ทัวร์พม่า หน้า 3

139
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทัวร์พม่า หน้า 3

โปรแกรมที่ 21พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี—พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระนอนตาหวาน-วัดบารมี-เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

 • พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
สายการบิน Air Asia
โค้ดทัวร์     BBF_MMR012 โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ FD_JUL-SEP18
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31-02 กันยายน 61
01-03 กันยายน 61
07-09 กันยายน 61
08-10 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
15-17 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
22-24 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย.-01 ต.ค. 61
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 9,999 บาท

โปรแกรมที่ 22ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระนอนตาหวาน-วัดบารมี-เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก๊อต  พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
สายการบิน Thai Lion Air
โค้ดทัวร์     BBF_MMR012 โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ SL_JUL-SEP18
10-12 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31-02 กันยายน 61
01-03 กันยายน 61
07-09 กันยายน 61
08-10 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย.-01 ต.ค. 61
ราคา 11,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 9,999 บาท
โปรแกรมที่ 23ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 • โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พักหรู 4 ดาว ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน
 • วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่สอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 • วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
 • พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • สุดคุ้ม!! กับ Shabushi Buffet
 • แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี
สายการบิน Bangkok Airway
โค้ดทัวร์    BBF_MMR021โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่าย่างกุ้ง _JUL-DEC18
10-12 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
12-14 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
31-02 กันยายน 61
07-09 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
05-07 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
02-04 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
30-02 ธันวาคม 61
01-03 ธันวาคม 61
07-09 ธันวาคม 61
08-10 ธันวาคม61
14-16 ธันวาคม61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900 บาท

โปรแกรมที่ 24พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะลาบา + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน  Bangkok Airway
โค้ดทัวร์     BBF_MMR03 พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ JUL-DEC18
24-26 สิงหาคม 61
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61
07-09 กันยายน 61
21-23 กันยายน61
28-30 กันยายน 61
05-07 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
02-04 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
30-02 ธันวาคม 61
08-10 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม. 61
30 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900 บาท

โปรแกรมที่ 25พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน Thai Lion Air
โค้ดทัวร์    BBF_MMR04 โปรจัดให้ พม่าย่างกุ้ง หงสา สิเรียม SL_OCT18-JAN19
05-07 ตุลาคม 61
06-08 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
21-23 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
02-04 พฤศจิกายน 61
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน. 61
24-26 พฤศจิกายน. 61
30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
01-03 ธันวาคม 61
07-09 ธันวาคม 61
08-10 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม. 61
28-30 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62
04-06 มกราคม 62
11-13 มกราคม 62
12-14 มกราคม 62
18-20 มกราคม 62
19-21 มกราคม 62
25-27 มกราคม 62
26-28 มกราคม 62
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,900 บาท

โปรแกรมที่ 26พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน
 

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน Thai Air Asia
โค้ดทัวร์     BBF_MMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินแขวน FD_JUL-DEC18
03-05 สิงหาคม 61
04-06 สิงหาคม 61
10-12 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
12-14 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31-02 กันยายน 61
01-03 กันยายน 61
07-09 กันยายน 61
08-10 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
15-17 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
22-24 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29-01 ตุลาคม 61
05-07 ตุลาคม 61
06-08 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
22-24 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
02-04 พฤศจิกายน 61
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
01-03 ธันวาคม 61
07-09 ธันวาคม 61
08-10 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900 บาท

โปรแกรมที่ 27มหัศจรรย์…เมืองแปร 3 วัน 2 คืน
 

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร-เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจี-เจดีย์ชเวซันดอร์
วันที่ 2 ตลาดเช้าเมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกาก์เตาง์–แปร–หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)–ย่างกุ้ง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
สายการบิน Nok Air
โค้ดทัวร์    BBF_MMR041 มหัศจรรย์…เมืองแปร 3 วัน 2 คืน DD_JUN-SEP18
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31-02 กันยายน 61
01-03 กันยายน 61
07-09 กันยายน 61
08-10 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
15-17 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
22-24 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29-01 ตุลาคม 61
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 10,900 บาท

โปรแกรมที่ 28ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

•สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
•ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
•ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
•สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ
•อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
•ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
สายการบิน Nok Air
โค้ดทัวร์     BGF_Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 
03-05 สิงหาคม 61
04-06 สิงหาคม 61
08-10 สิงหาคม 61
10-12 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
16-18 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
19-21 สิงหาคม 61
23-25 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
27-29 สิงหาคม 61
30 ส.ค. -1 ก.ย. 61
01-03 กันยายน 61
06-08 กันยายน 61
07-09 กันยายน 61
08-10 กันยายน 61
13-15 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
15-17 กันยายน 61
20-22 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
27-29 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย.-1ต.ค. 61
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900 บาท

โปรแกรมที่ 29ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
•สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
•สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
สายการบิน Air Asia
โค้ดทัวร์     BGF_ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N_(FD)_JUL-AUG
27-29 กรกฎาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 13,900 บาท

โปรแกรมที่ 30ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
•สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
•สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
สายการบิน  Bangkok Airway
โค้ดทัวร์      BGF_ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N_(PG)_JUL-DEC
03-05 สิงหาคม 61
04-06 สิงหาคม 61
10-12 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
07-09 กันยายน 61
08-10 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
15-17 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
22-24 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย.-1 ต.ค. 61
05-07 ตุลาคม 61
06-08 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
02-04 พฤศจิกายน 61
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
22-24 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
07-09 ธันวาคม 61
08-10 ธันวาคม 61
09-11 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 13,900 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3 4

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก โปรโมชั่นพิเศษ ตลอดปี 2561-2562

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก