Friday, September 29, 2023
spot_img

กระบี่ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 3,990 บาท เที่ยวครบ ตลอดปี 2565

Navinda-Krabi-4-800

ทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ ตลอดปี 2565

กระบี่ 4 วัน 3 คืน ที่พักหรู 4 ดาว ใกล้หาด จำนวน 3 คืน บริการอาหารและรถรับส่ง พร้อมทริปดำน้ำหมู่เกาะพีพี และเกาะห้อง (ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเที่ยวเกาะห้องหรือ 4 เกาะ ทะเลแหวก) เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

 วันที่ 1  สนามบินกระบี่ -เข้าที่พัก
 รถรอรับจากสนามบินกระบี่ เดินทางเข้าสู่ที่พัก…
 เย็น   อิสระ อาหารค่ำ
 วันที่ 2  กระบี่ – เกาะพีพี เต็มวัน ( เรือสปีทโบ้ท)
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รถรับจากโรงแรมที่พัก ไป ยังท่าเรือ
 08.00-09.00 เดินทางท่องเที่ยว เกาะพีพี โดยเรือ สปีตโบ้ท มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) พร้อมบริการน้ำดื่ม นำทุกท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach
จากนั้นเที่ยวชมอ่าว โล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ชมความงามใต้ท้องทะเลและชมปลาหลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงาม ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน ชมความงามของ อ่าวปิเละ พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ล้อมไปด้วยผาหินปูนอันสวยงาม จากนั้นผ่านชมถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
 วันที่ 3 กระบี่ – หมู่เกาะห้อง หรือ 4 เกาะทะเลแหวก
 เช้า รับท่านจากโรงแรมที่พัก (กระบี่) เดินทางสู่ท่าเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)ออกเดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
เดินทางถึง เกาะห้อง ทะเลใน (Lagoon) ล้อมรอบด้วยผาหินปูน น้ำทะเลใสสะอาดเขียวดั่งมรกต มุ่งหน้าสู่ เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบที่ประกอบด้วย เกาะยาวน้อย , ยาวใหญ่ และหาดทับแขก ระหว่างทางแวะ เกาะลาดิง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับความสวยงาม
12.00 พักรับประทานอารกลางวันบน เกาะห้อง บริการ อาหารแบบปิกนิก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับ
บ่าย เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก(กระบี่)โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
วันที่ 4 กระบี่ – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ของทางโรงแรม
สมควรแก่เวลา พาท่านซื้อของฝากเมืองกระบี่ จากนั้นส่งทุกท่านสู่สนามบิน
เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ

รายการ   ราคา/ต่อท่าน
กระบี่  4 วัน 3 คืน  (พัก 4 ดาว  Krabi la playa resort) 3,990.-

โปรแกรมทัวร์ กระบี่ 4 วัน 3 คืน

รับส่วนลดเพิ่ม 40% เมื่อจองภายในเดือน ก.พ.2565

ราคานี้รวม :
• ค่าที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน
• ค่าเรือพาดำน้ำเกาะพีพี / เกาะห้อง
• อาหาร 4 มื้อ
• รถรับ- ส่ง สนามบิน
ราคานี้ไม่รวม :
• ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุ
• ภาษีมูลค่าเพิ่มและ หัก ณ ที่จ่าย
• อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการทุกโปรแกรมสำหรับคนไทย หากเป็นชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน
หมายเหตุ : หากเป็นช่วงเทศกาลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้ากรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติแต่ทางบริษัทฯยังคงยึดถือผลประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

ส่วนลด :

ส่วนลด :

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

แพคเก็จภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
ไม่รวม

โค้ด

Subper Save A
ลด 0 บาท
3,090

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์หัวใจมรกต
1 วัน
ส.ค.-ธ.ค.65
ไม่รวม

โค้ด

จอยทัวร์
ลด 0 บาท
3,500

เริ่มต้น/ท่าน

1 วัน
ส.ค.-ธ.ค.65
ไม่รวม

โค้ด

จอยทัวร์
ลด 0 บาท
3,650

เริ่มต้น/ท่าน

3 วัน 2 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
ไม่รวม

โค้ด

สปีทโบ้ท
2,390

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ