ทัวร์ยุโรปหน้า 3

0
219

 

โปรแกรม 15
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 10 วัน
โค้ดทัวร์ : ZWF_WTK0201F

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 อิสตันบูล – แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ฟุสเซ่น
วันที่ 3 ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก
วันที่ 4 นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
วันที่ 6 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
วันที่ 7 เวียนนา – พระราชวัง เบลวีเดียร์ – Outlet Parndorf – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
วันที่ 8 บราติสลาวา – เอสเตอร์กอม – เซนเท็นเดร – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์ – อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
วันที่ 9 บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปปิ้ง – Cinque Outlet Budapest – เดินทางกลับ
วันที่ 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
ปีใหม่ 2563
ม.ค.-มี.ค. 2563
27 มี.ค.-05 เม.ย. 2563
69,900
49,900
52,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 49,900 บาท
โปรแกรม 16
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
 

 

 
 
 
  
 เริ่ม 49,999 บาท
โปรแกรม 17
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
 

 

 
 
 
  
 เริ่ม 49,999 บาท
โปรแกรม 18ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
 

 

 
 
 
  
 เริ่ม 49,999 บาท
โปรแกรม 19
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
 

 

 
 
 
  
 เริ่ม 49,999 บาท
โปรแกรม 20
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
 

 

 
 
 
  
 เริ่ม 49,999 บาท
โปรแกรม 21
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
 

 

 
 
 
  
 เริ่ม 49,999 บาท
โปรแกรม 22ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
 

 

 
 
 
  
 เริ่ม 49,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4