Tuesday, February 7, 2023
spot_img

ทัวร์เวียดนาม ซาปา หลาวกาย ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เริ่ม 12,990 บาท 2214VN

ทัวร์เวียดนาม-ซาปา

ทัวร์เวียดนาม ซาปา 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 9,999 บาท  

ทัวร์เวียดนาม ซาปา 4 วัน 3 คืน ทัวร์เวียดนามซาปา ราคาถูก รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ฟรีเสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS

วันที่ โปรแกรมทัวร์
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองหล่าวกาย
2 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
4 สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับส่วนลด 200 บาท
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
05 – 08 มกราคม 2566 12,990
06 – 09 มกราคม 2566 13,990
07 – 10 มกราคม 2566 13,990
12 – 15 มกราคม 2566 13,990
13 – 16 มกราคม 2566 13,990
14 – 17 มกราคม 2566 13,990
19 – 22 มกราคม 2566 14,990
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 13,990
02 – 05 มีนาคม 2566 14,990
03 – 06 มีนาคม 2566 15,990

 

ทัวร์เวียดนาม ซาปา 4 วัน 3 คืน ทัวร์เวียดนามซาปา ราคาถูก เริ่มต้น 9,999 บาท

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

โปรไฟไหม้-ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมแนะนำ

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน