ทัวร์รัสเซีย หน้า 2

1841

ทัวร์ตุรกี หน้า 2

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสก์ 8 วัน 5 คืน
CODE : BPF_Russia Northern Lights

มอสโคว์ ล่องเรือ มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสแดง คาบสมุทรโคลา มูร์มันสก์ กิจกรรมล่าแสงเหนือ มูร์มันสก์ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ Husky Sledding กิจกรรมล่าแสงเหนือ เมืองมูร์สมันสก์ พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น อนุสาวรีย์อโลชา –
พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ กิจกรรมล่าแสงเหนือ เมืองมูร์มันสก์ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สแปร์โรว์ ฮิลล์ รัสเซียน เซอร์คัส ตลาดอิสมายลอฟสกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
สายการบิน EMIRATES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 700
16-23 มกราคม 61
17-24 มกราคม 61
18-25 มกราคม 61
22 ก.พ. – 1 มี.ค. 61
27 ก.พ. – 6 มี.ค. 61
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 26,900 บาท
โปรแกรม 12  ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน 
CODE : BZF_CZDME02 HILIGHT RUSSIA

มอสโคว์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต CIRCUS เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
พิเศษ
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%
สายการบิน  THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 700 
26 ม.ค. – 01 ก.พ. 62
30 ม.ค. – 05 ก.พ. 62
06 – 12 กุมภาพันธ์ 62
09 – 15 กุมภาพันธ์ 62
13 – 19 กุมภาพันธ์ 62
18 – 24 กุมภาพันธ์ 62
23 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
06 – 12 มีนาคม 62
09 – 15 มีนาคม 62
08 – 14 เมษายน 62
10 – 16 เมษายน 62
13 – 19 เมษายน 62
15 – 21 เมษายน 62
17 – 23 เมษายน 62
20 – 26 เมษายน 62
24 – 30 เมษายน 62
04 – 10 พฤษภาคม 62
08 – 14 พฤษภาคม 62
11 – 17 พฤษภาคม 62
13 – 19 พฤษภาคม 62
18 – 24 พฤษภาคม 62
25 – 31 พฤษภาคม 62
51,999
54,999
54,999
54,999
54,999
54,999
54,999
55,999
55,999
65,999
67,999
67,999
61,999
56,999
56,999
56,999
56,999
56,999
57,999
57,999
57,999
56,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 51,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน
CODE : BZF_DME03 WONDERFUL RUSSIA

มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ป้อมปีเตอร์และปอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมการแสดงละครสัตว์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
พิเศษ
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
01 – 06 ธันวาคม 61
08 – 13 ธันวาคม 61
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62
55,888
55,888
58,888
60,888
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 55,888 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน
CODE : BZF_DME05 RUSSIA GOOD DEAL

มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต สแปโรฮิลล์ ซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม
พิเศษ
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62
30,888
30,888
44,888
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,888 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
CODE :BZF_CZDME07 WINDY RUSSIA

มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ ตลาดอิสไมโลโว่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ ขี่สุนัขลากเลื่อน ห้างยูโรเปียน มอล จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ โบสถ์นางชี
พิเศษ 
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเมืองหลวงแห่งรัสเซีย มอสโคว์ 
กิจกรรมนั่งสุนัขลากเลื่อนสุดมันส์ 
โบสถ์ นิวเยรูซาเล็ม เมืองซากอร์ส โบสถ์ทรินิตี้ 
พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่
สายการบิน  ETHIHAD
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
27 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
17 – 24 กุมภาพันธ์ 62
25 ก.พ. – 04 มี.ค. 62
39,999
39,999
39,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 8 วัน 5 คืน
CODE :BZF_CZDME10 GREATEST OF RUSSIA

มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต ซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ สแปโรฮิลล์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค ถนนเนฟสกี้
พิเศษ
เที่ยวเมืองซากอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมโชว์ละครสัตว์ สุดอลังการ ไม่ควรพลาด!!
บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่
สายการบิน QATAR AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 700 
06 – 13 ธันวาคม 61
13 – 20 ธันวาคม 61
23 – 30 ธันวาคม 61
25 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 06 ม.ค. 62
17 – 24 มกราคม 62
19 – 26 มกราคม 62
21 – 28 มกราคม 62
24 – 31 มกราคม 62
27 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
12 – 19 กุมภาพันธ์ 62
17 – 24 กุมภาพันธ์ 62
24 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
03 – 10 มีนาคม 62
10 – 17 มีนาคม 62
17 – 24 มีนาคม 62
47,999
47,999
59,999
62,999
62,999
59,999
62,999
49,999
49,999
49,999
49,999
55,999
53,999
53,999
53,999
53,999
53,999
53,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 47,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – มูร์มันสค์ แสงเหนือ 7 วัน 5 คืน
CODE : BZF_DME12 AURORA IN RUSSIA

มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต มอสโคว์ มูร์มันสค์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า หมู่บ้านซามี่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์
พิเศษ
กาลครั้งหนึ่งในชีวิต ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่าที่สวยงามที่สุด
ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
บินตรงจากกรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์ได้ 50% # บินภายใน 2 เที่ยวไม่เหนื่อย
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 700 
03 – 09 ธันวาคม 61
05 – 11 ธันวาคม 61
08 – 14 ธันวาคม 61
10 – 16 ธันวาคม 61
12 – 18 ธันวาคม 61
22 – 28 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. – 04 ม.ค. 62
16 – 22 กุมภาพันธ์ 62
20 – 26 กุมภาพันธ์ 62
13 – 19 มีนาคม 62
16 – 22 มีนาคม 62
20 – 26 มีนาคม 62
23 – 29 มีนาคม 62
66,999
69,999
66,999
66,999
65,999
66,999
79,999
65,999
65,999
66,999
66,999
66,999
66,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 65,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 7 วัน 4 คืน 
CODE : BZF_CZDME13 ATHENA RUSSIA

มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม มอสโคว์ ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ ขี่สุนัขลากเลื่อน ซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ มอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ พิพิธภัณฑ์อวกาศ มอสโคว์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม ห้างเวกัส เมกะ สโตร์
พิเศษ
ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน
กิจกรรมนั่งสุนัขลากเลื่อนสุดมันส์ # ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ Museum of Cosmonautics
ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก # พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
21 – 27 มกราคม 62
13 – 19 กุมภาพันธ์ 62
20 – 26 กุมภาพันธ์ 62
04 – 10 มีนาคม 62
13 – 19 มีนาคม 62
18 – 24 มีนาคม 62
27 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
36,999
37,999
37,999
37,999
38,999
38,999
38,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 36,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์
CODE :B

สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2

ทัวร์รัสเซีย เริ่มต้น 29,900 บาท ทัวร์รัสเซียราคาถูก ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์ฮ่องกง