ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 4 โปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น ตลอดปี 2562

213

 

โปรแกรม 37 ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น  5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_XJ82 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ Snow white

 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N  ซุปตาร์ Snow white  สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-14 ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-1 7 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25 ก.พ.-01 มี.ค.
26 ก.พ.-02 มี.ค.
27 ก.พ.-03 มี.ค.
28 ก.พ.-04 มี.ค.
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 38 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน 
CODE :BTNF_XJ87 NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 

 

NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-14 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
25 ก.พ.-01 มี.ค. 
26 ก.พ.-02 มี.ค. 
27 ก.พ.-03 มี.ค. 
28 ก.พ.-04 มี.ค. 
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 39 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5 วัน 3 วัน 
CODE : BTNF_XJ92 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ) 

 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ ชื่นชม ดอกซากุระ บานสะพรั่ง เมืองโอซาก้า เที่ยวหมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City และ ชินไซบาชิ
สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ฟรี WIFI ON BUS
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28 มี.ค.-01 เม.ย.
29 มี.ค.-02 เม.ย.
30 มี.ค.-03 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
25,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
33,888.-
29,888.-
29,888.-
26,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,888 บาท
โปรแกรม 40 ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_XJ93 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ)

 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ ชื่นชม ดอกซากุระ บานสะพรั่ง เมืองโอซาก้า เที่ยวหมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City และ ชินไซบาชิ
สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ฟรี WIFI ON BUS
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28 มี.ค.-01 เม.ย.
29 มี.ค.-02 เม.ย.
30 มี.ค.-03 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
25,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
33,888.-
29,888.-
29,888.-
26,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,888 บาท
โปรแกรม 41 ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ 5 วัน 3 คืน 
CODE :BTNF_XJ94 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 

 

ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28 มี.ค.-01 เม.ย.
29 มี.ค.-02 เม.ย.
30 มี.ค.-03 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
31,888
32,888
35,888
35,888
35,888
32,888
32,888
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 42 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน 
CODE : BTNF_XJ95 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู 

 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชื่นชมความงามดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28 มี.ค.-01 เม.ย.
29 มี.ค.-02 เม.ย.
30 มี.ค.-03 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
23,888
23,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
33,888
33,888
33,888
33,888
31,888
31,888
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 43 ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_XJ96 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ SNOWY FREEDAY

 

TOKYO FUJI 5D3N  ซุปตาร์ SNOWY FREEDAY โตเกียว ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
26 ก.พ.-02 มี.ค.
27 ก.พ.-03 มี.ค.
28 ก.พ.-04 มี.ค.
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 44 ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้  5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_XJ97 Tokyo Nikko Fukushima 5D3N ซุปตาร์ ไอสึ ซากุระ

 

เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าฟูตะระซัง สะพานชินเคียว ห้ามพลาด จุดชมซากุระ ณ ปราสาททสึรุงะ หรือปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน
เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
03-07 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

ทัวร์ฮ่องกง