ทัวร์ตุรกี หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาพิเศษ ตลอดปี 2562

469

 

โปรไฟไหม้ตุรกี

โปรแกรม 14 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BPOF_Turkey Troy 8 Days TK

 

 • วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
 • วันที่สอง  ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
 • วันสาม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
 • สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
 • วันสี่ ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
 • วันห้า บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
 • วันหกเมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
 • วันเจ็ดนครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
 • วันที่แปด กรุงเทพมหานคร

*บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง
*พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน Turkish Airlines 
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09-16 ก.พ.62
23 ก.พ-02 มี.ค
24 ก.พ-03 มี.ค.
25 พ.ค-01 มิ.ย.
01-08 มิ.ย.62.
02-09 มิ.ย.62.
08-15 มิ.ย.62.
09-16 มิ.ย.62.
15-22 มิ.ย.62.
16-23 มิ.ย.62
22-29 มิ.ย.62
30 มิ.ย.-07 ก.ค.
36,900 32,900
36,900 32,900
36,900 32,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
20-27 เม.ย.62
04-11 พ.ค.62
05-12 พ.ค.62
11-18 พ.ค.62
18-25 พ.ค.62
37,900 32,700
37,900
37,900
37,900
37,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 
โค้ดทัวร์ : BPOF_Lavender Turkey 9 Day

 

 • วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
 • วันที่สอง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้ง ย่าน ทักซิม สแควร์
 • วันสาม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
 • สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
 • วันสี่ ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองอิซเมียร์
 • วันห้า บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
 • วันหก  เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิซปาร์ต้า-เมืองคอนย่า
 • วันเจ็ด  เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
 • วันแปด  นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
 • วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร

*บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง
*พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09-17 ก.ค.62
14-22 ก.ค.62
20-28 ก.ค.62
21-29 ก.ค.62
44,900
44,900
44,900
44,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 44,900 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ 10 วัน 7 คืน
โค้ดทัวร์ : BFF_HG14B_TURKEY SAVER 10D7N 

 

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  วันที่สาม อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
 • วันที่สี่ ชานัคคาเล่–ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
 • วันที่ห้า บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
 • วันที่หก เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
 • วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
 • วันที่แปด เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
 • วันที่เก้า เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
 • วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ
สายการบิน Emirates Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
23 เม.ย-2 พ.ค.
26 เม.ย.-5 พ.ค.
30 เม.ย.-9 พ.ค.
7-16 พ.ค. 62
10-19 พ.ค.62
28 พ.ค.-6 มิ.ย. 
30 พ.ค.-8 มิ.ย. 
13-22 มิ.ย.62
30,900 25,900
30,900
30,900
30,900
30,900
30,900
30,900
30,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,900 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ : BPF_TUR-DL8D-TK_TURKEY DELIGHT 

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 • แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
 • แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines
 • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-17 พ.ค.62
11-18 พ.ค.62
17-24 พ.ค.62
18-25 พ.ค.62
25 พ.ค.-01 มิ.ย
01-08 มิ.ย. 62
08-15 มิ.ย. 62
15-22 มิ.ย. 62
22-29 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.-06 ก.ค.
26 ก.ค.-02 ส.ค.
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,888 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 
โค้ดทัวร์ : BPF_TUR-FWT8D-TK_FINE-WINTER-TURKEY 

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 • แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
 • แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
 • พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • เที่ยวไม่เหนื่อยนอนอิสตันบูล 1 คืน
 • บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines
 • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
03-10 ต.ค.62
04-11 ต.ค.62
05-12 ต.ค.62
10-17 ต.ค.62
11-18 ต.ค.62
12-19 ต.ค.62
17-24 ต.ค.62
18-25 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62
33,999
33,999
33,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน
โค้ดทัวร์ :BPF_TUR-HL9D-EK _HELLO TURKEY

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 • แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
 • แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • สุดชิค !!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • บินหรูระดับ 5 ดาว Emirates Airline
 • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
26 พ.ค.-03 มิ.ย. 
21-29 ก.ย.62
05-13 ต.ค.62
12-20 ต.ค.62
19-27 ต.ค.62
26 ต.ค.-03 พ.ค. 
09-17 พ.ย.62
16-24 พ.ย.62
30 พ.ย.-08 ธ.ค. 
31,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
30,999
30,999
30,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ตุรกี คับปาโดเกีย 8 วัน
โค้ดทัวร์ : BPF_TUR-HH8D-KC_HOT HOT TURKEY 

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 • แถมฟรี !! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ1 อัน
 • แถมฟรี !! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
 • แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
 • พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
26 เม.ย.-03 พ.ค.
30 เม.ย.-07 พ.ค.
03-10 พ.ค.62
17-24 พ.ค.62
32,888
32,888
28,888
28,888
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 28,900 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 
โค้ดทัวร์ : BPF_TUR-PF8D-TK_PERFECT TURKEY

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 • แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
 • แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
  ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
 • พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines + บินภายใน 1 ครั้ง
 • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
04-11 พ.ค.62
11-18 พ.ค.62
17-24 พ.ค.62
15-22 มิ.ย.62
22-29 มิ.ย.62
12-19 ก.ค.62
27 ก.ค.-03 ส.ค.
04-11 ต.ค.62
11-18 ต.ค.62
18-25 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62
34,999
34,555
34,555
34,555
34,555
37,555
37,555
37,555
37,555
37,555
37,555
ราละเอียดทัวร์… เริ่ม 34,555 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน
โค้ดทัวร์ : BPF_TUR-PP9D-W5_ POPULAR TURKEY

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 • แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
 • แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
 • สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!
สายการบิน MAHAN AIR
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
19-27 เม.ย.62
25 เม.ย.-03 พ.ค.
26 เม.ย.-04 พ.ค.
03-11พ.ค.62
10-18 พ.ค.62
24 พ.ค.-01 มิ.ย.
30 พ.ค.-07 มิ.ย.
20-28 มิ.ย. 62
11-19 ก.ค. 62
25 ก.ค.-02 ส.ค.
08-16 ส.ค. 62
26 ก.ย.-04 ต.ค.
10-18 ต.ค. 62
17-25 ต.ค. 62
29,888 24,888
30,888 23,888
30,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
30,888
30,888
29,888
29,888
30,888
30,888
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 24,888 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 
โค้ดทัวร์ : BPF_TUR-SP8D-TK_SURPRISE TURKEY 

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 • แถมฟรี!!Bracelet Evil Eyeเครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
 • แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
 • พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines
 • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
03-10 พ.ค.62
04-11 พ.ค.62
10-17 พ.ค.62
17-24 พ.ค.62
18-25 พ.ค.62
06-13 มิ.ย.62
20-27 มิ.ย.62
27 มิ.ย.-04 ก.ค.
29 มิ.ย.-06 ก.ค.
04-11 ก.ค.62
05-12 ก.ค.62
11-18 ก.ค.62
25 ก.ค.-01 ส.ค.
14-21 ก.ค.62
21-28 ก.ค.62
26 ก.ค.-02 ส.ค.
10-17 ส.ค.62
11-18 ส.ค.62
20-27 ก.ย.62
05-12 ต.ค.62
11-18 ต.ค.62
14-21 ต.ค.62
16-23 ต.ค.62
20-27 ต.ค.62
33,999
33,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
32,999
32,999
32,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 32,999 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3

ทัวร์ฮ่องกง