ทัวร์พม่า หน้า 3

200

 

โปรแกรม 14 ทัวร์พม่า เสริมบุญ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BGF GO1RGN-DD015

 

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
• ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
• ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
• อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
• ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
• แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก
สายการบิน นกแอร์ (DD)
โค้ดทัวร์ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
29-31 มี.ค.62
19-21 เม.ย.62
24-26 เม.ย.62
28-30 เม.ย.62
03-05 พ.ค.62
31 พ.ค-02 มิ.ย.
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน
โค้ดทัวร์ BGF QE1RGN-DD002 

 

 • สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
 • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
 • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
 • สักการะวัดพระหินอ่อน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
 • อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
 • ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
 • ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก
สายการบิน นกแอร์ (DD)
โค้ดทัวร์ @bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
20 เม.ย.62 
21 เม.ย.62
25 เม.ย.62
28 เม.ย.62
3 พ.ค.62
4 พ.ค.62
5 พ.ค.62
8 พ.ค.62
11 พ.ค.62
12 พ.ค.62
19 พ.ค.62
25 พ.ค.62
26 พ.ค.62
1 มิ.ย.62
2 มิ.ย.62
7 มิ.ย.62
8 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62
15 มิ.ย.62
16 มิ.ย.62
19 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62
23 มิ.ย.62
29 มิ.ย.62
30 มิ.ย.62
05 ก.ค.62
06 ก.ค.62
07 ก.ค.62
11 ก.ค.62
12 ก.ค.62
13 ก.ค.62
20 ก.ค.62
21 ก.ค.62
26 ก.ค.62
27 ก.ค.62
28 ก.ค.62
02 ส.ค.62
03 ส.ค.62
04 ส.ค.62
09 ส.ค.62
17 ส.ค.62
18 ส.ค.62
23 ส.ค.62
24 ส.ค.62
25 ส.ค.62
30 ส.ค.62
31 ส.ค.62
05 ก.ย.62
07 ก.ย.62
08 ก.ย.62
11 ก.ย.62
14 ก.ย.62
15 ก.ย.62
19 ก.ย.62
21 ก.ย.62
22 ก.ย.62
25 ก.ย.62
26 ก.ย.62
28 ก.ย.62
29 ก.ย.62
5,990.-
5,990.-
4,999.-
5,990.-
4,999.-
5,990.-
5,990.-
4,999.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,990.-
4,999.-
5,990.-
5,990.-
4,999.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
4,999.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
5,990.-
6,490.-
6,490.-
4,999.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
4,999.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,990.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 4,999 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพาไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ BGF QE1RGN-DD003 

 

 • หว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
 • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
 • สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต)
 • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
 • อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
 • พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Summit Parkview Hotel เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
สายการบิน นกแอร์ (DD)
โค้ดทัวร์@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
28-29 เม.ย.62
09-10 พ.ค.62
11-12 พ.ค.62
12-13 พ.ค.62
18-19 พ.ค.62
22-23 พ.ค.62
25-26 พ.ค.62
31 พ.ค.-01 มิ.ย.
01-02 มิ.ย.62
08-09 มิ.ย.62
15-16 มิ.ย.62
22-23 มิ.ย.62
29-30 มิ.ย.62
05-06 ก.ค.62
06-07 ก.ค.62
07-08 ก.ค.62
13-14 ก.ค.62
14-15 ก.ค.62
16-17 ก.ค.62
20-21 ก.ค.62
28-29 ก.ค.62
02-03 ส.ค.62
03-04 ส.ค.62
09-10 ส.ค.62
17-18 ส.ค.62
23-24 ส.ค.62
24-25 ส.ค.62
25-26 ส.ค.62
30-31 ส.ค.62
31 ส.ค-01 ก.ย
05-06 ก.ย.62
07-08 ก.ย.62
11-12 ก.ย.62
12-13 ก.ย.62
14-15 ก.ย.62
18-19 ก.ย.62
19-20 ก.ย.62
21-22 ก.ย.62
25-26 ก.ย.62
28-29 ก.ย.62
7,900.-
7,555.-
7,900.-
7,900.-
8,900.-
7,555.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
8,900.-
7,900.-
8,900.-
7,900.-
7,900.-
8,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,555.-
7,900.-
7,555.-
7,555.-
7,900.-
7,555.-
7,555.-
7,900.-
7,555.-
7,900.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,900 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ BGF QE1RGN-FD001 

 

ไหว้พระ เสริมริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

 • ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
 • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
 • สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต)
 • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
 • อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
 • พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel
 • หรือ Summit Parkview Hotel
สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
โค้ดทัวร์@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
05-06 พ.ค.62
12-13 พ.ค.62
26-27 พ.ค.62
01-02 มิ.ย.62
02-03 มิ.ย.62
08-09 มิ.ย.62
09-10 มิ.ย.62
15-16 มิ.ย.62
16-17 มิ.ย.62
22-23 มิ.ย.62
23-24 มิ.ย.62
29-30 มิ.ย.62
30 มิ.ย-01 ก.ค
06-07 ก.ค.62
07-08 ก.ค.62
13-14 ก.ค.62
14-15 ก.ค.62
20-21 ก.ค.62
21-22 ก.ค.62
27-28 ก.ค.62
28-29 ก.ค.62
03-04 ส.ค.62
04-05 ส.ค.62
10-11 ส.ค.62
11-12 ส.ค.62
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
8,900.-
8,900.-
7,900.-
7,900.-
8,900.-
8,900.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,900 บาท
โปรแกรม 18 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BGF QE1RGN-DD004

 

*สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
*ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
*ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
*อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
*ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
*แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก
สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
โค้ดทัวร์@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
03-05 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
31 พ.ค.-02 มิ.ย
07-09 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
15-17 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
29 มิ.ย-01 ก.ค.
05-07 ก.ค.62
06-08 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
13-15 ก.ค.62
26-28 ก.ค.62
27-29 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
03-05 ส.ค.62
09-11 ส.ค.62
17-19 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
24-26 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย.
31 ส.ค.-02 ก.ย.
11,900
11,900
13,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
14,900
11,900
11,900
14,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BGF QE1RGN-PG001

 

1. นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
3. สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
4. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
5. สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
6. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
โค้ดทัวร์@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
04-06 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
16-18 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-2 มิ.ย.
01-03 มิ.ย.62
08-10 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
05-07 ก.ค.62
13-15 ก.ค.62
20-22 ก.ค.62
27-29 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
03-05 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
11-13 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
17-19 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
24-26 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย.
31 ส.ค.-02 ก.ย.
06-08 ก.ย.62
07-09 ก.ย.62
13-15 ก.ย.62
14-16 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
21-23 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
28-30 ก.ย.62
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
14,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
15,900.-
12,900.-
12,900.-
15,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
12,900.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGF QE1MDL-PG001

 

1.ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)  สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
3. ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
4. ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์
5. ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
6. เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
7. สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
โค้ดทัวร์@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
17-20 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
06-09 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
04-07 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
01-04 ส.ค.62
09-12 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
29 ส.ค-01 ก.ย. 
05-08 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
15,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
16,900.-
14,900.-
16,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

ทัวร์ฮ่องกง