ทัวร์ตุรกี หน้า 2

259
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

โปรแกรม 18ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
CODE : BGSF_IST11 GF TURKEY SUPER SAVE 

TURKEY โรงแรม4ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D5N)
สายการบินดี FULL SERVICE GULF AIR (GF)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล(ตุรกี)–บูร์ซ่าร์ –สุเหร่าสีเขียว–ตลาดผ้าไหม–เมืองคูซาดาซี
 • วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย- เมือง-โบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 4 คอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–เมืองคัปปาโดเกีย–ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 5 นครใต้ดิน–พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า–หุบเขาอุซิซาร์–โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ–เมืองอังการ่า
 • วันที่ 6 อิสตันบูล–พระราชวังโดลมาบาห์เช –ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 7 Blue Mosque–วิหารฮาเจีย โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน–สไปซ์ มาเก็ต–ทักซิม สแควร์–สนามบินอิสตัลบูล
 • วันที่ 8 อิสตันบูล (ตุรกี)–บาห์เรน-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน Gulf Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01–08 มี.ค.62
15–22 มี.ค.62
22–29 มี.ค.62
05–12 เม.ย.62
27,900
27,900
27,900
29,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 27,900 บาท
โปรแกรม 19ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
CODE : BGSF_IST12 TURKEY BEST EVER 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (9D6N)
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
 • วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 • วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 5 คอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–เมืองคัปปาโดเกีย–ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 • วันที่ 7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 8 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต– สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
16-24 ม.ค.62
23-31 ม.ค.62
30 ม.ค.-07 ก.พ.
30,900
30,900
30,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 30,900 บาท
โปรแกรม 20ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
CODE : BZF_CZIST01 BOND TO TURKEY 

 •  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
 • เมืองอังการ่า – เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ
 • เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่
 • เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 • เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส – วิหารเอสเคลปิออน
 • เมืองชานัคคาเล่ – เมืองทรอย – เมืองโบราณทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวัง โดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม
 • เมืองอิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

# บินตรง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
# นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน # ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
# ขึ้นกระเช้าชมความสวยงามเมืองโบราณเปอร์กามัม

สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
09 – 17 ม.ค.62
10 – 18 ม.ค.62
11 – 19 ม.ค.62
12 – 20 ม.ค.62
13 – 21 ม.ค.62
14 – 22 ม.ค.62
15 – 23 ม.ค.62
16 – 24 ม.ค.62
17 – 25 ม.ค.62
18 – 26 ม.ค.62
19 – 27 ม.ค.62
20 – 28 ม.ค.62
21 – 29 ม.ค.62
22 – 30 ม.ค.62
23 – 31 ม.ค.62
25 ม.ค. – 02 ก.พ.
26 ม.ค. – 03 ก.พ.
27 ม.ค. – 04 ก.พ.
30 ม.ค. – 07 ก.พ.
01 – 09 ก.พ.62
02 – 10 ก.พ.62
03 – 11 ก.พ.62
08 – 16 ก.พ.62
09 – 17 ก.พ.62
10 – 18 ก.พ.62
14 – 22 ก.พ.62
15 – 23 ก.พ.62
16 – 24 ก.พ.62
17 – 25 ก.พ.62
20 – 28 ก.พ.62
21 ก.พ. – 01 มี.ค.
22 ก.พ. – 02 มี.ค.
23 ก.พ. – 03 มี.ค.
24 ก.พ. – 04 มี.ค.
27 ก.พ. – 07 มี.ค.
28 ก.พ. – 08 มี.ค.
01 – 09 มี.ค.62
02 – 10 มี.ค.62
06 – 14 มี.ค.62
07 – 15 มี.ค.62
08 – 16 มี.ค.62
09 – 17 มี.ค.62
10 – 18 มี.ค.62
13 – 21 มี.ค.62
14 – 22 มี.ค.62
15 – 23 มี.ค.62
16 – 24 มี.ค.62
17 – 25 มี.ค.62
20 – 28 มี.ค.62
21 – 29 มี.ค.62
22 – 30 มี.ค.62
23 – 31 มี.ค.62
24 มี.ค. – 01 เม.ย.
27 มี.ค. – 04 เม.ย.
28 มี.ค. – 05 เม.ย.
29 มี.ค. – 06 เม.ย.
30 มี.ค. – 07 เม.ย.
31 มี.ค. – 08 เม.ย.
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 30,999 บาท
โปรแกรม 21ทัวร์ตุรกี (บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง) 8 วัน
CODE :

บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พัก โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
วันที่สองของการเดินทาง อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
วันที่สามของการเดินทาง ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ห้าของการเดินทาง คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
วันที่หกของการเดินทาง อิสตันบูล
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
10-17 เม.ย 62
13-20 เม.ย 62
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 49,900 บาท
โปรแกรม 22ทัวร์ตุรกี (บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง) 10 วัน
CODE : BPF_Premuim Riviera Turkey 10 D

บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน “ริเวียร่าแห่งตุรกี” พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

 • วันแรก ของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
 • วันที่สอง ของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาชเช่
 • วันสาม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ เมืองชานัคคาเล่
 • วันสี่ของการเดินทาง ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
 • วันห้าของการเดินทาง บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
 • วันหกของการเดินทาง เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
 • วันเจ็ดของการเดินทาง เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า
 • วันแปดของการเดินทาง เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำหน้าท้อง
 • วันเก้าของการเดินทาง นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร
 • วันที่สิบของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
08-17 มี.ค.
22-31 มี.ค.
29 มี.ค.-07 เม.ย.
49,900
49,900
50,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 49,900 บาท
โปรแกรม 23ทัวร์ตุรกี (บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง) 8 วัน
CODE : BPF_Turkey Troy 8 Days TK Feb-Mar19

บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ” ริเวียร่าแห่งตุรกี ” พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

 • วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
 • วันที่สองของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
 • วันสามของการเดินทาง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
 • วันสี่ของการเดินทาง ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
 • วันห้าของการเดินทาง บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
 • วันหกของการเดินทาง เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
 • วันเจ็ดของการเดินทาง นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
 • วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
09-16 ก.พ.62
23 ก.พ.-02 มี.ค.
24 ก.พ.-03 มี.ค.
02-09 มี.ค.62
08-15 มี.ค.62
09-16 มี.ค.62
15-22 มี.ค.62
16-23 มี.ค.62
17-24 มี.ค.62
22-29 มี.ค.62
23-30 มี.ค.62
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 36,900 บาท
โปรแกรม 24ทัวร์ตุรกี (บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง) 8 วัน
CODE : BPF_WOW Turkey 8 Days by TK 2019

บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ” ริเวียร่าแห่งตุรกี ” พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

 • วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
 • วันที่สองของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
 • วันสามของการเดินทาง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
 • วันสี่ของการเดินทาง ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
 • วันห้าของการเดินทาง บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
 • วันหกของการเดินทาง เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
 • วันเจ็ดของการเดินทาง นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
 • วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
02-09 มี.ค.
03-10 มี.ค.
09-16 มี.ค.
10-17 มี.ค.
16-23 มี.ค.
17-24 มี.ค.
23-30 มี.ค.
24-31 มี.ค.
30 มี.ค.-06 เม.ย.
31 มี.ค.-07 เม.ย.
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 25ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 10 วัน
CODE : BPF_WOW Turkey 8 Days

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย
พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่สาม อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
 • วันที่สี่ชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
 • วันที่ห้า บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
 • วันที่หก เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
 • วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
 • วันที่แปด เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
 • วันที่เก้า เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
 • วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
18-27 ม.ค.62
23 ม.ค.–1 ก.พ.
8-17 ก.พ.62
14-23 ก.พ.62
15-24 ก.พ.62
26 ก.พ.-7 มี.ค.
28 ก.พ.-9 มี.ค.
1-10 มี.ค.62
8-17 มี.ค.62
15 -24 มี.ค.62
31 มี.ค.-9 เม.ย.
2-11 เม.ย.62
23 เม.ย.-2 พ.ค.
26 เม.ย.-5 พ.ค.
30 เม.ย.-9 พ.ค.
7-16 พ.ค.62
10-19 พ.ค.62
28 พ.ค.–6 มิ.ย.
30 พ.ค.–8 มิ.ย.
14-23 มิ.ย.62
17-26 มิ.ย.62
19-28 พ.ค.62
9-18 เม.ย.62
12-21 เม.ย.62
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 26ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน
CODE : BPF_Premium Winter Ski 8 Days by TK

 • อิสตันบูล-อิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-ไคเซอร์รี่-อิสตันบูล
 • สัมผัสหิมะ ณ ยอดเขา Erciyes แหล่งสกียอดนิยม
 • บินตรง +บินภายใน2ครั้ง
 • พักโรงแรมระดับ 5ดาว 4 คืน
 • พักโรงแรมถ้า 1คืนที่เมืองคัปปาโดเกี
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
25 ธ.ค-01 ม.ค.62
26 ธ.ค-02 ม.ค.62
27 ธ.ค.-03 ม.ค.62
31 ธ.ค.-07 ม.ค.62
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 49,900 บาท

หน้าถัดไป  1 2

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก