ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เริ่มต้น 19,900 บาท ทัวร์ญี่ปุ่น ตลอดปี 2561-2562

0
598

ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 11,999 บาท ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ปี 2561-2562

ทัวร์ญี่ปุ่น บริการจัดทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก พักสกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่นเล่นสกี พร้อมชิมขาปูยักษ์แบบไม่อั้น โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ คุณภาพดีลูกค้าสามารถจองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือหากจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวราคาพิเศษ โปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นลดราคา โปรไฟไหม้ จัดทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพดี

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรม 1ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF NRT02 TOKYO SPARKLING

สนามบินดอนเมือง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ เยือนเมืองเก่าซาวาระ อิออน สนามนาริตะ สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
25-29 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
27-31 ตุลาคม 61
31 ต.ค.-04 พ.ย.61
27,999 19,999
27,999
27,999
26,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 2ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน
CODE : ฺBZF NRT03 TOKYO SPARKLING5D

สนามบินดอนเมืองนาริตะที่พัก MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร-โอไดบะ สวนโชวะคิแนน วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน สนามบินดอนเมือง
# ชมใบไม้เปลี่ยน ณ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
01-05 พฤศจิกา 61
02-06 พฤศจิกา 61
03-07 พฤศจิกา 61
07-11 พฤศจิกา 61
08-12 พฤศจิกา 61
09-13 พฤศจิกา 61
10-14 พฤศจิกา 61
14-18 พฤศจิกา 61
15-19 พฤศจิกา 61
16-20 พฤศจิกา 61
17-21 พฤศจิกา 61
21-25 พฤศจิกา 61
22-26 พฤศจิกา 61
23-27 พฤศจิกา 61
24-28 พฤศจิกา 61
28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
29 พ.ย.-03 ธ.ค.61
26,999
26,999
26,999
23,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 3ทัวร์ญี่ปุ่น ลานสกี ฟูจิเท็น 5 วัน
CODE : BZF  NRT04 TOKYO SPARKLING5D3N

สนามบินดอนเมือง นาริตะ ที่พัก นาริตะ หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ นาริตะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน กรุงเทพฯ สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
# สัมผัสบรรยากาศฤดูหนาว+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500
30 พ.ย.-04 ธ.ค.61
06-10 ธันวาคม 61
07-11 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15 -19 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21- 25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
27-31 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
24,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
33,999
37,999
38,999
39,999
39,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 24,999 บาท
โปรแกรม 4ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น 5 วัน
CODE : NRT05 TOKYO STRONG 6D3N BY XJ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท เก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค  ชินจูกุ Free Day **ไม่รวมค่าเดินทาง หรือเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่น Disney Land ท่านละ 2,700 บาท** พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ วัดนาริตะ อิออน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
# ขอพรพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500
30 ต.ค.-04 พ.ย.61
31 ต.ค.-05 พ.ย.61
01-06 พฤศจิกา 61
02-07 พฤศจิกา 61
03-08 พฤศจิกา 61
06-11 พฤศจิกา 61
07-12 พฤศจิกา 61
08-13 พฤศจิกา 61
09-14 พฤศจิกา 61
10-15 พฤศจิกา 61
13-18 พฤศจิกา 61
14-19 พฤศจิกา 61
15-20 พฤศจิกา 61
16-21 พฤศจิกา 61
17-22 พฤศจิกา 61
20-25 พฤศจิกา 61
21-26 พฤศจิกา 61
22-27 พฤศจิกา 61
23-28 พฤศจิกา 61
24-29 พฤศจิกา 61
27 พ.ย.-02 ธ.ค.61
28 พ.ย.-03 ธ.ค.61
29 พ.ย.-04 ธ.ค.61
26,999
27,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 26,999 บาท
โปรแกรม 5ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น 6 วัน
CODE : NRT06 TOKYO STRONG 6D

สนามบินดอนเมือง วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ Free Day **ไม่รวมค่าเดินทาง หรือเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่น Disney Land ท่านละ 2,700 บาท**วัดนาริตะ อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ อิออน สนามบินนาริตะ สนามบินดอน
#ขึ้นโอวา ชิมไข่ดำ+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
08-13 ธันวาคม 61
09-14 ธันวาคม 61
11-16 ธันวาคม 61
12-17 ธันวาคม 61
13-18 ธันวาคม 61
14-19 ธันวาคม 61
15-20 ธันวาคม 61
18-23 ธันวาคม 61
19-24 ธันวาคม 61
20-25 ธันวาคม 61
21-26 ธันวาคม 61
22-27 ธันวาคม 61
27 ธ.ค.-01 ม.ค.61
28 ธ.ค.-02 ม.ค.61
29 ธ.ค.-03 ม.ค.61
30 ธ.ค.-04 ม.ค.61
29,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
37,999
39,999
39,999
39,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม  28,999 บาท
โปรแกรม 6ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น 6 วัน
CODE : BZF NRT07 TOKYO STRONG HAPPY NEW YEAR5D 

สนามบินดอนเมือง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น ภูเขาไฟฟูจิ แทน) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุดิวตี้ฟรี Free Day *ไม่รวมค่าเดินทาง หรือเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่น Disney Land ท่านละ 2,700 บาท*สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
#ขึ้นกระเข้าคาจิคาจิ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
#เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 ก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 1000
27-31 ธันวาคม 61
29 ธ.ค.-02 ม.ค.62
30 ธ.ค.-03 ม.ค.62
36,999
38,999
38,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 36,900 บาท
โปรแกรม 7ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น 5 วัน
CODE : BZF  AZNRT10 TOKYO STRONG WINTER 5D

กรุงเทพฯ  นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินจูกุ ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
Free Day**ไม่รวมค่าเดินทาง หรือเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่น Disney Land ท่านละ 2,700 บาท**สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ
#สนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกี ฟูจิเท็น+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
#เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA X
 พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
 เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2562 
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 22,999 บาท
โปรแกรม 8ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น 5 วัน
CODE :BZF AZNRT11 TOKYO SPARKLING SNOW 

สนามบินดอนเมือง นาริตะ “นาริตะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ” อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี ชินจูกุ ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน นาริตะ วัดนาริตะ โอไดบะ ช้อปปิ้งอิออน สนามบินนาริตะ
สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
# สัมผัสบรรยากาศฤดูหนาว+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2562 
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 9ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น 5 วัน
CODE : BZF_AZNRT12 TOKYO KAWAZU SAKURA

สนามบินดอนเมือง นาริตะ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมซากุระ เมืองคาวาสึ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน เมืองเก่าคาวาโกเอะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินจูกุ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
#เพลิดเพลินซากุระ ณ คาวาสึ #สนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกี ฟูจิเท็น+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2562 
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 10ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า 5 วัน
CODE : BZF AZKIX01 FROZEN OSAKA TAKAYAMA NARA

สนามบินดอนเมือง โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดคินคาคุจิ นาโกย่า
เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ลานกิจกรรมหิมะ นาราวัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า  สนามบินดอนเมือง
# เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
08-12 มกราคม 62
09-13 มกราคม 62
12-16 มกราคม 62
18-22 มกราคม 62
19-23 มกราคม 62
23-27 มกราคม 62
09-13 กุมภาพัน 62
13-17 กุมภาพัน 62
15-19 กุมภาพัน 62
16-20 กุมภาพัน 62
19-23 กุมภาพัน 62
23-27 กุมภาพัน 62
26 ก.พ.-02 มี.ค.62
27 ก.พ.-03 มี.ค.62
28 ก.พ.-04 มี.ค.62
01-05 มีนาคม 62
02-06 มีนาคม 62
05-09 มีนาคม 62
06-10 มีนาคม 62
08-12 มีนาคม 62
09-13 มีนาคม 62
13-17 มีนาคม 62
14-18 มีนาคม 62
15-19 มีนาคม 62
16-20 มีนาคม 62
19-23 มีนาคม 62
20-24 มีนาคม 62
21-25 มีนาคม 62
22-26 มีนาคม 62
23-27 มีนาคม 62
26-30 มีนาคม 62
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
26,999
28,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 28,999 บาท
โปรแกรม 11ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า 5 วัน
CODE : BZF_AZKIX02 SNOW OSAKA TAKAYAMA 

สนามบินดอนเมือง โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้  นาโกย่าทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ลานกิจกรรมหิมะ  ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า สนามบินดอนเมือง
# เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ เพลิดเพลินกับลานสกีสุดมันส์
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
10-14 มกราคม 62
11-15 มกราคม 62
15-19 มกราคม 62
16-20 มกราคม 62
17-21 มกราคม 62
22-26 มกราคม 62
24-28 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
26-30 มกราคม 62
29 ม.ค.-02 ก.พ.62
30 ม.ค.-03 ก.พ.62
31 ม.ค.-04 ก.พ.62
01-05 กุมภาพัน 62
02-06 กุมภาพัน 62
05-09 กุมภาพัน 62
06-10 กุมภาพัน 62
07-11 กุมภาพัน 62
08-12 กุมภาพัน 62
12-16 กุมภาพัน 62
14-18 กุมภาพัน 62
20-24 กุมภาพัน 62
21-25 กุมภาพัน 62
22-26 กุมภาพัน 62
07-11 มีนาคม 62
12-16 มีนาคม 62
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 26,999 บาท
โปรแกรม 12ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน
CODE : KIX02 MULTI COLOUR IN OSAKA TAKAYAMA

สนามบินดอนเมือง โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า สเตชั่น นาโกย่า ทาคายาม่าหมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้
ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ สนามบินคันไซ ดอนเมือง
# เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
14-18 ตุลาคม 61
17-21 ตุลาคม 61
18-22 ตุลาคม 61
23-27 ตุลาคม 61
02-06 พฤศจิกา 61
06-10 พฤศจิกา 61
08-12 พฤศจิกา 61
27,999
27,999
27,999
27,999
24,999
24,999
24,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF KIX09 OSAKA TAKAYAMA

สนามบินดอนเมืองโอซาก้า “โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน” โอซาก้า ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า ศาลเจ้าคิบูเนะ นาโกย่าสเตชั่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้  ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ โอซาก้า กรุงเทพฯ
# เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
21-25 ตุลาคม 61
23-27 ตุลาคม 61
24-28 ตุลาคม 61
25-29 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
27-31 ตุลาคม 61
30 ต.ค-03 พ.ย.61
01-05 พฤศจิกา 61
02-06 พฤศจิกา 61
03-07 พฤศจิกา 61
06-10 พฤศจิกา 61
07-11 พฤศจิกา 61
08-12 พฤศจิกา 61
09-13 พฤศจิกา 61
10-14 พฤศจิกา 61
13-17 พฤศจิกา 61
14-18 พฤศจิกา 61
15-19 พฤศจิกา 61
26-30 พฤศจิกา 61
27 พ.ย-01 ธ.ค.61
28 พ.ย-02 ธ.ค.61
29 พ.ย-03 ต.ค.61
30,999
30,999
28,999
28,999
28,999
28,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
26,999
26,999
27,999
27,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 26,999 บาท
โปรแกรม 14 เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF KIX10 OSAKA 5D3N

สนามบินดอนเมือง โอซาก้า “โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน” เกียวโต  ฟูชิมิ อินาริ ปราสาททอง วัดโทฟุคุจิ นาโกย่าสเตชั่น ศาลเจ้าโอสึคันนง ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิออน สนามบินคันไซ โอซาก้า กรุงเทพฯ
# เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ เพลิดเพลินไปกับดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
16-20 พฤศจิกา 61
17-21 พฤศจิกา 61
20-24 พฤศจิกา 61
21-25 พฤศจิกา 61
22-26 พฤศจิกา 61
23-27 พฤศจิกา 61
24-28 พฤศจิกา 61
25-29 พฤศจิกา 61
27,999
27,999
26,999
28,999
27,999
27,999
27,999
25,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 15 เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_KIX11 OSAKA TAKAYAMA5D3N

สนามบินดอนเมือง โอซาก้า “โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน” โอซาก้า ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ โอซาก้า  กรุงเทพฯ
# เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
30 พ.ย-04 ธ.ค.61
01-05 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
27-31 ธันวาคม 61
28 ธ.ค-01 ม.ค.62
29 ธ.ค-02 ม.ค.62
30 ธ.ค-03 ม.ค.62
31 ธ.ค-04 ม.ค.62
26,999
29,999
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
32,999
32,999
35,999
39,999
39,999
39,999
39,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 26,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4

ตัวอย่างการเดินทาง >> ทัวร์ญี่ปุ่น

 

โปรโมชั่นทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ตลอดปี 2561-2562