ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย เริ่มต้น 33,900 บาท

1492

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาททัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก ชมมหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์ และป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน นอกจากนี้ยังจัดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลากหลายเส้นทางเช่น ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง จัดทัวร์จอเจียร์แบบจอยทัวร์ และ จัดกรุ๊ปส่วนตัว จอร์เจีย คุณภาพดี 

ทัวร์จอร์เจียร์

โปรแกรม 1 ทัวร์จอร์เจียร์ 6 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZTBS01

 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล(ตุรกี)-สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี (จอร์เจีย)-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-เมืองสเตปันสมินดา-นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้-โบสถ์เกอร์เกตี้-กูดาอูรี-สกีรีสอร์ท เมืองกูดาอูรี-อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี-เมืองมิสเคต้า-วิหารสเวติสเคอเวรี่-มหาวิหารจวารี-เมืองทบิลิซี เมืองทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ-เมืองควาเรลี- ชิมไวน์คูวาเรลี-เมืองทบิลิซี -ทบิลิซี-โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี-เมืองเก่าทบิลิซี-ป้อมนาริกาลา-โรงอาบน้ำโบราณ-วิหารซีโอนี-ถนนคนเดินชาเดอนี่ สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี (จอร์เจีย)-สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล (ตุรกี)-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
20-25 ธ.ค.
19-24 ม.ค.63
28 ม.ค.-2 ก.พ. 
01-06 ก.พ.63
09-14 ก.พ.63
17-22 ก.พ.63
18-23 ก.พ.63
12-17 มี.ค.63
16-21 มี.ค.63
26-31 มี.ค.63
37,999
33,999
35,999
33,999
35,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์จอร์เจียร์ 6 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZTBS02

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล (ตุรกี)– สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี-เมืองกูดาอูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – กรุงทบิลิซี-กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี- กรุงทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
02-07 เม.ย.63
05-10 เม.ย.63
22-27 เม.ย.63
26 เม.ย.-01 พ.ค.
04-09 พ.ค.63
07-12 พ.ค.63
20-25 พ.ค.63
29 พ.ค.-03 มิ.ย.
02-07 มิ.ย.63
11-16 มิ.ย.63
25-30 มิ.ย.63
01-06 ก.ค.63
03-08 ก.ค.63
23-28 ก.ค.63
24-29 ก.ค.63
37,999
37,999
35,999
35,999
37,999
35,999
35,999
37,999
37,999
35,999
35,999
37,999
37,999
36,999
36,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,888 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์จอร์เจียร์ 6 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZTBS03

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี- เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – กรุงทบิลิซี -กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – กรุงทบิลิซี- กรุงทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล-สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
06-11 มี.ค.63
15-20 มี.ค.63
24-29 มี.ค.63
34,999
34,999
34,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 34,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์คาซัคสถาน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZALA01

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน) ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท – อัลมาตี้ -อัลมาตี้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค – อัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – Mega Mall -อัลมาตี้ – จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซ็นต์คอฟ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ -สนามบินอัลมาตี้ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
# พิเศษ!! ดินเนอร์พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
# ถ่ายรูปคู่กับสุนัข Husky ที่ Husky Farm
สายการบิน Air Astana
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
29 ม.ค–02 ก.พ.
06-10 ก.พ.63
26 ก.พ.–01 มี.ค.
11-15 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
39,999
40,999
39,999
39,999
39,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท

หน้าถัดไป

 

 

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก เริ่มต้น 33,900 บาท