ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า3 เที่ยวญี่ปุ่น จัดทัวร์ญี่ปุ่นสายการบินคุณภาพดี ตลอดปี 2562

1506

 

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 3 โปรโมชั่น ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย และทัวร์ญี่ปุ่น บินสกูต เที่ยวญี่ปุ่นคุณภาพดี จัดทัวร์ญี่ปุ่นสายการบินคุณภาพดี ราคาพิเศษ !!

โปรแกรม 24 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF ZFUK01 เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ การะบุหนิง  

 

ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เบปปุ หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ศาลเจ้ายูโทคุ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ซากะ นางาซากิ สวนสันติภาพนางาซากิ ฟุกุโอกะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
04 – 08 ต.ค.62
05 – 09 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
26 – 30 ต.ค.62
23,999
23,999
25,999
27,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน 
CODE : BZF ZFUK04 เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ สาวน้อยร้อยชั่ง

 

ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เบปปุ หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ ยูเมะ ทาวน์ + แช่ออนเซ็น วัดไดฮงซังนาริตะซังคุรุเมะ ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ฟุคุโอกะ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000-500 บาท
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
29 – 02 มิ.ย. 62
30 – 03 มิ.ย. 62
05 – 09 มิ.ย. 62
12 – 16 มิ.ย. 62
19 – 23 มิ.ย. 62
26 – 30 มิ.ย. 62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
27 – 01 ต.ค. 62
19,999
19,999 17,999
19,999 13,999
19,999 13,999
19,999 17,999
19,999 17,999
19,999 18,999
19,999 18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน 
CODE : BZF_ZNRT08 

 

วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
31 ก.ค. – 04 ส.ค.
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
13 – 17 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
27 – 31 ส.ค.62
28 ส.ค. – 01 ก.ย.
29 ส.ค. – 02 ก.ย.
30 ส.ค. – 03 ก.ย.
03 – 07 ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
10 – 14 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
17 – 21 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
24 – 28 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
27 ก.ย. – 01 ต.ค.
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ  5 วัน 3 คืน
CODE :BZF_ZNRT18 

 

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
30 ก.ย. – 04 ต.ค.
01 – 05 ต.ค.62
02 – 06 ต.ค.62
03 – 07 ต.ค.62
04 – 08 ต.ค.62
05 – 09 ต.ค.62
06 – 10 ต.ค.62
07 – 11 ต.ค.62
08 – 12 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
13 – 17 ต.ค.62
14 – 18 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 – 25 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
21,999
22,999
23,999
23,999
23,999
22,999
22,999
22,999
23,999
23,999
27,999
27,999
27,999
25,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
26,999
23,999
23,999
24,999
24,999
23,999
23,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 28 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ (ใบไม้แดง)5 วัน 3 คืน 
CODE :BZF_ZNRT19 

 

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกเคง่อน อิออน
สายการบิน Thai Lion Air 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
30 ก.ย. – 04 ต.ค.
01 – 05 ต.ค.62
02 – 06 ต.ค.62
03 – 07 ต.ค.62
04 – 08 ต.ค.62
05 – 09 ต.ค.62
06 – 10 ต.ค.62
07 – 11 ต.ค.62
08 – 12 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
14 – 18 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 – 25 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
24,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
25,999
25,999
25,999
26,999
25,999
25,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,999 บาท
โปรแกรม 29 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ 6 วัน 4 คืน
CODE :BZF_ZNRT20

 

วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ Free Day พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ วัดนาริตะ อิออน
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 06 ต.ค.62
02 – 07 ต.ค.62
03 – 08 ต.ค.62
04 – 09 ต.ค.62
05 – 10 ต.ค.62
08 – 13 ต.ค.62
09 – 14 ต.ค.62
10 – 15 ต.ค.62
11 – 16 ต.ค.62
12 – 17 ต.ค.62
13 – 18 ต.ค.62
14 – 19 ต.ค.62
15 – 20 ต.ค.62
16 – 21 ต.ค.62
17 – 22 ต.ค.62
18 – 23 ต.ค.62
19 – 24 ต.ค.62
22 – 27 ต.ค.62
23 – 28 ต.ค.62
24 – 29 ต.ค.62
25 – 30 ต.ค.62
26 – 31 ต.ค.62
27 ต.ค. – 01 พ.ย.
28 ต.ค. – 02 พ.ย.
29 ต.ค. – 03 พ.ย.
30 ต.ค. – 04 พ.ย.
31 ต.ค. – 05 พ.ย.
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
28,999
28,999
26,999
28,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 30 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) 6 วัน 3 คืน
CODE :BZF_ZNRT21

 

วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ท ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์เมเปิ้ล ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ Free Day ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ สวนโชวะคิแนน โอไดบะ กันดั้ม เทพีสันติภาพ อิออน
สายการบิน Air Asia X 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 06 พ.ย.62
02 – 07 พ.ย.62
03 – 08 พ.ย.62
04 – 09 พ.ย.62
05 – 10 พ.ย.62
06 – 11 พ.ย.62
07 – 12 พ.ย.62
08 – 13 พ.ย.62
09 – 14 พ.ย.62
10 – 15 พ.ย.62
11 – 16 พ.ย.62
12 – 17 พ.ย.62
13 – 18 พ.ย.62
14 – 19 พ.ย.62
15 – 20 พ.ย.62
16 – 21 พ.ย.62
17 – 22 พ.ย.62
18 – 23 พ.ย.62
19 – 24 พ.ย.62
20 – 25 พ.ย.62
21 – 26 พ.ย.62
22 – 27 พ.ย.62
23 – 28 พ.ย.62
24 – 29 พ.ย.62
25 – 30 พ.ย.62
26 พ.ย. – 01 ธ.ค.
27 พ.ย. – 02 ธ.ค.
28 พ.ย. – 03 ธ.ค.
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 31 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZNRT22

 

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์เมเปิ้ล อิออน ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ สวนโชวะคิแนน ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ
สายการบิน Air Asia X 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 05 พ.ย.62
02 – 06 พ.ย.62
06 – 10 พ.ย.62
07 – 11 พ.ย.62
08 – 12 พ.ย.62
09 – 13 พ.ย.62
13 – 17 พ.ย.62
14 – 18 พ.ย.62
15 – 19 พ.ย.62
16 – 20 พ.ย.62
20 – 24 พ.ย.62
21 – 25 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
23 – 27 พ.ย.62
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.
30 พ.ย. – 04 ธ.ค.
25,999
25,999
24,999
24,999
25,999
24,999
24,999
25,999
24,999
25,999
24,999
25,999
25,999
25,999
24,999
25,999
25,999
25,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,999 บาท
โปรแกรม 32 ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน 
CODE : BZF_ZHND02  

 

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิ คาจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ
สายการบิน Japan Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
03 – 07 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
29,999
31,999
31,999
31,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 33 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZNHD03 

 

ฮาเนดะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ กระเช้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ
สายการบิน Japan Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
21 – 25 พ.ย.62
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.
04 – 08 ธ.ค.62
07 – 11 ธ.ค.62
29,999
29,999
31,999
31,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

ทัวร์ฮ่องกง