ทัวร์เวียดนาม ซาปา เริ่มต้น 9,999 บาท | ทัวร์เวียดนาม หน้า 2

0
1807

ทัวร์เวียดนาม หน้า 2

สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา ที่โอบล้อมด้วยภูเขาอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดซาปา และถนน 36 สาย

No 21เว้-ดานัง-ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
วันที่สาม หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ 
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
โค้ดทัวร์ BZF_DAD01 DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG
08-10 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,888 บาท

line-760

No 22ซาปา-นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
วันที่สอง เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
วันที่สาม เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
วันที่สี่ เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์ BZF_HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD
21-24 ธันวาคม 60
22-25 ธันวาคม 60
23-26 ธันวาคม 60
28-31 ธันวาคม 60
31ธ.ค.-3 ม.ค.61
08-11 กุมภาพันธ์ 61
01-04 มีนาคม 61
08-11 มีนาคม 61
15-18 มีนาคม 61
22-25 มีนาคม 61
29 มี.ค.-01 เม.ย.61
05-08 เมษายน 61
06-09 เมษายน 61
15-18 เมษายน 61
19-22 เมษายน 61
26-29 เมษายน 61
03-06 พฤษภาคม 61
10-13 พฤษภาคม 61
24-27 พฤษภาคม 61
31 พ.ค.-03 มิ.ย.61
07-10 มิถุนายน 61
14-17 มิถุนายน 61
21-24 มิถุนายน 61
28 มิ.ย.-01 ก.ค.61
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 16,888 บาท 
ราคา 12,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,888 บาท

line-760

No 23ฮานอย – ซาปา – ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – ตลาด LOVE MARKET
วันที่สอง เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
วันที่สาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
วันที่สี่ เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
สายการบิน ไลอ้อนแอร์
โค้ดทัวร์ BZF_HAN12 TOUCHING SAPA HALONG 4D3N BY SL
05-08 มกราคม 61
12-15 มกราคม 61
19-22 มกราคม 61
26-29 มกราคม 61
02-05 กุมภาพันธ์ 61
09-12 กุมภาพันธ์ 61
02-05 มีนาคม 61
09-12 มีนาคม 61
16-19 มีนาคม 61
23-26 มีนาคม 61
06-09 เมษายน 61
13-16 เมษายน 61
20-23 เมษายน 61
27-30 เมษายน 61
04-07 พฤษภาคม 61
11-14 พฤษภาคม 61
18-21 พฤษภาคม 61
08-11 มิถุนายน 61
22-25 มิถุนายน 61
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,888 บาท

line-760

No 24 เทียวครบ 3 เมืองหลัก เว้ – ดานัง – ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
วันที่สาม หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์ BZF_DAD04 MEMORISE DANANG 3D2N BY FD [FEB-AUG 18]
03-05 กุมภาพันธ์ 61
03-05 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
24-26 มีนาคม 61
05-07 เมษายน 61
12-14 เมษายน 61
15-17 เมษายน 61
12-14 พฤษภาคม 61
19-21 พฤษภาคม 61
15-17 มิถุนายน 61
13-15 กรกฎาคม 61
03-05 สิงหาคม 61
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 19,888 บาท

line-760

No 25 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

วันแรก กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
วันที่สาม ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย
วันที่สี่ ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ
สายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) 
โค้ดทัวร์ BJF_JVN14TG  เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน
 01-04 มีนาคม 61
12-15 เมษายน 61
13-16 เมษายน 61
14-17 เมษายน 61
ราคา 16,999 บาท
ราคา 19,999 บาท
ราคา 20,999 บาท
ราคา 19,999 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 16,999 บาท

line-760

 คลิ๊กดู >> ตัวอย่างการเดินทาง

 

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก เริ่มต้น 8,900 บาท

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here