ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า3 เที่ยวญี่ปุ่น จัดทัวร์ญี่ปุ่นสายการบินคุณภาพดี ตลอดปี 2562

1262

 

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 3 โปรโมชั่น ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย และทัวร์ญี่ปุ่น บินสกูต เที่ยวญี่ปุ่นคุณภาพดี จัดทัวร์ญี่ปุ่นสายการบินคุณภาพดี ราคาพิเศษ !!

โปรแกรม 25 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF ZFUK01 WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D3N BY SL

 

 • D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • D2: “ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
 • D3: อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ 
 • D4: “อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 • D5: ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
  # ชมความสวยงามอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย
  # แช่ออนเซ็นที่ดีที่สุด ณ เมืองเบปปุ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
24 – 28 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
27,999
27,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน 
CODE : BZF ZFUK02 SONGKRAN IN FUKUOKA NAGASAKI 5D3N BY SL

 

 • D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • D2: “ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
 • D3: โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
 • D4: “ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
 • D5: ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

# ชมความมหัศจรรย์ธรรมชาติ บ่อทะเลเดือดจิโกกุ
# แช่ออนเซ็นที่ดีที่สุด ณ เมืองเบปปุ

สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
29,999
33,999
35,999
33,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน 
CODE : ZFUK03 SONGKRAN IN FUKUOKA NAGASAKI 5D3N BY SL

 

 • D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • D2: “ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
 • D3: วัดไดฮงซังนาริตะซังคุรุเมะ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ 
 • D4: อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 • D5: ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ –
  # ชมความมหัศจรรย์ธรรมชาติ บ่อทะเลเดือดจิโกกุ
  # แช่ออนเซ็นที่ดีที่สุด ณ เมืองเบปปุ
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
29 พ.ค.-02 มิ.ย. 
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
03 – 07 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
31 ก.ค.-04 ส.ค. 
07 – 11 ส.ค. 62
21 – 25 ส.ค. 62
28 ส.ค.-01 ก.ย. 
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
27 ก.ย. – 01 ต.ค
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 28 ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน
CODE :BTNF_TR19 TOKYO 5D3N ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 

 

ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท โอไดบะ อิออนและชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT (TR)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25 ก.พ.-01 มี.ค.
26 ก.พ.-02 มี.ค.
27 ก.พ.-03 มี.ค.
28 ก.พ.-04 มี.ค.
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
23,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,888 บาท
โปรแกรม 29 โอซาก่า ทาคายาม่า 4 วัน 3 คืน 
CODE :BTNF_TR20 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY_4D3N 

 

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT (TR)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-13 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
03-06 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
25,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
26,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,888 บาท
โปรแกรม 30 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน
CODE :BTNF_TR21 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ SNOW WHITE 5D4N

 

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่าเยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ
เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT (TR)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
13-17 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
06-10 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
28,888.-
28,888.-
29,888.-
29,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,888 บาท
โปรแกรม 31 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน
CODE :BTNF_TR23 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู 5D4N

 

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ
เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT (TR)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
20-24 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
03-07 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
30,888.-
30,888.-
32,888.-
35,888.-
30,888.-
30,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,888 บาท
โปรแกรม 32 ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ  ณ สวนอุเอโนะ 5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_TR24 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N

 

ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท อาเมโยโกะและชินจูกุ
เพลิดเพลินสวนสนุกขนาดย่อม ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT (TR)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28 มี.ค -01 เม.ย.
29 มี.ค.-02 เม.ย.
30 มี.ค.-03 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
26,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,888 บาท
โปรแกรม 33 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมทุ่งพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน 
CODE : BTNF_TR25 TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5D3N  

 

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ตระการตาทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT (TR)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 600 บาท
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
35,888.-
36,888.-
36,888.-
38,888.-
37,888.-
35,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 34 โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_XJ77 OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 

 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT (TR)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-14 ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25 ก.พ. – 01 มี.ค
26 ก.พ. – 02 มี.ค
27 ก.พ. – 03 มี.ค
28 ก.พ. – 04 มี.ค
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 35 ทัวร์ญี่ปุ่น นิโก้ 5 วัน 3 คืน 
CODE :BTNF_XJ80 TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 

 

TOKYO NIKKO FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura
เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน
เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน AIR ASIA X 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
26 ก.พ.-02 มี.ค.
28 ก.พ.-04 มี.ค.
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,888 บาท
โปรแกรม 36 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เล่นสกี 5 วัน 3 คืน 
CODE : BTNF_XJ81 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง  

 

โตเกียวเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ เล่นสกีสุดมัน กับลานสกี ฟูจิเท็น สกี ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ และสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ณ วัดนาริตะ
ชม ยูนิคอร์น กันดั้ม ตัวใหม่ตัวใหญ่ แห่งโอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11-15 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
25 ก.พ.-01 มี.ค
27 ก.พ.-03 มี.ค
04-08 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
25,888.-
25,888.-
26,888.-
25,888.-
24,888.-
24,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

ทัวร์ฮ่องกง