ทัวร์พม่า หน้า 3

165

ทัวร์พม่า หน้า 3

โปรแกรม 21 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_RGN04-(JUL-MAR19)THE HOLY MYANMAR

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เจดีย์ชเวมอดอว์ ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน พระหินอ่อน ช้างเผือก ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน MYANMAR AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลด 000 บาท
08-10 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 2 วัน 1 คืน
CODE : BZF_RGN06-(OCT-MAR19)สุขใจ…MYANMAR

 

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระหินอ่อน ช้างเผือก สนามบินย่างกุ้ง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน  MYANMAR AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลด 000 บาท
04-05 ก.พ. 62
08-09 ก.พ. 62
18-19 ก.พ. 62
23-24 ก.พ. 62
02-03 มี.ค. 62
09-10 มี.ค. 62
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,599 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 2 วัน 1 คืน 
CODE :   BZF_RGNO7-(DEC-MAR 18)ทันใจ…YANGON 

 

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระหินอ่อน ช้างเผือก สนามบินย่างกุ้ง ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
05-06 ก.พ. 62
18-19 ก.พ. 62
23-24 ก.พ. 62
09-10 มี.ค. 62
16-17 มี.ค. 62
30-31 มี.ค. 62
7,888
7,888
8,588
8,588
8,588
8,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,888 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_RGN08-(NOV-MAR 19)THE AURA MYANMAR

 

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์มุเตา ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์คาบาเอ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท 
01-03 ก.พ. 62
02-04 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62
09-11 ก.พ. 62
13-15 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
16-18 ก.พ. 62
20-22 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
23-25 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
13-15 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
27-29 มี.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 2 วัน 1 คืน 
CODE : BZF_RGN09-(NOV-MAR 19) FIVE STAR MYANMAR

 

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระหินอ่อน วัดพระเขี้ยวแก้ว สนามบินย่างกุ้ง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000
 
18-19 ก.พ. 62
25-26 ก.พ. 62
04-05 มี.ค. 62
11-12 มี.ค. 62
18-19 มี.ค. 62
25-26 มี.ค. 62
8,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
CODE : BTNF_FD03-พม่า ซุปตาร์…ผู้ชนะสิบทิศ

 

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานมิงกาลาดง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เมืองย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
05-07 ก.พ. 62
17-19 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
15-17 เม.ย. 62
19- 21 เม.ย. 62
20-22 เม.ย. 62
27-29 เม.ย. 62
11,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
12,888
15,888
14,888
14,888
14,888
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,888 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา เปิดตัวซุปตาร์ 3 วัน 2 คืน
CODE : BTNF_FD04-ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี

 

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ย่างกุ้ง สิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊เข้า สิเรียม ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว ย่างกุ้ง เทพทันใจ พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา เจดีย์โบตะทาวน์ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ตลาดสก็อต ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
05-07 ก.พ. 62
17-19 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
15-17 เม.ย. 62
19-21 เม.ย. 62
20-22 เม.ย. 62
27-29 เม.ย. 62
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 28 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ วัดดัง 1DAY
CODE : BBIF_BT-JT01_Super shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

 

กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ กรุงเทพฯ
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
12-12 ก.พ.62
26-26 ก.พ.62
5-5 มี.ค.62
12-12 มี.ค.62
19-19 มี.ค.62
26-26 มี.ค.62
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 4,999 บาท
โปรแกรม 29 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน
CODE : BBIF_BT-MMR001_โปรจิ๊บ จิ๊บ…พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

 

กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจไจ๊เข้า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน กรุงเทพฯ
สายการบิน Nok Air (DD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
1-3 ก.พ.62
2-4 ก.พ.62
8-10 ก.พ.62
9-11 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
2-4 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,900 บาท
โปรแกรม 30 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2 คืน
CODE : BBIF_BT-MMR03_PG_พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน อินทร์แขวน

 

กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ สกายน์ เจดีย์เก๊ามูดอว์ อังวะ นั่งรถม้าชมเมือง สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาล ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายง กรุงเทพฯ
สายการบิน Bangkok Airway (PG)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
08-10 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
08-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
06-08 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
11,900
11,900
11,900
10,900
10,900
11,900
11,900
13,900
13,900
13,900
13,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าถัดไป  1 2 3 4

 

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก โปรโมชั่นพิเศษ ตลอดปี 2561-2562

 

ทัวร์ฮ่องกง