โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ฮ่องกง หน้า 2

โปรแกรม 13 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
CODE :BGSF_MFM02 FD 

 

 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า-จูไห่-สวนหยวนหมิงหยวน–ชมโชว์วัฒนธรรมจีน-
ตลาดใต้ดินกงเป่ย จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนน ซุปเปอร์สตาร์ – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
เซินเจิ้น – จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04-07 เม.ย.62
07-10 เม.ย.62
11-14 เม.ย.บัส1
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
27-30 เม.ย.62
02-05 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
30 พ.ค.-02 มิ.ย.
31 พ.ค.-03 มิ.ย.
06-09 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
15-18 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
04-07 ก.ค.62
06-09 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
10-13 ส.ค.62
17-20 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
24-27 ส.ค.62
29 ส.ค-01 ก.ย.
30 ส.ค-02 ก.ย.
31 ส.ค-03 ก.ย.
05-08 ก.ย.62
07-10 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
21-24 ก.ย.62
11,999
11,999
13,999
14,999
18,999
19,999
18,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง (พักฮ่องกง 2 คืน) 
CODE : BGSF_MFM07 มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง

 

 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า – ฮ่องกง –รีพลัสเบย์ – วิคตอเรียพีค – ย่านมงก๊ก – ย่านเลดี้ มาร์เก็ต เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ฮ่องกง – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – ร้านขายของฝาก – เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า  สนามบินมาเก๊า- กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) **พักฮ่องกง 4 ดาว 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11-13 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
15-17 เม.ย.62
19,999
22,999
22,999
22,999
21,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ นองปิง 3 วัน 2 คืน
CODE :BOF_ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน 2 คืน

 

 

นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง (พักฮ่องกง 2 คืน)
สายการบิน เอมิเรตแอร์ไลน์
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02 – 04 มี.ค.62
03 – 05 มี.ค.62
04 – 06 มี.ค.62
06 – 08 มี.ค.62
07 – 09 มี.ค.62
10 – 12 มี.ค.62
11 – 13 มี.ค.62
13 – 15 มี.ค.62
14 – 16 มี.ค.62
16 – 18 มี.ค.62
17 – 19 มี.ค.62
20 – 22 มี.ค.62
21 – 23 มี.ค.62
24 – 26 มี.ค.62
25 – 27 มี.ค.62
26 – 28 มี.ค.62
27 – 29 มี.ค.62
28 – 30 มี.ค.62
30 มี.ค.-01 เม.ย.
31 มี.ค.-02 เม.ย.
11,911
10,901
9,999
9,999
10,901
10,901
9,999
9,999
10,901
11,911
10,901
9,999
10,901
10,901
9,999
9,999
9,999
10,901
11,911
10,901
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
CODE : MFM01

 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย (-/-/D)
 • วันที่ 2 จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น (B/L/-)
 • วันที่ 3 เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ –
 • หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะ ธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง (B/L/D)
 • วันที่ 4เซินเจิ้น – จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า (B/L/-)
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
17-20 ม.ค.62
23-26 ก.พ.62
02-05 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
11-14 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
13,999
11,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน
CODE : BZF BZF_HKG01 

 

 

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค-วัดผู่โถว – เซิ่นเจิ้น – Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่-เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
09-12 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29 มี.ค.-1 เม.ย
30 มี.ค.-2 เม.ย
04-07 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
19,999
11,999
12,999
12,999
11,999
11,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน
 CODE : BZF_HKG02

 

 

มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง-วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์ เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-กระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
สายการบิน Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
17-19 ม.ค.62
21-23 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
09-11 มี.ค.62
14-16 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
28-30 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย. 
04-06 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
11-13 พ.ค.62
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
23,999
23,999
15,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_AZHKG03

 

 

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet-วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights-ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
02-04 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
30 มี.ค-1 เม.ย. 
19-21 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
04-06 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-2 มิ.ย. 
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 4 วัน 2 คืน
CODE : BZF_AZHKG04

 

 

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – Citygate Outlets-ยอดเขาวิคตรอเรียพีค – รี พลัสเบย์ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – A Symphony of Lights-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลด 400 บาท
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
17-19 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
28 ก.พ-2 มี.ค.
08-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
30 มี.ค-1เม.ย. 
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,599 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  4 วัน 2 คืน
CODE : BZF_AZHKG05

 

 

 • D1: สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 • D2: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – CITY GATE OUTLET – A Symphony of Lights 
 • D3: ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • D4: ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
 • # สนุกสุดเหวี่งที่ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • #นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา # แถมฟรี SIM TRAVEL
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลด 400 บาท
16 – 19 ก.พ.62
23 – 26 ก.พ.62
02 – 05 มี.ค.62
08 – 11 มี.ค.62
09 – 12 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
23 – 26 มี.ค.62
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF_HKG06 

 

 

ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS-วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น – เกาะลันเตา – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET – ฮ่องกง
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 400
22-24 ก.พ.62 A
22-24 ก.พ.62 B
08-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,900 บาท
23  
 CODE : BZF_HKG07

 

 

 • D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – Citygate Outlet Mall – A Symphony of Lights 
 • D2: ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
 • #นั่งกระเช้านองปิง 360 ชมวิวเกาะลันเตา
 • #อิสระช็อปปิ้งเต็มอิ่น ณ ถนนนาธาน
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
23 – 24 ก.พ.62
09 – 10 มี.ค.62
16 – 17 มี.ค.62
23 – 24 มี.ค.62
30 – 31 มี.ค.62
06 – 07 เม.ย.62
20 – 21 เม.ย.62
27 – 28 เม.ย.62
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 24 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_HKG08

 

 

 • D1: กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet  Symphony of Lights 
 • D2: ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 
 • D3: นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
 • # พักโรงแรมระดับ 4ดาว
 • # นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200
19 – 21 ม.ค.62(A)
19 – 21 ม.ค.62(B)
24-26 ม.ค.62
25 – 27 ม.ค.62
26 – 28 ม.ค.62(A)
26 – 28 ม.ค.62(B)
15 – 17 ก.พ.62
16 – 18 ก.พ.62
17 – 19 ก.พ.62
22 – 24 ก.พ.62
23 – 26 ก.พ.62
03 – 05 มี.ค.62
09 – 11 มี.ค.62
10 – 12 มี.ค.62
15 – 17 มี.ค.62
16 – 18 มี.ค.62
17 – 19 มี.ค.62
22 – 24 มี.ค.62 (A)
22 – 24 มี.ค.62 (B)
23 – 25 มี.ค.62
24 – 26 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62 (A)
29-31 มี.ค.62 (B)
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
31 มี.ค.-02 เม.ย. 62
12 – 14 เม.ย.62
13 – 15 เม.ย.62(A)
13 – 15 เม.ย.62(B)
14 – 16 เม.ย.62
15 – 17 เม.ย.62
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
17,900
18,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
26,900
26,900
26,900
26,900
25,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,900 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ นองปิง 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_AZHKG10 

 

 

 • D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet 
 • D2: ชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights P
 • D3: ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ 

# เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก เข้าฮ่องกง ออกมาเก๊า
# นั่งรถข้ามสะพานยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HKZM)
# พักฮ่องกง 2 คืนไม่เหนื่อย

สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลด 200 บาท
16 – 18 มี.ค.62
22 – 24 มี.ค.62
23 – 25 มี.ค.62
19 – 21 เม.ย.62
20 – 22 เม.ย.62
04 – 06 พ.ค.62
10 – 12 พ.ค.62
25 – 27 พ.ค.62
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF_AZHKG11

 

 

D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights –
D2: นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์ P
D3: นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ P
# บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
# อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง
สายการบิน Emirates
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 400
18 – 20 ม.ค.62
19 – 21 ม.ค.62
25 – 27 ม.ค.62
26 – 28 ม.ค.62
07 – 09 ก.พ.62
09 – 11 ก.พ.62
14 – 16 ก.พ.62
15 – 17 ก.พ.62
16 – 18 ก.พ.62
17 – 19 ก.พ.62
21 – 23 ก.พ.62
22 – 24 ก.พ.62
23 – 25 ก.พ.62
24 – 26 ก.พ.62
28 ก.พ.-02 มี.ค.
01 – 03 มี.ค.62
02 – 04 มี.ค.62
03 – 05 มี.ค.62
07 – 09 มี.ค.62
08 – 10 มี.ค.62
09 – 11 มี.ค.62
10 – 12 มี.ค.62
14 – 16 มี.ค.62
15 – 17 มี.ค.62
16 – 18 มี.ค.62
17 – 19 มี.ค.62
22 – 24 มี.ค.62
23 – 25 มี.ค.62
24 – 26 มี.ค.62
28 – 30 มี.ค.62
29 – 31 มี.ค.62
30 มี.ค. – 01 เม.ย.
17,999
17,999
17,999
17,999
16,999
17,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
18,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
18,999
18,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,999 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_HKG15

 

 

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – ถนนคู่รัก – หวีหนี่– มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม- วัดอาม่า- โบสถ์เซนต์ปอล–ถ่ายภาพกับหอไอเฟล–ชมเดอะเวเนเชี่ยน– จูไห่ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ @bestfriend ลด 200 บาท
19-22 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
31 ม.ค-03 ก.พ 
14-17 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ-03 มี.ค 
07-10 มี.ค 62
14-17 มี.ค 62
16-19 มี.ค 62
21-24 มี.ค 62
28-31 มี.ค 62
30 มี.ค.-02 เม.ย. 
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 28 ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน
CODE : BZF_AZHKG21

 

 

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – ตลาดกงเป่ย – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง – วัดอาม่า -โบสถ์เซนต์ปอล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ  @bestfriend ลด 200 บาท
15-18 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
22-25 มี.ค.62
11,999
12,999
11,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 29 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 
CODE : BZF_AZHKG26

 

 

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ (ยืมเงินเจ้าแม่) – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ  @bestfriend ลด 200 บาท
17-20 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
31 ม.ค-03 ก.พ 
14-17 ก.พ 62
16-19 ก.พ 62
21-24 ก.พ 62
28 ก.พ-03 มี.ค. 
07-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
13,999
13,999
13,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,200 บาท
โปรแกรม 30 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ่น จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_AZHKG27

 

 • D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น –
 • D2: เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – ตลาดกงเป่ย – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 • D3: ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง – วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่
 • D4: วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ P

# อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
# โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
15 – 19 ก.พ.62  
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 31 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่ 5 วัน
CODE : BTF_AZHKG31

 

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น –ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D-หลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย-ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลด 200 บาท
19-22 มกราคม 62
26-29 มกราคม 62
16-19 กุมภา 62
23-26 กุมภา 62
02-05 มีนาคม 62
08-11 มีนาคม 62
09-12 มีนาคม 62
14-17 มีนาคม 62
16-20 มีนาคม 62
23-26 มีนาคม 62
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง