spot_img
Thursday, January 20, 2022
spot_img

ทัวร์เชียงใหม่ อ่างขาง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 7,900 ธ.ค. 64 – ม.ค. 65

spot_img

ทัวร์เชียงใหม่ ฝาง อ่างขาง แม่แตง 3 วัน 2 คืน

หมายเหตุสำคัญ: ผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วัคซีนไขว้/อื่นๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)
– ผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90วัน
– มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่เกิน72ชั่วโมง

วันแรก สนามบินดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอยม่อนแจ่ม- สวนดอกไม้ปางฮวา -ตลาดม้ง- ฮิโนโกิแลนด์
05.45 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
08.40 นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ FD3443 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง และไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง )
09.55 เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบสโลว์ไลฟ์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (1)
– สวนดอกไม้ปางฮวา ชมทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลที่สวยงดงาม
– ตลาดม้ง ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าชุมชน ผลไม้ตามฤดูกาล ดอกไม้
– ฮิโนโกิแลนด์ อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น
เย็น บริการอาหารค่ำ (2)
ที่พัก อำเภอฝาง ……….หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง-สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80- ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล- แม่แตง-สวนสนแม่แตง-แอร์ไดมอนด์-เชียงใหม่-ประตูท่าแพ-ถนนคนเดิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ออกเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง มีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขา ทำให้มีลักษณะดูเหมือนท้องกะทะหรืออ่างนั่นเอง จุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือการเข้าชมดอกไม้เมืองหนาวในโครงการหลวง พร้อมทั้งมีโรงเรือนไม้ในร่ม โรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ ป่าเมเปิ้ล สวนบอนไซ ฯลฯ มาที่ดอยอ่างขวงแห่งเดียว สามารถเที่ยวได้อย่างเต็มอิ่มแน่นอน (เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นดอย) โดยทางขึ้น ดอยอ่างขาง ท่านจะพบกับ เหล่าดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ออกดอกผลิบานเป็นสีชมพูสะพรั่ง ดูงดงามโรแมนติก จนทำให้ดอกนางพญาเสือโคร่งได้รับขนานนามว่า “ซากุระเมืองไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาว ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างนิยมกันเป็นอย่างมาก (หมายเหตุ : ดอกพญาเสือโคร่งผลิบานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งในแต่ละปีมีความแตกต่างกัน)
พาท่านเยือน ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล ไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมาได้พบกับแสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอกในยามเช้าที่คลอเคลียตามไหล่เขาซึ่งเป็นฉากหลัง เป็นภาพที่สวยงาม อบอุ่นและโรแมนติก และยังได้พบกับวิถีชีวิตชาวบ้านที่มาเก็บสตรอว์เบอร์รี่ในยามเช้า นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสตรอว์เบอร์รี่สดๆได้จากสวน รสชาติหวานกรอบอร่อย และยังเป็นของฝากกลับบ้านได้ด้วย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่เป็นไฮไลท์หลักของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อใช้เป็น สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ได้แก่ ผัก ไม้ผล ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเพื่อหารายได้แทนการปลูกฝิ่น ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทำให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมภายในสถานีฯได้ ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลัก คือ สวนสมเด็จซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุ์กุหลาบ และเรือนดอกไม้ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จ ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ ไปจบโปรแกรมที่สวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย
นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 2000 หุบเขาเล็กๆ แต่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก และไร่ชา ไร่สตรอเบอร์รี ขั้นบันไดตามเนินเขา เป็นภาพที่น่าประทับใจ เปรียบดังสายน้ำที่กำลังไหลผ่านช่องเขา โอบล้อมรอบกาย เห็นแล้วสบายตา อยากหยุดเวลาไว้เพียงเท่านี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4)
– สวนสนแม่แตง ชมต้นสนปลูกเรี่ยงกันอย่างสวยงามเป็นสถานที่นั่งปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศบริสุทธิ์
– แอร์ไดมอนด์คาเฟ่ แวะจุดเช็คอินแลนด์มาร์คด้วยคาเฟ่เครื่องบินลำยักษ์ ขนาดใหญ่ Air Bus A330-300
– ประตูท่าแพ เป็นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา
– ถนนคนเดินเชียงใหม่ แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  (5)
ที่พัก  ตัวเมืองเชียงใหม่ ……….หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม วัดพระธาตุดอยคำ – หลวงพ่อทันใจ-พระธาตุดอยสุเทพ-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานเชียงใหม่-ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
– วัดพระธาตุดอยคำ ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อทันใจ
นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
นำท่าน ซื้อของฝากเชียงใหม่ เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝากมากมาย อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ (หมายเหตุ : กรณีร้านปิดขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นตลาดวโรรสแทน)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเชียงใหม่
18.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ FD3440
20.35 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว อ่างขาง 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักเดี่ยว
4-6 ธันวาคม 2564 8,900 1,500
10 – 12 ธันวาคม 2564 8,900 1,500
31 ธ.ค. 64 – 2 ม.ค. 65 9,900 1,500
14-16 มกราคม 2565 7,900 1,500

 

ค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
• ค่าบริการคนขับรถ
• ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
– กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
– ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
• ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
spot_img

หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จัดกรุ๊ปส่วนตัว โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือคลิ๊กเพิ่มเติมที่นี่ จัดกรุ๊ปส่วนตัว

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

spot_img
spot_img

โปรโมชั่นทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

โปรโมชั่นแนะนำ

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน