ทริปกระบี่ สุดคุ้ม 1

451

ทริปกระบี่ สุดคุ้ม 1

ทัวร์กระบี่

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 รับจากสนามบิน – เข้าที่พัก
…….น. รับลูกค้าจากสนามบินกระบี่ / บขส และเดินทางเข้าสู่ที่พัก4 ดาว
ใกล้หาดกระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท หรือ เดอะ สมอล กระบี่ (อ่าวนาง)
อิสระอาหารเย็น
วันที่ 2 ดำน้ำ 4 เกาะ + ทะเลแหวก
รับประทานอาหารเช้าของทางโรงแรม (มื้อที่ 1)
08.00-08.30 เดินทางสู่ทะเลกระบี่ (รวมรถรับส่งในแพคเก็จแล้ว)
เดินทางโดยเรือท้องถิ่น ดำน้ำชมความงามของปะการัง
และฝูงปลานีโมหลากหลายสายพันธุ์ ที่เกาะไก่
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะปอดะ (มื้อที่ 2)(ข้าวกล่อง+ผลไม้)
ทางเราจะพาไปดำน้ำบริเวณ เกาะปอดะ และชมความงามของทะเลแหวก
ซึ่งเป็น Unseen Thailand ที่เกิดจาก เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ
จากนั้นจะพาไป สักการะถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวเรือ ชมการปีนผา ที่ อ่าวไรเลย์ และให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น เดินทางกลับสู่ท่าเรือ และนำท่านกลับที่พัก(รวมรถรับส่งในแพคเก็จแล้ว)
อิสระอาหารเย็น
วันที่ 3 อิสระ (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริมได้)
รับประทานอาหารเช้าของทางโรงแรม (มื้อที่ 4)
11.00-12.00 เดินทางกลับสนามบิน / บขส พร้อมความประทับใจ

โรงแรม

21 เม.ย. – 31 ต.ค. 1 พ.ย. – 20 เม.ย.
Krabi La Playa Resort (Superior Room)  2,450 3,050
The Small Hotel Krabi (Studio Room)  2,450 3,050

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทริปกระบี่ สุดคุ้ม 1

อัตราบริการนี้รวม
• ที่พัก 4 ดาว (2คืน)
• แถม….Free WiFi !!!
• สระว่ายน้ำ
• รถรับส่งสนามบิน+บขส
• รถรับส่งที่พัก+ดำน้ำ
• อาหาร 3 มื้อ
• ทัวร์ 4 เกาะ+ทะเลแหวก
• เรือท้องถิ่น
• อุปกรณ์ดำน้ำ+เสื้อชูชีพ
• เจ้าหน้าที่ดูแล(ทริปดำน้ำ)
• ประกันอุบัติเหตุ
อัตราบริการนี้ไม่รวม
• ภาษี 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน
• อื่นๆ นอกเหนือรายการทัวร์

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า**

ทริปกระบี่ สุดคุ้ม 1

ทัวร์ฮ่องกง