Saturday, May 28, 2022
spot_img
Homeทัวร์ในประเทศทัวร์ภาคกลางทัวร์หัวหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท ตลอดปี 2564-2565 (เดินทางได้ตั้งแต่ 2...

ทัวร์หัวหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท ตลอดปี 2564-2565 (เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน)

ทัวร์หัวหิน-3-วัน-2-คืน

ทัวร์หัวหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท ตลอดปี 2564-2565

วันที่ 1 หัวหิน – สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava
12.00 ต้อนรับทุกท่านสู่ สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava โปรดแสดง E.voucher กับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)
12.30 บริการอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหาร The Grove (อยู่ภายในสวนน้ำ) หลังอาหารให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำภายในสวนน้ำตามอัธยาศัย
16.00 เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรม Maven Hua Hin หรูหราระดับ 4 ดาว สะดวกสบายใจกลางเมืองหัวหิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องสำหรับสันทนาการสำหรับเด็ก ฯลฯ
โรงแรม Maven Huahin https://www.mavenhuahin.com/
17.00 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร MANTA RAY ภายในโรงแรม Maven และเพื่อให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารอย่างอบอุ่น สบายใจ ปลอดภัยและห่างไกลโควิด เราจึงออกแบบเป็นชุดอาหาร Western Set ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อย 1 ท่านต่อ 1 ชุด ประกอบด้วยชุดสเต็ก (สเต็ก+สลัด+ครีมซุป+ผลไม้+น้ำดื่ม) หรือชุดสปาเก็ตตี้พอร์คบอล (สปาเก็ตตี้+สลัด+ครีมซุป+ผลไม้+น้ำดื่ม)
หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 2 (มีรถตู้ VIP บริการ) ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมง-ปากน้ำปราณ
07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
08.30 พร้อมแล้วนำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP เพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่า
09.00 ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี
12.00 บริการอาหารกลางวันที่ร้าน “ชวนนั่ง” บรรยากาศสบายๆ ริมชายหาดปากน้ำปราณ ด้วยชุดอาหารไทยซีฟู้ด ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยอย่างเป็นส่วนตัวกับสมาชิกในกลุ่มของท่านเท่านั้น (บริการพร้อมข้าวสวย, ของหวานและน้ำดื่ม)
(เมนูสำหรับ 2-3 ท่าน : ต้มแซบทะเล, ยำรวมหมูทะเล, ปลาหมึกไข่ราดน้ำปลา)
(เมนูสำหรับ 4-5 ท่าน : ต้มแซบทะเล, ยำรวมหมูทะเล, ปลาหมึกไข่ราดน้ำปลา, ลาบปลาหมึก,)
(เมนูสำหรับ 6-8 ท่าน : ต้มแซบทะเล, ยำรวมหมูทะเล, ปลาหมึกไข่ราดน้ำปลา, ลาบปลาหมึก, ไข่เจียวกุ้งสับ)
13.30 นำท่านเดินทางโดยรถตู้ VIP เดินทางกลับสู่โรงแรม Maven Hua Hin ให้ท่านได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 รถตู้ VIP รับท่านแล้ว มุ่งหน้าสู่ “นาวีภิรมย์” ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมทะเล
17.00 บริการอาหารเย็นสบายๆ ริมชายหาดแบบ Thai Set ที่ นาวีภิรมย์ เพื่อให้ท่านได้อิ่มอร่อยอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด ด้วยชุดอาหารส่วนตัวที่รับประทานเฉพาะท่านกับสมาชิกที่เดินทางร่วมกับท่านเท่านั้น (ทุกชุดอาหารบริการพร้อมข้าวสวย ผลไม้หรือของหวาน และน้ำดื่ม)
(เมนูสำหรับ 2-3 ท่าน : กุ้งซอสมะขาม, น้ำพริกกะปิ-ผักสด, ต้มยำกุ้งน้ำข้น)
(เมนูสำหรับ 4-5 ท่าน : กุ้งซอสมะขาม, น้ำพริกกะปิ-ผักสด, ต้มยำกุ้งน้ำข้น, ปลาทูทอดราดน้ำปลา)
(เมนูสำหรับ 6-7 ท่าน : กุ้งซอสมะขาม, น้ำพริกกะปิ-ผักสด, ต้มยำกุ้งน้ำข้น, ปลาทูทอดราดน้ำปลา,
ไข่เจียวทรงเครื่อง,
(เมนูสำหรับ 8-10 ท่าน : กุ้งซอสมะขาม, น้ำพริกกะปิ-ผักสด, ต้มยำไก่, ปลาทูทอดน้ำปลา, ไข่เจียวทรงเครื่อง,
เต้าหู้ทรงเครื่อง, ผัดโป้ยเซียน)
18.30 นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยรถตู้ VIP เพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 หัวหิน – เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้เช็คเอาท์ เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอาท์เกินกว่า 12.00 น. อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้)

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
1. เดินทางได้ทุกวันศุกร์/เสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
2. เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
3. ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองและเดินทางสิ้นสุดภายใน 31 มกราคม 2565
4. ช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โปรดสอบถามอีกครั้ง

โหลดโปรแกรมทัวร์ ทัวร์หัวหิน 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 2.ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา 4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (รายละเอียดความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ หรือ จัดกรุ๊ปส่วนตัว คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

RELATED ARTICLES

แนะนำท่องเที่ยว

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

MOST POPULAR

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน