Homeจอยทริปเชียงใหม่ แม่แตง เชียงดาว 4 วัน 2 คืน วันนี้ ตลอดปี 2564

เชียงใหม่ แม่แตง เชียงดาว 4 วัน 2 คืน วันนี้ ตลอดปี 2564

วันแรก จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา18.00น. – ออกเดินทางสู่เชียงใหม่
18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด
สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ9-10ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สอง เชียงใหม่ – ร้านโกเหน่ง – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระสิงห์ – วัดโลกโมฬี –กาดหน้าม.เชียงใหม่
เช้า เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
จากนั้นเดินทางสู่ร้านโกเหน่ง ร้านนี้โด่งดังมากในหมู่นักท่องเที่ยว นิยมมาทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโก๋รูปร่างสะดุดตา เช่น น้องไดโนเสาร์ น้องกบ ถ่ายรูปก็เก๋ รสชาติก็ดี กรอบอร่อย และน้ำเต้าหู้ อร่อยกลมกล่อมนั้น ยังมีเมนู ข้าว โจ๊ก ไข่ลวก อีกด้วย เรียกได้ว่ามาร้านนี้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะอิ่มเบาๆหรืออิ่มแบบจัดเต็ม
อาหารเช้า (มื้อที่ 1) เมนู โจ๊ก น้ำเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ท่านละ 1 ชุด
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่นด์มาร์คเด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้
จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาแท้ๆ สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ เป็นต้นแบบ ในการออกแบบหอคำหลวงซึ่งตั้งอยู่กลางอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย วัดแห่งนี้นิยมใช้เป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เช่น รากนครา เพลิงพระนาง และล่าสุดอย่างละครเรื่อง กลิ่นกาสะลอง ที่ ญาญ่า อุรัสยา และ เจมส์ มาร์ เป็นนักแสดง
เที่ยง อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยสำริดหุ้มทอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” นอกจากสักการะพระสิงห์แล้ว ภายในวัดพระสิงห์วรวิหารยังมีสิ่งที่น่าชม เช่น วิหารลายคำอันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทองซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียว นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถที่ตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนาตามความเชื่อพระธาตุเจดีย์นั้น วัดพระสิงห์ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุด ทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
จากนั้นเดินทางสู่ วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า อายุกว่าห้าร้อยปี สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา ภายในวัดมีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลายแกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็นมุมที่สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหลายจุด ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
ช่วงเย็นนำท่านเดินทางไป กาดหน้าม.เชียงใหม่ อิสระทานอาหารเย็นจากร้านอร่อยตามอัธยาศัย
ที่พัก:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สาม แม่แตง – Pang Pao Beach (ปางเปา บีช) – แดนเทวดา – วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) – สวนสนแม่แตง – วัดถ้ำเชียงดาว – เมืองเชียงใหม่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่แตง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ดินแดนสามแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ 3 สาย ไหลมาบรรจบกันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง หรือที่ชาวแม่แตงเรียกว่าชลประทานได้แก่ แม่น้ำแม่งัด แม่น้ำแตง และแม่น้ำปิง
นำท่านเดินทางไป Pang Pao Beach (ปางเปา บีช) สถานที่เที่ยวเปิดใหม่ หาดทรายเทียมแห่งแรกในภาคเหนือ ด้วยพื้นที่ 39 ไร่ กว้างขวางมาก เป็นพื้นที่โล่งโปร่งสบาย ไม่แออัด ที่ครบครันไปด้วยจุดถ่ายรูปสวยๆ สวนดอกไม้สวยๆและกิจกรรมมากมาย จุดไฮไลท์จะมีหลายจุดเด่นๆเช่น ชายหาดสุดปังยิ่งใหญ่อลังการมากเหมือนเชียงใหม่มีทะเลแล้ว บันไดสวรรค์ มีความสูง 5 เมตร สามารถมองเห็นวิว ปางเปา บีช ได้อย่างสวยงาม คันนา สะพานแขวน กระต๊อบเล็กๆ ฉากถ่ายรูปได้สวยงาม อิสระให้ท่านเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ทางสถานที่ไม่มีค่าเข้าชม แต่มีค่าใช้จ่ายบางจุด (ค่าบำรุงชายหาด/ค่าเข้าสวนดอกไม้/ค่าขับATV) กรณีต้องการใช้บริการชำระเพิ่มหน้างาน)
จากนั้นเดินทางสู่แลนด์มาร์กใหม่ล่าสุดของแม่แตง แดนเทวดา ให้ท่านได้ตื่นตาไปกับหน้าผาน้ำตกจำลองที่สามารถเดินขึ้นไปได้และมีช่องกลางน้ำตกสามารถถ่ายภาพได้สวยงามที่นี่จะแบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ คือร้านกาแฟ,สวนดอกไม้หน้าน้ำตก,สวนญี่ปุ่น ที่อยู่หลังน้ำตก และจำลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินค้าโอทอปจัดจำหน่าย พร้อมยังมีของฝากขึ้นชื่อด้วย เป็นเค้กอร่อย เค้กสวรรค์ของฝากจากแดนเทวดา ให้นักท่องเที่ยวซื้อฝากคนทางบ้านได้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าแล้วท่านละ50บาท)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย นำท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายในวัดเต็มไปด้วย ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี หลากหลายขนาด อีกทั้งที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อวัดนี้เต็ม ๆ ว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ทั้งอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทอง โดยท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครูบาเทืองเป็นพระที่มีปฏิปทา จึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธา จากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นาน
นำท่านแวะ สวนสนแม่แตง หรือสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ สวนสนธรรมชาติที่ปลูกไม้สนคาริเบียที่ปลูกเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและสวยงามมากมีมุมถ่ายรูปสวยๆถูกใจวัยรุ่นสายฮิปสเตอร์แน่นอน
จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอเชียงดาว นำท่านไปวัดถ้ำเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาวสถานธรรมอันเงียบสงบ หน้าถ้ำเป็นสระน้ำ (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสระมรกต) น้ำในถ้ำและบนภูเขาไหลมารวมกันจนเกิดเป็นสระน้ำใส ทำให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำได้ชัดเจน ปลาเล็กปลาใหญ่แหวกว่ายกันเต็ม ถ้ำเชียงดาวไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าถูกค้นพบในสมัยใด แต่ถ้ำเชียงดาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเคารพจากชาวเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง โดยมีตำนานเล่าขานกันว่าในอดีต เจ้าหลวงคำแดง บุตรชายของเจ้านครพะเยาได้เคยเสด็จมายังบริเวณนี้และได้พบรักกับหญิงสาวคนหนึ่ง เธอเล่าว่าเธอถูกสาปให้อยู่แต่ในถ้ำนี้ ถ้าหากออกไปจะกลายร่างเป็นกวางดาว เจ้าหลวงคำแดงจึงตกลงใจอยู่ที่ถ้ำนี้และคำว่าเชียงดาวของถ้ำ ก็เชื่อกันว่ามาจากกวางดาวนี้เองซึ่งจากความศักดิ์สิทธิ์นี้เอง ทำให้ในสมัยหนึ่งถ้ำเชียงดาวได้เคยเป็นสถานปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ ก่อนจะมีการสร้างวัดเชียงดาวขึ้นใกล้ๆถ้ำเชียงดาว และมีการบูรณะต่อเติมขึ้นมาเรื่อยจนกลายเป็นวัดที่ประชาชนนิยมมาทำบุญด้วยศรัทธาในปัจจุบัน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเชียงใหม่
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
หลังทานอาหารนำท่านเข้าที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ ร้านของฝาก – กาดทุ่งเกวียน – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางไปซื้อของฝากที่ ร้านซื้อของฝาก อิสระให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านเช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ของที่ขึ้นชื่อ หมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั่ว
จากนั้นเดินทางสู่กาดทุ่งเกวียนหรือตลาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ อิสระให้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
หลังทานอาหารกลางวันเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯประมาณโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
11-14 กุมภาพันธ์ 64 3,999.- ไม่มีราคาเด็ก 1,500.-
25-28 กุมภาพันธ์ 64 3,999.- 1,500.-
10-13 เมษายน 64 3,999.- 1,500.-
12-15 เมษายน 64 4,999.- 1,500.-
13-16 เมษายน 64 4,999.- 1,500.-
30 เมษายน-3 พฤษภาคม 3,999.- 1,500.-
1-4 พฤษภาคม 64 3,999.- 1,500.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ : เชียงใหม่ แม่แตง เชียงดาว 4 วัน 2 คืน

อัตรานี้รวม
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
• ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
• ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท
• ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ทัวร์ในประเทศ

เที่ยวได้ในช่วงโควิด

spot_imgspot_imgspot_img

รีวิวการเดินทาง

spot_img

สอบถามเพิ่มเติม

spot_img