ทัวร์ฮ่องกงหน้า 3 โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง ตลอดปี 2562

308
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ฮ่องกง หน้า 3

โปรแกรม 24ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน
CODE :BZF_HKG06 

 

ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS-วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น – เกาะลันเตา – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET – ฮ่องกง
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 400
08-10 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
06-08 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
30 พ.ย.-02 ธ.ค.61
14-16 ธันวาคม 61
22-24 กุมภาพันธ์ 62 A
22-24 กุมภาพันธ์ 62 B
08-10 มีนาคม 62
15-17 มีนาคม 62
22-24 มีนาคม 62
29-31 มีนาคม 62
17,900
17,900
17,900
15,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 15,900 บาท
โปรแกรม 25ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_AZHKG03

 

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400
03-05 พฤศจิกา 61
09-11 พฤศจิกา 61
10-12 พฤศจิกา 61
16-18 พฤศจิกา 61
17-19 พฤศจิกา 61
24-26 พฤศจิกา 61
30 พ.ย-2 ธ.ค.61
08-10 ธันวาคม 61
09-11 ธันวาคม 61 B1
09-11 ธันวาคม 61 B2
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61 B1
21-23 ธันวาคม 61 B2
22-24 ธันวาคม 61
23-26 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค.-1 ม.ค.62
11-13 มกราคม 62
12-14 มกราคม 62
18-20 มกราคม 62
19-21 มกราคม 62
25-27 มกราคม 62
26-28 มกราคม 62
15-17 กุมภาพัน 62
16-18 กุมภาพัน 62
17-19 กุมภาพัน 62
22-24 กุมภาพัน 62
23-26 กุมภาพัน 62
03-05 มีนาคม 62
09-11 มีนาคม 62
10-12 มีนาคม 62
15-17 มีนาคม 62
16-18 มีนาคม 62
17-19 มีนาคม 62
22-24 มีนาคม 62 B1
22-24 มีนาคม 62 B2
23-25 มีนาคม 62
24-26 มีนาคม 62
29-31 มีนาคม 62 B1
29-31 มีนาคม 62 B2
30 มี.ค-1 เม.ย.62
31 มี.ค-2 เม.ย.62
 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
26,900
26,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
17,900
18,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 17,900 บาท
โปรแกรม 26ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_HKG15

 

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – ถนนคู่รัก – หวีหนี่– มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม- วัดอาม่า- โบสถ์เซนต์ปอล–ถ่ายภาพกับหอไอเฟล–ชมเดอะเวเนเชี่ยน– จูไห่ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ @bestfriend ลด 200 บาท
03-06 พฤศจิกา 61
10-13 พฤศจิกา 61
15-18 พฤศจิกา 61
17-20 พฤศจิกา 61
22-25 พฤศจิกา 61
24-27 พฤศจิกา 61
07-10 ธันวาคม 61
09-12 ธันวาคม 61
13-16 ธันวาคม 61
15-18 ธันวาคม 61
20-23 ธันวาคม 61
22-25 ธันวาคม 61
28-31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค-02 ม.ค.62
12-15 มกราคม 62
17-20 มกราคม 62
19-22 มกราคม 62
24-27 มกราคม 62
26-29 มกราคม 62
31 ม.ค-03 ก.พ 62
14-17 กุมภาพัน 62
21-24 กุมภาพัน 62
23-26 กุมภาพัน 62
28 ก.พ-03 มี.ค 62
07-10 มีนาคม 62
14-17 มีนาคม 62
16-19 มีนาคม 62
21-24 มีนาคม 62
28-31 มีนาคม 62
30 มี.ค.-02 เม.ย.62
 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
19,999
21,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 15,500 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

หากต้องการโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากหน้าเว็บไซต์ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 094-5707755 , 089-6133915
อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก