Tuesday, February 7, 2023
spot_img

ทัวร์เวียดนาม (โปรแกรมแนะนำ) บินตรง ดาลัด 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 7,990 บาท

เวียดนามใต้-ดาลัด-มุยเน่

ทัวร์เวียดนาม จัดทัวร์ราคาพิเศษพร้อมส่วนลดที่นี่กับ เวียดนาม เลทส์โก โปรโมชั่น 2566

วันที่ โปรแกรมทัวร์
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียนเคือง – เมืองดาลัด – กรีน ฮิลส์ คาเฟ่ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ดาลัดไนท์ มาร์เก็ต
2 ทุ่งไฮเดรนเยียร์ – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลั้ม – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – สวนดอกไม้เฟรชการ์เดน – โบสถ์สีชมพู – ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด – ทะเลสาบซวนเฮือง
3 ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียนเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์
ท่านพักห้องละ 2-3 ท่าน
02 – 04 ธันวาคม 2565 12,990
09 – 11 ธันวาคม 2565 12,990
23 – 25 ธันวาคม 2565 12,990
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 15,990
06 – 08 มกราคม 2566 11,990
20 – 22 มกราคม 2566 12,990
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2566 9,990 7,990
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 11,990 8,990
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 9,990 7,990
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 9,990
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท

กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์เวียดนาม

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

โปรไฟไหม้-ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมแนะนำ

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน