ทัวร์ฮอกไกโด หน้า 2

262
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โปรแกรม 11ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน 
CODE : BTF_HOKKAIDO ICE BREAKER ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก

สนามบินชิโตเช่ เมืองฟุราโน่ สุนัขลากเลื่อน เมืองอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์ เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เล่นสกี ณ ลานสกี เมืองอาซาฮิคาว่า อิออน ทาวน์ เมืองซัปโปโร เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
08-12 มกราคม62 B1
08-12 มกราคม 62 B2
09-13 มกราคม 62 B1
09-13 มกราคม 62 B2
10-14 มกราคม 62
11-15 มกราคม 62
12-16 มกราคม 62
13-17 มกราคม 62 B1
13-17 มกราคม 62 B2
14-18 มกราคม 62 B1
14-18 มกราคม 62 B2
15-19 มกราคม 62 B1
15-19 มกราคม 62 B2
16-20 มกราคม 62
17-21 มกราคม 62
18-22 มกราคม 62
19-23 มกราคม 62
20-24 มกราคม 62 B1
20-24 มกราคม 62 B2
21-25 มกราคม 62 B1
21-25 มกราคม 62 B2
22-26 มกราคม 62
23-27 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
27-31 มกราคม 62
28 ม.ค.-01 ก.พ. 62 B1
28 ม.ค.-01 ก.พ. 62 B2
29 ม.ค.-02 ก.พ. 62 B1
29 ม.ค.-02 ก.พ. 62 B2
11-15 กุมภาพันธ์ 62
12-16 กุมภาพันธ์ 62
18-22 กุมภาพันธ์ 62
25 ก.พ.-01 มี.ค. 62
28 ก.พ.-04 มี.ค. 2562
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
41,388
41,388
39,388
39,388
39,388
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 39,388 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์ฮอกไกโด ฟูราโน่ 5 วัน 3 คืน 
CODE : BTF_HOKKAIDO FURANO ซุปตาร์ ฮีโร่ (Welcome back)  

สนามบินชิโตเซะ เมืองฟุราโน่ Furano Ningle Terrace สุนัขลากเลื่อน เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า อิออนทาวน์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ ถนนช้อปปิ้งเฮวะ โดริ เนินพระพุทธเจ้า คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สายการบิน  THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
16-20 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
36,388
38,388
38,388
38,388
38,388
38,388
38,388
38,388
40,388
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 36,388 บาท
โปรแกรม 13ทัวร์ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ 5 วัน 3 คืน 
CODE : BTF_HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

สนามบินชิโตเซะ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ซัปโปโร ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิดิวตี้ฟรี ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ร้านสินค้ามือสอง มิตชุยเอาเล้ตท์ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
05-09 ธันวาคม 61
06-10 ธันวาคม 61
07-11 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61 B1
09-13 ธันวาคม 61 B2
10-14 ธันวาคม 61 B1
10-14 ธันวาคม 61 B2
11-15 ธันวาคม 61 B1
11-15 ธันวาคม 61 B2
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
16-20 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61 B1
26-30 ธันวาคม 61 B2
27-31 ธันวาคม 61 B1
27-31 ธันวาคม 61 B2
28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 B1
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 B2
04-08 มกราคม 62 B1
04-08 มกราคม 62 B2
05-09 มกราคม 62 B1
05-09 มกราคม 62 B2
06-10 มกราคม 62 B1
06-10 มกราคม 62 B2
07-11 มกราคม 62 B1
07-11 มกราคม 62 B2
08-12 มกราคม 62 B1
08-12 มกราคม 62 B2
09-13 มกราคม 62 B1
09-13 มกราคม 62 B2
10-14 มกราคม 62 B1
10-14 มกราคม 62 B2
11-15 มกราคม 62
12-16 มกราคม 62 B1
12-16 มกราคม 62 B2
13-17 มกราคม 62 B1
13-17 มกราคม 62 B2
14-18 มกราคม 62 B1
14-18 มกราคม 62 B2
15-19 มกราคม 62 B1
15-19 มกราคม 62 B2
16-20 มกราคม 62
17-21 มกราคม 62 B1
17-21 มกราคม 62 B2
18-22 มกราคม 62 B1
18-22 มกราคม 62 B2
19-23 มกราคม 62 B1
19-23 มกราคม 62 B2
20-24 มกราคม 62 B1
20-24 มกราคม 62 B2
21-25 มกราคม 62 B1
21-25 มกราคม 62 B2
22-26 มกราคม 62 B1
22-26 มกราคม 62 B2
23-27 มกราคม 62
24-28 มกราคม 62 B1
24-28 มกราคม 2562 B2
25-29 มกราคม 62 B1
25-29 มกราคม 62 B2
26-30 มกราคม 62
27-31 มกราคม 62 B1
27-31 มกราคม 62 B2
28 ม.ค.-01 ก.พ. 62
29 ม.ค.-02 ก.พ.62
30 ม.ค.-03 ก.พ. 62
31 ม.ค.-04 ก.พ. 62
11-15 กุมภาพันธ์ 62 B1
11-15 กุมภาพันธ์ 62 B2
12-16 กุมภาพันธ์ 62
13-17 กุมภาพันธ์ 62
14-18 กุมภาพันธ์ 62
15-19 กุมภาพันธ์ 62
16-20 กุมภาพันธ์ 62 B1
16-20 กุมภาพันธ์ 62 B2
17-21 กุมภาพันธ์ 62 B1
17-21 กุมภาพันธ์ 62 B2
18-22 กุมภาพันธ์ 62 B1
18-22 กุมภาพันธ์ 62 B2
19-23 กุมภาพันธ์ 62 B1
19-23 กุมภาพันธ์ 62 B2
20-24 กุมภาพันธ์ 62
21-25 กุมภาพันธ์ 62 B1
21-25 กุมภาพันธ์ 62 B2
22-26 กุมภาพันธ์ 62 B1
22-26 กุมภาพันธ์ 62 B2
23-27 กุมภาพันธ์ 62 B1
23-27 กุมภาพันธ์ 62 B2
24-28 กุมภาพันธ์ 62 B1
24-28 กุมภาพันธ์ 62 B2
25 ก.พ.-01 มี.ค. 62 B1
25 ก.พ.-01 มี.ค. 62 B2
26 ก.พ.-02 มี.ค. 62
27 ก.พ.-03 มี.ค. 62
28 ก.พ.-04 มี.ค. 62
01-05 มีนาคม 62
02-06 มีนาคม 62
03-07 มีนาคม 62
04-08 มีนาคม 62
05-09 มีนาคม 62
06-10 มีนาคม 62
07-11 มีนาคม 62
08-12 มีนาคม 62
09-13 มีนาคม 62
10-14 มีนาคม 62
11-15 มีนาคม 62
12-16 มีนาคม 62
13-17 มีนาคม 62
14-18 มีนาคม 62
15-19 มีนาคม 62
16-20 มีนาคม 62
17-21 มีนาคม 62
18-22 มีนาคม 62
19-23 มีนาคม 62
20-24 มีนาคม 62
21-25 มีนาคม 62
22-26 มีนาคม 62
23-27 มีนาคม 62
24-28 มีนาคม 62
25-29 มีนาคม 62
26-30 มีนาคม 62
27-31 มีนาคม 62
23,888
23,888
23,888
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
23,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
35,888
35,888
35,888
35,888
36,888
38,888
38,888
35,888
38,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 14ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน
CODE : BTF_HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ เรือตัดน้ำแข็ง

สนามบินชิโตเช่ เมืองซัปโปโร มิตชุยเอาเล้ตท์ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เมืองฟุราโน่ สุนัขลากเลื่อน เมืองอาซาฮิคาว่า อิออน ทาวน์ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เมืองซัปโปโร เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ร้านค้ามือสอง ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ เมืองซัปโปโร ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ หุบเขานรกจิโกกุดานิ มิตซุยเอ้าเลท ซูซูกิโนะ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
13-18 มกราคม 62
14-19 มกราคม 62
15-20 มกราคม 62
16-21 มกราคม 62
17-22 มกราคม 62
18-23 มกราคม 62
19-24 มกราคม 62
20-25 มกราคม 62
21-26 มกราคม 62
22-27 มกราคม 62
23-28 มกราคม 62
24-29 มกราคม 62
25-30 มกราคม 62
26-31 มกราคม 62
27 ม.ค.-01 ก.พ.62
28 ม.ค.-02 ก.พ. 62
29 ม.ค.-03 ก.พ. 62
30 ม.ค.-04 ก.พ. 62
31 ม.ค.-05 ก.พ. 62
10-15 กุมภาพันธ์ 62
11-16 กุมภาพันธ์ 62
12-17 กุมภาพันธ์ 62
13-18 กุมภาพันธ์ 62
14-19 กุมภาพันธ์ 62
15-20 กุมภาพันธ์ 62
16-21 กุมภาพันธ์ 62
17-22 กุมภาพันธ์ 62
18-23 กุมภาพันธ์ 62
19-24 กุมภาพันธ์ 62
20-25 กุมภาพันธ์ 62
21-26 กุมภาพันธ์ 62
22-27 กุมภาพันธ์ 62
23-28 กุมภาพันธ์ 62
24 ก.พ.-01 มี.ค. 62
25 ก.พ.-02 มี.ค. 62
26 ก.พ.-03 มี.ค. 62
27 ก.พ.-04 มี.ค. 62
28 ก.พ.-05 มี.ค. 62
01-06 มีนาคม 62
02-07 มีนาคม 62
03-08 มีนาคม 62
04-09 มีนาคม 62
05-10 มีนาคม 62
06-11 มีนาคม 62
07-12 มีนาคม 62
08-13 มีนาคม 62
09-14 มีนาคม 62
10-15 มีนาคม 62
11-16 มีนาคม 62
12-17 มีนาคม 62
13-18 มีนาคม 62
14-19 มีนาคม 62
15-20 มีนาคม 62
16-21 มีนาคม 62
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
31,888
31,888
31,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
28,888
28,888
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 30,888 บาท
โปรแกรม 15ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน 
CODE :BTF_HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด 

สนามบินชิโตเซะ เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองซัปโปโร มิตซุยเอ้าท์เลทเมืองฟุราโน่ สุนัขลากเลื่อน อิสระเล่นสกี ณ ชิคิไซโนะโอกะ เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อิออน ทาวน์ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
04-09 มกราคม 2562
05-10 มกราคม 2562
06-11 มกราคม 2562
07-12 มกราคม 2562
08-13 มกราคม 2562
09-14 มกราคม 2562
10-15 มกราคม 2562
11-16 มกราคม 2562
12-17 มกราคม 2562
19-24 มีนาคม 2562
20-25 มีนาคม 2562
21-26 มีนาคม 2562
22-27 มีนาคม 2562
23-28 มีนาคม 2562
24-29 มีนาคม 2562
25-30 มีนาคม 2562
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 29,888 บาท
โปรแกรม 16ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน
CODE :BTF_HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ พาออกเดท

สนามบินชิโตเซะ เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองซัปโปโร มิตซุยเอ้าท์เลทเมืองฟุราโน่ สุนัขลากเลื่อน อิสระเล่นสกี ณ ชิคิไซโนะโอกะ เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อิออน ทาวน์ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
04-09 ธันวาคม 61
07-12 ธันวาคม 61
08-13 ธันวาคม 61
11-16 ธันวาคม 61
13-18 ธันวาคม 61
14-19 ธันวาคม 61
15-20 ธันวาคม 61
16-21 ธันวาคม 61
17-22 ธันวาคม 61
18-23 ธันวาคม 61
19-24 ธันวาคม 61
20-25 ธันวาคม 61
21-26 ธันวาคม 61
22-27 ธันวาคม 61
27 ธ.ค. -01 ม.ค. 62
28 ธ.ค. -02 ม.ค. 62
29 ธ.ค. -03 ม.ค. 62
26,888
26,888
26,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
36,888
38,888
38,888
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 26,888 บาท
โปรแกรม 17ทัวร์ฮอกไกโด 
CODE :B

สายการบิน  T
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 39,999 บาท


หน้าถัดไป  1 2

 

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก