ทัวร์พม่า หน้า 3

382

 

โปรแกรม 26ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ BPEF RGN-SM01-SL

 

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน-ดอนเมือง –ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – หงสาวดี–พระธาตุมุเตา–พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)
พระธาตุอินทร์แขวน –หงสาวดี–พระนอนชเวตาเลียว–ย่างกุ้ง –เจดีย์โบตาทาวน์ –เทพทันใจ–เทพกระซิบ–ตลาดสก๊อต–ดอนเมือง
สายการบิน THAI LION AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
01-02 ม.ค.63
05-06 ม.ค.63
12-13 ม.ค.63
19-20 ม.ค.63
26-27 ม.ค.63
09-10 ก.พ.63
16-17 ก.พ.63
23-24 ก.พ.63
08-09 มี.ค.63
15-16 มี.ค.63
22-23 มี.ค.63
29-30 มี.ค.63
05-06 เม.ย.63
19-20 เม.ย.63
26-27 เม.ย.63
10-11 พ.ค.63
17-18 พ.ค.63
24-25 พ.ค.63
31พ.ค.-01มิ.ย.
07-08 มิ.ย.63
14-15 มิ.ย.63
21-22 มิ.ย.63
28-29 มิ.ย.63
7,555
6,999
6,999
6,999
6,999
7,555
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
7,555
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 6,999 บาท
โปรแกรม 27ทัวร์ย่างกุ้ง 1 DAY TOUR
โค้ดทัวร์ BSPF_RGN001 ย่างกุ้ง

 

สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ 7 วัด : เจดีย์โบตาทอง เทพทันใจ เทพกระซิบ : มหาเจดีย์ชเวดากอง : วัดงาทัตจี : พระนอนตาหวาน : วัดไจ้กะล้อ : วัดโกทัตจี : มหาวิชยเจดีย์ 
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่งย่างชั้นดี // กุ้งแม่น้ำย่าง
สายการบิน Nok Air (DD)
@bestfriend ลดเพิ่ม  บาท
03 เม.ย. 63
05 เม.ย. 63
08 เม.ย. 63
09 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
05 พ.ค. 63
07 พ.ค. 63
08 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63
01 มิ.ย. 63
03 มิ.ย. 63
04 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
13 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
4,499
4,999
3,399
3,399
3,399
4,499
4,499
3,399
3,399
2,999
3,399
4,999
2,999
2,999
2,999
4,999
4,999
2,999
2,999
3,399
4,999
2,999
2,999
2,999
4,999
3,399
4,999
2,999
2,999
2,999
4,999
2,999
3,399
2,999
2,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 28ทัวร์พม่าย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 
โค้ดทัวร์ BPEF RGN-TJ01-FD

 

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – เมืองไจ้โท –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – พระพุทธรูปหงาทัตจี – เจดีย์กาบาเอ – กรุงเทพฯ
สายการบิน Air Asia
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
20-22 ธ.ค.62
21-23 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
29-31 ธ.ค.62
30-01 ม.ค.63
31-02 ม.ค.63
04-06 ม.ค.63
11-13 ม.ค.63
18-20 ม.ค.63
25-27 ม.ค.63
01-03 ก.พ.63
10,999
10,500
12,999
12,999
14,900
14,900
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา