ทัวร์ฮอกไกโด หน้า 2

376

โปรแกรม 13 ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ 5 วัน 3 คืน
CODE :BJF_PJP34-TG HOKKAIDO SNOW COOLING

 

 

อะซาฮิกาวะ หมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ อิออน มอลล์ ลานสกีชิกิไซ เมืองท่าโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ JTC MITSUI OUTLET เนินเขาพระพุทธเจ้า โรงเบียร์ซัปโปโร หอนาฬิกาประจำเมือง สวนโอโดริ อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ ซูซูกิโน๊ะ(เมนูพิเศษ !! ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู)
สายการบิน  THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
24-28 ม.ค.62
14-18 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
28 ก.พ.-04 มี.ค.
07-11 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
40,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 40,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน 
CODE :BJF_JJP35 HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER

 

 

เยือนโนโบริเบ็ตสึ จิโกกุดานิ ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาจิ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง ศูนย์อนุรักษ์หมี ทะเลสาบโทยะ ลานสกี ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร ชมความโรแมนติกของคลองโอตารุ ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าเลทและ ย่ายทานูกิโคจิ ซูซูกิโนะ
สายการบิน  THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
26-31 ม.ค.62
30 ม.ค.-04 ก.พ.
14-19 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
27 ก.พ.-4 มี.ค.
01-06 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
7-12 มี.ค.62
09-14 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
16-21 มี.ค.62
44,599
45,599
45,599
45,599
45,599
44,599
44,599
45,599
45,599
45,599
44,599
45,599
45,599
44,599
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 44,599 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน 
CODE :BJF_JJP36 HOKKAIDO-SNOW DRIFT ICE

 

 

ชิโทเซ่ อะซาฮิกาวะ หมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)น้ำตกริวเซ กิงกะ มอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ อิออน มอลล์ ลานสกีชิกิไซ เมืองท่าโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เมืองซัปโปโร ศาลาว่าการ หอนาฬิกา สวนโอโดริ ตลาดปลาโจไก มิตซุยเอ้าท์เลท ทานูกิโคจิซูซูกิโนะ
สายการบิน  THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
31 ม.ค.-05 ก.พ.
15-20 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
28 ก.พ.-05 มี.ค.
02-07 มี.ค.62
08-13 มี.ค.62
46,599
46,599
46,599
46,599
45,599
46,599
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 46,599 บาท
โปรแกรม16 ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน 
CODE :BZF_ZHOK04 MIX FLOWER IN HOKKAIDO

 

 

ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป อิออน มอลล์ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
08 – 12 พ.ค. 62
15 – 19 พ.ค. 62
22 – 26 พ.ค. 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
05 – 09 มิ.ย. 62
12 – 16 มิ.ย. 62
19 – 23 มิ.ย. 62
26 – 30 มิ.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,999 บาท

หน้าถัดไป  1 2

 

ทัวร์ฮ่องกง