ทัวร์ภูเก็ต-720
โฆษณา

ทัวร์จอร์เจีย เริ่มต้น 33,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาททัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก ชมมหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์ และป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน นอกจากนี้ยังจัดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลากหลายเส้นทางเช่น ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง จัดทัวร์จอเจียร์แบบจอยทัวร์ และ จัดกรุ๊ปส่วนตัว จอร์เจีย คุณภาพดี 

ทัวร์จอร์เจียร์

โปรแกรม 1 ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน 
โค้ดทัวร์ BTF_XJTBS02

 

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี ทบิลิซี่ โบสถ์เมเตห์คี ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า Mother of Georgia โรงอาบน้ำ ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่ ทบิลิซี่ ป้อมอนานูรี คาซเบกี้ นั่งรถ 4WD โบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย คาซเบกี้ เมืองกอรี่ พิพิธภัณฑ์สตาลิน อุพลิสซิเค่ เมืองมิสเคต้า วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น เมืองทบิลิซี่ เมืองซิกนาลี หมู่บ้าน Velistsikhe ไร่ไวน์คาเรบา
สายการบิน AIR ASIA X
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
5 – 10 มิ.ย.63 B1
5 – 10 มิ.ย.63 B2
5 – 10 มิ.ย.63 B3
5 – 10 มิ.ย.63 B4
9 – 14 มิ.ย.63 B1
9 – 14 มิ.ย.63 B2
9 – 14 มิ.ย.63 B3
9 – 14 มิ.ย.63 B4
9 – 14 มิ.ย.63 B5
13 – 18 มิ.ย.63 B1
13 – 18 มิ.ย.63 B2
13 – 18 มิ.ย.63 B3
13 – 18 มิ.ย.63 B4
3 – 8 ก.ค.63 B1
3 – 8 ก.ค.63 B2
3 – 8 ก.ค.63 B3
3 – 8 ก.ค.63 B4
3 – 8 ก.ค.63 B5
7 – 12 ก.ค.63 B1
7 – 12 ก.ค.63 B2
7 – 12 ก.ค.63 B3
7 – 12 ก.ค.63 B4
11 – 16 ก.ค.63 B1
11 – 16 ก.ค.63 B2
11 – 16 ก.ค.63 B3
11 – 16 ก.ค.63 B4
11 – 16 ก.ค.63 B5
15 – 20 ก.ค.63 B1
15 – 20 ก.ค.63 B2
15 – 20 ก.ค.63 B3
15 – 20 ก.ค.63 B4
19 – 24 ก.ค.63 B1
19 – 24 ก.ค.63 B2
19 – 24 ก.ค.63 B3
19 – 24 ก.ค.63 B4
19 – 24 ก.ค.63 B5
23 – 28 ก.ค.63 B1
23 – 28 ก.ค.63 B2
23 – 28 ก.ค.63 B3
23 – 28 ก.ค.63 B4
27 ก.ค. – 1 ส.ค. B1
27 ก.ค. – 1 ส.ค. B2
27 ก.ค.– 1 ส.ค. B3
27 ก.ค. – 1 ส.ค. B4
27 ก.ค.– 1 ส.ค. B5
31 ก.ค. – 5 ส.ค. B1
31 ก.ค. – 5 ส.ค. B2
31 ก.ค. – 5 ส.ค. B3
31 ก.ค. – 5 ส.ค. B4
4 – 9 ส.ค.63 B1
4 – 9 ส.ค.63 B2
4 – 9 ส.ค.63 B3
4 – 9 ส.ค.63 B4
4 – 9 ส.ค.63 B5
8 – 13 ส.ค.63 B1
8 – 13 ส.ค.63 B2
8 – 13 ส.ค.63 B3
8 – 13 ส.ค.63 B4
12 – 17 ส.ค.63 B1
12 – 17 ส.ค.63 B2
12 – 17 ส.ค.63 B3
12 – 17 ส.ค.63 B4
12 – 17 ส.ค. 63 B5
16 – 21 ส.ค.63 B1
16 – 21 ส.ค.63 B2
16 – 21 ส.ค.63 B3
16 – 21 ส.ค.63 B4
20 – 25 ส.ค.63 B1
20 – 25 ส.ค.63 B2
20 – 25 ส.ค.63 B3
20 – 25 ส.ค.63 B4
20 – 25 ส.ค.63 B5
24 – 29 ส.ค.63 B1
24 – 29 ส.ค.63 B2
24 – 29 ส.ค.63 B3
24 – 29 ส.ค.63 B4
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B1
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B2
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B3
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B4
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B5
1 – 6 ก.ย.63 B1
1 – 6 ก.ย.63 B2
1 – 6 ก.ย.63 B3
1 – 6 ก.ย.63 B4
5 – 10 ก.ย.63 B1
5 – 10 ก.ย.63 B2
5 – 10 ก.ย.63 B3
5 – 10 ก.ย.63 B4
5 – 10 ก.ย.63 B5
9 – 14 ก.ย.63 B1
9 – 14 ก.ย.63 B2
9 – 14 ก.ย.63 B3
9 – 14 ก.ย.63 B4
13 – 18 ก.ย.63 B1
13 – 18 ก.ย.63 B2
13 – 18 ก.ย.63 B3
13 – 18 ก.ย.63 B4
13 – 18 ก.ย.63 B5
17 – 22 ก.ย.63 B1
17 – 22 ก.ย.63 B2
17 – 22 ก.ย.63 B3
17 – 22 ก.ย.63 B4
21 – 26 ก.ย.63 B1
21 – 26 ก.ย.63 B2
21 – 26 ก.ย.63 B3
21 – 26 ก.ย.63 B4
21 – 26 ก.ย.63 B5
25 – 30 ก.ย.63 B1
25 – 30 ก.ย.63 B2
25 – 30 ก.ย.63 B3
25 – 30 ก.ย.63 B4
29 ก.ย. – 04 ต.ค. B1
29 ก.ย. – 04 ต.ค. B2
29 ก.ย. – 04 ต.ค. B3
29 ก.ย. – 04 ต.ค. B4
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZTBS02

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล (ตุรกี)– สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี-เมืองกูดาอูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – กรุงทบิลิซี-กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี- กรุงทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
02-07 เม.ย.63
05-10 เม.ย.63
22-27 เม.ย.63
26 เม.ย.-01 พ.ค.
04-09 พ.ค.63
07-12 พ.ค.63
20-25 พ.ค.63
29 พ.ค.-03 มิ.ย.
02-07 มิ.ย.63
11-16 มิ.ย.63
25-30 มิ.ย.63
01-06 ก.ค.63
03-08 ก.ค.63
23-28 ก.ค.63
24-29 ก.ค.63
37,999
37,999
35,999
35,999
37,999
35,999
35,999
37,999
37,999
35,999
35,999
37,999
37,999
36,999
36,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,888 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BITF_TK381

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี – เมืองทบิลิซิ – ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ
เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองทบิลิซิ – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – JAN SHARDEN STREET เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกติ –เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิคเมืองบาทูมี่ – THE ALPHABET TOWER – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – PIAZZAL SQUARE – ยุโรปสแควร์ เมืองบาทูมี่ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
25 พ.ค. – 01 มิ.ย.
08 – 15 มิ.ย. 63
20 – 27 ก.ค. 63
03 – 10 ส.ค. 63
31 ส.ค. – 07 ก.ย.
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,888 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์คาซัคสถาน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZALA01

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน) ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท – อัลมาตี้ -อัลมาตี้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค – อัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – Mega Mall -อัลมาตี้ – จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซ็นต์คอฟ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ -สนามบินอัลมาตี้ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
# พิเศษ!! ดินเนอร์พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
# ถ่ายรูปคู่กับสุนัข Husky ที่ Husky Farm
สายการบิน Air Astana
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
29 ม.ค–02 ก.พ.
06-10 ก.พ.63
26 ก.พ.–01 มี.ค.
11-15 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
39,999
40,999
39,999
39,999
39,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์จอเจียร์ 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_TBS01 GEORGIA

 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินกรุงทบิลิซี-เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี – – ป้อมนาริคาร่า – ถนนคนเดินชาเดอนี่ -ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี-เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – THE CHRONICLE OF GEORGIA – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้-วิหารบอดี – เมืองซิกนากี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น – เมืองทบิลิซี
สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01–06 ก.ย. 63
05–10 ก.ย. 63
09–14 ก.ย. 63
13–18 ก.ย. 63
17-22 ก.ย. 63
21-26 ก.ย. 63
25-30 ก.ย. 63
29 ก.ย.–04 ต.ค.
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์จอเจียร์ 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_TBS02

 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี – – ป้อมนาริคาร่า – ถนนคนเดินชาเดอนี่ -ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี-เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – THE CHRONICLE OF GEORGIA – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้-วิหารบอดี – เมืองซิกนากี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น – เมืองทบิลิซี
สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01–06 ก.ย. 63
05–10 ก.ย. 63
09–14 ก.ย. 63
13–18 ก.ย. 63
17-22 ก.ย. 63
21-26 ก.ย. 63
25-30 ก.ย. 63
29 ก.ย.–04 ต.ค.
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท

 

หน้าถัดไป

 

 

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาท

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

ทัวร์ในประเทศ

spot_imgspot_img

NEW PAGR

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม