ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 4

855

ทัวร์นาโกย่า

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 4

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก กรุ๊ปทัวร์จอย กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์คุณภาพดี ลูกค้าสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป พิเศษเมื่อครบ 10 ท่าน รับฟรี..ขนมเบรค ก่อนเดินทาง ณ วันขึ้นเครื่อง

โปรแกรม 34 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5  5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZKIX01

 

โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ นาโกย่า สเตชั่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้ นารา วัดโทไดจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน Japan Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
28 ส.ค. – 01 ก.ย.
11 – 15 ก.ย 62
25 – 29 15 ก.ย 62
25,999
25,999
25,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 35 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน 
CODE :BZF_ZKIX10 

 

วัดโทไดจิ สวนกวาง โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล เกียวโต อาราชิยาม่า ป่าไผ่ ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โกเบ ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
01 – 05 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
27 – 31 ส.ค.62
29 ส.ค. – 02 ก.ย.
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
24 – 28 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 36 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5 วัน 3 วัน 
CODE : BZF_ZKIX11

 

โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน จัสโก้ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ริงกุ เอ้าท์เล็ท อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
25 – 29 ก.ย.62
04 – 08 ต.ค.62
08 – 12 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
12 – 16 พ.ย.62
13 – 17 พ.ย.62
14 – 18 พ.ย.62
15 – 19 พ.ย.62
16 – 20 พ.ย.62
19 – 23 พ.ย.62
20 – 24 พ.ย.62
21 – 25 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
23 – 27 พ.ย.62
25 – 29 พ.ย.62
26 – 30 พ.ย.62
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.
23,999
25,999
24,999
25,999
27,999
27,999
24,999
25,999
25,999
25,999
27,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 37 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZKIX12

 

โอซาก้า สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน อิออน วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นารา วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
26 – 30 ต.ค.62
30 ต.ค. – 03 พ.ย.
31 ต.ค. – 04 พ.ย.
01 – 05 พ.ย.62
06 – 10 พ.ย.62
07 – 11 พ.ย.62
08 – 12 พ.ย.62
09 – 13 พ.ย.62
13 – 17 พ.ย.62
14 – 18 พ.ย.62
15 – 19 พ.ย.62
16 – 20 พ.ย.62
20 – 23 พ.ย.62
21 – 25 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
23 – 27 พ.ย.62
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.
30 พ.ย. – 04 ธ.ค.
25,999
27,999
27,999
27,999
25,999
25,999
25,999
27,999
27,999
26,999
26,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 38 ทัวร์ญี่ปุ่น  นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ 5 วัน 3 คืน 
CODE :BZF_ZNGO01

 

นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า โอเอซิส 21 ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ ศาลเจ้าโอสึ คันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน มอลล์
สายการบิน  Japan Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
23 – 27 ส.ค.62
12 – 16 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
29,999
29,999
29,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 39 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน 
CODE : BZF_ZNGO02 

 

ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ ปราสาทนาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน มอลล์
สายการบิน Japan Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
06 – 10 พ.ย.62
20 – 24 พ.ย.62
29,999
31,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 40 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZNGO03

 

นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นากาโน่ ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสุ มิตซุย เอ้าท์เล็ต เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
สายการบิน Japan Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
04 – 08 ธ.ค.62
11 – 15 ธ.ค.62
08 – 12 ม.ค.63
22 – 26 ม.ค.63
05 – 09 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
04 – 08 มี.ค.63
18 – 22 มี.ค.63
31,999
29,999
29,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 41 ทัวร์ญี่ปุ่น  นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZNGO04

 

นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
16 – 20 พ.ย.62
17 – 21 พ.ย.62
21 – 25 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
24 – 28 พ.ย.62
25 – 29 พ.ย.62
26 – 30 พ.ย.62
26,999
25,999
26,999
26,999
25,999
23,999
25,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 42 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า  6 วัน 4 คืน
CODE : BZF_ZNGO06

 

สวนอิวายาโด วัดจัคโคอิน เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน มอลล์ ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
15 – 20 พ.ย.62
16 – 21 พ.ย.62
20 – 25 พ.ย.62
21 – 26 พ.ย.62
23 – 28 พ.ย.62
24 – 29 พ.ย.62
25 – 30 พ.ย.62
26,999
25,999
26,999
26,999
25,999
23,999
25,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 43 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 4 คืน
CODE : BZF_ZNGO07

 

สวนอิวายาโด วัดจัคโคอิน เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ชมใบไม้เปลีย่นสี ณ หุบเขาโครังเค ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เอ็กซ์โป ซิตี้
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
05 – 10 พ.ย.62
06 – 11 พ.ย.62
07 – 12 พ.ย.62
08 – 13 พ.ย.62
09 – 14 พ.ย.62
12 – 17 พ.ย.62
13 – 18 พ.ย.62
14 – 19 พ.ย.62
19 – 24 พ.ย.62
22 – 27 พ.ย.62
26 พ.ย. – 01 ธ.ค.
27 พ.ย. – 02 ธ.ค.
28 พ.ย. – 03 ธ.ค.
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.
25,999
25,999
25,999
25,999
23,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

ทัวร์ฮ่องกง