ทัวร์พม่า หน้า4

105
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทัวร์พม่า หน้า4

โปรแกรมที่ 31ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์  4 วัน 3 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – จุดชมวิวทะเลเจดีย์
วันที่ 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
วันที่ 3 เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม – วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ
วันที่ 4 เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ      

 • พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
 • แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี
สายการบิน Air Asia
โค้ดทัวร์     BZF_MDL04 ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N BY FD (AUG-MAR ’19)
09 – 12 สิงหาคม 61
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
13 – 16 กันยายน 61
27 – 30 กันยายน 61
11 – 14 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
26 – 29 ตุลาคม 61
09 – 12 พฤศจิกายน 61
22 – 25 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
13 – 16 ธันวาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
18 – 21 มกราคม 62
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
07 – 10 กุมภาพันธ์ 62
21 – 24 กุมภาพันธ์ 62
07 – 10 มีนาคม 62
14 – 17 มีนาคม 62
21 – 24 มีนาคม 62
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,888 บาท

โปรแกรมที่ 32ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
สายการบิน Thai Lion Air
โค้ดทัวร์      BBF_MMR02 โปรยิ้ม ยิ้ม เต็มอิ่ม 4 วัน _JUL-DEC18
10-13 สิงหาคม 61
30-02 กันยายน 61
06-09 กันยายน 61
20-23 กันยายน 61
04-07 ตุลาคม 61
11-14 ตุลาคม 61
01-04 พฤศจิกายน 61
08-11 พฤศจิกายน 61
15-18 พฤศจิกายน 61
22-25 พฤศจิกายน 61
29-02 ธันวาคม 61
07-10 ธันวาคม 61
13-16 ธันวาคม 61
20-23 ธันวาคม 61
28-31 ธันวาคม 61
ราคา 14,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,900 บาท

โปรแกรมที่ 33พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน)

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน Air Asia
โค้ดทัวร์    BBF_MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน) 
01-04 พฤศจิกายน 61
08-11 พฤศจิกายน 61
15-18 พฤศจิกายน 61
22-25 พฤศจิกายน 61
29-02 ธันวาคม 61
06-09 ธันวาคม 61
07-10 ธันวาคม 61
13-16 ธันวาคม 61
20-23 ธันวาคม 61
03-06 มกราคม 62
10-13 มกราคม 62
17-20 มกราคม 62
24-27 มกราคม 62
 ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 17,900 บาท

No 33ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6 วัน 5 คืน
 

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

 

 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล
 • วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
 • วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
 • วันที่สี่ พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
 • พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
 • อิ่มอร่อยกับ Shabushi Buffet
 • แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี
สายการบิน Air Asia
โค้ดทัวร์     BBF_MMR09_แกรน์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์_ FD
11 – 16 เม.ย.61
28 เม.ย. – 3 พ.ค.61
4 – 9 พ.ค.61
26 – 31 ก.ค.61
10 – 15 ส.ค.61
ราคา 32,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
ราคา 28,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 28,900 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3 4

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก โปรโมชั่นพิเศษ ตลอดปี 2561-2562

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก