ทัวร์จีน หน้า 4

105

 

ทัวร์ฉางซา

โปรแกรม 39 ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSKMGMU07

 

เที่ยวเมืองแห่งความฝัน.. แชงกรีล่า
พิชิตภูเขาอันยิ่งใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองโบราณลี่เจียง
แลนด์มาร์คใหม่ใจเมืองคุนหมิง KUNMING WATERFALL PARK
ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต วัดลามะซงจ้านหลิง

  • 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง
  • 2 คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
  • 3 ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)เมืองโบราณลี่เจียง
  • 4 ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
  • 5 แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี
  • 6 ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05-10 ก.ย.62
12-17 ก.ย.62
19-24 ก.ย.62
16-21 ต.ค.62
19-24 พ.ย.62
24-29 ธ.ค.62
16,899
16,899
16,899
17,899
16,899
16,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,899 บาท
โปรแกรม 40 ทัวร์ฉางซา สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSCSXWE10

 

  • 1 กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฉางเต๋อ
  • 2 ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
  • 3 สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม
  • 4 จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว สะพานแก้วจางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในโลก
ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา ประตูสวรรค์
ท่องเที่ยวสบาย นั่งรถวีไอพี
ลิ้มรสเมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #ซุปเห็ด

สายการบิน THAI SMILE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-12 ส.ค.62
19-22 ก.ย.62
12-15 ต.ค.62
24-27 ต.ต.62
10,899
11,899
18,899
12,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,899 บาท
โปรแกรม 41 ทัวร์ฉาซา จางเจียเจี้ย (ไม่เข้าร้าน) 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSCSXMU03(ไม่เข้าร้าน)

 

พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว #สะพานแก้วจางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในโลก
ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์
ท่องเที่ยวสบาย #นั่งรถวีไอพี
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #ซุปเห็ด #เป็ดย่าง
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ-ฉางซา (MU2062 : 03.00-07.30)-
จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
3 จิตรกรรมภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
4 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-12 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
20-23 ก.ย.62
15,899
14,899
14,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,899 บาท
โปรแกรม 42 ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSDYGCZ11

 

บินตรง จางเจียเจี้ย ประหยัดเวลานั่งรถถึง 8 ชั่วโมง ท่องเที่ยวสบาย นั่งรถวีไอพี
ชมความงดงาม เมืองโบราณฟ่งหวง
ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา ประตูสวรรค์
พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ชมความอัศจรรย์ของขุนเขา อุทยานจางเจียเจี้ย(เขาอวตาร)
เมนูพิเศษ ซุปเห็ด เป็ดย่าง ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี หมูแดงสไตล์กวางเจา หอยเป่าฮื้อ
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-04 ส.ค.62
13-16 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
02-05 ก.ย.62
09-12 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
16-19 ก.ย.62
24-27 ก.ย.62
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,899 บาท
โปรแกรม 43 ทัวร์ซานย่า หมี่ซั่ว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ 5 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSSYXCZ01

 

อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก #อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว #อ่าวย่าหลงวาน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก #วัดหนานซาน
ชมการแสดงการละเล่นศิลปะ #ชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #อาหารเจในวัดหนานซาน
อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ ไก่ไหหลำ, ปูท้องถิ่นนึ่ง, เป็ดพะโล้, เนื้อแกะตงซา
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-13 ส.ค.62
06-10 ก.ย.62
11-15 ต.ค.62
15,899
14,899
15,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,899 บาท
โปรแกรม 44 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSPEKMU03

 

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน (ด่านซือหม่าไถ)
จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน
อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง อาหารกวางตุ้ง #สุกี้มองโกลเลีย
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
22-26 ส.ค.62
11-15 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
16-20 ต.ค.62
22-26 ต.ค.62
13,899
14,899
14,899
15,899
16,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,899 บาท
โปรแกรม 45 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSPEKTG05

 

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก #กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน
จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ #จัตุรัสเทียนอันเหมิน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน #พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เป็ดปักกิ่ง #อาหารกวางตุ้ง #สุกี้
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11-15 ก.ย.62
23-27 ต.ค.62
30 ต.ต-03 พ.ย.
13-17 พ.ย.62
15,899
19,899
16,899
16,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,899 บาท
โปรแกรม 46 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSPEKCA04

 

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก #กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ #จัตุรัสเทียนอันเหมินอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน #พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เป็ดปักกิ่ง #อาหารกวางตุ้ง #สุกี้
สายการบิน AIR CHINA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04-08 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
15,899
15,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,899 บาท
โปรแกรม 47 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSTSNXW07

 

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก #กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
ชมจัตุรัสประจำเมือง ศูนย์กลางการปกครองของแผ่นดินจีน #จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง มีการแสดงที่สนุกและหวาดเสียว #กายกรรมปักกิ่ง
สัมผัสบรรยากาศ #นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง(1 เที่ยว)
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เป็ดปักกิ่ง #สุกี้มองโกล #BUFFET BBQ #อาหารแต้จิ๋ว
สายการบิน NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-12 ส.ค.62
29 ส.ค-01 ก.ย.
12-15 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
12-15 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
13,899
13,899
14,899
14,899
14,899
16,899
14,899
14,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,899 บาท
โปรแกรม 48 ปักกิ่ง เทียนสิน เซียงไฮ้ 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSTSNPVGXW01

 

พิเศษสุด!! คุ้มสุด!! #ครั้งเดียวเที่ยวถึง 3 มหานคร
สัมผัสบรรยากาศ #นั่งรถไปความเร็วสูงจากปักกิ่ง-เซียงไฮ้
ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก #กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง มีการแสดงที่สนุกและหวาดเสียว กายกรรมปักกิ่ง เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก มหานครเซี่ยงไฮ้
ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา
สายการบิน NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06-11 ส.ค.62
13-18 ส.ค.62
20-25 ส.ค.62
27 ส.ค-01 ก.ย
10-15 ก.ย.62
17-22 ก.ย.62
24-29 ก.ย.62
15-20 ต.ค.62
22-27 ต.ค.62
15,899
16,899
15,899
16,899
15,899
15,899
15,899
17,899
18,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,899 บาท
โปรแกรม 49 เซี่ยงไฮ้ หังโจว หาดไว่ทาน 5 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSPVGCZ01

 

เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก #มหานครเซี่ยงไฮ้ จุดเช็คอินใหม่ของเซี่ยงไฮ้ #ตึก STARBUCK สวยที่สุดในโลก D.I.Y. ลงสีบนพัด #ศูนย์ศิลปะจีน เป็นแหล่งที่รวบรวมศิลปะจีน ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ#คลองขุดที่ใช้แรงงานของคนที่ยาวที่สุด ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เสี่ยวหลงเปา #ไก่แดง #ไก่ขอทาน #หมูตงปอ
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02-06 ส.ค.62
09-13 ส.ค.62
16-20 ส.ค.62
30 ส.ค- 03 ก.ย
06-10 ก.ย.62
22-26 ก.ย.62
18-22 ต.ค.62
20-24 ต.ค.62
6,899
7,899
6,899
6,899
6,899
7,899
8,899
8,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,899 บาท
โปรแกรม 50 เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณอูเจิ้น 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF CSPVGFM02

 

เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก #มหานครเซี่ยงไฮ้
นมัสการวัดศักดิ์สิทธิ์ของคนเซี่ยงไฮ้ #วัดพระหยก
ล่องเรือชมนครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง #เมืองโบราณอูเจิ้น
จุดเช็คอินสุดฮิตของเซี่ยงไฮ้ #ตึก STARBUCK ที่สวยที่สุดในโลก
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เสี่ยวหลงเปา #ไก่แดง #ขาหมูร่ำรวย
สายการบิน SHANGHAI AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
22-25 ส.ค.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,899 บาท

หน้าถัดไป 4 5

ทัวร์ฮ่องกง