ทัวร์ฮ่องกง หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง คุณภาพดี

0
1680

จัดทัวร์

โปรแกรม 17 ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF HKG14 CX

กรุงเทพฯ–เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-วัดหยวน หยวน –จุดชมวิววิคตอเรียพีค–รีพลัสเบย์–มงก๊กเลดี้-เมืองฮ่องกง-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ –วัดหวังต้าเซียน–วัดแชกงหมิว–โรงงานเครื่องประดับ–ร้านหยก–จิมซาจุ่ย–Symphony of Light-เมืองฮ่องกง-ซิตี้เกท เอาท์เล็ต–สนามบินเช็กแล็บก๊อก – กรุงเทพฯ
สายการบิน Cathay Pacific
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
7-9 พ.ย.62
27-29 พ.ย.62
5-7 ธ.ค.62
13-15 ธ.ค.62
3-5 ม.ค.63
21-23 ก.พ.63
28 ก.พ.-1 มี.ค.
28-30 มี.ค.63
14,999
13,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,900 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF HKG15 CX

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – นองปิง – ซิตี้เกท เอาท์เล็ต–ชมโชว์แสงสีเสียง-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีบริการรับส่ง โรงแรม-ดิสนีย์แลนด์) -เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – สนามบินเช็กแล็บก๊อก – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สายการบิน Cathay Pacific 
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
11-13 ม.ค.63
14-16 ก.พ.63
6-8 มี.ค.63
13-15 มี.ค.63
18,999
18,999
18,999
18,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3