Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ 2024 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ 2024 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – VICTORIA PEAK – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง
2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
30 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 33,999
31 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 32,999

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

ส่วนลด :

BGSF HKG29

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Cathay Pacific

โค้ด

BGSF HKG24
ลดสูงสุด 1,000 บาท
19,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์-2567
3 วัน 2 คืน
พ.ย.-ม.ค.67
Cathay Pacific

โค้ด

BGSF HKG30
ลด 200 บาท
25,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
4 วัน 2 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
HongKong Airlines

โค้ด

BGSF HKG23
ลด 200 บาท
27,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ