ทัวร์พม่า หน้า2

283

ทัวร์พม่า-ราคาถูก

โปรแกรม 12 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน 
โค้ดทัวร์ BBIF-MMR014_SL 

 

เที่ยวพม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด !!

 • กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
 • วันที่สอง ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
29-30 เม.ย.62
06-07 พ.ค.62
13-14 พ.ค.62
15-16 พ.ค.62
20-21 พ.ค.62
22-23 พ.ค.62
27-28 พ.ค.62
29-30 พ.ค.62
8,900
8,900
6,900
6,900
8,900
6,900
6,900
6,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,900 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR021

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • วันที่สอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 • วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
สายการบิน Bangkok Airway 
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
24-26 พ.ค.62
31 พ.ค-02 มิ.ย.
11,900
11,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCF BT-MMR03  

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
 • วันที่สอง พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
 • วันที่สาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
สายการบิน Bangkok Airway 
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-09 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
12,900
12,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR04

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 • วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
สายการบิน นกแอร์
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
18-20 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
01-03 มิ.ย.62
07-09 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
05-07 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
26-28 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
03-05 ส.ค.62
09-11 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
30-01 ก.ย.62
14,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
12,900
11,900
12,900
12,900
13,900
11,900
11,900
13,900
14,900
11,900
11,900
12,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์พม่า 5 ดาว ยางกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR04_FD 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 • วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
17-19 พ.ค.62
31-02 มิ.ย.62
07-09 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
05-07 ก.ค.62
06-08 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
13-15 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
20-22 ก.ค.62
26-28 ก.ค.62
27-29 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
09-11 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
17-19 ส.ค.62
24-26 ส.ค.62
31-02 ก.ย.62
07-09 ก.ย.62
14-16 ก.ย.62
21-23 ก.ย.62
28-30 ก.ย.62
14,900
12,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
12,900
14,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR04 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
 • วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่สาม ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ
สายการบิน ไลออนแอร์
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-03 พ.ค.62
03-05 พ.ค.62
04-06 พ.ค.62
09-11 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
16-18 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
23-25 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
10,900
10,900
10,900
9,900
9,900
9,900
10,900
10,900
9,900
9,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,900 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR05_FD 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน – วัดกุสินารา- เขามัณฑะเลย์
 • วันที่สอง มัณฑะเลย์ – พุกาม- วัดเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญูวิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
 • วันที่สาม พุกาม- มัณฑะเลย์ – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้ำอิระวดี – ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – มัณฑะเลย์ –สกายน์ – กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-04 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
 18,900
19,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,900 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR05_PG 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
 • วันที่สอง มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
 • วันที่สาม พุกาม- มัณฑะเลย์ – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้ำอิระวดี – ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอ’
 • วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน Bangkok Airway
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10-13 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31-03 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
05-08 ก.ค.62
12-15 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
09-12 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
30-02 ก.ย.62
06-09 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
19,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,900 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR061

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา
 • วันที่สอง มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-วัดแมวลอดห่วง
 • วันที่สาม เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน  แอร์ เอเชีย
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04-06 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
08-10 มิ.ย.62
29-01 ก.ค.62
06-08 ก.ค.62
20-22 ก.ค.62
03-05 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
30-01 ก.ย.62
06-08 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
16,900
17,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_BT-MMR052_FD

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
 • วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง
 • วันที่สาม มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04-06 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
08-10 มิ.ย.62
29-01 ก.ค.62
06-08 ก.ค.62
20-22 ก.ค.62
03-05 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
30-01 ก.ย.62
06-08 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
10,900
11,900
10,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4

ทัวร์ฮ่องกง