โปรโมชั่นทัวร์พม่าหน้า 2

0
1809

 

No 16พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน  
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ  
สายการบิน นกแอร์  
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR04_DD_4 STAR_NOV17-MAR18
 8-10 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธ.ค.-1 ม.ค.61
31 ธ.ค.-2 ม.ค.61
5-7 มกราคม 61
6-8 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
13-15 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
2-4 กุมภาพันธ์ 61
3-5 กุมภาพันธ์ 61
9-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
2-4 มีนาคม 61
3-5 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
ราคา 13,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

No 17พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พักหรู 5 ดาว 3 วัน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ  
สายการบิน Nok Air (DD) 
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR04_DD_5 STAR_NOV17-MAR18
8-10 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
29-31ธันวาคม 60
30-ธ.ค.60-1 ม.ค.61
31 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
5-7 มกราคม 61
6-8 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
13-15 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
2-4 กุมภาพันธ์ 61
3-5 กุมภาพันธ์ 61
9-11กุมภาพันธ์ 61
10-12กุมภาพันธ์ 61
16-18กุมภาพันธ์ 61
17-19กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
2-4 มีนาคม 61
3-5 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
ราคา 14,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 13,900 บาท

line-760

No 18พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
วันที่สอง มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
วันที่สาม พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ 
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR05_PG_NOV17-APR18
14-17 ธันวาคม 60
30 ธ.ค.-2 ม.ค.61
18-21 มกราคม 61
25-28 มกราคม 61
1-4 กุมพาพันธ์ 61
8-11 กุมพาพันธ์ 61
22-25 กุมพาพันธ์ 61
1-4 มีนาคม 61
15-18 มีนาคม 61
22-25 มีนาคม 61
29 มี.ค-1 เม.ย.61
5-8 เมษายน 61
19-22เมษายน 61
26-29 เมษายน 61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 19,900 บาท
ราคา 23,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 20,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 20,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 20,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 19,900 บาท

line-760

No 19พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิิงกุน 4 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
วันที่สอง มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-
เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
วันที่สาม พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเชีย 
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR05_FD_NOV17-APR18
8-11 ธันวาคม 60
14-17 ธันวาคม 60
21-24 ธันวาคม 60
29 ธ.ค.-1 ม.ค.61
30 ธ.ค.-2 ม.ค.61
31 ธ.ค.-3 ม.ค.61
4-7 มกราคม 61
11-14 มกราคม 61
18-21 มกราคม 61
25 -28 มกราคม 61
1-4 ก.พ.61
8-11 กุมภาพันธ์ 61
15-18 กุมภาพันธ์ 61
22-25 กุมภาพันธ์ 61
1-4 มีนาคม 61
8-11 มีนาคม 61
15-18 มีนาคม 61
22-25 มีนาคม 61
29 มี.ค.-1 เม.ย.61
5-8 เมษายน 61
12-15 เมษายน 61
13-16 เมษายน 61
14-17 เมษายน 61
19-22 เมษายน 61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 21,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 20,900 บาท
ราคา 22,900 บาท
ราคา 22,900 บาท
ราคา 22,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 18,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 17,900 บาท

line-760

No 20พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่สอง พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่สาม มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
โค้ดทัวร์ BBIE_MMR051_PG_NOV17-APR18
14-17 ธันวาคม 60
18-21 มกราคม 61
25-28 มกราคม 61
1-4 กุมภาพันธ์ 61
8-11 กุมภาพันธ์ 61
22-25กุมภาพันธ์ 61
1-4 มีนาคม 61
15-18 มีนาคม 61
22-25 มีนาคม 61
29 มี.ค.-1 เม.ย.61
5-8 เมษายน 61
19-22เมษายน 61
26-29 เมษายน 61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 15,900 บาท

line-760

No 21พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระะ มิงกุน 4 วัน 3 คืน 
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่สาม มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR051_FD_NOV17-APR18
 8-11 ธันวาคม 60
14-17 ธันวาคม 60
21-24 ธันวาคม .60
29 ธ.ค.-1 ม.ค.61
30 ธ.ค.-2 ม.ค.61
31 ธ.ค.-3 ม.ค.61
4-7 มกราคม 61
11-14 มกราคม 61
18-21 มกราคม 61
25-28 มกราคม 61
1-4 กุมภาพันธ์ 61
8-11 กุมภาพันธ์ 61
15-18 กุมภาพันธ์ 61
22-25 กุมภาพันธ์ 61
1-4 มีนาคม 61
8-11 มีนาคม 61
15-18 มีนาคม 61
22-25มีนาคม 61
29 มี.ค.-1 เม.ย.61
5-8 เมษายน 61
12-15 เมษายน 61
13-16 เมษายน 61
14-17 เมษายน 61
19-22 เมษายน 61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
 ราคา 16,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 17,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 14,900 บาท

line-760

No 22พม่า หลงรัก…พุกาม 3 วัน 
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
วันที่สาม มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย 
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR052_FD_JAN-APR18
8-10 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม 60
15 -17 ธันวาคม 60
22 -24 ธันวาคม 60
29 -31 ธันวาคม 60
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 61
12 -14 มกราคม 61
19 -21 มกราคม 61
2-4 กุมภาพันธ์ 61
9-11 กุมภาพันธ์ 61
16-18กุมภาพันธ์ 61
2-4 มีนาคม 61
16 -18 มีนาคม 61
30 มี.ค.-1 เม.ย. 61
6-8 เมษายน 61
20-22 เมษายน 61
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 15,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 14,900 บาท
ราคา 12,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

No 23พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ 3 วัน 2 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา
วันที่สอง มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่สาม เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ 
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR061_FD_NOV17-APR18
8-10 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม .60
15-17 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
29 -31ธันวาคม 60
30 ธ.ค.-1 ม.ค.61
31 ธ.ค.-2 ม.ค.61
12-14 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
2-4 กุมพาพันธ์ 61
9-11 กุมพาพันธ์ 61
16-18 กุมพาพันธ์ 61
2-4 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
30 มี.ค.-1 เม.ย.61
6-8 เมษายน 61
20-22 เมษายน 61
ราคา 21,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 19,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ราคา 19,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 19,900 บาท

line-760

No 24พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
วันที่สอง พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
วันที่สาม พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่สี่ เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย 
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR071_FD_NOV17-APR18
 8-11 ธันวาคม 60
14-17 ธันวาคม 60
21-24 ธันวาคม 60
29 ธ.ค.-1 ม.ค.61
30 ธ.ค.-2 ม.ค.61
31 ธ.ค.-3 ม.ค.61
4-7 มกราคม 61
11-14 มกราคม 61
18-21 มกราคม 61
25-28 มกราคม 61
1-4 กุมภาพันธ์ 61
8-11 กุมภาพันธ์ 61
15-18 กุมภาพันธ์ 61
22-25 กุมภาพันธ์ 61
1-4 มีนาคม 61
8-11 มีนาคม 61
15-18 มีนาคม 61
22-25 มีนาคม 61
29 มี.ค.-1 เม.ย.61
5-8 เมษายน 61
12-15 เมษายน 61
13-16 เมษายน 61
14-17 เมษายน 61
19-22 เมษายน 61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 26,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 25,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท  
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 24,900 บาท

line-760

No 25พม่า 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่สี่ พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์
วันที่ห้า ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย 
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR08_FD_NOV17-MAR18
9-13 ธันวาคม 60
21-25 ธันวาคม 60
29 ธ.ค.-2 ม.ค.61
30 ธ.ค.-3 ม.ค.61
11-15 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
8-12 กุมภาพนธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์61
1-5 มีนาคม 61
29 มี.ค.-2 เม.ย.61
ราคา 25,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 26,900 บาท
ราคา 23,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท
ราคา 24,900 บาท  
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 23,900 บาท

line-760

No 26 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6 วัน 5 คืน 
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่สี่ พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่ห้า เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำ
อิระวดี-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
วันที่หก ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์ BBIF_MMR09_FD_NOV17-MAR18
8-13 ธันวาคม 60
28 ธ.ค.-2 ม.ค.61
12-17 มกราคม 61
9 -14 กุมภาพันธ์ 61
1-6 มีนาคม 61
ราคา 34,900 บาท
ราคา 33,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท
ราคา 31,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 31,900 บาท

line-760

No 27 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง – หงสาฯ – สิเรียม – อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (ไปเช้า-กลับดึก)
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
โค้ดทัวร์ BPF_DL001SL DELUXE MYANMAR 3 DAYS (FEB-MAR 18) 
02-04 กุมภาพันธ์ 61
03-05 กุมภาพันธ์ 61
09-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
01-03 มีนาคม 61
02-04 มีนาคม 61
03-05 มีนาคม 61
09-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 14,500 บาท
ราคา 14,500 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 14,500 บาท
ราคา 14,500 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

No 28 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง – หงสาฯ – สิเรียม – อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (ไปเช้า-กลับดึก)
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา– ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) 
โค้ดทัวร์ BPF_DL002FD DELUXE MYANMAR 3 DAYS (FEB-APR 18) 
02-04 กุมภาพันธ์ 61
03-05 กุมภาพันธ์ 61
09-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
02-04 มีนาคม 61
03-05 มีนาคม 61
09-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
24-26 มี.ค. 61
30 มี.ค.-01 เม.ย. 61
31 มี.ค.-02 เม.ย. 61
06-08 เมษายน 61
07-09 เมษายน 61
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

No 29 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง-หงสาฯ- สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (ไปสาย-กลับเย็น)
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) 
โค้ดทัวร์ BPF_DL002FD DELUXE MYANMAR 3 DAYS (FEB-APR 18) 
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,900 บาท

line-760

No 30 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง – หงสาฯ – อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – กรุงเทพฯ
สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) 
โค้ดทัวร์ BPF_DL0038M DELUXE MYANMAR 3 DAYS (FEB-MAR 18) 
03-05 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
01-03 มีนาคม 61
03-05 มีนาคม 61
ราคา 12,500 บาท
ราคา 12,500 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,500 บาท
ราคา 12,500 บาท
ราคา 12,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,500 บาท

line-760

No 31 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง – หงสาฯ – สิเรียม 2 วัน 1 คืน
NO-PHOTO

 

วันแรก ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนเจ๊าทัตจี-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
โค้ดทัวร์ BPF_(MW001SL)MAKE A WISH MYANMAR 2 DAYS (SL) FEB-MAR 18
05-06 กุมภาพันธ์ 61
12-13 กุมภาพันธ์ 61
26-27 กุมภาพันธ์ 61
05-06 มีนาคม 61
12-13 มีนาคม 61
19-20 มีนาคม 61
ราคา 5,899 บาท
ราคา 5,899 บาท
ราคา 5,899 บาท
ราคา 5,899 บาท
ราคา 5,899 บาท
ราคา 5,899 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 5,899 บาท

line-760

No 32 ทัวร์พม่าดีดี 3 วัน 2 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ
วันที่สาม สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต –พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI LION AIR (SL)
โค้ดทัวร์ BPF_(PF001SL)PERFECT MYANMAR 4 STAR BY SL FEB-MAR 18
02-04 กุมภาพันธ์ 61
03-05 กุมภาพันธ์ 61
09-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
01-03 มีนาคม 61
02-04 มีนาคม 61
03-05 มีนาคม 61
09-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,500 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760

No 33 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง – หงสาฯ – สิเรียม – อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (ไปเช้า-กลับดึก)
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันทีสอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ
วันที่สาม สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI LION AIR (SL)
โค้ดทัวร์ BPF_(VT001SL)VINTAGE MYANMAR 3 DAY FEB-MAR 18
02-04 กุมภาพันธ์ 61
03-05 กุมภาพันธ์ 61
09-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
01-03 มีนาคม 61
02-04 มีนาคม 61
03-05 มีนาคม 61
09-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
 ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,900 บาท
ราคา 13,500 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760

No 34 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง – หงสาฯ – สิเรียม – อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (ไปเช้า-กลับดึก)
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – เมืองไจ้โท –พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต –พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) 
โค้ดทัวร์ BPF_(VT002FD)VINTAGE MYANMAR 3 DAYS FEB-APR 18
02-04 กุมภาพันธ์ 61
03-05 กุมภาพันธ์ 61
09-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
02-04 มีนาคม 61
03-05 มีนาคม 61
09-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
24-26 มีนาคม 61
30 มี.ค.-01 เม.ย.61
31 มี.ค.-02 เม.ย.61
06-08 เมษายน 61
07-09 เมษายน 61
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
ราคา 12,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760

No 35 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง – หงสาฯ – สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (ไปสาย-กลับเย็น)
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต –พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) 
โค้ดทัวร์ BPF_(VT004FD)VINTAGE MYANMAR 3 DAYS FEB
 16-18 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900บาท

line-760

No 36 ทัวร์พม่าดีดี ย่างกุ้ง – หงสาฯ – อินทร์แขวน – พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ 3 วัน 2 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง- ตลาดสก๊อต
วันที่สาม ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – กรุงเทพฯ
สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) 
โค้ดทัวร์ BPF_(VT0038M)VINTAGE MYANMAR 3 DAYS FEB-MAR
03-05 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
17-19 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
01-03 มีนาคม 61
03-05 มีนาคม 61
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 11,900 บาท
ราคา 12,999 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,900 บาท

line-760