ทัวร์ยุโรป หน้า 2

122

 

โปรแกรม 7
ทัวร์ยุโรปแอลป์(จุงเฟรา) 8 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WTG0308M

 

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
วันที่ 3 ฟุสเซ่น – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
วันที่ 4 ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ – อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ
วันที่ 5 อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
วันที่ 6 อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่
วันที่ 7 ทิทิเซ่ – ซูริค – กรุงเทพฯ
วันที่ 8 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
21-28 ม.ค.//04-11 ก.พ.63
ม.ค.-มี.ค.63
13-20 พ.ค.//02-09 มิ.ย.63
เม.ย.-มิ.ย.63
49,900
55,900
52,900
58,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 49,900 บาท
โปรแกรม 8
ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WTG0408B

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด – เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ
วันที่ 3 ดุสเซลดอร์ฟ – กีธูร์น – โวเลนดัม – ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
วันที่ 4 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส
วันที่ 5 กรุงบรัสเซลส์ – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
วันที่ 6 ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – จตุรัสทรอคาเดโร – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
วันที่ 7 ปารีส – กรุงเทพฯ
วันที่ 8 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
ม.ค.-มี.ค. 2563
14-21 พ.ค. 2563
พ.ค.-มิ.ย. 2563
18-25 มิ.ย. 2563
51,900
47,900
54,900
47,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 47,900 บาท
โปรแกรม 9
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี 7 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0107G

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
วันที่ 2 โดฮา – เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์
วันที่ 3 เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – ตูริน
วันที่ 4 ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า
วันที่ 5 ปิซ่า – THE MALL OUTLET – โรม
วันที่ 6 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เดินทางกลับ
วันที่ 7 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบิน QATAR AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
ม.ค.-มี.ค. 256342,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 42,900 บาท
โปรแกรม 10ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0109J

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์
วันที่ 2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซีย – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดเสปน – ปราโต้
วันที่ 3 หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า
วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
วันที่ 5 อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
วันที่ 6 ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
วันที่ 7 ปารีส – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – LA VALLÉE VILLAGE OUTLET
วันที่ 8 ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
วันที่ 9 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบิน QATAR AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
ปีใหม่ 2563
31 ธ.ค.-08 ม.ค. 2563
78,900
75,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 75,900 บาท

 

โปรแกรม 11
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WTG0109J

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซีย – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดเสปน – ปราโต้
วันที่ 3 หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า
วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
วันที่ 5 อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
วันที่ 6 ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
วันที่ 7 ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
วันที่ 8 ปารีส – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – LA VALLÉE VILLAGE OUTLET
วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
ม.ค.-มี.ค. 63
เม.ย.-มิ.ย. 63
69,900
71,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 69,900 บาท
โปรแกรม 12
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0208M

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปราโต้
วันที่ 3 หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า
วันที่ 4 เวนิส – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
วันที่ 5 อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
วันที่ 6 ดีจอง – ปารีส – City Tour – พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
วันที่ 7 ปารีส – ชมเมือง – แกลลารี-ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ
วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบิน QATAR AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
13-20 ม.ค. 2563
ม.ค.-พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563
59,900
57,900
59,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 57,900 บาท
โปรแกรม 13
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 7 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0207V

 

ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ คุมลอฟ – เชสกี้ บูเดอโจวิช
วันที่ 3 เชสกี้ บูเดอโจวิช – ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
วันที่ 4 ปร๊าก – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์
วันที่ 5 บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์ – Outlet Parndorf
วันที่ 6 บราติสลาวา – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน
วันที่ 7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
สายการบิน QATAR AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
พ.ย. 2562 – มี.ค.63
28 ธ.ค.-03 ม.ค.63
37,900
44,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 37,900 บาท
โปรแกรม 14ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0209M

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
วันที่ 3 ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก(ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา
วันที่ 4 พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก
วันที่ 5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส – คาร์โลวี วารี่
วันที่ 6 ปร๊าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
วันที่ 7 คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ – Outlet Parndorf – เวียนนา
วันที่ 8 พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
สายการบิน QATAR AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
ม.ค.-มี.ค. 256349,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 49,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา