Tuesday, February 7, 2023
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน BZF-ZGTPE-2201BR (ธ.ค.-ม.ค)

ZGTPE-2201BR-(ธ.ค.-ม.ค)

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์ 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง   – สวนดอกไม้จงเชอ – เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ตลาดโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานหยางหมิงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง
4 วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป – ตึกไทเป 101 – ชมวิว 360 องศา บนชั้น 89 – ร้านขนมพายสับปะรด – เถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

ส่วนลดพิเศษท่านละ 500 บาท

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
02 – 05 ธันวาคม 2565 25,990 25,990 6,000
07 – 10 ธันวาคม 2565 25,990 25,990 6,000
23 – 26 ธันวาคม 2565 25,990 25,990 6,000
31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566
BR062 BKK-TPE 12.00 – 16.35BR061 TPE-BKK 22.30 – 01.10+1
31,990 31,990 7,000

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน
กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์ไต้หวัน

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

โปรไฟไหม้-ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมแนะนำ

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน