ทัวร์รัสเซีย หน้า 2

1869

ทัวร์รัสเซีย-ราคาถูก

โปรแกรม 12 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ช นิวเยรูซาเรม 7  วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF  ZDME11

 

 • วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 • วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต
 • วันที่สาม เมืองมอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่
 • วันที่สี่ เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย
 • วันที่ห้า เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ – พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
 • วันที่หก เมืองมอสโคว์ – เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 • วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เที่ยวรัสเซียชุดจัดเต็ม มอสโคว์ ซากอร์ส โดยสายการบินอันดับ 1 ของโลก ชมทุกมุมที่สุดของทริป พระราชวังเครมลิน เช็คอินสุดเก๋ ณ จัตุรัสแดง

สายการบิน Singapore Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
28 ก.ค.-03 ส.ค.
11 – 17 ส.ค.62
25 – 31 ส.ค.62
22 – 28 ก.ย.62
29 ก.ย.-05 ต.ค.  
13 – 19 ต.ค.62
17 – 23 ต.ค.62
20 – 26 ต.ค.62
41,999
41,999
41,999
42,999
42,999
39,999
39,999
39,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน
โค้ดทัวร์ BZF ZDME08

 

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต- ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า
 • วันที่สาม เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน
 • วันที่สี่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟกี้
 • วันที่ห้า เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์ และ พอล – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองมอสโคว์
 • วันที่หก เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – ชมโชว์ละครสัตว์
 • วันที่เจ็ด เมืองมอสโคว์ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เที่ยวรัสเซียครบจบทุกไฮไลท์ที่สุด 2 เมืองดัง มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สัมผัสบรรยากาศชิคๆกับรถไฟด่วน SAPSAN ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่าชมบรรยากาศเมืองมอสโคว์ ชมโชว์ละครสัตว์สุดอลังการ รับฟรีตุ๊กตาแม่ลูกดก สัญลักษณ์ของรัสเซีย

สายการบิน  Etihad Airways 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
28 ก.ค.-04 ส.ค. 
11 – 18 ส.ค.62
08 – 15 ก.ย.62
15 – 22 ก.ย.62
22 – 29 ก.ย.62
06 – 13 ต.ค.62
13 – 20 ต.ค.62
20 – 27 ต.ค.62
23 – 30 ต.ค.62
27 ต.ค.-03 พ.ย. 
03 – 10 พ.ย.62
54,999
54,999
49,999
49,999
49,999
49,999
51,999
51,999
51,999
49,999
49,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 49,999 บาท

 

โปรแกรม 14 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน
โค้ดทัวร์ BFF_HG01B Delight Moscow 6D 3N

 

 
สายการบิน Singapore Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
4-9 มิ.ย.62
7-12 มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
18-23 มิ.ย.62
21-26 มิ.ย.62
3-8 ก.ย.62
18-23 ก.ย.62
24-29 ก.ย.62
25-30 ก.ย.62
10-15 ต.ค.62
18-23 ต.ค.62
6-11 พ.ย.62
4-9 ธ.ค.62
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท

 

โปรแกรม 15  
โค้ดทัวร์ BZF  ZDME11

 

 
สายการบิน Singapore Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท

 

 

 

หน้าถัดไป 1 2

ทัวร์ฮ่องกง