ทัวร์จีน หน้า 3

0
492

 

จัดทัวร์

โปรแกรม 28ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZCSX19

 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฉางซาหวงหัว-เมืองฉางเต๋อ-เมืองฉางเต๋อ-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง-ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง-เมืองเฟิ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)-ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว
เมืองจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว)-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปูเจี่ย-สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู-เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านหยก-เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
#พิชิตยอดเขาอวตาร ‘เทียนจื่อซาน’ และ ‘เทียนเหมินซาน’
#ไฮไลท์พิเศษ !! ที่เที่ยวใหม่ ‘ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD’
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก.
สายการบิน Thai smile
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
15-20 ม.ค.63
05-10 ก.พ.63
12-17 ก.พ.63
19-24 ก.พ.63
26 ก.พ.-02 มี.ค. 
11-16 มี.ค.63
18-23 มี.ค.63
25-30 มี.ค.63
01-06 เม.ย.63
08-13 เม.ย.63
15-20 เม.ย.63
22-27 เม.ย.63
29 เม.ย-04 พ.ค.  
06-11 พ.ค.63
13-18 พ.ค.63
20-25 พ.ค.63
27 พ.ค-01 มิ.ย.
03-08 มิ.ย.63
10-15 มิ.ย.63
17-22 มิ.ย.63
24-29 มิ.ย.63
13,999
18,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
19,999
17,999
17,999
19,999
17,999
16,999
16,999
16,999
17,999
16,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 29ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZCSX20

 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฉางซาหวงหัว-เมืองฉางเต๋อ-เมืองฉางเต๋อ – เมืองจางเจียเจี้ย-ร้านหยก-เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว-เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – ร้านยางพารา – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู- เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
# สัมผัสความสูง และสุดหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้ว
# นั่งกระเช้ากระเช้าพิชิต ‘ยอดเขาเทียนเหมินซาน’ และ ‘ประตูสวรรค์’
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก.
สายการบิน Thai smile
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
31 ม.ค.-03 ก.พ.
14 – 17 ก.พ.63
21 – 24 ก.พ.63
28 ก.พ-02 มี.ค.
06 – 09 มี.ค.63
13 – 16 มี.ค.63
20 – 23 มี.ค.63
27 – 30 มี.ค.63
03 – 06 เม.ย.63
10 – 13 เม.ย.63
17 – 20 เม.ย.63
24 – 27 เม.ย.63
01 – 04 พ.ค.63
08 – 11 พ.ค.63
15 – 18 พ.ค.63
22 – 25 พ.ค.63
29 พ.ค.-01 มิ.ย. 
12 – 15 มิ.ย.63 
19 – 22 มิ.ย.63 
26 – 29 มิ.ย.63 
9,999
12,999
12,999
11,999
10,999
12,999
12,999
12,999
14,999
16,999
13,999
12,999
15,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 30ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZCKG11

 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์-เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน-เมืองอู่หลง-เมืองอู่หลง-จุดชมวิวระเบียงแก้ว-อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)-เมืองฉงชิ่ง-เมืองฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-หงหยาต้ง-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองฉงชิ่ง-พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง-ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
#นั่งรถไฟสัมผัสหิมะ และอากาศหนาวเย็น ‘อุทยานนางฟ้า’
#เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ และจุดชมวิวระเบียงแก้ว
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 ก.ก.
#ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน Thai smile
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13-16 ก.พ.63
14-17 ก.พ.63
20-23 ก.พ.63
21-24 ก.พ.63
27 ก.พ-01 มี.ค. 
28 ก.พ-02 มี.ค. 
05-08 มี.ค.63
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 31จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZCKG12

 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์-เมืองฉงชิ่ง-ประเทศจีน-เมืองอู่หลง-เมืองอู่หลง-จุดชมวิวระเบียงแก้ว– อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)-เมืองฉงชิ่ง-เมืองฉงชิ่ง–หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว–หงหยาต้ง–ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองฉงชิ่ง-พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง-ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์-สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
#นั่งรถไฟสัมผัสหิมะ และอากาศหนาวเย็น ‘อุทยานนางฟ้า’
#เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ และจุดชมวิวระเบียงแก้ว
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 ก.ก.
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน Thai smile
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
12 – 15 มี.ค.63
26 – 29 มี.ค.63
02 – 05 เม.ย.63
09 – 12 เม.ย.63
10 – 13 เม.ย.63
11 – 14 เม.ย.63
11 – 14 เม.ย.63
30 เม.ย-03 พ.ค. 
01 – 04 พ.ค.63
02 – 05 พ.ค.63
14 – 17 พ.ค.63
21 – 24 พ.ค.63
28 – 31 พ.ค.63
04 – 07 มิ.ย.63
11 – 14 มิ.ย.63
18 – 21 มิ.ย.63
25 – 28 มิ.ย.63
14,999
14,999
15,999
17,999
19,999
21,999
21,999
16,999
16,999
16,999
14,999
14,999
13,999
14,999
13,999
13,999
12,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 32จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZLJG01

 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง-ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่-เมืองต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน- เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย-เมืองลี่เจียง-เมืองเก่าซู่เหอ-สระมังกรดำ- เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน-เมืองเก่าลี่เจียง- เมืองลี่เจียง-สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
# บินตรงลี่เจียง # เต็มอิ่มฟิน 3 เมือง # นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก
# ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
# พักโรงแรมระดับ 4 ดาว # บริการอาหารครบทุกมื้อ # ทัวร์ไม่ลงร้าน !!
สายการบิน ลัคกี้ แอร์
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
05-09 ก.พ.63
19-23 ก.พ.63
26 ก.พ.-01 มี.ค. 
04-08 มี.ค.63
18-22 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
01-05 เม.ย.63
08-12 เม.ย.63
15-19 เม.ย.63
22-26 เม.ย.63
29 เม.ย.-03 พ.ค.
06-10 พ.ค.63
13-17 พ.ค.63
20-24 พ.ค.63
27-31 พ.ค.63
03-07 มิ.ย.63
10-14 มิ.ย.63
17-21 มิ.ย.63
24-28 มิ.ย.63
01-05 ก.ค.63
08-12 ก.ค.63
15-19 ก.ค.63
22-26 ก.ค.63
29 ก.ค-02 ส.ค. 
05-09 ส.ค.63
12-16 ส.ค.63
19-23 ส.ค.63
26-30 ส.ค.63
02-06 ก.ย.63
09-13 ก.ย.63
16-20 ก.ย.63
23-27 ก.ย.63
30 ก.ย-04 ต.ค.  
16,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
17,999
17,999
15,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 33ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZLJG02

 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินลีเจียง ซันยี่-เมืองลี่เจียง-ประเทศจีน-เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า-เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า-วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจี่ย- ร้านบัวหิมะ-เมืองลี่เจียง-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)-ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน-ร้านหยก-สระมังกรดำ-เมืองลี่เจียง-สนามบินลี่เจียง ซันยี่-สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
#บินตรงลี่เจียง # นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก
#ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
#พักโรงแรมระดับ 4 ดาว # บริการอาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน ลัคกี้ แอร์
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02-05 ก.พ.63
09-12 ก.พ.63
16-19 ก.พ.63
01-04 มี.ค.63
08-11 มี.ค.63
15-18 มี.ค.63
22-25 มี.ค.63
29 มี.ค-01 เม.ย.  
05-08 เม.ย.63
12-15 เม.ย.63
19-22 เม.ย.63
26-29 เม.ย.63
03-06 พ.ค.63
10-13 พ.ค.63
17-20 พ.ค.63
24-27 พ.ค.63
31 พ.ค.-03 มิ.ย.  
07-10 มิ.ย.63
14-17 มิ.ย.63
21-24 มิ.ย.63
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 
05-08 ก.ค.63
12-15 ก.ค.63
19-22 ก.ค.63
26-29 ก.ค.63
02-05 ส.ค.63
09-12 ส.ค.63
16-19 ส.ค.63
23-26 ส.ค.63
30 ส.ค.-02 ก.ย.
06-09 ก.ย.63
13-16 ก.ย.63
20-23 ก.ย.63
27- 30 ก.ย.63
12,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
16,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
12,999
12,999
12,999
11,999
14,999
12,999
12,999
14,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 34จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF  ZCSX22

 

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา-เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง-เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว-เมืองจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู-เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก-เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
# พิชิตยอดเขาอวตาร ‘เทียนจื่อซาน’ และ ‘เทียนเหมินซาน’
# ไฮไลท์พิเศษ !! ที่เที่ยวใหม่ ‘ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD’
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. / # พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว (ท้องถิ่น) # บริการอาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน Air Asia
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02-07 เม.ย.63
10-15 เม.ย.63
23-28 เม.ย.63
14-19 พ.ค.63
21-26 พ.ค.63
29 พ.ค-03 มิ.ย.  
02-07 ก.ค.63
17,999
20,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 35จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZCSX21

 

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินฉางซาหวงหัว-เมืองฉางซา-ร้านเครื่องเงิน – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)-ถนนคนเดินซีปูเจี่ย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-OPTION โชว์จิ้งจอกขาว-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)-ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์-OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู-ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา-เมืองฉางซา-ช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบินฉางซาหวงหัว-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ
#สัมผัสความสูง และหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้ว
#นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน และประตูสวรรค์
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. # พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว (ท้องถิ่น) # บริการอาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน Air Asia
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
03-06 เม.ย.63
11-14 เม.ย.63
12-15 เม.ย.63
17-20 เม.ย.63
24-27 เม.ย.63
08-11 พ.ค.63
22-25 พ.ค.63
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 
03-06 ก.ค.63
04-07 ก.ค.63
12,999
16,999
16,999
11,999
11,999
10,999
9,999
10,999
11,999
11,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 36จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZCTU09

 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินเฉิงตูซวงหลิว-ทะเลสาบเตียซีไห่-เมืองจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION)-เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองหวงหลง – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน-เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่-OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ชมวิวสะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว-สนามบินเฉินตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
# เยือนดินแดนสวรรค์สามฤดู ‘อุทยานจิ่วจ้ายโกว’
# ต้องมนต์เสน่ห์ดินแดนสระสวรรค์ ‘อุทยานแห่งชาติหวงหลง’
# สุดว้าวกับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
# ที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน # พิเศษ!! ช้อปปิ้งถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ และชมวิวทะเลสาบเตียซีไห่
สายการบิน ลัคกี้ แอร์
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07 – 12 เม.ย.63
08 – 13 เม.ย.63
09 – 14 เม.ย.63
10 – 15 เม.ย.63
11 – 16 เม.ย.63
12 – 17 เม.ย.63
13 – 18 เม.ย.63
14 – 19 เม.ย.63
16 – 21 เม.ย.63
17 – 22 เม.ย.63
21 – 26 เม.ย.63
22 – 27 เม.ย.63
23 – 28 เม.ย.63
24 – 29 เม.ย.63
28 เม.ย.-03 พ.ค.
29 เม.ย.-04 พ.ค
30 เม.ย.-05 พ.ค.
01 – 06 พ.ค.63
05 – 10 พ.ค.63
06 – 11 พ.ค.63
07 – 12 พ.ค.63
08 – 13 พ.ค.63
12 – 17 พ.ค.63
13 – 18 พ.ค.63
14 – 19 พ.ค.63
15 – 20 พ.ค.63
19 – 24 พ.ค.63
20 – 25 พ.ค.63
21 – 26 พ.ค.63
22 – 27 พ.ค.63
26 – 31 พ.ค.63
27 พ.ค.-01 มิ.ย. 
28 พ.ค.-02 มิ.ย. 
29 พ.ค.-03 มิ.ย.
02 – 07 มิ.ย.63
03 – 08 มิ.ย.63
04 – 09 มิ.ย.63
05 – 10 มิ.ย.63
09 – 14 มิ.ย.63
10 – 15 มิ.ย.63
11 – 16 มิ.ย.63
12 – 17 มิ.ย.63
16 – 21 มิ.ย.63
17 – 22 มิ.ย.63
18 – 23 มิ.ย.63
19 – 24 มิ.ย.63
23 – 28 มิ.ย.63
24 – 29 มิ.ย.63
25 – 30 มิ.ย.63
26 มิ.ย.-01 ก.ค.
16,999
16,999
18,999
19,999
18,999
17,999
17,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
17,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 37ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF PEK02

 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-เมืองปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์-ร้านนวดเท้า-กายกรรม-หอบูชาฟ้าเทียนถาน- ร้านยางพารา –สวนยุโรป-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฝูจิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่าน-Juyongguan – SNOW WORLD (ไม่รวมเครื่องเล่น และอุปกรณ์)-ร้านบัวหิมะ-แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมที่พักในห้องส่วนตัว-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านปี่เซี่ยะ-กรุงเทพฯ
สายการบิน HAINAN AIRLINES
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
12-16 ก.พ.63
26 ก.พ-01 มี.ค.
13,999 12,999
13,999 12,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 38ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BGSF_PEK01

 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านนวดเท้า – กายกรรม-วัดลามะ – ร้านยางพารา – นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ทะเลสาบโฮ่วไห่-ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่าน JUYONGGUAN- SNOW WORLD (ไม่รวมเครื่องเล่นและอุปกรณ์) – ร้านบัวหิมะ – ถนนหวังฝูจิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี่ยะ – กรุงเทพฯ
สายการบินไทย
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
04-08 มี.ค.63
11-15 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
03-07 เม.ย.63
09-13 เม.ย.63
10-14 เม.ย.63
15-19 เม.ย.63
22-26 เม.ย.63
17,989
17,989
17,989
21,989
21,989
21,989
18,989
17,989
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 17,989 บาท

หน้าถัดไป 2 3 4 5

 

กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์จีน และจอยทัวร์ บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการจัดท่องเที่ยวต่างประเทศ