ทัวร์เกาะเชจู โปรแกรมใหม่ 2563

245
ทัวร์เกาะเชจู_11

” พิเศษ…สำหรับคุณลูกค้าที่จองทัวร์กับเรา “
ทัวร์เกาะเชจู โปรแกรมใหม่ 2563

พิเศษ 1 เพียงลูกค้า Like & Share รับส่วนลดเพิ่ม 500 บาท
พิเศษ 2 เมื่อจอง 10 ท่านขึ้นไปบริการ ขนมเบรค ณ วันเชคอินน์เดินทาง
พิเศษ 3 ลด 3,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จอง 20 ท่านแรกของทุกวันเดินทาง

 โปรแกรมทัวร์ เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY

วันที่เดินทาง 20 ท่านแรก ราคาเต็ม
1-4 ม.ค.
2-5 ม.ค.
3-6 ม.ค.
4-7 ม.ค.
5-8 ม.ค.
6-9 ม.ค.
7-10 ม.ค.
8-11 ม.ค.
9-11 ม.ค.
10-13 ม.ค.
11-14 ม.ค.
12-15 ม.ค.
13-16 ม.ค.
14-17 ม.ค.
15-18 ม.ค.
16-19 ม.ค.
17-20 ม.ค.
18-21 ม.ค.
19-22 ม.ค.
20-23 ม.ค.
21-24 ม.ค.
22-25 ม.ค.
23-26 ม.ค.
24-27 ม.ค.
25-28 ม.ค.
26-29 ม.ค.
27-30 ม.ค.
28-31 ม.ค.
29-1 ก.พ.
30-2 ก.พ.
31-3 ก.พ.
12100
12100
10700
10400
10100
10100
10100
10400
10700
11000
10700
10400
10400
10400
10700
11000
11000
10700
10400
10400
10400
10700
11000
11000
10700
10400
10400
10400
10700
11000
10700
15100
15100
13700
13400
13100
13100
13100
13400
13700
14000
13700
13400
13400
13400
13700
14000
14000
13700
13400
13400
13400
13700
14000
14000
13700
13400
13400
13400
13700
14000
13700
ดาวโหลดโปรแกรม : ทัวร์เกาะเชจู มกราคม

 

 โปรแกรมทัวร์ เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY

วันที่เดินทาง 20  ท่านแรก ราคาเต็ม
1-4 ก.พ.
2-5 ก.พ.
3-6 ก.พ.
4-7 ก.พ.
5-8 ก.พ.
6-9 ก.พ.
7-10 ก.พ.
8-11 ก.พ.
9-11 ก.พ.
10-13 ก.พ.
11-14 ก.พ.
12-15 ก.พ.
13-16 ก.พ.
14-17 ก.พ.
15-18 ก.พ.
16-19 ก.พ.
17-20 ก.พ.
18-21 ก.พ.
19-22 ก.พ.
20-23 ก.พ.
21-24 ก.พ.
22-25 ก.พ.
23-26 ก.พ.
24-27 ก.พ.
25-28 ก.พ.
26-29 ก.พ.
27-1 มี.ค.
28-2 มี.ค.
29-3 มี.ค.
10400
10100
10100
10100
10400
14400
16400
10700
10400
10100
10100
10400
10700
10700
10400
10100
10100
10100
10400
10700
10700
10400
9200
9200
9200
10100
10100
10100
9500
13400
13100
13100
13100
13400
17400
19400
13700
13400
13100
13100
13400
13700
13700
13400
13100
13100
13100
13400
13700
13700
13400
12000
12000
12000
13100
13100
13100
12500
ดาวโหลดโปรแกรม : ทัวร์เกาะเชจู กุมภาพันธ์

 

โปรแกรมทัวร์ เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN MARCH

วันที่เดินทาง 20 ท่านแรก ราคาเต็ม
1-4 มี.ค.
2-5 มี.ค.
3-6 มี.ค.
4-7 มี.ค.
5-8 มี.ค.
6-9 มี.ค.
7-10 มี.ค.
8-11 มี.ค.
9-11 มี.ค.
10-13 มี.ค.
11-14 มี.ค.
12-15 มี.ค.
13-16 มี.ค.
14-17 มี.ค.
15-18 มี.ค.
16-19 มี.ค.
17-20 มี.ค.
18-21 มี.ค.
19-22 มี.ค.
20-23 มี.ค.
21-24 มี.ค.
22-25 มี.ค.
23-26 มี.ค.
24-27 มี.ค.
25-28 มี.ค.
26-29 มี.ค.
27-30 มี.ค.
9200
9200
9200
9200
9500
9500
9200
8900
8900
8900
9200
9500
9500
9200
8900
8900
8900
9800
9500
9500
9200
9300
9500
9800
10100
10400
10400
12200
12200
12200
12200
12500
12500
12200
11900
11900
11900
12200
12500
12500
12200
11900
11900
11900
12800
12500
12500
12200
12300
12500
12800
13100
13400
13400
ดาวโหลดโปรแกรม : ทัวร์เกาะเชจู มีนาคม

 

โปรแกรมทัวร์ เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM

วันที่เดินทาง 20 ท่านแรก ราคาเต็ม
28-31 มี.ค.
29-1 เม.ย.
30 -2 เม.ย.
31-3 เม.ย.
1-4 เม.ย.
2-5 เม.ย.
3-6 เม.ย.
4-7 เม.ย.
5-8 เม.ย.
6-9 เม.ย.
7-10 เม.ย.
8-11 เม.ย.
9-11 เม.ย.
10-13 เม.ย.
11-14 เม.ย.
12-15 เม.ย.
10400
10400
10400
10400
10700
12400
16400
12400
10300
10000
10000
10300
12400
16400
18400
17400
13400
13400
13400
13400
13700
15400
19400
15400
13300
13000
13000
13300
15400
19400
21400
20400
ดาวโหลดโปรแกรม : ทัวร์เกาะเชจู 

 

โปรแกรมทัวร์ เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN APRIL

วันที่เดินทาง 20 ท่านแรก ราคาเต็ม
13-16 เม.ย.
14-17 เม.ย.
15-18 เม.ย.
16-19 เม.ย.
17-20 เม.ย.
18-21 เม.ย.
19-22 เม.ย.
20-23 เม.ย.
21-24 เม.ย.
22-25 เม.ย.
23-26 เม.ย.
24-27 เม.ย.
25-28 เม.ย.
26-29 เม.ย.
27-30 เม.ย.
28-31 เม.ย.
29-2 พ.ค.
30 -3 พ.ค.
13400
10900
10600
10300
10000
9700
9400
9100
8800
9100
9400
9400
9100
8800
9100
9400
11400
14400
16400
13900
13600
13300
13000
12700
12400
12100
11800
12100
12400
12400
12100
11800
12100
12400
14400
17400
ดาวโหลดโปรแกรม : ทัวร์เกาะเชจู เมษายน

 

โปรแกรมทัวร์ เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN MAY

วันที่เดินทาง 20 ท่านแรก ราคาเต็ม
1-4 พ.ค.
2-5 พ.ค.
3-6 พ.ค.
4-7 พ.ค.
5-8 พ.ค.
6-9 พ.ค.
7-10 พ.ค.
8-11 พ.ค.
9-11 พ.ค.
10-13 พ.ค.
11-14 พ.ค.
12-15 พ.ค.
13-16 พ.ค.
14-17 พ.ค.
15-18 พ.ค.
16-19 พ.ค.
17-20 พ.ค.
18-21 พ.ค.
19-22 พ.ค.
20-23 พ.ค.
21-24 พ.ค.
22-25 พ.ค.
23-26 พ.ค.
24-27 พ.ค.
25-28 พ.ค.
26-29 พ.ค.
27-30 พ.ค.
28-31 พ.ค.
29-1 มิ.ย.
30-2 มิ.ย.
31-3 มิ.ย.
9500
9200
9200
9200
9200
8900
8900
8900
8600
8300
8300
8300
8600
8900
8900
8600
8300
8300
8600
8600
8600
8600
8300
8000
8000
8000
8300
8600
8600
8300
8000
12500
12200
12200
12200
12200
11900
11900
11900
11600
11300
11300
11300
11600
11900
11900
11600
11300
11300
11600
11600
11600
11600
11300
11000
11000
11000
11300
11600
11600
11300
11000
ดาวโหลดโปรแกรม : ทัวร์เกาะเชจู พฤษภาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282

ทัวร์ฮ่องกง