โปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล เกาหลีหน้า 2

2844

 

ทัวร์ซอรัคซาน

 

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โปรโมชั่นท่องเที่ยวแบบจัดเต็มทั้งห้า และหกวัน รวมโปรโมชั่นทัวร์เกาหลีแบบเที่ยวครบทุกวัน และแบบอิสระ 1 วัน เกาหลีหน้า 2

โปรแกรม 10 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน 
CODE : BZF_ZICN28   

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
 • วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน – ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย – หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • วันที่สาม YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก
 • วันที่สี่ HANEUL PARK – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • วันที่ห้า ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 05 ต.ค.62
02 – 06 ต.ค.62
03 – 07 ต.ค.62
04 – 08 ต.ค.62
05 – 09 ต.ค.62
06 – 10 ต.ค.62
07 – 11 ต.ค.62
08 – 12 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
13 – 17 ต.ค.62
14 – 18 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 – 25 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
14,999
14,999
15,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์เกาหลี อุทยานซอรัคซาน 6 วัน
CODE : BZF_ZICN27 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
  วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
 • วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติก – โซลทาวเวอร์
 • วันที่สี่ สวนดอกหญ้า HANEUL PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
 • วันที่หก กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 06 ต.ค.62
02 – 07 ต.ค.62
03 – 08 ต.ค.62
04 – 09 ต.ค.62
05 – 10 ต.ค.62
06 – 11 ต.ค.62
07 – 12 ต.ค.62
08 – 13 ต.ค.62
09 – 14 ต.ค.62
10 – 15 ต.ค.62
11 – 16 ต.ค.62
12 – 17 ต.ค.62
13 – 18 ต.ค.62
14 – 19 ต.ค.62
15 – 20 ต.ค.62
16 – 21 ต.ค.62
17 – 22 ต.ค.62
18 – 23 ต.ค.62
19 – 24 ต.ค.62
20 – 25 ต.ค.62
21 – 26 ต.ค.62
22 – 27 ต.ค.62
23 – 28 ต.ค.62
24 – 29 ต.ค.62
25 – 30 ต.ค.62
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
15,999
15,999
16,999
18,999
18,999
18,999
17,999
16,999
15,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,900 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BGSF_ ICN39 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET – คลองอาร่า – สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON
วันที่ 3 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา – ย่านอีแด
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) (B/L/D)
วันที่ 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตึกซัมซีกิล – ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง 
วันที่ 5 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ย่านฮงแด –พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
วันที่ 6 เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
พิเศษ @bestfriend รับส่วนลด 500 บาท
11 – 16 ก.ค.62
16 – 21 ก.ค.62
17 – 22 ก.ค.62
18 – 23 ก.ค.62
24 – 29 ก.ค.62
25 – 30 ก.ค.62
26 – 31 ก.ค.62
27 ก.ค.–01 ส.ค.  
31 ก.ค.–05 ส.ค.  
01 – 06 ส.ค.62
06 – 11 ส.ค.62
07 – 12 ส.ค.62
08 – 13 ส.ค.62
09 – 14 ส.ค.62
14 – 19 ส.ค.62
15 – 20 ส.ค.62
21 – 26 ส.ค.62
22 – 27 ส.ค.62
28 ส.ค.–02 ก.ย.  
29 ส.ค.–03 ก.ย.  
04 – 09 ก.ย.62
05 – 10 ก.ย.62
11 – 16 ก.ย.62
12 – 17 ก.ย.62
18 – 23 ก.ย.62
19 – 24 ก.ย.62
25 – 30 ก.ย.62
26 ก.ย.–01 ต.ค.
15,999
17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 22,999 บาท
โปรแกรม 13  ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BGSF_ ICN37 KOREA XJ 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – คลองอาร่า – สะพานกระจกใสกิมโป–HYUNDAI PREMIUM OUTLET- เมืองยงอิน-วัดวาวูจองซา -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-เมืองโซล- ย่านทงแดมุน … พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN 
วันที่ 3 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล – พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง  
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด –พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– สวนฮานึล – เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอน  
วันที่ 5 เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

สายการบิน  AIR ASIA X
พิเศษ  @bestfriend ลด 500 บาท
01 – 05 ก.ค.62
02 – 06 ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
04 – 08 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
06 – 10 ก.ค.62
07 – 11 ก.ค.62
08 – 12 ก.ค.62
09 – 13 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
11 – 15 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
14 – 18 ก.ค.62
15 – 19 ก.ค.62
16 – 20 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
18 – 22 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
20 – 24 ก.ค.62
21 – 25 ก.ค.62
22 – 26 ก.ค.62
23 – 27 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
27 – 31 ก.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
03 – 07 ส.ค.62
04 – 08 ส.ค.62
05 – 09 ส.ค.62
06 – 10 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
10 – 14 ส.ค.62
11 – 15 ส.ค.62
12 – 16 ส.ค.62
13 – 17 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
17 – 21 ส.ค.62
18 – 22 ส.ค.62
19 – 23 ส.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
24 – 28 ส.ค.62
25 – 29 ส.ค.62
26 – 30 ส.ค.62
27 – 31 ส.ค.62
28 ส.ค.–01 ก.ย. 
29 ส.ค.–02 ก.ย. 
30 ส.ค.–03 ก.ย. 
31 ส.ค.–04 ก.ย.
01 – 05 ก.ย.62
02 – 06 ก.ย.62
03 – 07 ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
07 – 11 ก.ย.62
08 – 12 ก.ย.62
09 – 13 ก.ย.62
10 – 14 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
14 – 18 ก.ย.62
15 – 19 ก.ย.62
16 – 20 ก.ย.62
17 – 21 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
21 – 25 ก.ย.62
22 – 26 ก.ย.62
23 – 27 ก.ย.62
24 – 28 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BSTF_ตกปลาน้ำแข็ง

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่สอง อินชอน-เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ “พาท่านสนุกกับการตกปลาน้ำแข็ง” 1ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!!
 • วันที่สาม สนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี หรือ สโนสเลด ณ สกีรีสอร์ท – ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น (ย่านมหาลัยฮงอิก)
 • วันที่สี่ น้ำมันสน -พระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ
 • ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
 • วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก
 • ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
สายการบิน JIN AIR 
พิเศษ @bestfriend ลด 500 บาท
01 – 05 ม.ค.63
02 – 06 ม.ค.63
03 – 07 ม.ค.63
04 – 08 ม.ค.63
05 – 09 ม.ค.63
06 –10 ม.ค.63
07 – 11 ม.ค.63
08 – 12 ม.ค.63
09 – 13 ม.ค.63
10 – 14 ม.ค.63
11 – 15 ม.ค.63
12 – 16 ม.ค.63
13 – 17 ม.ค.63
14 – 18 ม.ค.63
15 – 19 ม.ค.63
16 – 20 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
18 – 22 ม.ค.63
19 – 23 ม.ค.63
20 – 24 ม.ค.63
21 – 25 ม.ค.63
22 – 26 ม.ค.63
23 – 27 ม.ค.63
24 – 28 ม.ค.63
25 – 29 ม.ค.63
26 – 30 ม.ค.63
27 – 31 ม.ค.63
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 
30 ม.ค. – 03 ก.พ.  
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 
19,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  16,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BSTF ENJOY SUMMER IN KOREA 5D3N

 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-เมืองอินชอน-HYUNDAI PREMIUM OUTLET – คลองอาร่า-สะพานกระจกใสกิมโป-ย่าน HAENGGUNG-DONG-ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON
 • วันที่ 3 วัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-เมืองโซล-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-มหาวิทยาลัยอีฮวา-ย่านอีแด พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) 
 • วันที่ 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี-พระราชวังชางด็อกกุง-วัดโชเกชา-ย่านอินซาดง-ตึกซัมซีกิล-ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง 
 • วันที่ 5 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ย่านฮงแด –พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ภูเขานัมซาน-หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์-ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน-เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ 
 • วันที่ 6 เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ   @bestfriend ลด 500 บาท
01 – 06 พ.ค.62
02 – 07 พ.ค.62
08 – 13 พ.ค.62
09 – 14 พ.ค.62
15 – 20 พ.ค.62
16 – 21 พ.ค.62
17 – 22 พ.ค.62
18 – 23 พ.ค.62
22 – 27 พ.ค.62
23 – 28 พ.ค.62
29 พ.ค.– 03 มิ.ย.
30 พ.ค.– 04 มิ.ย.
05 – 10 มิ.ย.62
06 – 11 มิ.ย.62
12 – 17 มิ.ย.62
13 – 18 มิ.ย.62
19 – 24 มิ.ย.62
20 – 25 มิ.ย.62
26 มิ.ย. -01 ก.ค.
27 มิ.ย. -02 ก.ค.
03 – 08 ก.ค.62
04 – 09 ก.ค.62
10 – 15 ก.ค.62
11 – 16 ก.ค.62
16 – 21 ก.ค.62
17 – 22 ก.ค.62
18 – 23 ก.ค.62
24 – 29 ก.ค.62
25 – 30 ก.ค.62
26 – 31 ก.ค.62
27 ก.ค.-01 ส.ค.
31 ก.ค.-05 ส.ค.
01 – 06 ส.ค.62
06 – 11 ส.ค.62
07 – 12 ส.ค.62
08 – 13 ส.ค.62
09 – 14 ส.ค.62
14 – 19 ส.ค.62
15 – 20 ส.ค.62
21 – 26 ส.ค.62
22 – 27 ส.ค.62
28 ส.ค.-02 ก.ย.
29 ส.ค.-03 ก.ย.
04 – 09 ก.ย.62
05 – 10 ก.ย.62
11 – 16 ก.ย.62
12 – 17 ก.ย.62
18 – 23 ก.ย.62
19 – 24 ก.ย.62
25 – 30 ก.ย.62
26 ก.ย.–01 ต.ค.
17,999
15,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  13,999 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์เกาหลี ปั่นเรียลไบล์ (พักโซล 2 คืน) 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BSTF ENJOY SUMMER IN KOREA 5D3N 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่สอง สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ ) ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไ
 • วันที่สาม ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN)
 • วันที่สี่ น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)-ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET โรงงานสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก–ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
 • วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู – หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) – พลอยอเมทิส ร้านละลายเงินวอน – อินชอน – กรุงเทพฯ
สายการบิน JIN AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 300 บาท
01 – 05 พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
05 – 09 พ.ค.62
06 – 10 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
12 – 16 พ.ค.62
13 – 17 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
19 – 23 พ.ค.62
20 – 24 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
26 – 30 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
28 พ.ค.–01 มิ.ย.  
29 พ.ค.–02 มิ.ย.  
30 พ.ค.–03 มิ.ย. 
31 พ.ค.–04 มิ.ย.
01 – 05 มิ.ย.62
02 – 06 มิ.ย.62
04 – 08 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
08 – 12 มิ.ย.62
10 – 14 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
15 – 19 มิ.ย.62
16 – 20 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
22 – 24 มิ.ย.62
23 – 27 มิ.ย.62
25 – 29 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 
29 มิ.ย.-03 ก.ค.  
02 – 06 ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
04 – 08 ก.ค.62
06 – 10 ก.ค.62
08 – 12 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
11 – 15 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
14 – 18 ก.ค.62
16 – 20 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
24 – 28 ส.ค.62
25 – 29 ส.ค.62
27 – 31 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.
31 ส.ค.-04 ก.ย.
01 – 05 ก.ย.62
02 – 06 ก.ย.62
03 – 07 ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
07 – 11 ก.ย.62
08 – 12 ก.ย.62
09 – 13 ก.ย.62
10 – 14 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
14 – 18 ก.ย.62
15 – 19 ก.ย.62
16 – 20 ก.ย.62
17 – 21 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
21 – 25 ก.ย.62
22 – 26 ก.ย.62
23 – 27 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
27 ก.ย.–01 ต.ค. 
28 ก.ย.–02 ต.ค. 
29 ก.ย.–03 ต.ค. 
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  14,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์เกาหลี สวนสนุก EVERLAND 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BSTF  MY AUTUMN IN KOREA 5D3N

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่สอง อินชอน-เกาหลีใต้–ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)–วัดชินฮึงซา
 • วันที่สาม สวนผลไม้ตามฤดูกาล(ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ )–ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ )– ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
 • วันที่สี่ ฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมยอดฮิต ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต (สยามสแควร์เกาหลี )
 • วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลด 500 บาท
10-14 ต.ค.62
11-15 ต.ค.62
18-22 ต.ค.62
25,900
25,900
25,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  25,900 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์เกาหลี  อิสระ 1 วัน (5วัน 3 คืน) 
  CODE : BZF_ICN31

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
 • วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน
 • วันที่สาม เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย – โซลทาวเวอร์ – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – คอสเมติค หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
 • วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลด 500 บาท
16 – 21 ก.ค.62
18 – 23 ก.ค.62
19 – 24 ก.ค.62
20 – 25 ก.ค.62
23 – 28 ก.ค.62
24 – 29 ก.ค.62
25 – 30 ก.ค.62
26 – 31 ก.ค.62
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 
01 – 06 ส.ค.62
02 – 07 ส.ค.62
03 – 08 ส.ค.62
06 – 11 ส.ค.62
07 – 12 ส.ค.62
08 – 13 ส.ค.62
09 – 14 ส.ค.62
10 – 15 ส.ค.62
13 – 18 ส.ค.62
14 – 19 ส.ค.62
15 – 20 ส.ค.62
16 – 21 ส.ค.62
17 – 22 ส.ค.62
20 – 25 ส.ค.62
21 – 26 ส.ค.62
22 – 27 ส.ค.62
23 – 28 ส.ค.62
24 – 29 ส.ค.62
27 ส.ค. – 01 ก.ย. 
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 
03 – 08 ก.ย.62
04 – 09 ก.ย.62
06 – 11 ก.ย.62
07 – 12 ก.ย.62
10 – 15 ก.ย.62
11 – 16 ก.ย.62
12 – 17 ก.ย.62
13 – 18 ก.ย.62
17 – 22 ก.ย.62
18 – 23 ก.ย.62
19 – 24 ก.ย.62
20 – 25 ก.ย.62
21 – 26 ก.ย.62
24 – 29 ก.ย.62
25 – 30 ก.ย.62
26 ก.ย. – 01 ต.ค.  
27 ก.ย. – 02 ต.ค.  
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
13,999
13,999
9,999
9,999
12,999
12,999
12,999
11,999
13,999
13,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  16,999 บาท

หน้าถัดไป  1 3

ตัวอย่างรีวิวทริปการเดินทาง >> รีวิว ทัวร์เกาหลี

 

ทัวร์ฮ่องกง