ทัวร์เกาหลี หน้า 3

977

ทัวร์เกาหลี ปั่นเรียลไบค์ โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี ปั่นจักรยานเรียลไบค์ ทัวร์ปี 2562

ทัวร์เกาหลี ปั่นเรียลไบค์ โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี ปั่นจักรยานเรียลไบค์ เที่ยวเกาหลี คุณภาพดีราคาพิเศษ กับเส้นทางโซล เกาะนามิ พร้อมกับทริปเส้นทางธรรมชาติสวยๆ 

โปรแกรม 19 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF ICN33

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
 • วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA – ป้อมปราการฮวาชอง
 • วันที่สาม เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย – สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – SEOUL SKY TOWER – ศูนย์สมุนไพร
 • โสม – คอสเมติค
 • วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก – พลอยอเมทิส
 • ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
02 – 06 ส.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย. 
30 ส.ค.-03 ก.ย. 
04 – 08 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
11,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF ZICN33 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – โซลทาวเวอร์
 • วันที่สาม วัดพงอึนซา – ถนนกาโรซูกิล – สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – ดิวตี้ฟรี – เครื่องสำอางค์คอสเมติค – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
 • วันที่สี่ โอลิมปิคพาร์ค – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน – พลอยอเมทิส – ตลาดเมียงดง
 • วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
02 – 06 ต.ค.62
04 – 08 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
30 ต.ค.-03 พ.ย.
31 ต.ค.-04 พ.ย.
05 – 09 พ.ย.62
06 – 10 พ.ย.62
07 – 11 พ.ย.62
08 – 12 พ.ย.62
09 – 13 พ.ย.62
12 – 16 พ.ย.62
13 – 17 พ.ย.62
14 – 18 พ.ย.62
15 – 19 พ.ย.62
16 – 20 พ.ย.62
19 – 23 พ.ย.62
20 – 24 พ.ย.62
21 – 25 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
23 – 27 พ.ย.62
26 – 30 พ.ย.62
27 พ.ย.- 01 ธ.ค.
28 พ.ย.- 02 ธ.ค.
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์เกาหลี การบินไทย 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF ZICN34 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สวนศิลปะอันยาง – อันซองฟาร์มแลนด์ – อูจู การ์เด้น
 • วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คอสเมติค – คลองชองกเยชอน
 • วันที่สี่ พระราชวังเคียงบกกุง + ชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
 • วันที่ห้า น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – หมู้บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์ มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
17 – 21 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
31 ต.ค.-04 พ.ย. 
06 – 10 พ.ย.62
08 – 12 พ.ย.62
14 – 18 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
22,999
23,999
23,999
22,999
22,999
20,999
20,999
19,999
20,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์เกาหลี อูจู ธีมพาร์ค 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF ZICN35

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สวนยางจูนาริ – อูจู ธีมพาร์ค
 • วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก – คลองชองกเยชอน + เทศกาลโคมไฟ นานาชาติ SEOUL LANTERN FESTIVAL
 • วันที่สี่ สวนดอกหญ้าฮานึลพาร์ค – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังถ็อกซูกุง + ถนนเลียบ กำแพงหิน – เครื่องสำอางค์คอสเมติค – ตลาดเมียงดง
 • วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
06 – 10 พ.ย.62
07 – 11 พ.ย.62
08 – 12 พ.ย.62
13 – 17 พ.ย.62
14 – 18 พ.ย.62
15 – 19 พ.ย.62
20 – 24 พ.ย.62
21 – 25 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
27 พ.ย.- 01 ธ.ค.
28 พ.ย.- 02 ธ.ค.
29 พ.ย.- 03 ธ.ค.
15,999
15,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF AZICN10 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่สอง เกาหลีใต้ (อินชอน) – ANYANG ART PARK – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND
 • วันที่สาม ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ฮอกเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
 • วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน
 • วันที่ห้า น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – BUCHEON AIINS WORLD – ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต -สนามบินอินชอน
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 05 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28 มี.ค.-01 เม.ย.  
29 มี.ค.-02 เม.ย.  
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29 พ.ค.-02 มิ.ย. 
30 พ.ค.-03 มิ.ย.  
31 พ.ค.-04 มิ.ย.  
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล  5 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF ZICN25

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
 • วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA – ป้อมปราการฮวาชอง
 • วันที่สาม เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย – สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – SEOUL SKY TOWER – ศูนย์สมุนไพร โสม – คอสเมติค
 • วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก – พลอยอเมทิส ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
27 – 31 ก.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
14,999
14,999
14,999
14,999 11,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BGSF ICN37 KOREA XJ

 

 • ทัวร์เกาหลี ICN37 บินค่ำ กลับเช้า (5D3N) “KOREA หนีรัก มาพักร้อน”
 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – คลองอาร่า – สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAI PREMIUM OUTLET – เมืองยงอิน – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-เมืองโซล-ย่านทงแดมุน พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN
 • วันที่ 3 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล – พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
 • วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด พิเศษ!!!  สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– สวนฮานึล – เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอน 
  วันที่ 5  เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
18 – 22 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
20 – 24 ก.ค.62
21 – 25 ก.ค.62
22 – 26 ก.ค.62
23 – 27 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
27 – 31 ก.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
03 – 07 ส.ค.62
04 – 08 ส.ค.62
05 – 09 ส.ค.62
06 – 10 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
10 – 14 ส.ค.62
11 – 15 ส.ค.62
12 – 16 ส.ค.62
13 – 17 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
17 – 21 ส.ค.62
18 – 22 ส.ค.62
19 – 23 ส.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
24 – 28 ส.ค.62
25 – 29 ส.ค.62
26 – 30 ส.ค.62
27 – 31 ส.ค.62
28 ส.ค. – 01 ก.ย.
29 ส.ค. – 02 ก.ย.
30 ส.ค. – 03 ก.ย.
31 ส.ค. – 04 ก.ย.
01 – 05 ก.ย.62
02 – 06 ก.ย.62
03 – 07 ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
07 – 11 ก.ย.62
08 – 12 ก.ย.62
09 – 13 ก.ย.62
10 – 14 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
14 – 18 ก.ย.62
15 – 19 ก.ย.62
16 – 20 ก.ย.62
17 – 21 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
21 – 25 ก.ย.62
22 – 26 ก.ย.62
23 – 27 ก.ย.62
24 – 28 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999
15,999
15,999 10,999
15,999 10,999
16,999 12,999
16,999 12,999
16,999 12,999
16,999 12,999
16,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999
15,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999
15,999
15,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999 10,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BGSF ICN39 KOREA XJ  

 

 • ทัวร์เกาหลี ICN39 บินดึก กลับดึก (6D3N) “KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก”
 • วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • วันที่ 2กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET – คลองอาร่า – สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON (-/L/D)
 • วันที่ 3 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา – ย่านอีแด
  พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
 • วันที่ 4ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตึกซัมซีกิล – ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง
 • วันที่ 5 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ย่านฮงแด –พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • วันที่ 6 เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
03 – 08 ก.ค.62
04 – 09 ก.ค.62
10 – 15 ก.ค.62
11 – 16 ก.ค.62
16 – 21 ก.ค.62
17 – 22 ก.ค.62
18 – 23 ก.ค.62
24 – 29 ก.ค.62
25 – 30 ก.ค.62
26 – 31 ก.ค.62
27 ก.ค.–01 ส.ค.
31 ก.ค.–05 ส.ค.
01 – 06 ส.ค.62
06 – 11 ส.ค.62
07 – 12 ส.ค.62
08 – 13 ส.ค.62
09 – 14 ส.ค.62
14 – 19 ส.ค.62
15 – 20 ส.ค.62
21 – 26 ส.ค.62
22 – 27 ส.ค.62
28 ส.ค.-02 ก.ย.
29 ส.ค.-03 ก.ย.
04 – 09 ก.ย.62
05 – 10 ก.ย.62
11 – 16 ก.ย.62
12 – 17 ก.ย.62
18 – 23 ก.ย.62
19 – 24 ก.ย.62
25 – 30 ก.ย.62
26 ก.ย.–01 ต.ค.
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BGSF ICN40  

 

ทัวร์เกาหลี ICN40 บินดึก กลับดึก (6D3N)“ KOREA ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 • วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ – เกาะนามิ –ซอรัค
 • วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 • พิเศษ !! ให้ท่านได้ทำกิมจิหรือคิมบับและใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
 • วันที่ 4 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – โบสถ์มย็องดง -ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง 
 • วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – เมืองพาจู – สะพานแขวนมาจังโฮซู – PAJU PREMIUM OUTLETS – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน 
 • วันที่ 6 เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09 – 14 ต.ค.62
10 – 15 ต.ค.62
12 – 17 ต.ค.62
16 – 21 ต.ค.62
17 – 22 ต.ค.62
18 – 23 ต.ค.62
19 – 24 ต.ค.62
20 – 25 ต.ค.62
21 – 26 ต.ค.62
22 – 27 ต.ค.62
23 – 28 ต.ค.62
24 – 29 ต.ค.62
25 – 30 ต.ค.62
26 – 31 ต.ค.62
27 ต.ค.-01 พ.ย.
28 ต.ค.-02 พ.ย.
29 ต.ค.-03 พ.ย.
30 ต.ค.-04 พ.ย.
31 ต.ค.- 05 พ.ย.
01 – 06 พ.ย. 62
02 – 07 พ.ย. 62
06 – 11 พ.ย. 62
07 – 12 พ.ย. 62
08 – 13 พ.ย. 62
13 – 18 พ.ย. 62
14 – 19 พ.ย. 62
15 – 20 พ.ย. 62
20 – 25 พ.ย. 62
21 – 26 พ.ย. 62
22 – 27 พ.ย. 62
18,889
18,889
17,889
17,889
17,889
18,889
18,889
17,889
17,889
18,889
17,889
17,889
16,889
16,889
16,889
16,889
16,889
17,889
17,889
15,889
13,889
16,889
16,889
15,889
16,889
16,889
15,889
16,889
16,889
15,889
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 28 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BGSF ICN41 KOREA XJ 

 

ทัวร์เกาหลี บินค่ำ กลับเช้า (5D3N)“KOREA โลกนี้ สีชมพู” สายการบิน AIR ASIA

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน (-/-/-)
 • วันที่ 2 เมืองอินชอน – เมืองอาซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน – ถนนเคียวกีซอน – อันซอง ฟาร์มแลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – เมืองโซลพิเศษ !! ให้ท่านได้ทำกิมจิหรือคิมบับและใส่ชุดประจำชาติเกาหลี (HANBOK) 
 • วันที่ 3เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โบสถ์มย็องดง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง (B/L/-)
 • วันที่ 4พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ย่านอีแด – ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – เมืองอินชอน – ร้านละลายเงินวอน (B/L/-)
 • วันที่ 5เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/L/-)
สายการบิน AIR ASIA (XJ)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 05 ต.ค.62
02 – 06 ต.ค.62
03 – 07 ต.ค.62
04 – 08 ต.ค.62
05 – 09 ต.ค.62
06 – 10 ต.ค.62
07 – 11 ต.ค.62
08 – 12 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
13 – 17 ต.ค.62
14 – 18 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 – 25 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
16,999
17,999
16,999
17,999
17,999
15,999
15,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
12,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 29 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BGSF ICN42 KOREA XJ 

 

 • ทัวร์เกาหลี ICN42 บินบ่าย กลับดึก (5D3N) “KOREA สุดจี๊ด กรี๊ดแตก”
 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน
 • วันที่ 2 เมืองอันยาง – ANYANG ART PARK – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – คลองชองเกชอน – SEOUL LANTERN FESTIVAL
  พิเศษ !! ให้ท่านได้ทำกิมจิหรือคิมบับและใส่ชุดประจำชาติเกาหลี (HANBOK)
 • วันที่ 3  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เกาหลี – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง– EUNPYEONG HANOK VILLAGE –โบสถ์มย็องดง- ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
 • วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ – ALIVE MUSEUM – ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ — พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – สวนฮานึล – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอิน
 • วันที่ 5 เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 05 พ.ย.62
02 – 06 พ.ย.62
03 – 07 พ.ย.62
04 – 08 พ.ย.62
05 – 09 พ.ย.62
06 – 10 พ.ย.62
07 – 11 พ.ย.62
08 – 12 พ.ย.62
09 – 13 พ.ย.62
10 – 14 พ.ย.62
11 – 15 พ.ย.62
12 – 16 พ.ย.62
13 – 17 พ.ย.62
14 – 18 พ.ย.62
15 – 19 พ.ย.62
16 – 20 พ.ย.62
17 – 21 พ.ย.62
18 – 22 พ.ย.62
19 – 23 พ.ย.62
20 – 24 พ.ย.62
21 – 25 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
23 – 27 พ.ย.62
24 – 28 พ.ย.62
25 – 29 พ.ย.62
26 – 30 พ.ย.62
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 
15,889
15,889
14,889
14,889
14,889
15,889
15,889
15,889
15,889
14,889
14,889
14,889
15,889
15,889
15,889
15,889
14,889
14,889
14,889
15,889
15,889
15,889
15,889
14,889
14,889
14,889
11,889
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3

 

ตัวอย่างรีวิวทริปการเดินทาง >> รีวิว ทัวร์เกาหลี

 

ทัวร์ฮ่องกง