ทัวร์ยุโรปหน้า 3

148

 

โปรแกรมที่ 31 เยอรมัน เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด #ล่องเรือชมความงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่สวยงามต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์
 • ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน, ไส้กรอกเวียนนา และซุปกุลาซ
สายการบิน THAI AIRWAYS
โค้ดทัวร์    BZF_MUC05 UNIQUE EAST EUROPE 9D 6N BY TG 
11 – 19 สิงหาคม 2561
22 – 30 กันยายน 2561
20 – 28 ตุลาคม 2561
10 – 18 พฤศจิกายน 2561
02 – 10 ธันวาคม 2561
25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคา 58,888 บาท
ราคา 62,888 บาท
ราคา 65,888 บาท
ราคา 61,888 บาท
ราคา 62,888 บาท
ราคา 66,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 58,888 บาท

โปรแกรมที่ 32 เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์  8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบนิยายสุดคลาสสิกของวอลท์ดิสนีย์
 • สัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟโบราณไต่เขาขึ้นชมยอดเขาริกิ
 • อิสระช้อปปิ้งจุใจ “อินกอลสตัทท์เอาท์เล็ท”
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
โค้ดทัวร์    BZF_MUC08 DELIGHT EAST EUROPE 8D 5N BY SQ
29 ส.ค. – 05 ก.ย. 2561
16 – 23 กันยายน 2561
14 – 21 ตุลาคม 2561
21 – 28 ตุลาคม 2561
18 – 25 พฤศจิกายน 2561
02 – 09 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2562
ราคา 49,888 บาท
ราคา 52,888 บาท
ราคา 52,888 บาท
ราคา 54,888 บาท
ราคา 49,888 บาท
ราคา 53,888 บาท
ราคา 56,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 49,888 บาท

โปรแกรมที่ 33
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท ตามรอยสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงนารี
 • ชมปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก # ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส
 • ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ซุปกุลาส,เอสสแกลลอป และเมนูพิเศษ อาหารไทย
สายการบิน QATAR AIRWAY
โค้ดทัวร์    BZF_MUC09 PERFECT EAST EUROPE 9D6N BY QR
 29 ก.ย. – 7 ต.ค. 2561 ราคา 54,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 54,888 บาท

โปรแกรมที่ 34 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด
 • ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่สวยงามต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์
 • ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน และไส้กรอกเวียนนา
สายการบิน THAI AIRWAY
โค้ดทัวร์    BZF_MUC10 DIRECT EAST EUROPE 8D5N BY TG
10 – 17 สิงหาคม 2561
14 – 21 กันยายน 2561
09 – 16 ตุลาคม 2561
16 – 23 ตุลาคม 2561
03 – 10 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2562
ราคา 56,888 บาท
ราคา 58,888 บาท
ราคา 61,888 บาท
ราคา 61,888 บาท
ราคา 58,888 บาท
ราคา 64,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 56,888 บาท

โปรแกรมที่ 35 เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน 6 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด
 • ล่องเรือชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูปสุดแสนโรแมนติก
 • บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ได้ 50%
สายการบิน THAI AIRWAY
โค้ดทัวร์    BZF_MUC11 BETTER EAST EUROPE 9D6N BY TG
08 – 16 ตุลาคม 2561
16 – 24 ตุลาคม 2561
06 – 14 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2561
ราคา 52,999 บาท
ราคา 54,999 บาท
ราคา 53,999 บาท
ราคา 54,999 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 52,999 บาท

โปรแกรมที่ 36 เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด
 • ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่สวยงามต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์
 • ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน และไส้กรอกเวียนนา
สายการบิน THAI AIRWAY
โค้ดทัวร์    BZF_MUC12 READY EAST EUROPE 8D5N BY TG (NOV-DEC)
07 – 14 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2561
04 – 11 ธันวาคม 2561
06 – 13 ธันวาคม 2561
ราคา 48,999 บาท
ราคา 49,999 บาท
ราคา 50,999 บาท
ราคา 49,999 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 48,999 บาท

โปรแกรมที่ 37 ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทที่สวยงามติดอันดับโลก
 • ชมปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก # ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส
 • ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ซุปกุลาส, เอสสแกลลอป และเมนูพิเศษ อาหารไทย
สายการบิน EVA AIR
โค้ดทัวร์    BZF_VIE02  SPICY EAST EUROPE 8D 5N BY BR
02 – 09 สิงหาคม 2561
20 – 27 สิงหาคม 2561
03 – 10 กันยายน 2561
13 – 20 กันยายน 2561
08 – 15 ตุลาคม 2561
08 – 15 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2561
ราคา 47,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 51,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 51,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 48,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 47,888 บาท

โปรแกรมที่ 38 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ทิตลิส) 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน มหาวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดโลก
 • ขึ้นกระเช้าโรแตร์ ชมวิวยอดเขาทิตลิส 360 องศา เพลิดเพลินกับการเล่นสกีหิมะอย่างจุใจ
 • ชมหอไอเฟลสัญลักษณ์ของกรุงปารีส
 • ไม่ควรพลาดลิ้มลองเมนูอาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้หมึกดำ+หอยเอสคาโก้
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
โค้ดทัวร์    BZF_MXP02 EXCLUSIVE ITALY SWISS FRANCE 8D 5N BY SQ
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
30 ก.ย. – 07 ต.ค. 2561
28 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
11 – 18 พฤศจิกายน 2561
06 – 13 ธันวาคม 2561
ราคา 57,888 บาท
ราคา 56,888 บาท
ราคา 56,888 บาท
ราคา 57,888 บาท
ราคา 57,888 บาท
ราคา 58,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 56,888 บาท

โปรแกรมที่ 39 แกรนด์อิตาลี 7 วัน 4 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ OUTLET ที่มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย
 • ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก “เวนิส”
 • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
โค้ดทัวร์    BZF_MXP03 COMPLETED ITALY 7D 4N BY EY
07 – 13 สิงหาคม 2561
11 – 17 กันยายน 2561
10 – 16 ตุลาคม 2561
18 – 24 ตุลาคม 2561
20 – 26 ตุลาคม 2561
18 – 24 พฤศจิกายน 2561
24 – 30 พฤศจิกายน 2561
04 – 10 ธันวาคม 2561
08 – 14 ธันวาคม 2561
22 – 28 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2562
ราคา 47,888 บาท
ราคา 43,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 44,888 บาท
ราคา 42,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 46,888 บาท
ราคา 49,888 บาท
ราคา 57,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 43,888 บาท

โปรแกรมที่ 40 อิตาลี โรม ฟลอเร้นซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน 7 วัน 4 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ LECCIO THA MALL OUTLET ที่มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย
 • ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก “เวนิส”
 • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
โค้ดทัวร์    BZF_FCO01  FOCUS ITALY 7D 4N BY SQ
09 – 15 กันยายน 2561
23 – 29 กันยายน 2561
07 – 13 ตุลาคม 2561
21 – 27 ตุลาคม 2561
05 – 11 พฤศจิกายน 2561
19 – 25 พฤศจิกายน 2561
03 – 09 ธันวาคม 2561
10 – 16 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม – 06 มกราคม 2561
ราคา 45,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 47,888 บาท
ราคา 54,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 45,888 บาท

โปรแกรมที่ 41 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • สัมผัสเรือสำราญสุดหรู DFDS พร้อมทาน บุฟเฟ่ต์ สแกนดินีเวียน บนเรือ
 • เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เรือรบวาซา ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสวีเดน
 • บินสายการบินการ์ต้า สายการบินระดับ 5 ดาว เครื่องลำใหญ่
สายการบิน QATAR AIRWAY
โค้ดทัวร์    BZF_ARN01  SCANDINEVIA SHOCK PRICE 8D 5N BY QR
7 – 14 กันยายน 2561
21 – 28 กันยายน 2561
ราคา 55,888 บาท
ราคา 55,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 55,888 บาท

โปรแกรมที่ 40 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • สัมผัสเรือสำราญสุดหรู DFDS พร้อมทาน บุฟเฟ่ต์ สแกนดินีเวียน บนเรือ
 • เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เรือรบวาซา ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสวีเดน
 • บินตรงสายการบินไทย สายการบินระดับ 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ สะสมไมล์ได้ 50%
สายการบิน THAI AIRWAY
โค้ดทัวร์    BZF_ARN02  SCANDINEVIA 3 CAPITALS 8D 5N BY TG 
11 – 18 สิงหาคม 2561
21 – 28 กันยายน 2561
12 – 19 ตุลาคม 2561
19 – 26 ตุลาคม 2561
09 – 16 พฤศจิกายน 2561
04 – 11 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561
ราคา 63,888 บาท
ราคา 63,888 บาท
ราคา 66,888 บาท
ราคา 66,888 บาท
ราคา 62,888 บาท
ราคา 66,888 บาท
ราคา 69,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 62,888 บาท

โปรแกรมที่ 41 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • สัมผัสเรือสำราญสุดหรู DFDS พร้อมทาน บุฟเฟ่ต์ สแกนดินีเวียน บนเรือ
 • เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เรือรบวาซา ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสวีเดน
 • บินตรงสายการบินไทย สายการบินระดับ 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ สะสมไมล์ได้ 50%
สายการบิน THAI AIRWAY
โค้ดทัวร์    BZF_ARN03  TRIPLE SCANDINAVIA 8D 5N BY TG
19 – 26 กันยายน 2561
09 – 16 ตุลาคม 2561
12 – 19 ตุลาคม 2561
17 – 24 ตุลาคม 2561
07 – 14 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2561
04 – 11 ธันวาคม 2561
05 – 12 ธันวาคม 2561
ราคา 53,999 บาท
ราคา 56,999 บาท
ราคา 58,999 บาท
ราคา 59,999 บาท
ราคา 57,999 บาท
ราคา 58,999 บาท
ราคา 58,999 บาท
ราคา 58,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 53,888 บาท

โปรแกรมที่ 42 สวิสเซอร์แลนด์ (นั่งรถไฟชมเขาจุงเฟรา)  7 วัน 4 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมเส้นทางสายโรแมนติก Top of Europe “จุงฟราว”
 • ชมน้ำพุเจ็ทโด้ น้ำพุที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในโลก
 • เที่ยวเมืองเบิร์น ชมบ่อหมีน้ำตาล
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
โค้ดทัวร์    BZF_ZRH02  ROMANTIC SWITZERLAND 7D4N BY SQ
10 – 16 กันยายน 2561
26 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
03 – 09 ตุลาคม 2561
17 – 13 ตุลาคม 2561
29 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
12 – 18 พฤศจิกายน 2561
19 – 25 พฤศจิกายน 2561
26 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
ราคา 54,888 บาท
ราคา 56,888 บาท
ราคา 54,888 บาท
ราคา 56,888 บาท
ราคา 55,888 บาท
ราคา 53,888 บาท
ราคา 53,888 บาท
ราคา 53,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 53,888 บาท

โปรแกรมที่ 43 สวิสเซอร์แลนด์ (ทิตลิส)  – ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมมหานครปารีส ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส
 • ขึ้นกระเช้าโรแตร์ 360 องศา ชมวิวยอดเขาทิตลิส
 • อิสระช้อปปิ้งมหานครปารีสเต็มอิ่ม 1 วัน
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
โค้ดทัวร์    BZF_ZRH03  SEASONS SWEET SWISS FRANCE 7D4N BY EY
08 – 14 กันยายน 2561
29 กันยายน – 05 ตุลาคม 2561
13 – 19 ตุลาคม 2561
18 – 24 ตุลาคม 2561
17 – 23 พฤศจิกายน 2561
01 – 07 ธันวาคม 2561
05 – 11 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม – 02 มกราคม 2561
ราคา 48,888 บาท
ราคา 46,888 บาท
ราคา 48,888 บาท
ราคา 50,888 บาท
ราคา 45,888 บาท
ราคา 51,888 บาท
ราคา 53,888 บาท
ราคา 58,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 48,888 บาท

โปรแกรมที่ 44 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมพระราชวังแวร์ซาย ที่สวยที่สุด
 • ชมจตุรัสกรองด์ปลาซ จตุรัสใจกลางเมืองที่สวยที่สุด
 • ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ “หอยเอสคาโก้” และ “ขาหมูเยอรมัน”
สายการบิน QATAR AIRWAY
โค้ดทัวร์    BZF_CDG04 ENJOY BENELUX (FR-BE-NE-LX-GE) 8D5N BY QR
 16 – 23 กันยายน 2561 ราคา 50,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 50,888 บาท

โปรแกรมที่ 45 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน
 

          Like & Share
                ลดเพิ่ม 500 บาท 

 • ชมมหานครปารีส ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส # แวะช้อปปิ้ง 2 OUTLETS ใหญ่
 • ขึ้นกระเช้าโรแตร์ 360 องศา ชมวิวยอดเขาทิตลิส
 • ชมและถ่ายรูป กับปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทหินทรายแดง อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
โค้ดทัวร์    BZF_CDG07  COMBO FRANCE SWISS GERMANY 8D5N BY SQ
26 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
09 – 16 กันยายน 2561
23 – 30 กันยายน 2561
07 – 14 ตุลาคม 2561
21 – 28 ตุลาคม 2561
04 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 16 ธันวาคม 2561
ราคา 53,888 บาท
ราคา 53,888 บาท
ราคา 53,888 บาท
ราคา 54,888 บาท
ราคา 55,888 บาท
ราคา 52,888 บาท
ราคา 55,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 53,888 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5

ทัวร์ฮ่องกง