ทัวร์ฮ่องกงหน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์ตลอดปี 2562

853

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ฮ่องกง หน้า 2

โปรแกรม 10 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักหรู *เดอะเวเนเชี่ยน 6 ดาว
โค้ดทัวร์ BCF_CTSCX1

 

  • วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นองปิง
  • วันที่ 2 วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์–นั่งรถบัสสู่ฮ่องกง – Symphony of Light
  • วันที่ 3 วัดแชกงหมิว–วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์–ฮ่องกงจิวลี่–อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
  • วันที่ 4 กระเช้านองปิง Standard–ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน–ช้อปปิ้ง City Gate–กรุงเทพฯ

นั่งกระเช้านองปิง 360 , วัดเจ้าแม่กวนอิมริพลัสเบย์,วัดแชกงหมิว, ฮ่องกงจิวลี่,อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย, วัดเจ้าแม่กวนอิม , โบสถ์เซนต์ปอล,เซนาโด้สแควร์

สายการบิน CATHAY PACIFIC
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
17 – 20 พ.ค.62
06 – 09 มิ.ย.62
11 – 14 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
12 – 15 ก.ย.62
23 – 26 ต.ค.62
29,900
27,900
27,900
27,900
29,900
27,900
27,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,900 บาท

 

โปรแกรม 10 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
CODE : BGSF_HKG07

 

 
สายการบิน CATHAY PACIFIC
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,998 บาท

 

โปรแกรม 12 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
CODE :BGSF_MFM02 FD 

 

 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า-จูไห่-สวนหยวนหมิงหยวน–ชมโชว์วัฒนธรรมจีน-
ตลาดใต้ดินกงเป่ย จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนน ซุปเปอร์สตาร์ – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
เซินเจิ้น – จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
04-07 เม.ย.62
07-10 เม.ย.62
11-14 เม.ย.บัส1
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
27-30 เม.ย.62
02-05 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
30 พ.ค.-02 มิ.ย.
31 พ.ค.-03 มิ.ย.
06-09 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
15-18 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
04-07 ก.ค.62
06-09 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
10-13 ส.ค.62
17-20 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
24-27 ส.ค.62
29 ส.ค-01 ก.ย.
30 ส.ค-02 ก.ย.
31 ส.ค-03 ก.ย.
05-08 ก.ย.62
07-10 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
21-24 ก.ย.62
11,999
11,999
13,999
14,999
18,999
19,999
18,999
11,999
11,999 10,999
11,999 9,999
11,999 9,999
11,999 10,999
11,999 10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน
CODE : BGSF_KG08 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – มงก๊ก เลดี้
วันที่ 2 ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – Avenue of Stars – ชมโชว์แสงสีเสียง 
วันที่ 3 เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว – ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
สายการบิน Egypt Air (MS)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
02-04 พ.ค.62
16-18 พ.ค.62
06-08 มิ.ย.62
13-15 มิ.ย.62
11-13 ก.ค.62
25-27 ก.ค.62
08-10 ส.ค.62
22-24 ส.ค.62
05-07 ก.ย.62
19-21 ก.ย.62
15-17 ต.ค.62
24-26 ต.ค.62
11,989
11,989
11,989
11,989
12,989
12,989
12,989
12,989
13,989
13,989
13,989
13,989
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,989 บาท
โปรแกรม 14  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
CODE : BGSF HKG 09 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองเซินเจิ้น
วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา – หมู่บ้านลี่เจียง-หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์-เมืองจูไห่
พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง
วันที่ 3 เมืองจู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า – เมืองจูไห่ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ
วันที่ 4 เมืองฮ่องกง-รีพลัส เบย์-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่–ร้านหยก–Avenue of star-ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กรุงเทพฯ 
สายการบิน Egypt Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11-14 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
01-04 มิ.ย.62
15-18 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
06-09 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62
20-23 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
03-06 ส.ค.62
10-13 ส.ค.62
17-20 ส.ค.62
24-27 ส.ค.62
31 ส.ค.-03 ก.ย.
07-10 ก.ย.62
14-17 ก.ย.62
21-24 ก.ย.62
12-15 ต.ค.62
19-22 ต.ค.62
11,989
12,989 9,999
11,989 8,999
11,989 10,999
11,989 10,999
11,989 10,999
11,989
12,989
11,989
11,989
11,989
12,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
12,989
11,989
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
CODE : BGSF HKG10 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองเซินเจิ้น
วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ร้านหยก – ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา –หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ
วันที่ 3 เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอิมฮองฮำ–โรงงานเครื่องประดับ– Avenue of Stars – K 11 Mall – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-11 พ.ค.62
23-25 พ.ค.62
30 พ.ค-01 มิ.ย.
20-22 มิ.ย.62
27-29 มิ.ย.62
04-06 ก.ค.62
16-18 ก.ค.62
18-20 ก.ค.62
01-03 ส.ค.62
15-17 ส.ค.62
29-31 ส.ค.62
12-14 ก.ย.62
26-28 ก.ย.62
10-12 ต.ค.62
17-19 ต.ค.62
22-24 ต.ค.62
8,989
8,989
8,989 7,999
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
8,989
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,989 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน
CODE: BZF HKG04

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlets
วันที่ 2 วิคตรอเรียพีค-รี พลัสเบย์-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-Symphony of Lights
วันที่ 3 ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพ
# อิสระทั้งวัน ช้อปปิ้งแบบจุใจ
# นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 12 พ.ค.62
24 – 26 พ.ค.62
14 – 16 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
12 – 14 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
09 – 11 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
13 – 15 ก.ย.62
27 – 29 ก.ย.62
11 – 13 ต.ค.62
24 – 26 ต.ค.62
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน
CODE :BZF ZHKG05

 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CITY GATE -A Symphony of Lights 
วันที่ 3 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่ 4 ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย- กรุงเทพฯ 
#สนุกสุดเหวี่งที่ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
#นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา # แถมฟรี SIM TRAVEL
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 400
11 – 14 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
20 – 23 เม.ย.62
03 – 06 พ.ย.62
04 – 07 พ.ย.62
10 – 13 พ.ย.62
24 – 27 พ.ย.62
31 พ.ค.– 03 มิ.ย. 
14 – 17 มิ.ย.52
28 มิ.ย.– 01 ก.ค.
05 – 08 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
06 – 09 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
10 – 13 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
23 – 26 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
25,999
25,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
21,999
21,999
19,999
19,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,900 บาท
โปรแกรม 18  ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF ZHKG06 

 

 

D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Stars – Symphony of Lights –
ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
D2: วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น 
ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
D3: กระเช้านองปิง–พระใหญ่โป่วหลิน–ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET– กรุงเทพฯ 
# กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศาไปยังเกาะลันเตา
# เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลด 300 บาท
05 – 07 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
09 – 11 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
25 – 27 ต.ค.62
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,999 บาท
โปรแกรม 19 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์เต็มวัน 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_HKG08

 

 

 
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,900 บาท
โปรแกรม 19 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์เต็มวัน 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF HKG08

 

 

วันที่ 1 ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet-A Symphony of Lights 
วันที่ 2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 
วันที่ 3 นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง-กรุงเทพฯ 
# พักโรงแรมระดับ 4ดาว
# นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค

สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
05 – 07 ก.ค.62
06 – 08 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
13 – 15 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
20 – 22 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
27 – 29 ก.ค.62
02 – 04 ส.ค.62
03 – 05 ส.ค.62
09 – 11 ส.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
17 – 19 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
24 – 26 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย.  
31 ส.ค.-02 ก.ย.  
06 – 08 ก.ย.62
07 – 09 ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
14 – 16 ก.ย.62
20 – 22 ก.ย.62
21 – 23 ก.ย.62
05 – 07 ต.ค.62 B1 
05 – 07 ต.ค.62 B2
12 – 14 ต.ค.62
24 – 26 ต.ค.62
25 – 27 ต.ค.62 B1
25 – 27 ต.ค.62 B2
26 – 28 ต.ค.62
27 – 29 ต.ค.62
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
21,900
18,900
18,900
19,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,900 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน  3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_AZHKG09

 

 

D1: กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony 
D2: ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 
D3: เขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
# นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ ณ วัด โป่วหลิน
# สนุกสุดเหวี่งที่ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
26-28 เม.ย.62
03-05 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
31 พ.ค-02 มิ.ย.
07-09 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
05-07 ก.ค.62
14-16 ก.ค.62
26-28 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย. 
06-08 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
18-20 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ นองปิง 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_AZHKG10 

 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet 
วันที่ 2 ชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights
วันที่ 3 ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ 

# เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก เข้าฮ่องกง ออกมาเก๊า
# นั่งรถข้ามสะพานยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HKZM)
# พักฮ่องกง 2 คืนไม่เหนื่อย

สายการบิน Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลด 200 บาท
20 – 22 เม.ย.62
04 – 06 พ.ค.62
10 – 12 พ.ค.62
25 – 27 พ.ค.62
31 พ.ค.–02 มิ.ย.
01 – 03 มิ.ย.62
14 – 16 มิ.ย.62
15 – 17 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
22 – 24 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-01 ก.ค.
05 – 07 ก.ค.62
06 – 08 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
13 – 15 ก.ค.62
27 -29 ก.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
17 – 19 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
24 – 26 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย.
31 ส.ค.-02 ก.ย.
06 – 08 ก.ย.62
07 – 09 ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
14 – 16 ก.ย.62
20 – 22 ก.ย.62
21 – 23 ก.ย.62
11 – 13 ต.ค.62
12 – 14 ต.ค.62
18 – 20 ต.ค.62
19 – 21 ต.ค.62
25 – 27 ต.ค.62
26 – 28 ต.ค.62
01 – 03 พ.ย.62
02 – 04 พ.ย.62
08 – 10 พ.ย.62
09 – 11 พ.ย.62
15 – 17 พ.ย.62
16 – 18 พ.ย.62
22 – 24 พ.ย.62
23 – 25 พ.ย.62
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 
05 – 07 ธ.ค.62
06 – 08 ธ.ค.62
07 – 09 ธ.ค.62
08 – 10 ธ.ค.62
13 – 15 ธ.ค.62
14 – 16 ธ.ค.62
20 – 22 ธ.ค.62
21 – 23 ธ.ค.62
22 – 24 ธ.ค.62
27 – 29 ธ.ค.62
28 – 30 ธ.ค.62
29 – 31 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-01 ม.ค. 
31 ธ.ค.-02 ม.ค. 
03 – 05 ม.ค.62
04 – 06 ม.ค.62
10 – 12 ม.ค.62
11 – 13 ม.ค.62
17 – 19 ม.ค.62
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
18,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
19,999
21,999
21,999
23,999
23,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 20 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF_AZHKG11

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
ที่พัก PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์ 
ที่พัก PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
# บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
# อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง
สายการบิน Emirates
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
07 – 09 มิ.ย.62
08 – 10 มิ.ย.62
14 – 16 มิ.ย.62
15 – 17 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
22 – 24 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.– 01 ก.ค. 
05 – 07 ก.ค.62
06 – 08 ก.ค.62
11 – 13 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
13 – 15 ก.ค.62
18 – 20 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
20 – 22 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
27 – 29 ก.ค.62
01 – 03 ส.ค.62
02 – 04 ส.ค.62
03 – 05 ส.ค.62
08 – 10 ส.ค.62
09 – 11 ส.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
15 – 17 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
17 – 19 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
24 – 26 ส.ค.62
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
17,999
17,999
16,999
17,999
17,999
16,999
17,999
17,999
18,999
19,999
16,999
17,999
17,999
16,999
18,999
19,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,999 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF_AZHKG11

 

 

 
สายการบิน Emirates
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 22 ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF_AZHKG12

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต 
ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่ 2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – Avenue of Star – ชมแสงสี A Symphony of Lights 
ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่ 3 ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
# อิสระทั้งวัน ช้อปปิ้งแบบจุใจ
#นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 บาท
05 – 07 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
02 – 04 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย.
15,999
15,999
15,999
17,999
14,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 23 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF_AZHKG13

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – นั่งกระเช้าคริสตัล (พื้นใส) – วัดโป่วหลิน – Avenue of Stars – City gate Outlet – A Symphony of Lights –
ที่พัก PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) P
ที่พัก PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รี พัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว -ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ 
#อิสระที่ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน
#นั่งกระเช้านองปิง แบบพื้นกระจกใส สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400
04 – 06 ต.ค.62
12 – 14 ต.ค.62
19 – 21 ต.ค.62
25 – 27 ต.ค.62
19,999
22,999
20,999
20,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 24 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
CODE :BZF_AZHKG15

 

 

 
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400
   
  เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
CODE :BZF_ZHKG21

 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ –
วันที่ 2 ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซินเจิ้น 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่ 3  เซินเจิ้น–ช้อปปิ้งหลอวู่-จูไห่–สวนหยวนหมิงหยวน –ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4 ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 5  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์ เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ 
# อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
# โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
สายการบิน Hongkong Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400
11 – 15 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
13,999
14,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF_ZHKG14

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
วันที่ 2 วัดสามเซียน เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง – วัดปักไต่ – เขาวิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – ย่านโอลด์ทาวน์เซ็นทรัล – ต่ายกู๋น – ถนนควีนส์โรด
วันที่ 3 วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
# อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษที่ภัตตาคารระดับ มิชลิน
#ช้อปปิ้งที่ถนนควีนส์โรด และ ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน Thai Airway
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400
11 – 13 ต.ค.62
13 – 15 ต.ค.62
18 – 20 ต.ค.62
25 – 27 ต.ค.62
20,999
21,999
20,999
20,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 20,999 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
CODE :BZF_ZHKG15

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซินเจิ้น
วันที่ 2 เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่ 3 ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่ 4 นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
# อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
# โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400
05 – 08 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
30 ส.ค. – 02 ก.ย.
11 – 14 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
14,999
14,999
14,999
16,999
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
17,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง