Monday, March 27, 2023
spot_img

ทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 12,999 บาท เที่ยวหลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์ลาว

โปรโมชั่นแนะนำ

โปรแกรม 1 ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
โค้ด BBF_LAO62_VZ

วันแรก กรุงเทพฯ อุดรธานี หนองคาย วัดสีเมือง หอพระแก้ว ประตูชัย พระธาตุหลวง สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง ตลาดมืด
วันที่สอง ใส่บาตรข้าวเหนียว ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี พระราชวังเก่า วัดวิชุน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งรถไฟความเร็วสูง
วันที่สาม ล่องเรือชมแม่น้ำซอง บลูลากูน ด่านเวียงจันทน์ สนามบินสุวรรณภูมิ
Thai Viet Jet
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
24-26 มิ.ย.65
08-10 ก.ค.65
05-07 ส.ค.65
02-04 ก.ย.65
16-18 ก.ย.65
12,999
14,999
15,999
14,999
15,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,888 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
โค้ด BBF_LAO63

วันแรก กรุงเทพฯ อุดรธานี หนองคาย วัดสีเมือง หอพระแก้ว ประตูชัย พระธาตุหลวง สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง ตลาดมืด
วันที่สอง ใส่บาตรข้าวเหนียว ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี พระราชวังเก่า วัดวิชุน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งรถไฟความเร็วสูง
วันที่สาม ล่องเรือดูแม่น้ำซอง บลูลากูน ด่านเวียงจันทน์ สนามบินอุดรธานี กรุงเทพฯ
Nok Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-03 ก.ค.65
08-10 ก.ค.65
28-30 ก.ค.65
29-31 ก.ค.65
05-07 ส.ค.65
10-12 ส.ค.65
11-13 ส.ค.65
12-14 ส.ค.65
13-15 ก.ย.65
23-25 ก.ย.65
07-09 ต.ค.65
13-15 ต.ค.65
21-23 ต.ค.65
22-24 ต.ค.65
12,999
13,999
15,999
15,999
13,999
13,999
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
16,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
โค้ด BFF_UTHVL03

เที่ยวครบสุดคุ้ม พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน, ช้อปปิ้งจุใจ ฟรีโหลดกระเป๋า 10 กก.
– หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี
– ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว
– เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
– เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
Thai Lion Ai/Nok Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
21-23 ก.ค.65
22-24 ก.ค.65
24-26 ก.ค.65
31-2 ส.ค.65
4-6 ส.ค.65
5-7 ส.ค.65
7-9 ส.ค.65
14-16 ส.ค.65
18-20 ส.ค.65
19-21 ส.ค.65
21-23 ส.ค.65
25-27 ส.ค.65
26-28 ส.ค.65
28-30 ส.ค.65
1-3 ก.ย.65
2-4 ก.ย.65
4-6 ก.ย.65
8-10 ก.ย.65
9-11 ก.ย.65
11-13 ก.ย.65
15-17 ก.ย.65
16-18 ก.ย.65
18-20 ก.ย.65
22-24 ก.ย.65
23-25 ก.ย.65
25-27 ก.ย.65
29-01 ต.ค.65
30-02 ต.ค.65
2-4 ต.ค.65
10,990
11,990
10,990
11,990
10,990
11,990
10,990
11,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,990 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
BFF_UTHVL04

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-น้ำตกตาดกวางสี-นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง
วันที่สาม วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-บลูลากูน-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี-สนามบินสุวรรณภูมิ
Thai VietJet
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
21-23 ก.ค.65
22-24 ก.ค.65
24-26 ก.ค.65
31-2 ส.ค.65
4-6 ส.ค.65
5-7 ส.ค.65
7-9 ส.ค.65
14-16 ส.ค.65
18-20 ส.ค.65
19-21 ส.ค.65
21-23 ส.ค.65
25-27 ส.ค.65
26-28 ส.ค.65
28-30 ส.ค.65
1-3 ก.ย.65
2-4 ก.ย.65
4-6 ก.ย.65
8-10 ก.ย.65
9-11 ก.ย.65
11-13 ก.ย.65
15-17 ก.ย.65
16-18 ก.ย.65
18-20 ก.ย.65
22-24 ก.ย.65
23-25 ก.ย.65
25-27 ก.ย.65
29-01 ต.ค.65
30-02 ต.ค.65
2-4 ต.ค.65
10,990
11,990
10,990
11,990
10,990
11,990
10,990
11,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
10,990
11,990
10,990
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,888 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 4 วัน 3 คืน
BGSF_LAO01 SL DMK

DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง – ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
DAY2 ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – วัดพระธาตุพูสี
DAY3 ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี – ถ้ำติ่ง – ตลาดมืดหลวงพระบาง
DAY4 ช้อปปิ้งสินค้า OTOP ตลาดดารา – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว– ท่าอากาศยานอุดรธานี–กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
19-22 มิ.ย.65
23-26 มิ.ย.65
04-07 ก.ค.65
07-10 ก.ค.65
19-22 ก.ค.65
23-26 ก.ค.65
02-05 ส.ค.65
07-10 ส.ค.65
16-19 ส.ค.65
18-21 ส.ค.65
25-28 ส.ค.65
29-01 ก.ย.65
01-04 ก.ย.65
06-09 ก.ย.65
14-17 ก.ย.65
17-20 ก.ย.65
22-25 ก.ย.65
24-27 ก.ย.65
27-30 ก.ย.65
01-04 ต.ค.65
05-08 ต.ค.65
08-11 ต.ค.65
26-29 ต.ค.65
28-31 ต.ค.65
13,999 11,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
BGSF LAO02 SL DMK

DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง
DAY2 ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง
DAY3 ถ้ำจัง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
17 – 19 มิ.ย.65
19 – 21 มิ.ย.65
22 – 24 มิ.ย.65
24 – 26 มิ.ย.65
25 – 27 มิ.ย.65
28 – 30 มิ.ย.65
01 – 03 ก.ค.65
04 – 06 ก.ค.65
08 – 10 ก.ค.65
13 – 15 ก.ค.65
14 – 16 ก.ค.65
19 – 21 ก.ค.65
22 – 24 ก.ค.65
23 – 25 ก.ค.65
28 – 30 ก.ค.65
02 – 04 ส.ค.65
05 – 07 ส.ค.65
06 – 08 ส.ค.65
12 – 14 ส.ค.65
16 – 18 ส.ค.65
18 – 20 ส.ค.65
19 – 21 ส.ค.65
23 – 25 ส.ค.65
26 – 28 ส.ค.65
27 – 29 ส.ค.65
01 – 03 ก.ย.65
05 – 07 ก.ย.65
09 – 11 ก.ย.65
13 – 15 ก.ย.65
15 – 17 ก.ย.65
17 – 19 ก.ย.65
21 – 23 ก.ย.65
23 – 25 ก.ย.65
26 – 28 ก.ย.65
30-02 ต.ค.65
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
11,999
11,999
11,999
14,999
12,999
12,999
12,999
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว ราคาถูก เริ่มต้น 12,900 บาท ตลอดปี 2565

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น ลด 5,000 บาท

spot_img

แพคเก็จยอดนิยม

spot_img

เลือกเดินทางกับเรา ทัวร์คุณภาพดี

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน