ทัวร์ภูเก็ต-720

พัทยาฮาเฮ “ล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก” 2 วัน 1 คืน

 

ล่องเรือยอร์ช พัทยา  “ล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก” 2 วัน 1 คืน
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

วันที่ 1 ท่าเรือ OCEAN MARINA – ดำน้ำดูปะการัง
โปรดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย เพื่อไว้เป็นเสบียงส่วนตัวของท่าน *บนเรือ*
09.00 พร้อมกันที่ท่าเรือ OCEAN MARINA สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
ควรเตรียม : รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม อื่นๆ
09.30 นำท่านล่องเรือยอชท์ออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาล และสภาพอากาศ เช่น เกาะคราม, เกาะเป็ด เป็นต้น (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) จากนั้นให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรมทางน้ำอย่างสนุกสนานพร้อมอุปกรณ์บริการฟรี เช่น แพยางแฟนซี Sub Board เรือแคนู หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ พร้อมรับบริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวของท่านขึ้นมารับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย
13.30 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina จากนั้นให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอิน
โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/
พักโรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com
18.00 บริการอาหารค่ำ (เซ็ทเมนู โต๊ะละ 10 ท่าน) ที่ร้าน “แบกะดิน มหาชน” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) ให้ทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี หรือจะร่วมร้องเพลงคาราโอเกะได้ตามอัธยาศัย ฟรี!
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทาง 2-4 ท่าน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการอาหารค่ำ)
วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

1. เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป *ทั้งนี้เรือจะสามารถออกได้ต่อเมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป* ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง เมื่อมีผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ผู้จัดจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 2 วันก่อนการเดินทาง
2. ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64อัตราค่าบริการ

โรงแรม M Pattaya Hotel (พักห้องละ 2 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,999.- 1,999.-  

1,500.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

 

เดินทาง 8-9 ท่านๆ ละ 2,299.- 2,299.-
เดินทาง 5-7 ท่านๆ ละ 2,699.- 2,699.-
เดินทาง 2-4 ท่านๆ ละ 1,999.- 1,999.-
จอยทริปเรือท่านละ 1,500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก
เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ *เดินทาง 2-4 ท่านไม่มีบริการอาหารค่ำ*
โรงแรม A-One New Wing (พักห้องละ 2 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,099.- 2,099.-  

1,600.-

 

600.-

 

1,200.-

เดินทาง 8-9 ท่านๆ ละ 2,399.- 2,399.-
เดินทาง 5-7 ท่านๆ ละ 2,799.- 2,799.-
เดินทาง 2-4 ท่านๆ ละ 2,099.- 2,099.-
จอยทริปเรือท่านละ 1,500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก
เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ *เดินทาง 2-4 ท่านไม่มีบริการอาหารค่ำ*

โหลดโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือยอร์ช พัทยา
กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์พัทยา

ตัวอย่างทริป ภาพประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 2.ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3.ค่าทิปทีมลูกเรือ ท่านละ 100 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)
4.รถในการเดินทางท่องเที่ยว

ล่องเรือยอร์ช พัทยา  “ล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก” 2 วัน 1 คืน (เดินทางทุกวัน)

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

Related news

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม