ทัวร์ภูเก็ต-720

ทัวร์พม่า หน้า2

 

โปรแกรม 13 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR051_PG

 

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม-พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Bangkok Airway
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
13-16 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
27-30 ธ.ค.62
28-31 ธ.ค.62
29 ธ.ค.-01 ม.ค. 
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 
31 ธ.ค.-03 ม.ค. 
01-04 ม.ค.63
04-07 ม.ค.63
18-21 ม.ค.63
07-10 ก.พ.63
21-24 ก.พ.63
28-02 มี.ค.63
06-09 มี.ค.63
20-23 มี.ค.63
27-30 มี.ค.63
03-06 เม.ย.63
04-07 เม.ย.63
11-14 เม.ย.63
12-15 เม.ย.63
24-27 เม.ย.63
13,900
13,900
13,900
17,900
18,900
17,900
18,900
14,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
16,900
16,900
12,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 14  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 5 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR08_PG

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ – มหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น -พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Bangkok Airway
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
28-01 ม.ค.63
09-13ม.ค.63
13-17 ก.พ.63
26-30 มี.ค.63
02-06 เม.ย.63
10-14 เม.ย.63
12-16 เม.ย.63
30 เม.ย.-04 พ.ค. 
28 พ.ค.-01 มิ.ย. 
25-29 มิ.ย.63
28,900
21,900
21,900
21,900
22,900
23,900
23,900
22,900
21,900
21,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,900 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR04_FD

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
สายการบิน Air Asia
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
14-6 ธ.ค.62
20-22 ธ.ค.62
21-23 ธ.ค.62
27-29 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
29-31 ธ.ค.62
30-01 ม.ค.63
31-02 ม.ค.63
10-12 ม.ค.63
17-19 ม.ค.63
24-26 ม.ค.63
31-02 ก.พ.63
07-09 ก.พ.63
14-16 ก.พ.63
28-01 มี.ค.63
06-08 มี.ค.63
13-15 มี.ค.63
20-22 มี.ค.63
27-29 มี.ค.63
04-06 เม.ย.63
10-12 เม.ย.63
11-13 เม.ย.63
13-15 เม.ย.63
24-26 เม.ย.63
11,900
12,900
12,900
13,900
13,900
14,900
15,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
11,900
11,900
12,900
11,900
12,900
13,900
13,900
14,900
14,900
12,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR04_SL

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ
สายการบิน Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
15-17 ธ.ค.62
19-21 ธ.ค.62
20-22 ธ.ค.62
22-24 ธ.ค.62
26-28 ธ.ค.62
27-29 ธ.ค.62
03-05 ม.ค.63
10-12 ม.ค.63
17-19 ม.ค.63
24-26 ม.ค.63
31-02 ก.พ.63
07-09 ก.พ.63
14-16 ก.พ.63
21-23 ก.พ.63
28 ก.พ.-01 มี.ค.
06-08 มี.ค.63
13-15 มี.ค.63
20-22 มี.ค.63
27-29 มี.ค.63
03-05 เม.ย.63
10-12 เม.ย.63
12-14 เม.ย.63
17-19 เม.ย.63
24-26 เม.ย.63
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
11,900
8,999
9,999
9,999
9,999
8,999
11,900
9,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
9,999
10,900
11,900
11,900
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT MMR021 PG

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Bangkok Airway
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
13-15 ธ.ค.62
20-22 ธ.ค.62
27-29 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
29-31 ธ.ค.62
30-01 ม.ค.63
31-02 ม.ค.63
17-19 ม.ค.63
24-26 ม.ค.63
07-09 ก.พ.63
08 -10 ก.พ.63
14-16 ก.พ.63
21-23 ก.พ.63
28 ก.พ.-01 มี.ค.
13-15 มี.ค.63
20-22 มี.ค.63
27-29 มี.ค.63
03-05 เม.ย.63
04-06 เม.ย.63
11-13 เม.ย.63
12-14 เม.ย.63
13-15 เม.ย.63
24-26 เม.ย.63
13,900
12,900
13,900
15,900
15,900
15,900
15,900
11,900
12,900
12,900
13,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
12,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน 3 วัน 2 คืน
 โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR031_PG

 

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พินอูลวิน – นั่งรถม้าชมเมือง
ตลาดเช้าพินอูลวิน – วัดพระมหาอันตูกานตาร์ – ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี – มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง
เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-สกายน์-เจดีย์นมนาง-ขึ้นเขาสกายน์-เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Bangkok Airway
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
13-15 ธ.ค.62
20-22 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-01 ม.ค. 
31 ธ.ค.-02 ม.ค.   
07-09 ก.พ.63
08-10 ก.พ.63
07-09 มี.ค.63
28-30 มี.ค.63
03-05 เม.ย.63
04-06 เม.ย.63
13-15 เม.ย.63
12,900
12,900
15,900
16,900
16,900
12,900
13,900
11,900
11,900
13,900
13,900
14,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
โค้ดทัวร์ BOF_RGN-001

 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
สายการบิน Nok Air (DD)
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
07 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63
1,991
1,991
1,991
1,991
1,991
1,991
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 1,991 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR014_SL

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อ
สายการบิน Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
18-19 ธ.ค.62
22-23 ธ.ค.62
25-26 ธ.ค.62
29-30 ธ.ค.62
05-06 ม.ค.63
12-13 ม.ค.63
19-20 ม.ค.63
26-27 ม.ค.63
02-03 ก.พ.63
09-10 ก.พ.63
16-17 ก.พ.63
23-24 ก.พ.63
01-02 มี.ค.63
08-09 มี.ค.63
15-16 มี.ค.63
22-23 มี.ค.63
29-30 มี.ค.63
05-06 เม.ย.63
19-20 เม.ย.63
26-27 เม.ย.63
6,900
7,900
6,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
7,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,900 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR015_SL

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน– หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน)-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-สนามบิน
สายการบิน Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
25-26 ธ.ค.62
05-06 ม.ค.63
12-13 ม.ค.63
19-20 ม.ค.63
02-03 ก.พ.63
09-10 ก.พ.63
16-17 ก.พ.63
23-24 ก.พ.63
01-02 มี.ค.63
08-09 มี.ค.63
15-16 มี.ค.63
22-23 มี.ค.63
29-30 มี.ค.63
05-06 เม.ย.63
19-20 เม.ย.63
26-27 เม.ย.63
7,900
7,900
7,900
7,900
6,999
9,900
7,900
7,900
7,900
6,999
7,900
7,900
7,900
9,900
6,999
7,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์พม่า 1 วัน
โค้ดทัวร์ BBIF BT BT-JT01_SL

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี – เทพทันใจ–เทพกระซิบ–วัดพระหินอ่อน–กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 2563
ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิดให้บริการค่ะ พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการ
โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดให้แทนค่ะ
สายการบิน Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
19 ธ.ค.62 
22 ธ.ค.62 
23 ธ.ค.62 
26 ธ.ค.62  
29 ธ.ค.62 
02 ม.ค.63 
09 ม.ค.63 
16 ม.ค.63  
23 ม.ค.63  
30 ม.ค.63 
06 ก.พ.63  
13 ก.พ.63 
20 ก.พ.63  
27 ก.พ.63  
05 มี.ค.63  
12 มี.ค.63  
19 มี.ค.63 
26 มี.ค.63 
02 เม.ย.63 
09 เม.ย.63 
13 เม.ย.63 
16 เม.ย.63 
23 เม.ย.63 
30 เม.ย.63 
07 พ.ค.63 
14 พ.ค.63 
21 พ.ค.63 
28 พ.ค.63 
04 มิ.ย.63  
11 มิ.ย.63  
18 มิ.ย.63 
25 มิ.ย.63 
3,999
4,999
3,999
3,999
4,999
4,999
3,999
3,999
2,999
3,999
3,999
2,999
3,999
3,999
4,999
3,999
4,999
3,999
3,999
4,999
4,999
4,999
3,999
3,999
3,999
3,999
3,999
4,999
3,999
3,999
3,999
4,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์พม่า 1 วัน 
โค้ดทัวร์ BPEF RGN-PM03-FD

 

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ เดินทางไปกับเรา
ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-พระหินอ่อน-สนามบิน มีนาคม-สิงหาคม 2563
ราคาเพียงท่านละ 2,999 บาท
สายการบิน Air Asia
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
04 มิ.ย.63
10 มิ.ย.63
17 มิ.ย.63
18 มิ.ย.63
24 มิ.ย.63
25 มิ.ย.63
01 ก.ค.63
02 ก.ค.63
08 ก.ค.63
09 ก.ค.63
15 ก.ค.63
16 ก.ค.63
22 ก.ค.63
23 ก.ค.63
29 ก.ค.63
30 ก.ค.63
05 ส.ค.63
06 ส.ค.63
12 ส.ค.63
13 ส.ค.63
19 ส.ค.63
20 ส.ค.63
26 ส.ค.63
27 ส.ค.63
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 24  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน
โค้ดทัวร์ BPEF RGN-HJ01-SL

 

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-
เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าและรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทัตจี-เจดีย์กาบาเอ-ดอนเมือง
สายการบิน Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
03-05 ม.ค.63
10-12 ม.ค.63
17-19 ม.ค.63
24-26 ม.ค.63
31ม.ค.-02ก.พ.
07-09 ก.พ.63
14-16 ก.พ.63
21-23 ก.พ.63
28ก.พ.-01มี.ค.
06-08 มี.ค.63
13-15 มี.ค.63
20-22 มี.ค.63
27-29 มี.ค.63
03-05 เม.ย.63
10-12 เม.ย.63
12-14 เม.ย.63
17-19 เม.ย.63
24-26 เม.ย.63
01-03 พ.ค.63
08-10 พ.ค.63
15-17 พ.ค.63
22-24 พ.ค.63
29-31 พ.ค.63
05-07 มิ.ย.63
12-14 มิ.ย.63
19-21 มิ.ย.63
26-28 มิ.ย.63
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
11,900
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
11,900
11,900
11,900
9,800
9,800
11,900
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,800 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BPEF RGN-HL01-SL

 

ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าและรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-ดอนเมือง

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
เมนูพิเศษ….บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

สายการบิน Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
03-05 ม.ค.63
10-12 ม.ค.63
17-19 ม.ค.63
24-26 ม.ค.63
31 ม.ค.-02 ก.พ.
07-09 ก.พ.63
14-16 ก.พ.63
21-23 ก.พ.63
28 ก.พ.-01 มี.ค.
06-08 มี.ค.63
13-15 มี.ค.63
20-22 มี.ค.63
27-29 มี.ค.63
03-05 เม.ย.63
10-12 เม.ย.63
12-14 เม.ย.63
17-19 เม.ย.63
24-26 เม.ย.63
01-03 พ.ค.63
08-10 พ.ค.63
15-17 พ.ค.63
22-24 พ.ค.63
29-31 พ.ค.63
05-07 มิ.ย.63
12-14 มิ.ย.63
19-21 มิ.ย.63
26-28 มิ.ย.63
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
12,500 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
12,500 
12,500 
12,500 
10,900 
10,900 
12,500 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

เส้นทางยอดนิยม

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม