ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เริ่มต้น 29,900 บาท ตลอดปี 2561-2562

0
59

ทัวร์รัสเซีย เริ่มต้น 29,900 บาท ทัวร์รัสเซียราคาถูก ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เริ่มต้น 29,900 บาท ตลอดปี 2561

จัดทัวร์รัสเซีย ราคาถูกทัวร์รัสเซีย ราคาพิเศษทุกเส้นทาง ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก พาท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง และดูแลท่านโดยทีมงานไกด์ มืออาชีพตลอดเส้นทาง ท่านจะได้ท่องเที่ยวสถานที่ยอดนิยมของแต่ละเมืองอย่างเต็มเวลา  บริการการอาหารมื้อค่ำ Gala Dinner ในพระราชวัง พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก เยือนถิ่นหมีขาว เที่ยวดินแดนแห่ง พระอาทิตย์เที่ยงคืน ชม วิหารเซนต์บาซิล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย พระราชวังเครมลิน จตุรัสแด และซื้อของฝากที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ที่ได้มาจากแรงบันดาลใจ จากตุ๊กตาเทพเจ้าแห่งโชคชะตาทั้ง 7 ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตุ๊กตาไม้เเกะสลักซ้อนกันถึง 7 ชั้น

โปรโมชั่น ทัวร์รัสเซีย

โปรแกรมที่ 1 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส 6 วัน 3คืน

ทัวร์รัสเซีย-183

แชท & แชร์ 
ลดเพิ่ม 500 บาท 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
วันที่ 2 : อาบู ดาบี –  มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต
วันที่ 3 : มอสโคว์ – สแปโรฮิลล์  – ซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่
วันที่ 4 : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม
วันที่ 5 : สนามบินมอสโคว์ – อาบู ดาบี
วันที่ 6 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ  
สายการบิน  Etihad Airways
โค้ดทัวร์      BZF_DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D 3N BY EY
8 -13 กันยายน 61
17-22 กันยายน 61
3 -8 ตุลาคม 61
16-21 ตุลาคม 61
18-23 ตุลาคม 61
23-28 ตุลาคม 61
6 -11 พฤศจิกายน 61
27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
9 -14 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 32,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 44,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น  29,888 บาท

โปรแกรมที่ 2 ทัวร์รัสเซีย จี๊ดจ๊าด เที่ยว 3 เมือง 7 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย-183

แชท & แชร์ 
ลดเพิ่ม 500 บาท 

 

 •  แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งหยดเลือด
 • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • ชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ขึ้น รถไฟซัปซาน เดินทางสู่ กรุงมอสโคว์
 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
 • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล
 • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
 • ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
สายการบิน  QATAR AIRWAYS
โค้ดทัวร์      BSSF_รัสเซียจี๊ดจ๊าด เที่ยว 3 เมือง 
16 ก.ย. 61 – 22 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 – 29 ก.ย. 61
ราคา 45,555 บาท
ราคา 46,555 บาท
ายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 53,555 บาท

โปรแกรมที่ 3 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย-183

 แชท & แชร์ 
ลดเพิ่ม 500 บาท 

• ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
• ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
• ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
• ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
• ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
• ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
• ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม
 สายการบิน  AIR ASTANA 
 โค้ดทัวร์     BSSF_รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
02 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 21 สิงหาคม 2561
14 – 19 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561
13-18 ตุลาคม 2561
27-01 พฤศจิกายน 2561
10-15 พฤศจิกายน 2561
24-29 พฤศจิกายน 2561
08-13 ธันวาคม 2561
17- 22 มกราคม 2562
31-05 กุมภาพันธ์ 2562
21-26 กุมภาพันธ์ 2562
 ราคา 45,555 บาท
ราคา 45,555 บาท
ราคา 45,555 บาท
ราคา 45,555 บาท
ราคา 46,555 บาท
ราคา 46,555 บาท
ราคา 46,555 บาท
ราคา 46,555 บาท
ราคา 46,555 บาท
ราคา 46,555 บาท
ราคา 47,555 บาท
ราคา 47,555 บาท
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 45,555 บาท

โปรแกรมที่ 4 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน
ทัวร์รัสเซีย-183

แชท & แชร์ 
ลดเพิ่ม 500 บาท 

สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่มองเห็นทัศนียภาพกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง
  สายการบิน  MAHAN AIR 
  โค้ดทัวร์     BSSF_RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6D3N
26-31 กรกฎาคม 2561
27 ก.ค.-01 ส.ค. 2561
01-06 สิงหาคม 2561
10-15 สิงหาคม 2561
10 -15 สิงหาคม 2561
23- 28 สิงหาคม 2561
06-11 กันยายน 2561
12-17 กันยายน 2561
19-24 กันยายน 2561
27 ก.ย- 02 ต.ค. 2561
01-06 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
11-16 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
ราคา 30,555 บาท
ราคา 30,555 บาท
ราคา 29,555 บาท
ราคา 32,555 บาท
ราคา 32,555 บาท
ราคา 31,555 บาท
ราคา 30,555 บาท
ราคา 29,555 บาท
ราคา 30,555 บาท
ราคา 30,555 บาท
ราคา 29,555 บาท
ราคา 31,555 บาท
ราคา 30,555 บาท
ราคา 31,555 บาท
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 29,555 บาท

โปรแกรมที่ 5 ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย-183

  แชท & แชร์ 
 ลดเพิ่ม 500 บาท 

ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนสนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
ชมการตกแต่งของสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก ล้วนวิจิตรตระการตา
ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
จตุรัสแดง พื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
ชม พระราชวังเครมลินความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
 สายการบิน   AIR ASTANA
  โค้ดทัวร์     BSSF_AURORA HUNTER IN RUSSIA 
 09-15 พฤศจิกายน 2561
16-22 พฤศจิกายน 2561
17-23 พฤศจิกายน 2561
25 พ.ย.-01 ธ.ค. 61
30 พ.ย.-06 ธ.ค. 61
07-13 ธันวาคม 2561
09-15 ธันวาคม 2561
21-27 มกราคม 2560
28 ม.ค.- 03 ก.พ. 62
04-10 กุมภาพันธ์ 2562
11-17 กุมภาพันธ์ 2562
18-24 กุมภาพันธ์ 2562
04-10 มีนาคม 2562
ราคา 54,555 บาท
ราคา 55,555 บาท
ราคา 55,555 บาท
ราคา 54,555 บาท
ราคา 55,555 บาท
ราคา 56,555 บาท
ราคา 55,555 บาท
ราคา 52,555 บาท
ราคา 52,555 บาท
ราคา 53,555 บาท
ราคา 53,555 บาท
ราคา 52,555 บาท
ราคา 53,555 บาท 
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 52,555 บาท

โปรแกรมที่ 6 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย-183

 แชท & แชร์ 
ลดเพิ่ม 500 บาท 

• ชมสถานีรถไฟใต้ดินของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
• ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
• ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
• อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล
• ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
• ชมสแปร์โร่ฮิลล์จุดชมวิวเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
• วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
• ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
 สายการบิน  QATAR AIRWAYS 
 โค้ดทัวร์      BSSF_รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6D3N  
 04-09 ตุลาคม 2561
11-16 ตุลาคม 2561
18-23 ตุลาคม 2561
11-16 พฤศจิกายน 2561
14-19 พฤศจิกายน 2561
23-28 พฤศจิกายน 2561
30-05 ธันวาคม 2561
05-10 ธันวาคม 2561
13-18 ธันวาคม 2561
ราคา 33,555 บาท
ราคา 34,555 บาท
ราคา 35,555 บาท
ราคา 33,555 บาท
ราคา 34,555 บาท
ราคา 37,555 บาท
ราคา 38,555 บาท
ราคา 39,555 บาท
ราคา 42,555 บาท
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 33,900 บาท

โปรแกรมที่ 7 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ้นปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน 
ทัวร์รัสเซีย-183

  แชท & แชร์ 
 ส่วนลด 500 บาท 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ -สุวรรณภูมิ – มอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • วันที่ 2 รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล 
 • วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ 
 • วันที่ 4 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ 
 • วันที่5 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต – CIRCUS 
 • วันที่ 6 เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ 
 • วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของรัสเซีย
ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
เที่ยวไฮไลท์เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก และ พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%

 สายการบิน  การบินไทย
 โค้ดทัวร์      BZF_DME02 HILIGHT RUSSIA 7D 5N BY TG
08–14 สิงหาคม 2561
19–25 กันยายน 2561
10–16 ตุลาคม 2561
17–23 ตุลาคม 2561
07–13 พฤศจิกายน 2561
ราคา 59,888 บาท
ราคา 58,888 บาท
ราคา 61,888 บาท
ราคา 61,888 บาท
ราคา 57,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 59,888 บาท

โปรแกรมที่ 8 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน 
ทัวร์รัสเซีย-183

แชท & แชร์ 
 ส่วนลด 500 บาท 

 • วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน
 • วันที่ 2 มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • วันที่ 3 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก- พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ- โบสถ์หยดเลือด
 • วันที่ 4 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์
 • วันที่ 5 มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  # ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
  # ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
  #เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%
 สายการบิน  การบินไทย
 โค้ดทัวร์      BZF_DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D 4N BY TG 
11 – 16 สิงหาคม 2561
15 – 20 กันยายน 2561
13 – 18 ตุลาคม 2561
20 – 25 ตุลาคม 2561
10 – 15 พฤศจิกายน 2561
01 – 06 ธันวาคม 2561
08 – 13 ธันวาคม 2561
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62
ราคา 56,888 บาท
ราคา 56,888 บาท
ราคา 58,888 บาท
ราคา 58,888 บาท
ราคา 54,888 บาท
ราคา 55,888 บาท
ราคา 55,888 บาท
ราคา 58,888 บาท
ราคา 60,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 56,888 บาท

โปรแกรมที่ 9 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย-183

 แชท & แชร์ 
 ส่วนลด 500 บาท 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อาบูดาบีD2: อาบู ดาบี – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต –
 • วันที่ 2 มอสโคว์ – สแปโรฮิลล์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ P
 • วันที่ 3 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม P
 • วันที่ 4 สนามบินมอสโคว์ – อาบู ดาบี P
 • วันที่ 5 เดินทางถึง-กรุงเทพฯ 

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
# ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
# ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

 สายการบิน  Etihad Airways
 โค้ดทัวร์      BZF_DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D 3N BY EY
 08 – 13 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
17 – 22 กันยายน 2561
21 – 26 กันยายน 2561
24 – 29 กันยายน 2561
01 – 06 ตุลาคม 2561
03 – 08 ตุลาคม 2561
16 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
21 – 26 ตุลาคม 2561
23 – 28 ตุลาคม 2561
06 – 11 พฤศจิกายน 2561
16 – 21 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
06 – 11 ธันวาคม 2561
09 – 14 ธันวาคม 2561
12 – 17 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 4,8888 บาท
ราคา 32,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 34,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 32,888 บาท
ราคา 43,888 บาท
ราคา 44,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 29,888 บาท

โปรแกรมที่ 10 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย-183

  แชท & แชร์ 
 ส่วนลด 500 บาท 

 • วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่ 2อาบูดาบี – มอสโคว์ (รัสเซีย) – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – CIRCUS
 • วันที่ 3 รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
 • วันที่ 4 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
 • วันที่ 5 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์
 • วันที่ 6 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต
 • วันที่ 7 สนามบินมอสโคว์ – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่ 8 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
# ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
# เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

 สายการบิน  Etihad Airways
 โค้ดทัวร์      BZF_DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY 
 25 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
23 – 30 กันยายน 2561
09 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 20 ตุลาคม 2561
17 – 24 ตุลาคม 2561
20 – 27 ตุลาคม 2561
11 – 18 พฤศจิกายน 2561
03 – 10 ธันวาคม 2561
05 – 12 ธันวาคม 2561
ราคา 48,888 บาท
ราคา 51,888 บาท
ราคา 48,888 บาท
ราคา 48,888 บาท
ราคา 49,888 บาท
ราคา 50,888 บาท
ราคา 51,888 บาท
ราคา 51,888 บาท
ราคา 49,888 บาท
ราคา 49,888 บาท
ราคา 49,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 48,888 บาท

โปรแกรมที่ 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ้นปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 
ทัวร์รัสเซีย-183

แชท & แชร์ 
ส่วนลด 500 บาท 

 • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –
 • วันที่ 2 โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต –
 • วันที่ 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ P
 • วันที่ 4 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม P
 • วันที่ 5 มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
 • วันที่ 6 โดฮา – กรุงเทพฯ 

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
# ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
# ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

 สายการบิน  QATAR AIRWAYS 
 โค้ดทัวร์      BZF_DME08 RUSSIA SHOCK PRICE 6D 3N BY QR
26-31 กรกฎาคม 2561
09-14 สิงหาคม 2561
23-28 สิงหาคม 2561
4-9 กันยายน 2561
13 -18 กันยายน 2561
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 35,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 36,888 บาท

โปรแกรมที่ 12 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ้นปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน  
ทัวร์รัสเซีย-183

 แชท & แชร์ 
ส่วนลด 800 บาท 

 •  วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – โดฮา –
 • วันที่ 2 โดฮา – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต 
 • วันที่ 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ วันที่ 4 มอสโคว์ – สแปโรฮิลล์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล 
 • วันที่ 5 มอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน 
 • วันที่ 6 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน- พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
 • วันที่ 7 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้ – สนามบินมอสโคว์ – โดฮา
 • วันที่ 8 โดฮา – กรุงเทพฯ
  # ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน
  # สัมผัสประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Sledding
  # ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก # พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่
 สายการบิน  singapore airline
 โค้ดทัวร์      BZF_DME10 GREATEST OF RUSSIA 8D 5N BY QR
08 – 15 สิงหาคม 2561
22 – 29 สิงหาคม 2561
ราคา 55,888 บาท
ราคา 56,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรม… เริ่มต้น 56,888 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2

ทัวร์รัสเซีย เริ่มต้น 29,900 บาท ทัวร์รัสเซียราคาถูก ตลอดปี 2561-2562