ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 3

1729

 

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 3 โปรโมชั่น ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย และทัวร์ญี่ปุ่น บินสกูต เที่ยวญี่ปุ่นคุณภาพดี จัดทัวร์ญี่ปุ่นสายการบินคุณภาพดี ราคาพิเศษ !!

โปรแกรม 24 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ สกี โตเกียว 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZNRT33

 

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ – ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
#สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีฟูจิเท็น
#ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ชมวิวพาโนรามา
สายการบิน Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท

01–05 ธ.ค.
02–06 ธ.ค.
03–07 ธ.ค.
05–09 ธ.ค.
06–10 ธ.ค.
07–11 ธ.ค.
08–12 ธ.ค.
12–16 ธ.ค.
13–17 ธ.ค.
14–18 ธ.ค.
15–19 ธ.ค.

17,999
17,999
17,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999

 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 3 คืน 
CODE : BZF_ZNRT34

 

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) – วัดนาริตะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – กันดั้ม – เทพีสันติภาพ – อิออน – สนามบินนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
#สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีฟูจิเท็น
#ชมแสงสี งานประดับไฟสุดอลังการ ณ หมู่บ้านเยอรมัน

สายการบิน Air asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
08–13 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
03–08 มี.ค.
04–09 มี.ค.
05–10 มี.ค.
06–11 มี.ค.
07–12 มี.ค.
10–15 มี.ค.
11–16 มี.ค.
12–17 มี.ค.
13–18 มี.ค.
14–19 มี.ค.
17–22 มี.ค.
18–23 มี.ค.
19–24 มี.ค.
20–25 มี.ค.
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
24,999
26,999
27,999
27,999
21,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZNRT35 

 

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ – ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกเคง่อน – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
#สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีฟูจิเท็น
#ชมแสงสี งานประดับไฟสุดอลังการ ณ หมู่บ้านเยอรมัน

สายการบิน NOK Scoot
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
01–05 ม.ค.
02–06 ม.ค.
04–08 ม.ค.
06–10 ม.ค.
08–12 ม.ค.
09–13 ม.ค.
11–15 ม.ค.
13–17 ม.ค.
15–19 ม.ค.
16–20 ม.ค.
18–22 ม.ค.
20–24 ม.ค.
22–26 ม.ค.
23–27 ม.ค.
25–29 ม.ค.
27–31 ม.ค.
29 ม.ค.–02 ก.พ.
30 ม.ค.–03 ก.พ.
01–05 ก.พ.
03–07 ก.พ.
05–09 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
06–10 ก.พ.(วันมาฆบูชา)
08–12 ก.พ.(วันมาฆบูชา)
10–14 ก.พ.
12–16 ก.พ.
13–17 ก.พ.
15–19 ก.พ.
17–21 ก.พ.
19–23 ก.พ.
20–24 ก.พ.
22–26 ก.พ.
24–28 ก.พ.
26 ก.พ.–01 มี.ค.
27 ก.พ.–02 มี.ค.
29 ก.พ.–04 มี.ค.
01–05 มี.ค.
27,999
27,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
23,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
23,999
23,999
24,999
25,999
25,999
23,999
24,999
24,999
23,999
23,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,999
19,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZHND04

 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ – พระใหญ่คามาคุระ – กระเช้าคาจิ คาจิ – เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – ทานขาปูยักษ์ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน – ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
#สัมผัสความงามเทศกาลไฟทะเลสาบยามานากาโกะ
#เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 46 กก

สายการบิน Japan Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
11–15 ม.ค.
05–09 ก.พ.
12–16 ก.พ.
04–08 มี.ค.
12–16 มี.ค.
32,999
32,999
31,999
31,999
32,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 28  
CODE :

 

 
สายการบิน 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม – บาท
โปรแกรม 29  
CODE :

 

 
สายการบิน 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท

 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  บาท
โปรแกรม 30  
CODE :

 

 
สายการบิน 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  บาท
โปรแกรม 31  
CODE : 

 

 
สายการบิน 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  บาท
โปรแกรม 32  
CODE :   

 

 
สายการบิน 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม – บาท
โปรแกรม 33 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZNHD03 

 

ฮาเนดะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ กระเช้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ
สายการบิน Japan Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
04 – 08 ธ.ค.62
07 – 11 ธ.ค.62
31,999
31,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

ทัวร์ฮ่องกง