ทัวร์จอร์เจีย เริ่มต้น 33,900 บาท

2001

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาททัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก ชมมหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์ และป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน นอกจากนี้ยังจัดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลากหลายเส้นทางเช่น ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง จัดทัวร์จอเจียร์แบบจอยทัวร์ และ จัดกรุ๊ปส่วนตัว จอร์เจีย คุณภาพดี 

ทัวร์จอร์เจียร์

โปรแกรม 1ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน 
โค้ดทัวร์ BTF_XJTBS02

 

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี ทบิลิซี่ โบสถ์เมเตห์คี ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า Mother of Georgia โรงอาบน้ำ ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่ ทบิลิซี่ ป้อมอนานูรี คาซเบกี้ นั่งรถ 4WD โบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย คาซเบกี้ เมืองกอรี่ พิพิธภัณฑ์สตาลิน อุพลิสซิเค่ เมืองมิสเคต้า วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น เมืองทบิลิซี่ เมืองซิกนาลี หมู่บ้าน Velistsikhe ไร่ไวน์คาเรบา
สายการบิน AIR ASIA X
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
5 – 10 มิ.ย.63 B1
5 – 10 มิ.ย.63 B2
5 – 10 มิ.ย.63 B3
5 – 10 มิ.ย.63 B4
9 – 14 มิ.ย.63 B1
9 – 14 มิ.ย.63 B2
9 – 14 มิ.ย.63 B3
9 – 14 มิ.ย.63 B4
9 – 14 มิ.ย.63 B5
13 – 18 มิ.ย.63 B1
13 – 18 มิ.ย.63 B2
13 – 18 มิ.ย.63 B3
13 – 18 มิ.ย.63 B4
3 – 8 ก.ค.63 B1
3 – 8 ก.ค.63 B2
3 – 8 ก.ค.63 B3
3 – 8 ก.ค.63 B4
3 – 8 ก.ค.63 B5
7 – 12 ก.ค.63 B1
7 – 12 ก.ค.63 B2
7 – 12 ก.ค.63 B3
7 – 12 ก.ค.63 B4
11 – 16 ก.ค.63 B1
11 – 16 ก.ค.63 B2
11 – 16 ก.ค.63 B3
11 – 16 ก.ค.63 B4
11 – 16 ก.ค.63 B5
15 – 20 ก.ค.63 B1
15 – 20 ก.ค.63 B2
15 – 20 ก.ค.63 B3
15 – 20 ก.ค.63 B4
19 – 24 ก.ค.63 B1
19 – 24 ก.ค.63 B2
19 – 24 ก.ค.63 B3
19 – 24 ก.ค.63 B4
19 – 24 ก.ค.63 B5
23 – 28 ก.ค.63 B1
23 – 28 ก.ค.63 B2
23 – 28 ก.ค.63 B3
23 – 28 ก.ค.63 B4
27 ก.ค. – 1 ส.ค. B1
27 ก.ค. – 1 ส.ค. B2
27 ก.ค.– 1 ส.ค. B3
27 ก.ค. – 1 ส.ค. B4
27 ก.ค.– 1 ส.ค. B5
31 ก.ค. – 5 ส.ค. B1
31 ก.ค. – 5 ส.ค. B2
31 ก.ค. – 5 ส.ค. B3
31 ก.ค. – 5 ส.ค. B4
4 – 9 ส.ค.63 B1
4 – 9 ส.ค.63 B2
4 – 9 ส.ค.63 B3
4 – 9 ส.ค.63 B4
4 – 9 ส.ค.63 B5
8 – 13 ส.ค.63 B1
8 – 13 ส.ค.63 B2
8 – 13 ส.ค.63 B3
8 – 13 ส.ค.63 B4
12 – 17 ส.ค.63 B1
12 – 17 ส.ค.63 B2
12 – 17 ส.ค.63 B3
12 – 17 ส.ค.63 B4
12 – 17 ส.ค. 63 B5
16 – 21 ส.ค.63 B1
16 – 21 ส.ค.63 B2
16 – 21 ส.ค.63 B3
16 – 21 ส.ค.63 B4
20 – 25 ส.ค.63 B1
20 – 25 ส.ค.63 B2
20 – 25 ส.ค.63 B3
20 – 25 ส.ค.63 B4
20 – 25 ส.ค.63 B5
24 – 29 ส.ค.63 B1
24 – 29 ส.ค.63 B2
24 – 29 ส.ค.63 B3
24 – 29 ส.ค.63 B4
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B1
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B2
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B3
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B4
28 ส.ค. – 2 ก.ย. B5
1 – 6 ก.ย.63 B1
1 – 6 ก.ย.63 B2
1 – 6 ก.ย.63 B3
1 – 6 ก.ย.63 B4
5 – 10 ก.ย.63 B1
5 – 10 ก.ย.63 B2
5 – 10 ก.ย.63 B3
5 – 10 ก.ย.63 B4
5 – 10 ก.ย.63 B5
9 – 14 ก.ย.63 B1
9 – 14 ก.ย.63 B2
9 – 14 ก.ย.63 B3
9 – 14 ก.ย.63 B4
13 – 18 ก.ย.63 B1
13 – 18 ก.ย.63 B2
13 – 18 ก.ย.63 B3
13 – 18 ก.ย.63 B4
13 – 18 ก.ย.63 B5
17 – 22 ก.ย.63 B1
17 – 22 ก.ย.63 B2
17 – 22 ก.ย.63 B3
17 – 22 ก.ย.63 B4
21 – 26 ก.ย.63 B1
21 – 26 ก.ย.63 B2
21 – 26 ก.ย.63 B3
21 – 26 ก.ย.63 B4
21 – 26 ก.ย.63 B5
25 – 30 ก.ย.63 B1
25 – 30 ก.ย.63 B2
25 – 30 ก.ย.63 B3
25 – 30 ก.ย.63 B4
29 ก.ย. – 04 ต.ค. B1
29 ก.ย. – 04 ต.ค. B2
29 ก.ย. – 04 ต.ค. B3
29 ก.ย. – 04 ต.ค. B4
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 33,999 บาท
โปรแกรม 2ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZTBS02

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล (ตุรกี)– สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี-เมืองกูดาอูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – กรุงทบิลิซี-กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี- กรุงทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
02-07 เม.ย.63
05-10 เม.ย.63
22-27 เม.ย.63
26 เม.ย.-01 พ.ค.
04-09 พ.ค.63
07-12 พ.ค.63
20-25 พ.ค.63
29 พ.ค.-03 มิ.ย.
02-07 มิ.ย.63
11-16 มิ.ย.63
25-30 มิ.ย.63
01-06 ก.ค.63
03-08 ก.ค.63
23-28 ก.ค.63
24-29 ก.ค.63
37,999
37,999
35,999
35,999
37,999
35,999
35,999
37,999
37,999
35,999
35,999
37,999
37,999
36,999
36,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 29,888 บาท
โปรแกรม 3ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZTBS03

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี- เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – กรุงทบิลิซี -กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – กรุงทบิลิซี- กรุงทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล-สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
06-11 มี.ค.63
15-20 มี.ค.63
24-29 มี.ค.63
34,999
34,999
34,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 34,999 บาท
โปรแกรม 4ทัวร์คาซัคสถาน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZALA01

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน) ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท – อัลมาตี้ -อัลมาตี้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค – อัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – Mega Mall -อัลมาตี้ – จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซ็นต์คอฟ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ -สนามบินอัลมาตี้ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
# พิเศษ!! ดินเนอร์พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
# ถ่ายรูปคู่กับสุนัข Husky ที่ Husky Farm
สายการบิน Air Astana
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
29 ม.ค–02 ก.พ.
06-10 ก.พ.63
26 ก.พ.–01 มี.ค.
11-15 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
39,999
40,999
39,999
39,999
39,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 39,999 บาท

หน้าถัดไป

 

 

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา