ทัวร์กระบี่ วัดถ้ำเสือ สระมรกต น้ำตกร้อน ทัวร์กระบี่ 1 วัน

0
517

ทัวร์กระบี่ วัดถ้ำเสือ สระมรกต น้ำตกร้อน ทัวร์กระบี่ 1 วัน

วัดถ้ำเสือ

ทัวร์กระบี่ วัดถ้ำเสือ สระมรกต น้ำตกร้อน   | ทัวร์กระบี่ 1 วัน 

แพคเก็จที่ 1  Jungle Tour  ทัวร์กระบี่ วัดถ้ำเสือ สระมรกต น้ำตกร้อน ( 1 วัน )

…… รับลูกค้าจากที่พัก…………( เวลานัดหมายขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ท่านพัก เริ่มรับ เวลา 08.00 น)
 นำท่าน สู่ น้ำตกร้อน อ.คลองท่อม ให้คุณลูกค้าได้ลงแช่น้ำเพื่อผ่อนคลาย..จนสมควรแก่เวลา จากนั้นเดินทางสู่ร้านอาหาร
 เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (รวมค่าอาหารแล้ว)
 บ่าย ออกเดินทางสู่ เขานอจู้จี้ แหล่งค้นพบนกแต้วแร้วทองดำ จากนั้นพาท่านเพลิดเพลินกับการลงเล่น น้ำในสระที่สะอาดและสวยงามของ สระมรกต อีกหนึ่ง Unseen in Thailand
 เย็น ก่อนกลับ พาท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่รวมรวมทั่วทั้งภาคใต้ ชมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ณ วัดถ้ำเสือ วัดชื่อดังของเมืองกระบี่
 สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก…

ทัวร์กระบี่ วัดถ้ำเสือ ลานปูดำ เขาขนาบน้ำ สุสานหอย สวรรค์ชั้น 7  

แพคเก็จที่ 2  City Tour  วัดถ้ำเสือ ลานปูดำ เขาขนาบน้ำ สุสานหอย สถานที่เพาะพันธฺปลาแวะถ่ายรูปที่สวรรค์ชั้น 7 (ใช้เวลา 4 ชม)

อัตราค่าบริการ

  โปรแกรมทัวร์อัตราค่าบริการ
 ผู้ใหญ่เด็ก
แพคเก็จที่ 1  Jungle Tour   900 600 
แพคเก็จที่ 2  City Tour   900  600 

โหลดโปรแกรม : ทัวร์กระบี่ วัดถ้ำเสือ

ราคานี้รวม :
รถรับส่ง ที่พักหรือสนามบิน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม :
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและ หัก ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการทุกโปรแกรมสำหรับคนไทย หากเป็นชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน
หมายเหตุ : หากเป็นช่วงเทศกาลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้ากรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ 1 วันทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืนทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืนทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
 Jungle TourCity Tour เหมาเรือส่วนตัว

 

 

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here