อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส

10

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์ ราคาพิเศษ ตลอดปี 2562

โปรแกรม 15 ทัวร์อิตาลี สวิต (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
CODE :BB2F_QE3FCO-EK011  

 

โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เกาะเวนิส เวนิส เมสเตร้ มิลาน อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงเฟรา สตราสบูร์ก รถไฟความเร็วสูง TGV ปารีส มงมาร์ต พระราชวังแวร์ซายน์ มหาวิหารนอเตรอดาม ล่องเรือแม่น้ำแซน ประตูชัย หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์น้ำหอม ช้อปปิ้ง
สายการบิน EMIRATES
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
11-20 มิ.ย. 62
09-18 ก.ค 62
23 – 01 ส.ค 62
06-15 ส.ค. 62
10-19 ก.ย. 62
24 – 3 ต.ค 62
01-10 ต.ค. 62
08-17 ต.ค. 62
15- 24 ต.ค. 62
65,900
66,900
66,900
66,900
65,900
65,900
66,900
66,900
66,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 65,900 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์อิตาลี สวิต (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
CODE :BB2F_QE3FCO-TG004

 

โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เกาะเวนิส เวนิส เมสเตร้ มิลาน อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงเฟรา สตราสบูร์ก รถไฟความเร็วสูง TGV ปารีส มงมาร์ต พระราชวังแวร์ซายน์ มหาวิหารนอเตรอดาม ล่องเรือแม่น้ำแซน ประตูชัย หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์น้ำหอม ช้อปปิ้ง
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
3-12 ก.ย. 62
19-28 ก.ย. 62
19-28 ธ.ค. 62
75,900
75,900
72,900
  เริ่ม 72,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์อิตาลี สวิต(จุงฟราวด์ + ซุนเนกกา) 11 วัน 8 คืน
CODE :BB2F_QE3FCO-TG016

 

โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม ปราโต้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิสเมสเตร้ เกาะเวนิส มิลาน แทซ เซอร์แมท ขึ้นเขาซุนเนกกา ทะเลสาบไลเซ ลูเซิร์น อินเทอลาเคน กรินเดอร์วาล ยอดเขาจุงเฟรา สตราสบูร์ก รถไฟความเร็วสูง TGV ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน ประตูชัย หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายน์ พิพิธภัณฑ์น้ำหอม ช้อปปิ้ง
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
05-15 ก.ย. 62
26 ต.ค.-05 พ.ย.
07-17 พ.ย. 62
77,900
77,900
75,900
  เริ่ม 75,900 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์อิตาลี สวิต(เซอร์แมต) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
CODE :BB2F_QE3FCO-TG019

 

โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม ปราโต้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิสเมสเตร้ เกาะเวนิส มิลาน ทะเลสาบโคโม เซอร์แมต อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมต แทซ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง โลซานน์ ดีจอง ปารีส หอไอเฟล ช้อปปิ้ง
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
6-14 ต.ค. 62
15-23 ต.ค. 62
31 ต.ค.–8 พ.ย.
2-10 พ.ย. 62
7-15 พ.ย. 62
9-17 พ.ย. 62
16-24 พ.ย. 62
28 พ.ย. -6 ธ.ค.
30 พ.ย. -8 ธ.ค.
3-11 ธ.ค. 62
7-15 ธ.ค. 62
8-16 ธ.ค. 62
10-18 ธ.ค. 62
59,900
55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
56,900
56,900
56,900
56,900
56,900
  เริ่ม 55,900 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
 

 

 
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
   
  เริ่ม 30,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ตุรกี (บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง) 8 วัน
 

 

 
สายการบิน Qatar Airways
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
  เริ่ม 49,900 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ตุรกี (บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง) 10 วัน
 

 

 
สายการบิน Qatar Airways
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
  เริ่ม 49,900 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ตุรกี (บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง) 8 วัน
 

 

 
สายการบิน Qatar Airways
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
  เริ่ม 36,900 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ตุรกี (บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง) 8 วัน
 

 

 
สายการบิน Qatar Airways
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
   
  เริ่ม 32,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2

ทัวร์ฮ่องกง