ทัวร์ภูเก็ต-720

ทัวร์ฮอกไกโด หน้า 2

ทัวร์ฮอกไกโด-พักคิโรโระ

โปรแกรม 13 ทัวร์ฮอกไกโด  โอตารุ อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
CODE :BZF_HOK24

 

 

สนามบินชิโตเซะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ หมู่บ้านราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า บ่อน้ำสีฟ้า เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ลานกิจกรรมหิมะ อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ อิออน มอลล์
สายการบิน  NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
11 – 16 ม.ค.63
13 – 18 ม.ค.63
18 – 23 ม.ค.63
20 – 25 ม.ค.63
25 – 30 ม.ค.63
27 ม.ค. – 01 ก.พ.
10 – 15 ก.พ.63
15 – 20 ก.พ.63
17 – 22 ก.พ.63
22 – 27 ก.พ.63
24 – 29 ก.พ.63
29 ก.พ. – 05 มี.ค.
02 – 07 มี.ค.63
07 – 12 มี.ค.63
09 – 14 มี.ค.63
14 – 19 มี.ค.63
16 – 21 มี.ค.63
21 – 26 มี.ค.63
23 – 28 มี.ค.63
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
CODE :BZF_HOK25

 

 

สนามบินชิโตเซะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ลานกิจกรรมหิมะ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ หอนาฬิกาซัปโปโร ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอ้าท์เล็ต บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก
สายการบิน  NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
15 – 19 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
22 – 26 ม.ค.63
24 – 28 ม.ค.63
29 ม.ค. – 02 ก.พ.
12 – 16 ก.พ.63
14 – 18 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
21 – 25 ก.พ.63
26 ก.พ. – 01 มี.ค.
28 ก.พ. – 03 มี .ค.
04 – 08 มี.ค.63
06 – 10 มี.ค.63
11 – 15 มี.ค.63
13 – 17 มี.ค.63
18 – 22 มี.ค.63
20 – 24 มี.ค.63
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์ฮอกไกโด  โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน
CODE :BZF_HOK23

 

 

สนามบินชิโตเซะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ สกีรีสอร์ท โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ อิออน มอลล์
สายการบิน  NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
29 ก.พ. – 05 มี.ค.
02 – 07 มี.ค.63
07 – 12 มี.ค.63
09 – 14 มี.ค.63
14 – 19 มี.ค.63
16 – 21 มี.ค.63
21 – 26 มี.ค.63
23 – 28 มี.ค.63
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,999 บาท
โปรแกรม16 ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
CODE :BZF_HOK26

 

 

สนามบินชิโตเซะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ลานกิจกรรมหิมะ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ หอนาฬิกาซัปโปโร ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอ้าท์เล็ต บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ + ขาปู ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก
สายการบิน  NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
10 – 14 ม.ค.63
15 – 19 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
22 – 26 ม.ค.63
24 – 28 ม.ค.63
29 ม.ค. – 02 ก.พ.
12 – 16 ก.พ.63
14 – 18 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
21 – 25 ก.พ.63
26 ก.พ. – 01 มี.ค.
28 ก.พ. – 03 มี.ค.
04 – 08 มี.ค.63
06 – 10 มี.ค.63
11 – 15 มี.ค.63
13 – 17 มี.ค.63
18 – 22 มี.ค.63
20 – 24 มี.ค.63
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน
  CODE : BZF_HOK30

 

สนามบินชิโตเซะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ สกีรีสอร์ท โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ   @bestfriend ลด 500 บาท
04 – 09 เม.ย.63
11 – 16 เม.ย.63
35,999
41,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  35,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
  CODE : BZF_HOK32

 

เมืองอาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า อิออน มอลล์ ลานกิจกรรมหิมะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี ทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ   @bestfriend ลด 500 บาท
12 – 16 ม.ค.63
13 – 17 ม.ค.63
16 – 20 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
18 – 22 ม.ค.63
19 – 23 ม.ค.63
20 – 24 ม.ค.63
21 – 25 ม.ค.63
22 – 26 ม.ค.63
25 – 29 ม.ค.63
26 – 30 ม.ค.63
10 – 14 ก.พ.63
11 – 15 ก.พ.63
13 – 17 ก.พ.63
14 – 18 ก.พ.63
18 – 22 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
20 – 24 ก.พ.63
21 – 25 ก.พ.63
22 – 26 ก.พ.63
23 – 27 ก.พ.63
24 – 28 ก.พ.63
25 – 29 ก.พ.63
26 ก.พ.-01 มี.ค.
27 ก.พ.-02 มี.ค.
28 ก.พ.-03 มี.ค.
29 ก.พ.-04 มี.ค.
03 – 07 มี.ค.63
05 – 09 มี.ค.63
06 – 10 มี.ค.63
07 – 11 มี.ค.63
08 – 12 มี.ค.63
09 – 13 มี.ค.63
10 – 14 มี.ค.63
11 – 15 มี.ค.63
12 – 16 มี.ค.63
13 – 17 มี.ค.63
14 – 18 มี.ค.63
15 –19 มี.ค.63
16 – 20 มี.ค.63
17 – 21 มี.ค.63
18 – 22 มี.ค.63
20 – 24 มี.ค.63
21 – 25 มี.ค.63
22 – 26 มี.ค.63
23 – 27 มี.ค.63
24 – 28 มี.ค.63
29 มี.ค. – 02 เม.ย
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  27,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน
  CODE : BZF_HOK02

 

ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป อิออน มอลล์ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ   @bestfriend ลด 500 บาท
02 – 07 พ.ค.63
09 – 14 พ.ค.63
16 – 21 พ.ค.63
23 – 28 พ.ค.63
30 พ.ค. – 04 มิ.ย.
29,999
28,999
28,999
27,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  35,888 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ฮอกไกโด  5 วัน 3 คืน
  CODE : BTNF_XJ144

 

โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ซัปโปโร ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ เนินพระพุทธเจ้า มิตชุยเอาเล้ตท์ ดิวตี้ฟรี ร้านสินค้ามือสอง ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ   @bestfriend ลด 500 บาท
15-19 ม.ค.63
16-20 ม.ค.63
17-21 ม.ค.63
18-22 ม.ค.63
19-23 ม.ค.63
20-24 ม.ค.63
21-25 ม.ค.63
22-26 ม.ค.63
23-27 ม.ค.63
24-28 ม.ค.63
25-29 ม.ค.63
26-30 ม.ค.63
27-31 ม.ค.63
28 ม.ค.-01 ก.พ.
29 ม.ค.-02 ก.พ.
30 ม.ค.-03 ก.พ.
31 ม.ค.-04 ก.พ.
01-05 ก.พ.63
02-06 ก.พ.63
03-07 ก.พ.63
04-08 ก.พ.63
05-09 ก.พ.63
06-10 ก.พ.63
07-11 ก.พ.63
08-12 ก.พ.63
09-13 ก.พ.63
10-14 ก.พ.63
11-15 ก.พ.63
12-16 ก.พ.63
13-17 ก.พ.63
14-18 ก.พ.63
15-19 ก.พ.63
16-20 ก.พ.63
17-21 ก.พ.63
18-22 ก.พ.63
19-23 ก.พ.63
20-24 ก.พ.63
21-25 ก.พ.63
22-26 ก.พ.63
23-27 ก.พ.63
24-28 ก.พ.63
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  23,888 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ฮอกไกโด คามาคุระ 5 วัน 3 คืน
  CODE : BTNF_XJ145

 

โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ นิเซโกะ หมู่บ้านมัคคะริ รับประทานอาหารเย็น ณ กระท่อมหิมะ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร ดิวตี้ฟรี โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ร้านสินค้ามือสอง มิตชุยเอาเล้ตท์ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ   @bestfriend ลด 500 บาท
16-20 ม.ค.63 BUS1
16-20 ม.ค.63 BUS2
17-21 ม.ค.63 BUS1
17-21 ม.ค.63 BUS2
18-22 ม.ค.63 BUS1
18-22 ม.ค.63 BUS2
19-23 ม.ค.63 BUS1
19-23 ม.ค.63 BUS2
20-24 ม.ค.63 BUS1
20-24 ม.ค.63 BUS2
21-25 ม.ค.63 BUS1
21-25 ม.ค.63 BUS2
22-26 ม.ค.63 BUS1
22-26 ม.ค.63 BUS2
23-27 ม.ค.63 BUS1
23-27 ม.ค.63 BUS2
24-28 ม.ค.63 BUS1
24-28 ม.ค.63 BUS2
25-29 ม.ค.63 BUS1
25-29 ม.ค.63 BUS2
26-30 ม.ค.63 BUS1
26-30 ม.ค.63 BUS2
27-31 ม.ค.63 BUS1
27-31 ม.ค.63 BUS2
28 ม.ค.-01 ก.พ.BUS1
28 ม.ค.-01 ก.พ. BUS2
09-13 ก.พ.63 BUS1
09-13 ก.พ.63 BUS2
10-14 ก.พ.63 BUS1
10-14 ก.พ.63 BUS2
11-15 ก.พ.63 BUS1
11-15 ก.พ.63 BUS2
12-16 ก.พ.63 BUS1
12-16 ก.พ.63 BUS2
13-17 ก.พ.63 BUS1
13-17 ก.พ.63 BUS2
14-18 ก.พ.63 BUS1
14-18 ก.พ.63 BUS2
15-19 ก.พ.63 BUS1
15-19 ก.พ.63 BUS2
16-20 ก.พ.63 BUS1
16-20 ก.พ.63 BUS2
17-21 ก.พ.63 BUS1
17-21 ก.พ.63 BUS2
18-22 ก.พ.63 BUS1
18-22 ก.พ.63 BUS2
19-23 ก.พ.63 BUS1
19-23 ก.พ.63 BUS2
20-24 ก.พ.63 BUS1
20-24 ก.พ.63 BUS2
21-25 ก.พ.63 BUS1
21-25 ก.พ.63 BUS2
22-26 ก.พ.63 BUS1
22-26 ก.พ.63 BUS2
23-27 ก.พ.63 BUS1
23-27 ก.พ.63 BUS2
24-28 ก.พ.63 BUS1
24-28 ก.พ.63 BUS2
25 ก.พ.-01 มี.ค. BUS1
25 ก.พ.-01 มี.ค. BUS2
26 ก.พ.-02 มี.ค. BUS1
26 ก.พ.-02 มี.ค. BUS2
27 ก.พ.-03 มี.ค. BUS1
27 ก.พ.-03 มี.ค. BUS2
28 ก.พ.-04 มี.ค. BUS1
28 ก.พ.-04 มี.ค. BUS2
29 ก.พ.-05 มี.ค. BUS1
29 ก.พ.-05 มี.ค. BUS2
01-05 มี.ค.63 BUS1
01-05 มี.ค.63 BUS2
02-06 มี.ค.63 BUS1
02-06 มี.ค.63 BUS2
03-07 มี.ค.63 BUS1
03-07 มี.ค.63 BUS2
04-08 มี.ค.63 BUS1
04-08 มี.ค.63 BUS2
05-09 มี.ค.63 BUS1
05-09 มี.ค.63 BUS2
06-10 มี.ค.63 BUS1
06-10 มี.ค.63 BUS2
07-11 มี.ค.63 BUS1
07-11 มี.ค.63 BUS2
08-12 มี.ค.63 BUS1
08-12 มี.ค.63 BUS2
09-13 มี.ค.63 BUS1
09-13 มี.ค.63 BUS2
10-14 มี.ค.63 BUS1
10-14 มี.ค.63 BUS2
11-15 มี.ค.63 BUS1
11-15 มี.ค.63 BUS2
12-16 มี.ค.63 BUS1
12-16 มี.ค.63 BUS2
13-17 มี.ค.63 BUS1
13-17 มี.ค.63 BUS2
14-18 มี.ค.63 BUS1
14-18 มี.ค.63 BUS2
15-19 มี.ค.63 BUS1
15-19 มี.ค.63 BUS2
16-20 มี.ค.63 BUS1
16-20 มี.ค.63 BUS2
17-21 มี.ค.63 BUS1
17-21 มี.ค.63 BUS2
18-22 มี.ค.63 BUS1
18-22 มี.ค.63 BUS2
19-23 มี.ค.63 BUS1
19-23 มี.ค.63 BUS2
20-24 มี.ค.63 BUS1
20-24 มี.ค.63 BUS2
21-25 มี.ค.63 BUS1
21-25 มี.ค.63 BUS2
22-26 มี.ค.63 BUS1
22-26 มี.ค.63 BUS2
23-27 มี.ค.63 BUS1
23-27 มี.ค.63 BUS2
24-28 มี.ค.63 BUS1
24-28 มี.ค.63 BUS2
25-29 มี.ค.63 BUS1
25-29 มี.ค.63 BUS2
26-30 มี.ค.63 BUS1
26-30 มี.ค.63 BUS2
27-31 มี.ค.63 BUS1
27-31 มี.ค.63 BUS2
29 มี.ค.-02 เม.ย. BUS1
29 มี.ค.-02 เม.ย. BUS2
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
32,888
32,888
32,888
32,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  28,888 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน
  CODE : BTNF_XJ146

 

เมืองฮาโกดาเตะ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองซัปโปโร มิตซุยเอ้าท์เลท เนินพระพุทธเจ้า เมืองฟุราโน่ เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อิออน ทาวน์ ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ   @bestfriend ลด 500 บาท
16-21 ม.ค.63
17-22 ม.ค.63
18-23 ม.ค.63
19-24 ม.ค.63
21-26 ม.ค.63
22-27 ม.ค.63
23-28 ม.ค.63
24-29 ม.ค.63
25-30 ม.ค.63
26-31 ม.ค.63
27 ม.ค.- 01 ก.พ.
28 ม.ค.- 02 ก.พ.
29 ม.ค.- 03 ก.พ.
30 ม.ค.- 04 ก.พ.
31 ม.ค.- 05 ก.พ.
01-06 ก.พ.63
02-07 ก.พ.63
12-17 ก.พ.63
13-18 ก.พ.63
14-19 ก.พ.63
15-20 ก.พ.63
16-21 ก.พ.63
17-22 ก.พ.63
18-23 ก.พ.63
19-24 ก.พ.63
20-25 ก.พ.63
21-26 ก.พ.63
22-27 ก.พ.63
23-28 ก.พ.63
15-20 มี.ค.63 BUS1
15-20 มี.ค.63 BUS2
16-21 มี.ค.63 BUS1
16-21 มี.ค.63 BUS2
17-22 มี.ค.63 BUS1
17-22 มี.ค.63 BUS2
18-23 มี.ค.63 BUS1
18-23 มี.ค.63 BUS2
19-24 มี.ค.63 BUS1
19-24 มี.ค.63 BUS2
20-25 มี.ค.63 BUS1
20-25 มี.ค.63 BUS2
21-26 มี.ค.63 BUS1
21-26 มี.ค.63 BUS2
22-27 มี.ค.63 BUS1
22-27 มี.ค.63 BUS2
23-28 มี.ค.63 BUS1
23-28 มี.ค.63 BUS2
25-30 มี.ค.63 BUS1
25-30 มี.ค.63 BUS2
26-31 มี.ค.63 BUS1
26-31 มี.ค.63 BUS2
28 มี.ค.-02 เม.ย. BUS1
28 มี.ค.-02 เม.ย. BUS2
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
35,888
35,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  35,888 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน
  CODE : BTNF_XJ147

 

เมืองฮอกไกโด เนินพระพุทธเจ้า เมืองฟุราโน่ เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เมืองอาซาฮิคาว่า ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ร้านค้ามือสอง ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ เมืองซัปโปโร ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน ทะเลสาบโทยะ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ   @bestfriend ลด 488 บาท
15-20 ม.ค.63 BUS1
15-20 ม.ค.63 BUS2
16-21 ม.ค.63 BUS1
16-21 ม.ค.63 BUS2
18-23 ม.ค.63 BUS1
18-23 ม.ค.63 BUS2
19-24 ม.ค.63
20-25 ม.ค.63
21-26 ม.ค.63
22-27 ม.ค.63 BUS1
22-27 ม.ค.63 BUS2
23-28 ม.ค.63 BUS1
23-28 ม.ค.63 BUS2
24-29 ม.ค.63
25-30 ม.ค.63 BUS1
25-30 ม.ค.63 BUS2
26-31 ม.ค.63 BUS1
26-31 ม.ค.63 BUS2
27 ม.ค.-01 ก.พ. BUS1
27 ม.ค.-01 ก.พ. BUS2
08-13 ก.พ.63 BUS1
08-13 ก.พ.63 BUS2
09-14 ก.พ.63 BUS1
09-14 ก.พ.63 BUS2
10-15 ก.พ.63 BUS1
10-15 ก.พ.63 BUS2
11-16 ก.พ.63 BUS1
11-16 ก.พ.63 BUS2
12-17 ก.พ.63 BUS1
12-17 ก.พ.63 BUS2
13-18 ก.พ.63 BUS1
13-18 ก.พ.63 BUS2
14-19 ก.พ.63 BUS1
14-19 ก.พ.63 BUS2
15-20 ก.พ.63 BUS1
15-20 ก.พ.63 BUS2
16-21 ก.พ.63 BUS1
16-21 ก.พ.63 BUS2
17-22 ก.พ.63 BUS1
17-22 ก.พ.63 BUS2
18-23 ก.พ.63 BUS1
18-23 ก.พ.63 BUS2
19-24 ก.พ.63 BUS1
19-24 ก.พ.63 BUS2
20-25 ก.พ.63 BUS1
20-25 ก.พ.63 BUS2
21-26 ก.พ.63 BUS1
21-26 ก.พ.63 BUS2
22-27 ก.พ.63 BUS1
22-27 ก.พ.63 BUS2
23-28 ก.พ.63 BUS1
23-28 ก.พ.63 BUS2
24-29 ก.พ.63 BUS1
24-29 ก.พ.63 BUS2
25 ก.พ.-01 มี.ค. BUS1
25 ก.พ.-01 มี.ค. BUS2
26 ก.พ.-02 มี.ค. BUS1
26 ก.พ.-02 มี.ค. BUS2
27 ก.พ.-03 มี.ค. BUS1
27 ก.พ.-03 มี.ค. BUS2
28 ก.พ.-04 มี.ค. BUS1
28 ก.พ.-04 มี.ค. BUS2
29 ก.พ.-05 มี.ค. BUS1
25 ก.พ.-05 มี.ค. BUS2
01-06 มี.ค.63 BUS1
01-06 มี.ค.63 BUS2
02-07 มี.ค.63 BUS1
02-07 มี.ค.63 BUS2
03-08 มี.ค.63 BUS1
03-08 มี.ค.63 BUS2
04-09 มี.ค.63 BUS1
04-09 มี.ค.63 BUS1
05-10 มี.ค.63BUS1
05-10 มี.ค.63 BUS2
06-11 มี.ค.63 BUS1
06-11 มี.ค.63 BUS2
07-12 มี.ค.63 BUS1
07-12 มี.ค.63 BUS2
08-13 มี.ค.63 BUS1
08-13 มี.ค.63 BUS2
09-14 มี.ค.63 BUS1
09-14 มี.ค.63 BUS2
10-15 มี.ค.63 BUS1
10-15 มี.ค.63 BUS2
11-16 มี.ค.63 BUS1
11-16 มี.ค.63 BUS2
12-17 มี.ค.63
13-18 มี.ค.63
14-19 มี.ค.63 BUS1
14-19 มี.ค.63 BUS2
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  29,888 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร
  CODE : BZF_ZHOK14

 

เมืองอาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า อิออน มอลล์ ลานกิจกรรมหิมะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี ทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย พระอะตะมะ ไดบุตสึ ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ   @bestfriend ลด 499 บาท
16 – 20 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
18 – 22 ม.ค.63
19 – 23 ม.ค.63
20 – 24 ม.ค.63
21 – 25 ม.ค.63
22 – 26 ม.ค.63
23 – 27 ม.ค.63
24 – 28 ม.ค.63
25 – 29 ม.ค.63
26 – 30 ม.ค.63
27 – 31 ม.ค.63
10 – 14 ก.พ.63
11 – 15 ก.พ.63
12 – 16ก.พ.63
13 – 17 ก.พ.63
14 – 18 ก.พ.63
15 – 19 ก.พ.63
16 – 20 ก.พ.63
17 – 21 ก.พ.63
18 – 22 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
20 – 24 ก.พ.63
21 – 25 ก.พ.63
22 – 26 ก.พ.63
23 – 27 ก.พ.63
24 – 28 ก.พ.63
25 – 29ก.พ.63
26 ก.พ.-01 มี.ค.
27 ก.พ.-02 มี.ค.
28 ก.พ.-03 มี.ค.
29 ก.พ.-04 มี.ค.
01 – 05 มี.ค.63
02 – 06 มี.ค.63
03 – 07 มี.ค.63
04 – 08 มี.ค.63
05 – 09 มี.ค.63
06 – 10 มี.ค.63
07 – 11 มี.ค.63
08 – 12 มี.ค.63
09 – 13 มี.ค.63
10 – 14 มี.ค.63
11 – 15 มี.ค.63
12 – 16 มี.ค.63
13 – 17 มี.ค.63
14 – 18 มี.ค.63
15 –19 มี.ค.63
16 – 20 มี.ค.63
17 – 21 มี.ค.63
18 – 22 มี.ค.63
19 – 23 มี.ค.63
20 – 24 มี.ค.63
21 – 25 มี.ค.63
22 – 26 มี.ค.63
23 – 27 มี.ค.63
24 – 28 มี.ค.63
26 – 30 มี.ค.63
27 – 31 มี.ค.63
29 มี.ค. – 02 เม.ย.
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  27,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน 
  CODE : BZF_ZHOK15

 

เมืองฮาโกดาเตะ สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ เนินฮาจิมันซากะ ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ลานกิจกรรมหิมะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี อิออน อุทยานโมอาย พระอะตะมะไดบุตสึ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ มิตซุยเอ้าเล็ท
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ   @bestfriend ลด 499 บาท
16 – 21 ม.ค.63
17 – 22 ม.ค.63
18 – 23 ม.ค.63
19 – 24 ม.ค.63
20 – 25 ม.ค.63
21 – 26 ม.ค.63
22 – 27 ม.ค.63
23 – 28 ม.ค.63
24 – 29 ม.ค.63
25 – 30 ม.ค.63
26 – 31 ม.ค.63
27 ม.ค. – 01 ก.พ.
28 ม.ค. – 02 ก.พ.
29 ม.ค. – 03 ก.พ.
30 ม.ค. – 04 ก.พ.
10 – 15 ก.พ.63
11 – 16 ก.พ.63
12 – 17 ก.พ.63
13 – 18 ก.พ.63
14 – 19 ก.พ.63
15 – 20 ก.พ.63
16 – 21 ก.พ.63
17 – 22 ก.พ.63
18 – 23 ก.พ.63
19 – 24 ก.พ.63
20 – 25 ก.พ.63
21 – 26 ก.พ.63
22 – 27 ก.พ.63
23 – 28 ก.พ.63
24 – 29 ก.พ.63
25 ก.พ. – 01 มี.ค.
26 ก.พ. – 02 มี.ค.
27 ก.พ. – 03 มี.ค.
28 ก.พ. – 04 มี.ค.
29 ก.พ. – 05 มี.ค.
01 – 06 มี.ค.63
02 – 07 มี.ค.63
03 – 08 มี.ค.63
04 – 09 มี.ค.63
05 – 10 มี.ค.63
06 – 11 มี.ค.63
07 – 12 มี.ค.63
08 – 13 มี.ค.63
09 – 14 มี.ค.63
10 – 15 มี.ค.63
11 – 16 มี.ค.63
12 – 17 มี.ค.63
13 – 18 มี.ค.63
14 – 19 มี.ค.63
15 – 20 มี.ค.63
16 – 21 มี.ค.63
17 – 22 มี.ค.63
18 – 23 มี.ค.63
19 – 24 มี.ค.63
20 – 25 มี.ค.63
21 – 26 มี.ค.63
22 – 27 มี.ค.63
23 – 28 มี.ค.63
25 – 30 มี.ค.63
26 – 31 มี.ค.63
28 มี.ค. – 02 เม.ย.
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  29,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน
  CODE : BZF_ZHOK16

 

เมืองชิคาโออิ Lake Shikaribetsu Igloo Village ถนนสายต้นสน ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง อิออน มอลล์ ลานกิจกรรมหิมะ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาซัปโปโรโจไง อุทยานโมอาย พระอะตะมะไดบุตสึ มิตซุยเอ้าเล็ท
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ   @bestfriend ลด 499 บาท
15 – 20 ก.พ.63
16 – 21 ก.พ.63
17 – 22 ก.พ.63
22 – 27 ก.พ.63
23 – 28 ก.พ.63
24 – 29 ก.พ.63
29 ก.พ. – 05 มี.ค.
02 – 07 มี.ค.63
30,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  30,999 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 4 วัน 4 คืน
  CODE : BZF_ZHOK17

 

ชิโตเสะ เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ศาลากลางเก่าฮอกไกโด เมืองฮาโกดาเตะ โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ เมืองโทยะ ทะเลสาบโทยะ ลานกิจกรรมหิมะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร มิตซุยเอ้าท์เล็ท
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ   @bestfriend ลด 499 บาท
10 – 15 ม.ค.63
17 – 22 ม.ค.63
22 – 27 ม.ค.63
28 ก.พ. – 04 มี.ค.
39,999
40,999
40,999
40,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  39,999 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3 4

 

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

เส้นทางยอดนิยม

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม