spot_img

โปรโมชั่น เกาหลีหน้า 2

โปรแกรม 13  ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BZF_ZPUS01 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ -(สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด – สวนสนุก E-WORLD-ตลาดซอมุน -จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์ – วัดดองฮวาซา – หมู่บ้านมาบิจอง –คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท – ถนนดงซองโน  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์จุกซอง – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี – ถนนนัมโพดง- ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – สวนยงดูซาน – สะพานควานอัน – ตลาดปลาจากัลชิ – ล้อตเต้ เอ้าทเลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต -สนามบินนานาชาติกิมแฮ – กรุงเทพฯ (สนามบินานาชาติสุวรรณภูมิ)
#สะใจไปกับสวนสนุก E-WORLD #ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซานโตรินี่แห่งเกาหลี #ตื่นเต้นกับทางเดินลอยฟ้าออยุคโด
#ชมวิวสุดสวยที่เขาอัพซาน พร้อมนั่งเคเบิ้ลคาร์ #สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์วัดแฮดงยงกงุซา #เดินถนนคิมกวานซอก อาร์ทสตรีท
สายการบิน Korean Air
@bestfriend ลด 200 บาท
20 – 24 พ.ย.62
18 – 22 ธ.ค.62
22 – 26 ม.ค.63
19 – 23 ก.พ.63
18 – 22 มี.ค.63
23,999
24,999
23,999
23,999
23,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BSTF_ตกปลาน้ำแข็ง

  • เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ “พาท่านสนุกกับการตกปลาน้ำแข็ง” 1ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!!
  • วันที่สาม สนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี หรือ สโนสเลด ณ สกีรีสอร์ท – ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น (ย่านมหาลัยฮงอิก)
  • วันที่สี่ น้ำมันสน -พระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ
  • ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
  • วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก
  • ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
สายการบิน JIN AIR 
พิเศษ @bestfriend ลด 500 บาท
01 – 05 ม.ค.63
02 – 06 ม.ค.63
03 – 07 ม.ค.63
04 – 08 ม.ค.63
05 – 09 ม.ค.63
06 –10 ม.ค.63
07 – 11 ม.ค.63
08 – 12 ม.ค.63
09 – 13 ม.ค.63
10 – 14 ม.ค.63
11 – 15 ม.ค.63
12 – 16 ม.ค.63
13 – 17 ม.ค.63
14 – 18 ม.ค.63
15 – 19 ม.ค.63
16 – 20 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
18 – 22 ม.ค.63
19 – 23 ม.ค.63
20 – 24 ม.ค.63
21 – 25 ม.ค.63
22 – 26 ม.ค.63
23 – 27 ม.ค.63
24 – 28 ม.ค.63
25 – 29 ม.ค.63
26 – 30 ม.ค.63
27 – 31 ม.ค.63
28 ม.ค-01 ก.พ.
29 ม.ค-02 ก.พ.
30 ม.ค-03 ก.พ.
31 ม.ค-04 ก.พ.
19,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  16,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF_ICN41

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย คอสเมติค โซลทาวเวอร์ สี่ พระราชวังเคียงบกกุง ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ย่านอิกซอนดง ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง หมู่บ้านโบราณอึนพยอง น้ำมันสน พลอยอเมทิส ถนนแคฮังนูรี ฮุนได เอ้าท์เลท ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลด 500 บาท
11 – 15 ม.ค.63
14 – 18 ม.ค.63
16 – 20 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
18 – 22 ม.ค.63
22 – 26 ม.ค.63
24 – 28 ม.ค.63
25 – 29 ม.ค.63
29 ม.ค.-02 ก.พ.
31 ม.ค.-04 ก.พ.
01 – 05 ก.พ.63
05 – 09 ก.พ.63
06 – 10 ก.พ.63
07 – 11 ก.พ.63
08 – 12 ก.พ.63
11 – 15 ก.พ.63
12 – 16 ก.พ.63
14 – 18 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
20 – 24 ก.พ.63
21 – 25 ก.พ.63
22 – 26 ก.พ.63
25 – 29 ก.พ.63
26 ก.พ-01 มี.ค.
27 ก.พ-02 มี.ค.
28 ก.พ-03 มี.ค.
29 ก.พ-04 มี.ค.
22,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
23,999
23,999
22,999
22,999
22,999
22,999
23,999
23,999
22,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  21,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน 
  CODE : BZF_ICN42

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ลานสกี อูจูการ์เด้น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย คลองชองกเยชอน ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พระราชวังชางด็อกกุง ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลด 500 บาท
06-10 ม.ค.63
07-11 ม.ค.63
08-12 ม.ค.63
09-13 ม.ค.63
10-14 ม.ค.63
11-15 ม.ค.63
12-16 ม.ค.63
13-17 ม.ค.63
14-18 ม.ค.63
15-19 ม.ค.63
16-20 ม.ค.63
17-21 ม.ค.63
24-28 ม.ค.63
25-29 ม.ค.63
26-30 ม.ค.63
27-31 ม.ค.63
03-07 ก.พ.63
04-08 ก.พ.63
06-10 ก.พ.63
07-11 ก.พ.63
09-13 ก.พ.63
10-14 ก.พ.63
11-15 ก.พ.63
12-16 ก.พ.63
13-17 ก.พ.63
14-18 ก.พ.63
15-19 ก.พ.63
16-20 ก.พ.63
17-21 ก.พ.63
18-22 ก.พ.63
19-23 ก.พ.63
20-24 ก.พ.63
21-25 ก.พ.63
22-26 ก.พ.63
23-27 ก.พ.63
24-28 ก.พ.63
25-29 ก.พ.63
26 ก.พ-01 มี.ค.
27 ก.พ-02 มี.ค.
28 ก.พ-03 มี.ค.
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
19,999
19,999
19,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  17,999 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี 5 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF_ICN43

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ลานสกี ศูนย์สมุนไพรโสม ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน พระราชวังชางด็อกกุง คอสเมติค ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์ ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส ถนนแคฮังนูรี ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลด 500 บาท
09 – 13 ม.ค.63
10 – 14 ม.ค.63
11 – 15 ม.ค.63
16 – 20 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
24 – 28 ม.ค.63
25 – 29 ม.ค.63
06 – 10 ก.พ.63
07 – 11 ก.พ.63
08 – 12 ก.พ.63
13 – 17 ก.พ.63
14 – 18 ก.พ.63
15 – 19 ก.พ.63
20 – 24 ก.พ.63
21 – 25 ก.พ.63
22 – 26 ก.พ.63
27 ก.พ.– 02 มี.ค.
28 ก.พ.– 03 มี.ค.
29 ก.พ.– 04 มี.ค.
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
15,999
17,999
17,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  15,999 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี 5 วัน 3 คืน  
โค้ดทัวร์ BZF ZICN49

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินอินชอน-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง-ลานสกี-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-คอสเมติค-ถนนฮงแด-โซลทาวเวอร์-ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน-ศูนย์สมุนไพรโสม-พระราชวังชางด็อกกุง-ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-ดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดง-พลอยอเมทิส-หมู่บ้านโบราณอึนพยอง–ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต–สนามบินอินชอน
#ท้าลมหนาวไปกับลานสกีขนาดใหญ่!! #สนุกสุดเหวี่ยงไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ #คล้องกุญแจรักสุดโรแมนติกที่โซลทาวเวอร์
#เดินชมหมู่บ้านโบราณอึนพยอง
#น้ำหนักกระเป๋าสามารถโหลดสัมภาระน้ำหนักได้ถึง 20 กก
สายการบิน Air Asia X
@bestfriend ลด 500 บาท
06-10 ม.ค.63
07-11 ม.ค.63
08-12 ม.ค.63
09-13 ม.ค.63
10-14 ม.ค.63
11-15 ม.ค.63
12-16 ม.ค.63
13-17 ม.ค.63
14-18 ม.ค.63
15-19 ม.ค.63
16-20 ม.ค.63
17-21 ม.ค.63
24-28 ม.ค.63
25-29 ม.ค.63
26-30 ม.ค.63
27-31 ม.ค.63
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม  14,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์เกาหลี พักสกี รีสอร์ท 6 วัน 3 คืน  
  CODE : BITF_KXJ21

เกาะนามิ สะพานยังกัง สกีรีสอร์ท ซูวอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบก สวนสตอเบอรี่ โซลทาวน์เวอร์ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์ ดิวตี้ฟรี พาจูเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
1-6 ม.ค. 63
2-7 ม.ค 63
7-12 ม.ค.63
8-13 ม.ค.63
9-14 ม.ค.63
14-19 ม.ค.63
15-20 ม.ค.63
16-21 ม.ค.63
21-26 ม.ค.63
22-27 ม.ค.63
23-28 ม.ค.63
28 ม.ค.-2 ก.พ.
29 ม.ค.-3 ก.พ.
30 ม.ค.-4 ก.พ.
4-9 ก.พ. 63
5-10 ก.พ.63
6-11 ก.พ.63
7-12 ก.พ.63
8-13 ก.พ.63
11-16 ก.พ.63
12-17 ก.พ.63
13-18 ก.พ.63
14-19 ก.พ.63
18-23 ก.พ.63
19-24 ก.พ.63
20-25 ก.พ.63
21-26 ก.พ.63
25 ก.พ.-1 มี.ค.
26 ก.พ.-2 มี.ค.
27 ก.พ.-3 มี.ค.
28 ก.พ.-4 มี.ค.
3-8 มี.ค.63
4-9 มี.ค.63
5-10 มี.ค.63
6-11 มี.ค.63
10-15 มี.ค.63
11-16 มี.ค.63
12-17 มี.ค.63
17,888
17,888
15,888
17,888
17,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
17,888
17,888
16,888
19,888
20,888
20,888
20,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,888 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3

spot_img

เรื่องที่น่าสนใจ ปี 2564-2565

ทัวร์ในประเทศ

เรื่องอื่นๆ

ทัวร์ปีใหม่ 2565

โปรโมชั่นยอดนิยม

New Promotion

spot_img

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

New Promotionspot_imgspot_img