ทัวร์เกาหลีหน้า 3

510
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์เกาหลีหน้า 2

โปรแกรม 26 เกาหลี เกาะนามิ เล่นสกี 5 วัน 3 คืน
CODE : BGSF_ICN11 XJ KOREA 

เมืองอินชอน เมืองยงอิน ไร่สตรอเบอร์รี่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ เกาะนามิ เมืองโซล พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ถนนเค สตาร์ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ ภูเขานัมซาน หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์  ดิวตี้ ฟรี  ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง-โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ร้านละลายเงินวอน เมืองอินชอน
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลด 500 
28 ธ.ค.-01 ม.ค.62
29 ธ.ค.-02 ม.ค.62
30 ธ.ค.-03 ม.ค.62
31 ธ.ค.-04 ม.ค.62
24,900
25,900
25,900
23,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 15,500 บาท
โปรแกรม 27 เกาหลี เกาะนามิ 5 วัน 
CODE : BGSF_ICN12 XJ  KOREA

 เมืองอินชอน เกาะนามิ SOYANGGANG SKYWALK สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ เมืองยงอิน ไร่สตรอเบอร์รี่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองโซล ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี พระราชวังถ็อกซูกุง โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส ดิวตี้ ฟรีย่านเมียงดง เมืองโซลซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอนเมืองอินชอน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลด 500 
28 ธ.ค.-01 ม.ค.62
29 ธ.ค.-02 ม.ค.62
30 ธ.ค.-03 ม.ค.62
27,900
27,900 23,900
27,900
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,900 บาท
โปรแกรม 28 เกาหลี เกาะนามิ 6 วัน
CODE : BGSF_ICN13 XJ KOREA

เกาะนามิ – ชมการจัดแสดงไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM – สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
เมืองยงอิน –ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีฮันบก ( HANBOK)
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – วัดโชเกซา–ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส –พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- มหาวิทยาลัยอีฮวา -ย่านช้อปปิ้งอีแด- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน
สายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
พิเศษ @bestfriend ลด 500 
06-11 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.-02 ม.ค.62
29 ธ.ค.-03 ม.ค.62
30 ธ.ค.-04 ม.ค.62
22,900
27,900
27,900
27,900 24,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 22,900 บาท
โปรแกรม 30 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน
CODE : BGSF_ICN18 KOREA XJ WINTER

ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับเย็น -เมืองอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
เมืองยงอิน –ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์-ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
02-06 ม.ค.62
03-07 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28 ม.ค.-01 ก.พ.
29 ม.ค.-02 ก.พ.
30 ม.ค-03 ก.พ.
31 ม.ค-04 ก.พ.
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
04-08 ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
06-10 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25 ก.พ.-01 มี.ค.
26 ก.พ.-02 มี.ค.
27 ก.พ.-03 มี.ค.
19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
16,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
21,900
19,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
18,900
18,900
19,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 16,900 บาท
โปรแกรม 31เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน
CODE : BGSF_ICN19 KOREA XJ WINTER

ทัวร์เกาหลี บินเช้า กลับดึก เมืองอินชอน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่– ไร่สตอเบอร์รี่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี- หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ – ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
03-07 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28 ม.ค.-01 ก.พ.
29 ม.ค.-02 ก.พ
30 ม.ค-03 ก.พ.
31 ม.ค-04 ก.พ.
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
04-08 ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
06-10 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25 ก.พ.-01 มี.ค
26 ก.พ.-02 มี.ค.
27 ก.พ.-03 มี.ค.
28 ก.พ.-04 มี.ค.
17,900
17,900
17,900
16,900
14,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 16,900 บาท
โปรแกรม 33 เกาหลี เล่นสกี ณ ลานสกี 5 วัน 
CODE : BCF_EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD

ท่าอากาศยานอินชอน – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) – โซลทาวเวอร์-เต็มอิ่มสวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (เต็มวัน) ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังชางด๊อกกุง(สวมชุดฮันบกข้าวัง) ดิวตี้ฟรี -คลองชองเกชอน-เมียงดง ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู- โรงงานสาหร่าย-ย่านอีแด – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา-ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
เดินทาง มกราคม – มีนาคม 62 
09-14 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
30 มค-04 กพ
06-11 กพ 62
13-18 กพ 62
28 ก.พ.-05 มี.ค.
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
15,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 15,900 บาท
โปรแกรม 34ทัวร์เกาหลี เล่นสกี ตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน
CODE :

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน –เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง –ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ
วันที่ 3 สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
วันที่ 4 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์-ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง
วันที่ 5 เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 15,900 บาท
โปรแกรม 35ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน 6 วัน
CODE : BGSF_ICN25 KOREA TG SNOW LUXURY 6D4N

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน (-/-/-)
วันที่ 2 เมืองอินชอน – เมืองพาจู – ENGLISH VILLAGE PAJU – ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ–ป้อมฮวาซอง–สนุกกับการเล่นสกีบนบานสกีขนาดใหญ่
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง-ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง–ภูเขานัมซาน–หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรี-ย่านเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู–โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส- ย่านฮงแด–พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง–ร้านละลายเงินวอน
วันที่ 6 เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-06 ก.พ.62
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 19,999 บาท

 

หน้าถัดไป  1 2 3 4

ตัวอย่างรีวิวทริปการเดินทาง >> รีวิว ทัวร์เกาหลี

 

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก