ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 55,900 บาท (15)

2808

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

 

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เริ่มต้น 39,000 บาท 

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน  ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก • พิชิตยอดเขา จุงเฟรา • ชม สนามกีฬาโคลอสเซียม• ชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ และ บันไดสเปน• ชม วิหารวาติกัน เที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝันภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบ และภูเขา • ชมมหานครปารีส ถ่ายภาพ หอไอเฟล • นั่งเรือล่อง แม่น้ำแซนด์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรม 1 ทัวร์สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี 7 วัน 4 คืน
CODE : BWF_WQR0107G

 

เจนีวา อานซี ชาโมนิกซ์ อีวัวร์ โลซานน์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง ตูริน มิลาน ดูโอโม ฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร ปิซ่า เซียน่า โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปน
สายการบิน Qatar Airways
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
07-13 พ.ค. 62
12-18 พ.ค. 62
19-25 พ.ค. 62
26 พ.ค.-01 มิ.ย.
39,900
39,900
39,900
39,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,900 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิส 7 วัน 4 คืน
CODE : BWF_WQR0107M

 

มิลาน เวโรน่า ดูโอโม่ ชาโมนิกซ์ มองบลังค์ อานซี อีวัวร์ เจนีวา เบอซ็องซง กอลมาร์ ริคเวีย หมู่บ้านริโบว์วิล ทิทิเซ่ ซาฟเฮาเซ่น น้ำตกไรน์ ซูริค
สายการบิน Qatar Airways
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
08-14 พ.ค. 62
09-15 พ.ค. 62
14-20 พ.ค. 62
21-27 พ.ค. 62
24-30 พ.ค.62
03-09 มิ.ย.62
06-12 มิ.ย. 62
10-16 มิ.ย. 62
13-19 มิ.ย. 62
17-23 มิ.ย. 62
20-26 มิ.ย. 62
24-30 มิ.ย. 62
48,900
45,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 45,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน6 วัน 3 คืน
CODE : BWF_WQR0108J

 

โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดเสปน ปราโต้ หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้ เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค ล่องเรือกอนโดล่า*** อินเทอร์ลาเค่น เดินเที่ยวชมเมือง กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ไคลน์ไชเด็ค ดีจอง ปารีส พระราชวังแวร์ซายย์ ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต
สายการบิน Qatar Airways
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
10-17 พ.ค. 62
12-19 พ.ค.62
14-21 พ.ค.62
17-24 พ.ค.62
19-26 พ.ค.62
21-28 พ.ค.62
23-30 พ.ค.62
26 พ.ค.-02 มิ.ย.
29 พ.ค.-05 มิ.ย.
02-09 มิ.ย.62
04-11 มิ.ย.62
09-16 มิ.ย.62
11-18 มิ.ย.62
18-25 มิ.ย.62
20-27 มิ.ย. 62
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 59,900 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
CODE :BWF_WQR0109J

 

โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปน ปราโต้ หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้-เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค ล่องเรือกอนโดล่าาอินเทอร์ลาเค่น เดินเที่ยวชมเมือง กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค ดีจอง ปารีส เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
สายการบิน Qatar Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
13-21 ก.ค. 62
26 ก.ค.-03 ส.ค.
75,900
75,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์อิตาลี(ชิงเกว่ แตร์เร)-สวิสฯ(จุงเฟรา) 8 วัน 5 คืน
CODE :BWF_WTG0108M  

 

มิลาน พอร์โตฟิโน ชิงเกว่ แตร์เร เจนัว SERRAVALLE DESIGNER OUTLET มิลาน โคโม่ ลูเซิร์น สะพานไม้คาเปล อนุสาวรีย์สิงโต กรุงเบิร์น กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ไคลน์ไชเด็ค Harder Kulm อินเทอร์ลาเก้น ชนีเก้ ปลาตเต้ กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ ซุก ล่องเรือชมทะเลสาบซุก ซูริค
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
03-10 มิ.ย. 62
17-24 มิ.ย. 62
24-31 ก.ค. 62
05-12 ส.ค. 62
09-16 ก.ย. 62
23-30 ก.ย. 62
07-14 ต.ค. 62
21-28 ต.ค. 62
69,900
69,900
79,900
75,900
73,900
73,900
75,900
75,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 69,900 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์สวิสฯ เยอรมันฝรั่งเศส อิตาลี 8 วัน 5 คืน
CODE : BWF_WTG0108Z

 

ซูริค ซาฟเฮาส์เซ่น น้ำตกไรน์ ทิทิเซ่ ไฟร์บรูก อิมไบรส์เกา กอลมาร์ ริคเวีย เบอซ็องซง เจนีวา อีวัวร์ อานซี ชาโมนิกซ์ มองบลังค์ มิลาน เอาท์เลท
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 900 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 45,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์
CODE :  

 

 
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,900 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์
CODE : B

 

 
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์
CODE : B  

 

 
สายการบิน Mahan Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,555 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์
CODE : B

 

 
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์
CODE : B

 

 
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์
CODE : B 

 

 
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์
CODE : B

 

 
สายการบิน  TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก 55,999 บาท|8 วัน 5 คืน

ทัวร์ฮ่องกง