Monday, March 27, 2023
spot_img

ตกหมึกพัทยา พร้อมที่พัก 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 799 บาท โปร 2565

Red-Planet-Hotel-ตกหมึกพัทยา

ตกหมึกพัทยา พร้อมที่พัก 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 799 บาท

วันที่ 1 พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise – ล่องเรือตกหมึก
บ่าย ให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise ด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทคที่ท่านจะต้องตื่นตาตื่นใจเหมือนภาพเหล่านั้นออกมาโลดแล่นได้อย่างมีชีวิตจริง
จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Red Planet Hotel https://www.redplanethotels.com/th/ สะดวกสบายเดินไปชายหาดพัทยาได้ใน 5 นาที หรือจะไปเดินเล่นช้อปปิ้งให้เย็นฉ่ำใน Central Marina ก็เพียงแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว (อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)
18.00 รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
18.30 ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตกหมึก  น้ำดื่ม-น้ำแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตาปิ้งย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ – วาซาบิ – โชยุ
พิเศษ ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อยปรุงสดๆ เสิร์ฟบนเรือ ฟรี
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตกหมึกได้ ทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมนำท่านเข้าชม ปราสาทสัจธรรม
23.00 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 Legend Siam – ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
บ่าย เข้าชมฟรี Legend Siam (เลเจนด์ สยาม) แลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวเหนือจินตนาการของสยามประเทศ ท่องเที่ยวปลอดภัยไร้กังวล อากาศปลอดโปร่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ให้ท่านได้เข้าเที่ยวชม ถ่ายภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นโซน รักดอก The Portrait มีค่าบริการท่านละ 180 บาท) นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าชุดไทย ในราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท

โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

Red Planet Hotel
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ 2 ท่านๆ ละ
Join Tour 2 ท่าน 799.-
Private 10-20 ท่าน 999.-
Private 21-30 ท่าน 899.-
Private 31-40 ท่าน 799.-

โปรแกรมทัวร์ ตกหมึกพัทยา พร้อมที่พัก 2 วัน 1 คืน

หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ และออกเดินทางได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมปราสาทสัจธรรมเป็นการทดแทน

อัตราค่าบริการ (ตามตารางด้านบน) นี้รวม
1.ค่าห้องพัก 1 คืนสำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม Red Planet Pattaya (ไม่รวมอาหารเช้า)
2.ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 3.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น ลด 5,000 บาท

spot_img

แพคเก็จยอดนิยม

spot_img

เลือกเดินทางกับเรา ทัวร์คุณภาพดี

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน