วิธีการจอง

  1. หลังจากลูกค้าทำการจองและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้า กรุณามัดจำท่านละ 5,000 -10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง(อัตราค่ามัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ท่านจอง)
  2. หลังจากชำระค่ามัดจำกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
  • แฟกซ์ที่เบอร์ 02-051-3007
  • Email: [email protected]
  • โทร 02-183-5623  Hotline 082-355-0282 , 089-613-3915
  • ชื่อบัญชี คุณสุพัตรา สวนขวัญ (กรรมการบริษัท) เท่านั้น 
  • ชื่อบัญชี คุณปิยพัฒน์ มาศิริ    (กรรมการบริษัท) เท่านั้น 
ธนาคาร กสิการไทย
ชื่อบัญชี นางสาวสุพัตรา สวนขวัญ
สาขา สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
เลขที่ 904-2-13471-3
ธนาคาร ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี นางสาวสุพัตรา สวนขวัญ
สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
เลขที่ 160-278387-2
ธนาคาร ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี นายปิยพัฒน์ มาศิริ
สาขา ซอยลาดพร้าว 101
เลขที่ 233-227572-1
  • หากมีการแอบอ้างนอกเหนือจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี