ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 19,900 บาท *ทัวร์ปีใหม่ 2560

1449

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ 5 วัน  ราคา 19,900 บาท *ทัวร์ปีใหม่ 2560

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 19,900 บาท *ทัวร์ปีใหม่ 2560

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ 2560 ฮานอย ฮาลอง ซาปา ถนน 36 สาย ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน หุ่นกระบอกน้ำฮาลองเบย์ ไนท์บาซาร์ ล่องเรือ ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน หมู่บ้านกัดกัด น้ำตกซิลเวอร์ ตลาดซาปา ยอดเขาฮัมรอง หมู่บ้านต่าฟาน โบสถ์ซาปา ตรามตอนพาส บุฟเฟต์อาหารเวียดนาม  ดื่มด่ำกับอากาศหนาวเย็นที่ซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นั่งรถบนทางด่วนสายใหม่ ฮานอย-ลาวไก-ฮานอย เดินเที่ยวชมถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ฮาลองเบย์  ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซาร์ฮาลอง บุฟเฟต์อาหารเวียดนามกว่า 100 ชนิด Sen Restaurant

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลองเบย์
11.30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว Q 8 กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways- QR) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
14.15 กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 828 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย เสิร์ฟของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
16.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮาลองเบย์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ช.ม. ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล แวะพักผ่อนคลายอิริยาบท เข้าห้องน้ำ ชิมชา ขนมพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ฮาลอง… เข้าที่พัก Kenny Halong Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 2 ฮาลองเบย์-ฮานอย
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
เดินทางไปท่าเรือโห่งไก ที่เช้าตรู่แบบนี้จะพลุกพล่านไปด้วยผู้คน รถบัสเล็กใหญ่ ที่มาส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเรือ เรือจะเป็นเรือไม้โบราณ มีห้องน้ำ ห้องครัว และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปชมถ้ำ เรือจะจอดให้ลง และออกไปรอรับท่านอีกท่าหนึ่งโดยไม่วกกลับมาที่เดิม นำท่านชมถ้ำสวรรค์ ภายในถ้ำงดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ทำให้มองเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รัก ฯลฯ และกลับไปขึ้นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก เมื่อ 17 ธันวาคม 2537 และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
เที่ยง รับประทานอาหารในเรือ เมนูซีฟู๊ด 
บ่าย กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม. ระหว่างพักครึ่งทางแวะเข้าห้องน้ำ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฮนเมดที่ทำโดยคนพิการจากการโดนฝนเหลืองในสมัยสงคราม ช่วยอุดหนุนสินค้าได้ตามอัธยาศัย …ถึงฮานอย นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตำนานเล่าขานว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทำให้เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นำดาบไปต่อสู่กับจีนก็ได้ชัยชนะกลับมาทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองค์ก็ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ข้ามไปสู่เกาะหยก ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบนถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ำ แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
เข้าที่พัก Cosiana Hanoi Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 ฮานอย-ซาปา
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปซาปา เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เดินทางโดยรถบัสไปบนเส้นทางด่วนตัดใหม่ ที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมานี่เอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจังหวัดลาวไก และ 30 ก.ม. จากจังหวัดลาวไกถึงซาปา ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 4 ช.ม. เท่านั้น ซาปาเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายแบบเฉพาะที่นิยมโทรสีน้ำเงินเข้มหรือดำ ที่นี่มีวิวนาขั้นบันไดให้ท่านได้ถ่ายรูปกันด้วย เดินชมหมู่บ้านและไปจบที่น้ำตก อิสระถ่ายรูปน้ำตกจนได้เวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าที่พัก Cosiana Sapa Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 ซาปา
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นชมโบสถ์ซาปา โบสถ์คริสต์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างโดยฝรั่งเศสเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อเริ่มสร้างสถาปนิกชาวฝรั่งเศสให้ความพิถีพิถันอย่างมากในการเลือกโลเคชั่น และสร้างให้เป็นรูปไม้กางเขน โบสถ์ทั้งหลังสร้างจากหิน ก่อด้วยส่วนผสมจากทราย ปูนขาว และกากน้ำตาล จากนั้นนำท่านสู่ตลาดซาปา ที่คึกคักไปด้วยผู้คน ชาวบ้านที่แต่งกายประจำเผ่าแบบเต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผัก ผลไม้ ที่มีมากมาย บางส่วนก็จะเป็นผลไม้นำเข้าจากเมืองจีน ร้านขายอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเกรียบปากหม้อ อาหารตามสั่งสไตล์เวียดนาม เครื่องแต่งกาย รองเท้า ของแฮนด์เมดจากชาวเขา กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ ราคาก็ต่อรองได้ จากนั้นนำท่านสู่ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนดอกไม้และสวนหินที่สวยงาม และยังจะได้ชมทิวทัศน์ของซาปาที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านสู่หมู่บ้านต่าฟาน หมู่บ้านของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน ในความหลากหลายของคนพื้นเมืองนี่เองจะทำให้ท่านเห็นความแตกต่างของการแต่งกาย ซึ่งแต่ละเผ่าก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ยังมีภาษาพูดเฉพาะอีกด้วย ให้ท่านชมวิถีชีวิตของชาวเขา และสัมผัสทัศนียภาพของนาขั้นบันได โดยมีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก นำท่านชมน้ำตกซิลเวอร์ น้ำไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน สูงถึง 100 เมตร ตั้งอยู่ริมถนนและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกล จากนั้นไปชมตรามตอนพาส จุดชมวิวสูงสุดในซาปา และเป็นจุดสูงสุดในเวียดนามที่ความสูง 1,900 เมตร เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลาวไกกับจังหวัดไลโจว สามารถชมวิวของเทือกเขาฟานสีปันได้อย่างสวยงาม และมีทิวเขาสลับซับซ้อนและจะเห็นถนนคดเคี้ยวไปตามริมหน้าผาเพื่อตัดลงสู่ที่ราบต่อไปจนถึงเมืองไลโจว
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าที่พัก Cosiana Sapa Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
เดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยทางด่วนตัดใหม่
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร Sen Restaurant บริการบุฟเฟต์กว่า 100 ชนิด
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ 
17.25 กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 829 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
19.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่/เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
31 ธ.ค. 59-4 ม.ค. 60 19,999 new 19,999.- 18,999.- 4,000.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่

 อัตราค่าบริการรวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินการ์ต้าแอร์เวย์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 อัตราค่าบริการไม่รวม
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 750 บาททั้งทริป
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทำหนังสือเดินทาง
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 19,900 บาท *ทัวร์ปีใหม่ 2560

ทัวร์ฮ่องกง