ทริปกระบี่ สุดคุ้ม 5

0
92

ทริปกระบี่ สุดคุ้ม 5

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1รับจากสนามบิน – เข้าที่พัก
…….น. รับลูกค้าจากสนามบินกระบี่ / บขส และเดินทางเข้าสู่ที่พัก4 ดาว
โรงแรม Beyond Krabi (มีหาดส่วนตัว)
อิสระอาหารเย็น
วันที่ 2ดำน้ำ 4 เกาะ + ทะเลแหวก
รับประทานอาหารเช้าของทางโรงแรม (มื้อที่ 1)
08.00-08.30เดินทางสู่ทะเลกระบี่ (รวมรถรับส่งในแพคเก็จแล้ว)
เดินทางโดยเรือท้องถิ่น ดำน้ำชมความงามของปะการัง
และฝูงปลานีโมหลากหลายสายพันธุ์ ที่เกาะไก่
กลางวันรับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะปอดะ (มื้อที่ 2)(ข้าวกล่อง+ผลไม้)
ทางเราจะพาไปดำน้ำบริเวณ เกาะปอดะ และชมความงามของทะเลแหวก
ซึ่งเป็น Unseen Thailand ที่เกิดจาก เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ
จากนั้นจะพาไป สักการะถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวเรือ ชมการปีนผา ที่ อ่าวไรเลย์ และให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ และนำท่านกลับที่พัก(รวมรถรับส่งในแพคเก็จแล้ว)
อิสระอาหารเย็น
วันที่ 3อิสระ (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริมได้)
รับประทานอาหารเช้าของทางโรงแรม (มื้อที่ 3)
11.00-12.00เดินทางกลับสนามบิน / บขส พร้อมความประทับใจ

โรงแรม

21 เม.ย. – 31 ต.ค.1 พ.ย. – 20 เม.ย.
Beyond Krabi (เรือท้องถิ่น)
ห้อง Cottage Room
 3,250สอบถาม
Beyond Krabi (Speed Boat)
ห้อง Cottage Room
 3,550สอบถาม

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทริปกระบี่ สุดคุ้ม 5

อัตราบริการนี้รวม
• ที่พัก 4 ดาว (2คืน)
• ที่พัก…มีหาดส่วนตัว
• แถม….Free WiFi !!!
• สระว่ายน้ำ
• รถรับส่งสนามบิน+บขส
• รถรับส่งที่พัก+ดำน้ำ
• อาหาร 3 มื้อ
• ทัวร์ 4 เกาะ+ทะเลแหวก
• เรือท้องถิ่น
• อุปกรณ์ดำน้ำ+เสื้อชูชีพ
• เจ้าหน้าที่ดูแล(ทริปดำน้ำ)
• ประกันอุบัติเหตุ
• Check out ไม่เกิน 12.00 น.
อัตราบริการนี้ไม่รวม
• ภาษี 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน
• อื่นๆ นอกเหนือรายการทัวร์

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า**

ทริปกระบี่ สุดคุ้ม 5