ทัวร์เกาหลี หน้า 4 (เล่นสกี)

30

 

โปรแกรม 41 ทัวร์เกาหลี เล่นสกี 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF ICNNY01 KOREA OZ WINTER NEW YEAR 5D3N 

 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สนามบินอินชอน – PARADISE CITY – ถนนแคฮังนูรี – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ – ชมเทศกาลดูไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM – สนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ไร่สตอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดโชเกซา – SHOPPING ย่านดงแดมุน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรน์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ย่านฮงแด – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพ  
สายการบิน ASIANA AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
28 ธ.ค-01 ม.ค. 
29 ธ.ค-02 ม.ค. 
 
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 35,900 บาท

 

หน้าถัดไป  1 3 4

ทัวร์ฮ่องกง