ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน

75

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทัวร์ไต้หวันหน้า 3 

รีวิวว  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน

โปรแกรม 24 ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน
CODE :BVF_3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป พายสับปะรด อุทยานเหย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
23 – 28 ก.พ. 62
26 ก.พ. – 03 มี.ค.
05 – 10 มี.ค. 62
23 – 28 มี.ค. 62
30 มี.ค. – 04 เม.ย.
04 – 09 เม.ย. 62
13-18 เม.ย. 62
15-20 เม.ย. 62
16,888
16,888
17,555
17,555
17,555
21,555
24,555
19,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,888 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่เหลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE : BVF_COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ร้านใบชา ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ตึกไทเป101 ซื่อหลินไนท์ ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม อุทยานเหย๋หลิ่ว ผิงซี สถานีสือเฟิ่น วัดหลงซันซื่อ ตลาดซีเหมินติง พักอาบน้ำแร่
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
14-18 ก.พ. 62
15-19 ก.พ. 62
21-25 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
28 ก.พ.-4 มี.ค.
01-05 มี.ค. 62
07-11 มี.ค. 62
08-12 มี.ค. 62
14-18 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
11-15 เม.ย. 62
12-16 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
14-18 เม.ย. 62
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
23,999
24,999
23,999
19,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ไต้หวัน Flora Expo 5 วัน 3 คืน
CODE :BVF_Lover Taiwan เทศกาลดอกไม้ Expo

 

ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION พายสับปะรด – ไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น COSMETIC อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01 – 05 มี.ค. 62
22 – 26 มี.ค. 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย.
29 มี.ค.- 02 เม.ย.
18 – 22 เม.ย. 62
19 – 23 เม.ย. 62
20 – 24 เม.ย. 62
24 – 28 เม.ย. 62
25 – 29 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย. 62
13,333
13,333
13,333
13,333
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,333 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ไต้หวันเที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน
CODE :BVF_Professional Taiwan เที่ยวครบสูตร

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์ เจอร์เมเนียม อุทยานเหย๋หลิว สถานีสือเฟิน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
12 – 17 ก.พ. 62
16-21 ก.พ. 62
02 – 07 มี.ค. 62
09 – 14 มี.ค. 62
12-17 มี.ค. 62
16-21 มี.ค. 62
19-24 มี.ค. 62
26-31 มี.ค. 62
03 – 08 เม.ย. 62
04 – 09 เม.ย. 62
05 -10 เม.ย. 62
06-11 เม.ย. 62
09-14 เม.ย. 62
10-15 เม.ย. 62
11-16 เม.ย. 62
12-17 เม.ย. 62
14-19 เม.ย. 62
14,777
14,777
15,555
15,555
15,555
15,555
15,555
15,555
16,555
16,999
17,999
18,555
19,555
20,555
21,555
24,555
19,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,777 บาท
โปรแกรม 28 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน
CODE :BVF_Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
15 – 19 ก.พ. 62
22 – 26 ก.พ. 62
28 ก.พ. – 4 มี.ค.
01 – 05 มี.ค. 62
07 – 11 มี.ค. 62
08 – 12 มี.ค. 62
14 – 18 มี.ค. 62
15 – 19 มี.ค. 62
21 – 25 มี.ค. 62
13,777
13,333
13,333
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,333 บาท
โปรแกรม 29 ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน
CODE :BVF_Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13 – 16 ก.พ. 62
14 – 17 ก.พ. 62
17 – 20 ก.พ. 62
20 – 23 ก.พ. 62
21 – 24 ก.พ. 62
24 – 27 ก.พ. 62
27 ก.พ. – 2 มี.ค.
03 – 06 มี.ค. 62
06 – 09 มี.ค. 62
10 – 13 มี.ค. 62
13 – 16 มี.ค. 62
17 – 20 มี.ค. 62
20 – 23 มี.ค. 62
24 – 27 มี.ค. 62
27 – 30 มี.ค. 62
31 มี.ค. – 3 เม.ย.
02 – 05 เม.ย. 62
06 – 09 เม.ย. 62
11 – 14 เม.ย. 62
12 – 15 เม.ย. 62
13 – 16 เม.ย. 62
14 – 17 เม.ย. 62
23 – 26 เม.ย. 62
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
15,999
15,999
16,666
17,777
16,666
11,777
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,555 บาท
โปรแกรม 30 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่เหลิ่ว 4 วัน 2 คืน
CODE :BVF_WOW WOW TAIWAN

 

อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นสถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ร้านพายสัปปะรด ซือหลินไนท์มาร์เกต เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
27-30 ม.ค. 62
10-13 ก.พ. 62
11-14 ก.พ. 62
12-15 ก.พ. 62
17-20 ก.พ. 62
19-22 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
26 ก.พ.-01 มี.ค.
03-06 มี.ค. 62
05-08 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
12-15 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
19-22 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
26-29 มี.ค. 62
27-30 มี.ค. 62
9,999
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,111
11,111
11,111
11,111
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 31 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 6 วัน 4 คืน
CODE :BVF_ไต้หวัน ขันที อาลีซาน

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เจอร์เมเนียม อุทยานเย๋หลิว สือเฟิน จิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
16-21 ก.พ. 62
18-23 ก.พ. 62
23-28 ก.พ. 62
25 ก.พ.-02 มี.ค.
02-07 มี.ค. 62
04-09 มี.ค. 62
09-14 มี.ค. 62
11-16 มี.ค. 62
16-21 มี.ค. 62
18-23 มี.ค. 62
23-28 มี.ค. 62
16,900
16,900
15,999
15,999
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 32 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน
CODE :BVF_ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชา เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน) นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ไทเป ร้านพายสัปปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เจอร์เมเนียม อุทยานเหย๋หลิ่วสถานีสือเฟิน ตึกไทเป ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13-17 ก.พ. 62
20-24 ก.พ. 62
27 ก.พ.-03 มี.ค.
06-10 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
14,999
14,999
14,999
15,555
15,555
15,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 33 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE :BBIF_TPE001 มหัศจรรย์ ไทเป มิชลินสตาร์

 

อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง MIYAHARA ICE CREAM ฟาร์มชิงจิง นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง ซีเหมินติง ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01 – 05 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
29 มี.ค. -02 เม.ย.
05 – 09 เม.ย.62
11- 15 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
25,900
26,900
27,900
27,900
29,900
27,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,900 บาท
โปรแกรม 34 ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  5 วัน 3 คืน
CODE :BBIF_BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบาย ไทเป

 

ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านใบชา ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ถนนคนเดินซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ซือหลินไนท์มาเก็ท
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 -14 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
16 -20 ก.พ.62
17 -21 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
24 – 28 ก.พ.62
01 – 05 มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
03 – 07 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09 -13 มี.ค.62
10 -14 มี.ค.62
15 -19 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
17 – 21 มี.ค.62
22 – 6 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
16,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,900 บาท
โปรแกรม 35 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE :BBIF_TPE003 โปรน้องใหม่ บินสบาย ไทเป 2 อุทยาน

 

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ชอปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 14 ก.พ.62
15 – 19 ก.พ.62
16 – 20 ก.พ.62
17 – 21 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
24 – 28 ก.พ.62
01 – 05 มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
03 – 07 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
10 – 14 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
17 – 21 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
17,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,900 บาท
โปรแกรม 36 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE :BBIF_TPE01_BR_ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

 

ผูหลี่ วัดจงไถซานซื่อ หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) พิพิธภัณฑ์กู้กง ซีเหมินติง เมืองซินเป่ย อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13 – 17 ก.พ.62
27 ก.พ.-03 มี.ค.
06 – 10 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
20 – 24 มี.ค.62
03 – 07 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,900 บาท
โปรแกรม 37 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย่หลิ่ว 6 วัน 4 คืน
CODE :BBIF_TPE04_Hello Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

 

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดงพิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ชอปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 09 ก.พ.62
11 – 16 ก.พ.62
13 -18 ก.พ.62
18 – 23 ก.พ.62
20 – 25 ก.พ.62
25 ก.พ.- 02 มี.ค.
27 ก.พ. – 04 มี.ค.
04 -09 มี.ค.62
06 -11 มี.ค.62
11 -16 มี.ค.62
13 -18 มี.ค.62
18-23 มี.ค.62
20 -25 มี.ค.62
25 – 30 มี.ค.62
20,900
17,900
19,900
19,900
19,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,900 บาท
โปรแกรม 38 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน
CODE :BBIF_TPE06_VZ_มหัศจรรย์ ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

 

ไถจง ไทเป ตึกไทเป101 ซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไถจงไนท์มาเก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง MIYAHARA ICE CREAM
สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
20 -23 ก.พ.62
27 ก.พ. – 02 มี.ค.
06 – 09 มี.ค.62
13 – 16 มี.ค.62
20 – 23 มี.ค.62
27 – 30 มี.ค.62
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 39 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน
CODE :BBIF_TPE07_VZ_มหัศจรรย์ TAIPEI ALSAN

 

ไถจง มิยาฮาร่าไอศกรีม เจียอี้ ตลาดกลางคืนเจียอี้ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป เจียงไคเช็ค ชมผลิตภัณฑ์ ปะการังแดง ตึกไทเป101 ซีเหมินติง ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เส้นทางรถไฟสายผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
16 – 20 ก.พ. 62
23 – 27 ก.พ. 62
02 – 06 มี.ค. 62
09 – 13 มี.ค. 62
11 – 15 มี.ค. 62
16 – 20 มี.ค. 62
25 – 29 มี.ค. 62
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,900 บาท
โปรแกรม 40 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิ่ว 4 วัน 2 คืน
CODE :BBIF_TPE08_มหัศจรรย์ ไทเป

 

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) วัดหลงซา ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด ศูนย์เครื่องสำอาง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ซือหลินไนท์มาเก็ท
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
14 – 17 ก.พ. 62
21 – 24 ก.พ. 62
28 – 03 มี.ค. 62
07 – 10 มี.ค. 62
14- 17 มี.ค. 62
21 – 24 มี.ค. 62
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 41 ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
CODE : BBIF_TPE09_มหัศจจรย์ ไทเป SUN MOON LAKE

 

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าลอยฟ้า วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ชอปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
21-24 ก.พ. 62
14-17 มี.ค. 62
13,900
13,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,900 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3

ทัวร์ฮ่องกง