ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 5 โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ Snow Wall ปี 2562

233

 

โปรแกรม 45 ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ Snow Wall 5 วัน 3 คืน
CODE :BTNF_XJ98 OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น

 

อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมาชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง คินคะคุจิ
แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน และช้อปปิ้งชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
25-29 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
27 เม.ย.-01 พ.ค.
28 เม.ย.-02 พ.ค.
29 เม.ย.-03 พ.ค.
30 เม.ย.-04 พ.ค.
06-10 พ.ค.62
07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
34,888
34,888
34,888
34,888
30,888
30,888
30,888
29,888
29,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,888 บาท
โปรแกรม 46 ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ Snow Wall 5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_XJ99 OSAKA JAPAN ALPS 6D4N ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ

 

สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้าเฮอัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ชินไซบาชิและเอ็กซ์โป ซิตี้
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
17-22 เม.ย.62
18-23 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
20-25 เม.ย.62
21-26 เม.ย.62
22-27 เม.ย.62
23-28 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62
25-30 เม.ย.62
26 เม.ย.-01 พ.ค.
27 เม.ย.-02 พ.ค.
28 เม.ย.-03 พ.ค.
06-11 พ.ค.62
07-12 พ.ค.62
08-13 พ.ค.62
09-14 พ.ค.62
10-15 พ.ค.62
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
35,888
35,888
35,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,888 บาท
โปรแกรม 47 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_XJ100 NAGOYA MATSUMOTO KYOTO 5D3N ซุปตาร์กิโมโน ฟรีเด้อ

 

เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน
สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เยือนเมือง เกียวโต
ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-14 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
31 ม.ค.-04 ก.พ.
01-05 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
06-10 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
17,888.-
22,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,888 บาท
โปรแกรม 48 ทัวร์โอซาก้า นาโอย่า 6 วัน 4 คืน
CODE : BGSF_NGO02 XJ NAGOYA OSAKA SAKURA SUGOII 6D3N

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – วัดโอสึคันนง – ปราสาทอินุยามะ – ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิ – ดุไฟหมู่บ้านบานาโนะ ซาโตะ  
วันที่ 3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อีออน มอลล์ – กิฟุ 
วันที่ 4 ชมซากุระแม่น้ำซาไก– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – สถานีรถไฟเกียวโต – โอซาก้า  
วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 6 สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
20 – 25 มี.ค.62
21 – 26 มี.ค.62
22 – 27 มี.ค.62
23 – 28 มี.ค.62
24 – 29 มี.ค.62
25 – 30 มี.ค.62
26 – 31 มี.ค.62
27 มี.ค.-01 เม.ย.
28 มี.ค.-02 เม.ย.
29 มี.ค.-03 เม.ย.
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 49 นาโกย่า เกียวโต ทาคายาม่า 4 วัน 3 คืน 
CODE : BGSF_NGO03 SL NAGOYA สงกรานต์ ปังเว่อร์ 4D3N

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–สนามบินนาโกย่า–ดูไฟหมู่บ้าน Nabana no sato 
วันที่ 2 ทาคายาม่า–เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–กิฟุ–อิออนมอลล์
วันที่ 3 เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ
วันที่ 4 ปราสาทนาโกย่า–DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท–สนามบินนาโกย่า–ดอนเมือง 

สายการบิน THAI LION AIR (SL)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11 – 14 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
14 – 17 เม.ย.62
31,999
31,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 50 นาโกย่า ทาคายามา คานาซาว่า 5 วัน 3 คืน
CODE : BGSF_NGO04 XJ NAGOYA TAKAYAMA KANAZAWA SONGKRAN 5D3N

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – ฟุชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – อิออน มอลล์ กิฟุ
วันที่ 3 ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คานาซาว่าสเตชั่น
วันที่ 4 ปราสาทคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น – ดูไฟหมู่บ้านบานาโนะ ซาโตะ
วันที่ 5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
37,900
38,900
37,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 37,999 บาท
โปรแกรม 51 นาโกย่า ทาคายาม่า กำแพงหิมะ 4 วัน 3 คืน
CODE : BGSF_NGO06 SL NAGOYA JAPAN APLS มัชฉะ กรีนที 4D3N 

 

วันที่ 1กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – ดูไฟหมู่บ้าน Nabana no sato 
วันที่ 2 ทาคายาม่า–เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–มัตสึโมโต้–อิออนมอลล์  
วันที่ 3 สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ
วันที่ 4 ปราสาทนาโกย่า – DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท – สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง

สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
18 – 21 เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
21 – 24 เม.ย.62
22 – 25 เม.ย.62
25 – 28 เม.ย.62
27,999
27,999
27,999
26,999
28,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 52 นาโกย่า ทาคายาม่า กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน
CODE : BGSF_NGO05 XJ NAGOYA JAPAN APLS โมจิถั่วแดง 5D3N 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  
วันที่ 2 สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์ 
วันที่ 3 สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ
วันที่ 4 กิฟุ – นาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ – วัดโอสึคันนง – Dream Jazz Outlet
วันที่ 5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
08-12 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
29 พ.ค.-02 มิ.ย.
09-13 มิ.ย.62
16-20 มิ.ย.62
23-27 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
28,999
28,999
29,999
28,999
28,999
27,999
27,999
25,999
27,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,999 บาท
โปรแกรม 53 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6 วัน
CODE : BGSF_KIX05 XJ OSAKA NAGANO NARA SAKURA KAWAII 6D4N

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า
วันที่ 2 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เกียวโต–วัดคิโยมิสึ –ชมซากุระ เกียวโต– นากาโน่ – ปราสาท TAKATO
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! )
วันที่ 4 ทาคายาม่า–หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ
วันที่ 5 นาร –นารา ปาร์ค–ภูเขาโยชิโนะ– ชินไชบาชิ –ริงกุเอ้าท์เล็ท–สนามบินโอซาก้า
วันที่ 6 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
23 – 28 มี.ค.62
24 – 29 มี.ค.62
25 – 30 มี.ค.62
26 – 31 มี.ค.62
27 มี.ค. – 01 เม.ย.
28 มี.ค. – 02 เม.ย.
29 มี.ค. – 03 เม.ย.
30 มี.ค. – 04 เม.ย.
31 มี.ค. – 05 เม.ย.
01 – 06 เม.ย.62
02 – 07 เม.ย.62
03 – 08 เม.ย.62
06 – 11 เม.ย.62
09 – 14 เม.ย.62
10 – 15 เม.ย.62
11 – 16 เม.ย.62
12 – 17 เม.ย.62
13 – 18 เม.ย.62
14 – 19 เม.ย.62
29,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
33,999
33,999
35,999
39,999
39,999
39,999
35,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 54 ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า UNIVERSAL  เต็มวัน  6 วัน
CODE : BGSF_KIX01 XW OSAKA SAKURA ฟินเฟ่อร์ 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – อิออนมอลล์
วันที่ 3 ปราสาทอินุยามะ – ชมซากุระแม่น้ำซาไก – วัดโอสึคันนง – Dream Jazz Outlet – มิเอะ (B/L/-)
วันที่ 4 นารา – นาราปาร์ค – ภูเขาโยชิโนะ – ชินไชบาชิ – โอซาก้า
วันที่ 5 UNIVERSAL STUDIO OSAKA เต็มวัน (ถ้าไม่เข้า Universal หักค่าบัตร 2,000 บาท)
วันที่ 6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

สายการบิน NOK SCOOT (XW)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
02-07 เม.ย.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 55 โตเกียว ฟูจิ เล่นสกี 5 วัน 3 คืน
CODE : BGSF RT08 SL TOKYO ยืน1 5D3N

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  
วันที่ 3 ลานสกี ฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ – นาริตะ  
วันที่ 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ –- กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
03 – 07 มี.ค.62
04 – 08 มี.ค.62
05 – 09 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
10 – 14 มี.ค.62
11 – 15 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
17 – 21 มี.ค.62
18 – 22 มี.ค.62
19 – 23 มี.ค.62
20,900
20,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
20,900
20,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
20,900
20,900
21,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 20,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

ทัวร์ฮ่องกง