ทัวร์พม่า หน้า2

159
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทัวร์พม่า หน้า2

โปรแกรมที่ 12  อิ่มบุญ ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน – คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 พระธาตูอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน – พระนอนตาหวาน – ตลาดโบโจ๊ก อองซาน – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) – เจดีย์มหาวิชชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – สนามบินมิงกาลาดง – กรุงเทพฯพิเศษ!! ชุดอิ่มบุญ
พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง และบุฟเฟ่ต์ชาบูชิ
สายการบิน  AIR ASIA
โค้ดทัวร์      BCF_EASY MYANMAR อิ่มบุญ SEP – OCT UPDATE 11 JUL 18
06 – 08 กันยายน 61
07 – 09 กันยายน 61
13 – 15 กันยายน 61
14 – 16 กันยายน 61
15 – 17 กันยายน 61
21 – 23 กันยายน 61
22 – 24 กันยายน 61
23 – 25 กันยายน 61
04 – 06 ตุลาคม 61
05 – 07 ตุลาคม 61
12 – 14 ตุลาคม 61
14 – 16 ตุลาคม 61
20 – 22 ตุลาคม 61
21 – 23 ตุลาคม 61
26 – 28 ตุลาคม 61
27 – 29 ตุลาคม 61
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 10,900  บาท

โปรแกรมที่ 13  พม่า ย่างกุ้ง BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
วันที่ 3 เมืองย่างกุ้ง–สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ
สายการบิน  AIR ASIA
โค้ดทัวร์      BZF_RGN02 BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD (JUL-DEC 18) 
02 – 04 สิงหาคม 61
03 – 05 สิงหาคม 61
16 – 18 สิงหาคม 61
17 – 19 สิงหาคม 61
23 – 25 สิงหาคม 61
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 61
06 – 08 กันยายน 61
07 – 09 กันยายน 61
13 – 15 กันยายน 61
20 – 22 กันยายน 61
27 – 29 กันยายน 61
28 – 30 กันยายน 61
04 – 06 ตุลาคม 61
05 – 07 ตุลาคม 61
11 – 13 ตุลาคม 61
18 – 20 ตุลาคม 61
19 – 21 ตุลาคม 61
25 – 27 ตุลาคม 61
26 – 28 ตุลาคม 61
01 – 03 พฤศจิกายน 61
02 – 04 พฤศจิกายน 61
03 – 05 พฤศจิกายน 61
08 – 10 พฤศจิกายน 61
09 – 11 พฤศจิกายน 61
10 – 12 พฤศจิกายน 61
15 – 17 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61
17 – 19 พฤศจิกายน 61
22 – 24 พฤศจิกายน 61
23 – 25 พฤศจิกายน 61
24 – 26 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 61
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
01 – 03 ธันวาคม 61
05 – 07 ธันวาคม 61
06 – 08 ธันวาคม 61
07 – 09 ธันวาคม 61
13 – 15 ธันวาคม 61
14 – 16 ธันวาคม 61
15 – 17 ธันวาคม 61
20 – 22 ธันวาคม 61
21 – 23 ธันวาคม 61
22 – 24 ธันวาคม 61
27 – 29 ธันวาคม 61
28 – 30 ธันวาคม 61
29 – 31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 14,999 บาท
ราคา 14,999 บาท
ราคา 14,999 บาท
ราคา 14,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 9,999  บาท

โปรแกรมที่ 14  ทัวร์พม่า Shining in Myanmar 3 วัน 2 คืน 

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
 • วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
 • วันที่สาม เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน
  ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา, ฟรี!! ถุงผ้า + พัด
สายการบิน  Thai Lion Air
โค้ดทัวร์      BZF_RGN03 SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 61
06 – 08 กรกฎาคม 61
20 – 22 กรกฎาคม 61
03 – 05 สิงหาคม 61
10 – 12 สิงหาคม 61
17 – 19 สิงหาคม 61
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
07 – 09 กันยายน 61
21 – 23 ตุลาคม 61
09 – 11 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
08 – 10 ธันวาคม 61
14 – 16 ธันวาคม 61
21 – 23 ธันวาคม 61
29 – 31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
 ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 14,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 9,888  บาท

โปรแกรมที่ 15  ทัวร์พม่า The Holy Myanmar 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระมหาเจดีย์มุเตา – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
 • วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่สาม เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระหินอ่อน – ช้างเผือก- ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา, ฟรี!! ถุงผ้า + พัด
สายการบิน  MYANMAR AIRWAY
โค้ดทัวร์      BZF_RGN04_THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M
20 – 22 กรกฎาคม 61
27 – 29 กรกฎาคม 61
10 – 12 สิงหาคม 61
24 – 26 สิงหาคม 61
07 – 09 กันยายน 61
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 61
05 – 07 ตุลาคม 61
12 – 14 ตุลาคม 61
13 – 15 ตุลาคม 61
19 – 21 ตุลาคม 61
20 – 22 ตุลาคม 61
21 – 23 ตุลาคม 61
26 – 28 ตุลาคม 61
02 – 04 พฤศจิกายน 61
09 – 11 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61
23 – 25 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
08 – 10 ธันวาคม 61
14 – 16 ธันวาคม 61
21 – 23 ธันวาคม 61
28 – 30 ธันวาคม 61
29 – 31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
04 – 06 มกราคม 62
11 – 13 มกราคม 62
18 – 20 มกราคม 62
25 – 27 มกราคม 62
08 – 10 กุมภาพันธ์ 62
15 – 17 กุมภาพันธ์ 62
22 – 24 กุมภาพันธ์ 62
01 – 03 มีนาคม 62
08 – 10 มีนาคม 62
15 – 17 มีนาคม 62
22 – 24 มีนาคม 62
29 – 31 มีนาคม 62
 ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 10,588 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 14,999 บาท
ราคา 14,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 9,888  บาท

โปรแกรมที่ 16  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์  3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์
 • วันที่สอง เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุง – เจดีย์ชินพิวเม – วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – เขามัณฑะเลย์
 • วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ – ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
สายการบิน  Air Asia
โค้ดทัวร์     BZF_MDL03_NAMO MANDALAY 3D2N BY FD [JUN-OCT 18]
22 – 24 มิถุนายน 61
13 – 15 กรกฎาคม 61
27 – 29 กรกฎาคม 61
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
21 – 23 กันยายน 61
12 – 14 ตุลาคม 61
20 – 22 ตุลาคม 61
ราคา 9,888 บาท
 ราคา 10,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 9,888  บาท

โปรแกรมที่ 17  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

-ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
-สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า
-นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี พระนอนตาหวานสักการะพระอุปคุตเมืองสิเรียม
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
-ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
-อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
สายการบิน  Nok Air
โค้ดทัวร์      BBF_MMR001 โปรจิ๊บ…พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี NOV18-MAR19
02-04 พฤศจิกายน 61
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30-02 ธันวาคม 61
01-03 ธันวาคม 61
07-09 ธันวาคม 61
08-10 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
31-02 มกราคม 62
04-06 มกราคม 62
05-07 มกราคม 62
11-13 มกราคม 62
12-14 มกราคม 62
18-20 มกราคม 62
19-21 มกราคม 62
25-27 มกราคม 62
26-28 มกราคม 62
01-03 กุมภาพันธ์ 62
02-04 กุมภาพันธ์ 62
08-10 กุมภาพันธ์ 62
09-11 กุมภาพันธ์ 62
15-17 กุมภาพันธ์ 62
16-18 กุมภาพันธ์ 62
22-24 กุมภาพันธ์ 62
23-25 กุมภาพันธ์ 62
01-03 มีนาคม 62
02-04 มีนาคม 62
08-10 มีนาคม 62
09-11 มีนาคม 62
15-17 มีนาคม 62
16-18 มีนาคม 62
22-24 มีนาคม 62
23-25 มีนาคม 62
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 9,999  บาท

โปรแกรมที่ 18  พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 5 ดาว 3  วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

วันที่่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
พักหรู 5 ดาว
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
ฟรี!! นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
สายการบิน  Nok Air
โค้ดทัวร์      BBF_MMR004 โปรพม่า 5 ดาว DD_JUN-SEP18
03-05 สิงหาคม 61
04-06 สิงหาคม 61
10-12 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31-02 กันยายน 61
01-03 กันยายน 61
07-09 กันยายน 61
08-10 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
15-17 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
22-24 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย.-01 ต.ค. 61
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900  บาท

โปรแกรมที่ 19  ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 • วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
 • ฟรี!! นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
 • พิเศษ!! สุดคุ้มกับซูเปอร์ซีฟู๊ด, กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
สายการบิน  Thai Lion Air
โค้ดทัวร์     BBF_MMR004_โปรจัดให้ พัก 5 ดาว 
10-12 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31-02 กันยายน 61
01-03 กันยายน 61
07-09 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย. -01 ต.ค. 61
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900  บาท

โปรแกรมที่ 20  ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี บิน FD 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5                                 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
สายการบิน   Nok Air
โค้ดทัวร์      BBF_MMR012 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน DD
02-04 พฤศจิกายน 61
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30-02 ธันวาคม 61
01-03 ธันวาคม 61
07-09 ธันวาคม 61
08-10 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
30-01 มกราคม 62
31-02 มกราคม 62
04-06 มกราคม 62
05-07 มกราคม 62
11-13 มกราคม 62
12-14 มกราคม 62
18-20 มกราคม 62
19-21 มกราคม 62
25-27 มกราคม 62
26-28 มกราคม 62
01-03 กุมภาพันธ์ 62
02-04 กุมภาพันธ์ 62
08-10 กุมภาพันธ์ 62
09-11 กุมภาพันธ์ 62
15-17 กุมภาพันธ์ 62
16-18 กุมภาพันธ์ 62
22-24 กุมภาพันธ์ 62
23-25 กุมภาพันธ์ 62
01-03 มีนาคม 62
02-04 มีนาคม 62
08-10 มีนาคม 62
09-11 มีนาคม 62
15-17 มีนาคม 62
16-18 มีนาคม 62
22-24 มีนาคม 62
23-25 มีนาคม 62
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 10,900  บาท

หน้าถัดไป  1  2 3

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก