วิธีการจอง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. หลังจากลูกค้าทำการจองและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้า กรุณามัดจำท่านละ 5,000 -10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง(อัตราค่ามัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ท่านจอง)
 2. หลังจากชำระค่ามัดจำกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
 • แฟกซ์ที่เบอร์ 02-051-3007
 • Email: [email protected]
 • โทร 02-183-5623  Hotline 082-355-0282 , 089-613-3915
 • ชื่อบัญชี คุณสุพัตรา สวนขวัญ (กรรมการบริษัท) เท่านั้น 
 • ชื่อบัญชี คุณปิยพัฒน์ มาศิริ    (กรรมการบริษัท) เท่านั้น 
ธนาคารกสิการไทย
ชื่อบัญชีนางสาวสุพัตรา สวนขวัญ
สาขาสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
เลขที่904-2-13471-3
ธนาคาร ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชีนางสาวสุพัตรา สวนขวัญ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
เลขที่160-278387-2
ธนาคารไทยพานิชย์
ชื่อบัญชีนายปิยพัฒน์ มาศิริ
สาขาซอยลาดพร้าว 101
เลขที่233-227572-1
 • หากมีการแอบอ้างนอกเหนือจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี