันที่สาม มิชิมะ สกาย วอล์ค – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ
วันที่สี่ โอมิ ฮาจิมัง – ล่องเรือ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – ป่าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
วันที่ห้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่หก ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG) 
โค้ดทัวร์  BGLF_TOKYO – OSAKA 6 DAYS 4 NIGHTS
28 มี.ค.-2 เม.ย. 61 ราคา 61,100 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 61,100 บาท

line-760

No 29  โตเกียว – โอซาก้า (Free day) 6 วัน 4 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาริตะ – โตเกียว – สวนอุเอะโนะ – สวนกอนเก็นโดะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโอเกะ – อะตามิ
วันที่สาม มิชิมะ สกาย วอล์ค – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ
วันที่สี่ โอมิ ฮาจิมัง – ล่องเรือ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – ป่าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
วันที่ห้า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย (เต็มวัน)
วันที่หก ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG) 
โค้ดทัวร์ BGLF_TOKYO – OSAKA 6 DAYS 4 NIGHTS
28 มี.ค.-2 เม.ย. 61 ราคา 58,100 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 58,100 บาท

line-760

No 30  ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า (ลิงออนเซ็น) 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สาม UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ – ฮากุบะ สกี
วันที่สี่ ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง – อิออน จัสโก้ – NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
สายการบิน JAPAN AIRLINES 
โค้ดทัวร์    BZF_NGO01 SNOW MONKEY IN NAGANO 5D3N BY JL
17-21 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
24-28 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
31 ม.ค-04 ก.พ 61
07-11 กุมภาพัน 61
14-18 กุมภาพัน 61
21-25 กุมภาพัน 61
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท
ราคา 39,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 39,900 บาท

line-760

No 31 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต SNOW MONKEY 6 วัน คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

 วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ –วัดคินคาคุจิ – เทศกาลดูไฟนาบานะ โนะซาโตะ-ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้
วันที่สาม ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – นากาโน่ – UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY
วันที่สี่ วัดเซ็นโกจิ- เพลิดเพลินกับลานสกี – กิฟุ – แช่ออนเซ็น
วันที่ห้า โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
วันที่หก คันไซ-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง
โค้ดทัวร์     BZF_KIX04 UNSEEN MONKEY IN NAGANO 6D4N BY XJ
10-15 มกราคม 61
24-29 มกราคม 61
14-19 กุมภาพัน 61
27 ก.พ.-04 มี.ค.61
ราคา 37,900 บาท
ราคา 37,900 บาท
ราคา 37,900 บาท
ราคา 37,900 บาท  
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 37,900 บาท

line-760

No 32  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สาม UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ – ฮากุบะ สกี
วันที่สี่ ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง – อิออน จัสโก้ – NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
สายการบิน  AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง
โค้ดทัวร์     BZF_KIX05 FROZEN OSAKA TAKAYAMA 5D3N BY XJ
10-14 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
12-16 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
18-22 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
24-28 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
31 ม.ค-04 ก.พ.61
01-05 กุมภาพัน 61
02-06 กุมภาพัน 61
07-11 กุมภาพัน 61
08-12 กุมภาพัน 61
09-13 กุมภาพัน 61
14-18 กุมภาพัน 61
17-21 กุมภาพัน 61
21-25 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
23-27 กุมภาพัน 61
28 ก.พ-04 มี.ค.61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
 ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 31,999 บาท
ราคา 31,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 29,999 บาท

line-760

No 33  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

 วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่สาม โอซาก้า – เกียวโต –ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้
วันที่สี่ ลานสกี – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
วันที่หก โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
สายการบิน  AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง
โค้ดทัวร์      BZF_KIX06  SHAKE IN OSAKA TAKAYAMA 6D4N BY XJ
09-14 มกราคม 61
16-21 มกราคม 61
17-22 มกราคม 61
23-28 มกราคม 61
30 ม.ค.-04 ก.พ 61
31 ม.ค.-05 ก.พ 61
06-11 กุมภาพัน 61
07-12 กุมภาพัน 61
13-18 กุมภาพัน 61
20-25 กุมภาพัน 61
21-26 กุมภาพัน 61
28 ก.พ.-05 มี.ค.61
06-11 มีนาคม 61
07-12 มีนาคม 61
ราคา 29,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 31,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท
ราคา 30,999 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 29,999 บาท

line-760

No 34  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู (เล่นสกี) 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 เยือนเกาะคิวชูเกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัย พลาดไม่ได้กับลานสกีเท็นซัน นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ”ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะพิสูจน์ความแปลกของบ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ”ที่ส่งเสียงคำรามตลอดเวลา เยือนหมู่บ้านยูฟูอินที่เป็นต้นแบบ OTOP เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขาและออนเซ็น ลิ้มรสสตอรเบอร์รี่สดๆ จากไร่ ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่คะแนลซิตี้ + เท็นจิน
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
เดินทางเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %
สายการบิน     THAI AIRWAYS
โค้ดทัวร์         BZF_FUK02 SKI & SNOW IN FUKUOKA 5D3N BY TG
21-25 ธันวาคม 60
28 ธ.ค.-01 ม.ค.61
25-29 มกราคม 61
07-11 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
ราคา 45,900 บาท
ราคา 55,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท
ราคา 41,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 41,888 บาท

line-760

No 35  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุโยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน
คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน  สายการบินสกู๊ต (SCOOT) 
โค้ดทัวร์      BTF_TOKYO 5D3N ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 2 (ยกกำลัง2)
 05-09 มกราคม 61
07-11 มกราคม 61
09-13 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
13-17 มกราคม 61
15-19 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
21-25 มกราคม 61
23-27 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
27-31 มกราคม 61
29 ม.ค.-02 ก.พ.61
31 ม.ค.-04 ก.พ.61
02-06 กุมภาพัน 61
04-08 กุมภาพัน 61
06-10 กุมภาพัน 61
08-12 กุมภาพัน 61
10-14 กุมภาพัน 61
12-16 กุมภาพัน 61
14-18 กุมภาพัน 61
16-20 กุมภาพัน 61
18-22 กุมภาพัน 61
20-24 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
24-28 กุมภาพัน 61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
02-06 มีนาคม 61
04-08 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
12-16 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
18-22 มีนาคม 61
20-24 มีนาคม 61
ราคา 27,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 32,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 25,888 บาท

line-760

No 36 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 500 บาท

 

โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ  วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X 
โค้ดทัวร์     BTF_TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ สกี วาไรตี้
03-07 มกราคม 61
04-08 มกราคม 61
05-09 มกราคม 61
06-10 มกราคม 61
07-11 มกราคม 61
08-12 มกราคม 61
09-13 มกราคม 61
10-14 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
12-16 มกราคม 61
13-17 มกราคม 61
14-18 มกราคม 61
15-19 มกราคม 61
16-20 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
18-22 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
20-24 มกราคม 61
21-25 มกราคม 61
22-26 มกราคม 61
23-27 มกราคม 61
24-28 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
27-31 มกราคม 61
28 ม.ค.-01 ก.พ.61
29 ม.ค.-02 ก.พ.61
30 ม.ค.-03 ก.พ.61
31 ม.ค.-04 ก.พ.61
01-05 กุมภาพัน 61
02-06 กุมภาพัน 61
03-07 กุมภาพัน 61
04-08 กุมภาพัน 61
05-09 กุมภาพัน 61
06-10 กุมภาพัน 61
07-11 กุมภาพัน 61
08-12 กุมภาพัน 61
09-13 กุมภาพัน 61
10-14 กุมภาพัน 61
11-15 กุมภาพัน 61
12-16 กุมภาพัน 61
13-17 กุมภาพัน 61
14-18 กุมภาพัน 61
15-19 กุมภาพัน 61
16-20 กุมภาพัน 61
17-21 กุมภาพัน 61
18-22 กุมภาพัน 61
19-23 กุมภาพัน 61
20-24 กุมภาพัน 61
21-25 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
23-27 กุมภาพัน 61
24-28 กุมภาพัน 61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
  ราคา 28,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 25,999 บาท

line-760

No 37  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ  เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมวปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน   AIR ASIA X
โค้ดทัวร์      BTF_XJ25_Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ Extra
30 พ.ย.-04 ธ.ค.60
01-05 ธันวาคม.60
02-06 ธันวาคม.60
03-07 ธันวาคม.60
04-08 ธันวาคม.60
05-09 ธันวาคม.60
06-10 ธันวาคม.60
07-11 ธันวาคม.60
08-12 ธันวาคม.60
09-13 ธันวาคม.60
10-14 ธันวาคม.60
11-15 ธันวาคม.60
12-16 ธันวาคม.60
13-17 ธันวาคม.60
14-18 ธันวาคม.60
15-19 ธันวาคม.60
16-20 ธันวาคม.60
17-21 ธันวาคม.60
18-22 ธันวาคม.60
19-23 ธันวาคม.60
20-24 ธันวาคม.60
21-25 ธันวาคม.60
22-26 ธันวาคม.60
24-28 ธันวาคม.60
27-31 ธันวาคม.60
28 ธ.ค.-01 ม.ค.61
29 ธ.ค.-02 ม.ค.61
30 ธ.ค.-03 ม.ค.61
03-07 มกราคม 61
04-08 มกราคม 61
05-09 มกราคม 61
06-10 มกราคม 61
07-11 มกราคม 61
08-12 มกราคม 61
09-13 มกราคม 61
10-14 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
12-16 มกราคม 61
13-17 มกราคม 61
14-18 มกราคม 61
15-19 มกราคม 61
16-20 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
18-22 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
20-24 มกราคม 61
21-25 มกราคม 61
22-26 มกราคม 61
23-27 มกราคม 61
24-28 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
27-31 มกราคม 61
28 ม.ค.-01 ก.พ.61
29 ม.ค.-02 ก.พ.61
30 ม.ค.-03 ก.พ.61
31 ก.พ.-04 ก.พ.61
01-05 กุมภาพัน 61
02-06 กุมภาพัน 61
03-07 กุมภาพัน 61
04-08 กุมภาพัน 61
05-09 กุมภาพัน 61
06-10 กุมภาพัน 61
07-11 กุมภาพัน 61
08-12 กุมภาพัน 61
09-13 กุมภาพัน 61
10-14 กุมภาพัน 61
11-15 กุมภาพัน 61
12-16 กุมภาพัน 61
14-18 กุมภาพัน 61
15-19 กุมภาพัน 61
16-20 กุมภาพัน 61
17-21 กุมภาพัน 61
18-22 กุมภาพัน 61
19-23 กุมภาพัน 61
20-24 กุมภาพัน 61
21-25 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
23-27 กุมภาพัน 61
24-28 กุมภาพัน 61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
04-08 มีนาคม 61
05-09 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
11-15 มีนาคม 61
12-16 มีนาคม 61
13-17 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
17-21 มีนาคม 61
18-22 มีนาคม 61
19-23 มีนาคม 61
20-24 มีนาคม 61
 ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 28,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 27,888 บาท

line-760

No 38 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เล่นสกี 5 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

เล่นสกีชมวิวฟูจิ ณ ลานสกีฟูจิเท็น  ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ไหว้พระขอพร วัดนาริตะ ช้อปปิ้งเพลิน ณ อิออน มอลล์
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
สายการบิน การบินไทย
โค้ดทัวร์     BTF_TG24_Tokyo Fuji ซุปตาร์ สกี เหรียญทอง 5D3N JAN-MAR’18
03-07 มกราคม 61
04-08 มกราคม 61
05-09 มกราคม 61
10-14 มกราคม 61
12-16 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
24-28 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
31 ม.ค.-04 ก.พ.61
02-06 กุมภาพัน 61
08-12 กุมภาพัน 61
09-13 กุมภาพัน 61
10-14 กุมภาพัน 61
15-19 กุมภาพัน 61
17-21 กุมภาพัน 61
22-26 กุมภาพัน 61
24-28 กุมภาพัน 61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
17-21 มีนาคม 61
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 34,999 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
 ราคา 36,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 35,888 บาท

line-760

หน้าถัดไป 1 2 3 4

โปรโมชั่นทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ตลอดปี 2561-2562