ทัวร์บาหลี หน้า 2

67

 

ทัวร์บาหลี หน้า 2

 

โปรแกรม 10ทัวร์บาหลี บรูไน เกาะสวรรค์ 5 วัน 4 คืน 
โค้ดทัวร์ : BFF_FT-DPS BBI01V  

 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บรูไน – บาหลี – ระบำบารองแดนซ์ – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (ตัมปะซิริง) – ตลาดปราบเซียน – วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต – ร้านขายของที่ระลึก – สวนวิษณุ – จุดชมวิว Water Blow – อิสระเวลา ณ หาดจิมบารัน – บาหลี – บรูไน – มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ – ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman – บรูไน – กรุงเทพฯ
#เที่ยวฟินเปิดประตูสู่อาเซียน
โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
28 ธ.ค.62–01ม.ค. 63
08–12 ก.พ. 63
22–26 ก.พ. 63
29 ก.พ.–04 มี.ค. 63
07–11 มี.ค. 63
21–25 มี.ค. 63
23,991
22,991
21,991
21,991
21,991
22,991
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 21,991 บาท
โปรแกรม 11ทัวร์บาหลี 
โค้ดทัวร์ : 

 

 
สายการบิน สายการบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
  
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม บาท
โปรแกรม 12ทัวร์บาหลี  
CODE : 

 

 
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
  
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม บาท
โปรแกรม 13ทัวร์บาหลี 
CODE : 

 

 

สายการบิน Lion Air  
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
  
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม บาท
โปรแกรม 14ทัวร์บาหลี 
CODE : 

 

 

สายการบิน LION AIR 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม บาท
โปรแกรม 15ทัวร์บาหลี 
 
  
สายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
  
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม บาท
โปรแกรม 16ทัวร์บาหลี 
โค้ดทัวร์ :

 

 

โดยสายการบิน AIR ASIA
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม บาท
โปรแกรม 17ทัวร์อินโดนีเซีย 
โค้ดทัวร์ : 

 

 
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม  บาท
โปรแกรม 18ทัวร์อินโดนีเซีย 
โค้ดทัวร์ : 

 

 
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
  
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม  บาท

 

ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก ทุกเส้นทาง ทุกการบิน

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา